Hans Eschbach

Mooi

29 maart 2019 door Jeffrey Schipper

Tien inspirerende uitspraken van onlangs overleden Hans Eschbach

Vorig jaar kreeg ds. Hans Eschbach te horen dat hij een inoperabele tumor aan de alvleesklier heeft en schreef hij: "Nu mag ik mij voorbereiden op de reis naar het Vaderhuis. Ik mag zijn waar Jezus is. Dat kan dus alleen maar goed zijn." Afgelopen dinsdag werd hij op 70-jarige leeftijd door de Heere God thuisgehaald. CIP.nl zet een aantal inspirerende uitspraken van de oud-directeur van het Evangelisch Werkverband op een rijtje.

Naar aanleiding van zijn ziekte:

  • "Ik ben vrij nuchter. We hebben het bij de Heer gebracht, en samen gehuild. Laat dat helder zijn. Maar als ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat ik zo veel zegen heb ontvangen. Ik heb, toen ik het nieuws van de kanker hoorde afgelopen zomer, niet meer gerekend op een wonder. (...) 'Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen', dat zingen we veel. Met die onzekerheid leef ik nu" - Nederlands Dagblad.
  • "Ja, soms is het leven moeilijk. Worstelen we met onze gevoelens. Als je ziek bent. Maar ook in andere situaties. Waar richt ik mijn blik op? ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen (problemen), van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here mijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft! (...) Leef ik gericht op al mijn problemen, mijn ziekte, mijn… Of leef ik, gericht op de heilige Gods, die zijn taak al volbracht heeft. De weg al gebaand heeft. Mijn perspectief is dat ik thuis mag komen in het huis van de Vader" - blog CIP.nl.
  • "Ik vind het fantastisch om Jezus te mogen volgen en dienen. Maar moet ik daarvoor ‘beloond’ worden? Kom nou toch. Ik ken ook de donkere kanten van mezelf. ‘Uw genade is mij genoeg’. Ik word verlegen, alleen al bij de gedachte. (...) Toch spreekt de Bijbel over God, die het geweldig vindt om prijzen te mogen uitreiken. Als wij voor de rechterstoel van Jezus staan, ligt daar een beloning voor ons klaar. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat zal zijn" - blog CIP.nl.
  • Ik las de Bijbel; het boek Openbaring. In Openbaring 14:13 wordt een nieuw lied gezongen, een eeuwig evangelie verkondigd en worden we uitgedaagd om vol te houden. ‘Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op’: ‘Gelukkig zijn zij de vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ (...) Jezus is onze Leidsman in het leven, maar Hij laat niet los bij het sterven! Sterven is: bij Jezus thuiskomen; uitrusten. Hij weet wat je gedaan hebt, Hij kent je. Hij houdt van je" - blog CIP.nl.
  • "Gods Koninkrijk: een plaats die er is, waar we soms iets van bespeuren, de kracht van ervaren. Maar die toch onbekend terrein blijft. Om die werkelijkheid te ervaren zouden er meerdere dimensies moeten zijn. In de fysica houdt men daar rekening mee. Zou je het kunnen vergelijken met mensen die een dubbel paspoort hebben? Ik ben Nederlander van geboorte, maar werd ook burger van het Koninkrijk van God door wedergeboorte. Een dubbele nationaliteit" - blog CIP.nl.
  • "Ik ga sterven, verhuizen. Moet dit aardse loslaten. Dat is moeilijk en verdrietig. Ook voor mijn vrouw en familie. Maar ik mag ook die andere werkelijkheid binnengaan! Wat ik tot nu toe ten dele mocht ervaren van Gods kracht en liefde wordt nu ten volle kenbaar. Ik zal ontwaken in de dimensie van Gods rijk. Ik hoef niet langer te leven in een ‘aardse tent’, die steeds krakkemikkiger wordt maar in het prachtige huis van Vader!" - blog CIP.nl.

Over de kerk en zijn werk:

  • "In 1995 zijn we met het Evangelisch Werkverband begonnen uit een verlangen naar geestelijke vernieuwing. Mijn gebed is geweest dat de ledendaling van de kerk zou stoppen. Dat gebed is niet verhoord. De kerk loopt steeds verder leeg. Ik weet dat het anders kan, ik heb plaatselijke kerken tot bloei zien komen. Maar landelijk dus niet" - Nederlands Dagblad.
  • "Mijn drive is mijn geloof. Ik zie aan de ene kant de werkelijkheid van God Die voor onze verlossing tot het uiterste is gegaan en aan de andere kant de wereld die zegt: Hoe meer bier je drinkt, hoe beter. Miljoenen mensen hebben na de Tweede Wereldoorlog onze kerk verlaten. Vreselijk. En we liggen er niet eens van wakker" - Reformatorisch Dagblad.
  • "Het ontbreken van een bijbelse tucht in de kerk is naar mijn mening een van de redenen waarom een doorwerking van de Geest uitblijft. Een predikant mag (in de PKN, red.) alles zeggen wat hij wil. Dat kan niet. Ook als hij de meest rare dingen uithaalt, kan hij vrijelijk de pastorie bewonen. De Bijbel geeft een aantal normen voor het ambtsdragerschap en het is nodig dat die op onze situatie worden toegepast. In alle liefde, zeker" - Reformatorisch Dagblad.
  • "Pas constateerde ik bij mezelf dat ik zo vaak makkelijk zeg dat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. Ik vroeg mezelf af of ik wel voor 1 procent besefte wat het Hem echt heeft gekost. En dat God de Almachtige Zich vernederde en de gestalte van een dienstknecht aannam en daar hing voor mij. Toen ben het bos ingelopen en heb ik me voor God verootmoedigd" - Reformatorisch Dagblad.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify