Steven Verhorst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Steven schrijft over schijnvrede in de eindtijd: "Mensen worden tot een slaaf gemaakt"

“De vrede van de antichrist ontstaat op basis van bindende voorwaarden, die mensen uiteindelijk een slaaf maken. Christenen binden zich aan Christus, zoals Hij Zich ook aan ons verbonden heeft”, maakt Steven Verhorst duidelijk. Hij beschrijft in verhalende vorm gebeurtenissen die mogelijk werkelijk gaan plaatsvinden in de eindtijd. CIP.nl stelt de schrijver een aantal vragen over zijn nieuwe boek Schijnvrede - En hem werd een kroon gegeven.

Je schrijft over een charismatische man die op een gegeven moment veel macht krijgt. Wat valt – met het oog op wat de Bijbel over de antichrist schrijft – op aan hoe deze man zich opstelt?
“Het boek gaat over de periode die komt na de opname van de gemeente en is een vervolg op het vorige boek: Opgenomen. Vlak voor of direct na de opname is nog niet bekend wie de persoon is die door de Bijbel de antichrist wordt genoemd. Als we de betreffende Bijbelse passages, die hierover schrijven, goed begrijpen, dan krijgt deze man het voor elkaar om de wereld te verenigen in tien zones of koninkrijken. Dat maakt hem een knappe onderhandelaar en bruggenbouwer. Hij sluit ook een vredesakkoord met Israël, wat ook een enorme prestatie is. Daarom verwacht ik dat hij iemand is die makkelijk vertrouwen wint en erg intelligent is. Bij de vraag over hoe hij zich opstelt, moet ik zelf denken aan een wolf in schaapskleren.”

"De vrede van de antichrist ontstaat op basis van bindende voorwaarden, die mensen uiteindelijk een slaaf maken."

De titel van je boek is niet voor niets ‘Schijnvrede’. Wat is het verschil tussen de vrede die deze charismatische man brengt en échte vrede? En hoe kunnen we als christenen onderscheid maken tussen schijnvrede en échte vrede?
“De vrede van deze man – die in mijn boek dus al snel de antichrist blijkt te zijn – is gebaseerd op een verborgen agenda, namelijk het overnemen van de macht en uiteindelijk de wereldheerschappij. De vrede die Christus ons geeft heeft te maken met onze herstelde relatie met God. Het onderscheid voor ons als christenen wordt misschien wel het duidelijkst als je je afvraagt: Wat zijn de voorwaarden voor deze vrede, ofwel aan wie moet ik mij verbinden? De vrede van de antichrist ontstaat op basis van bindende voorwaarden, die mensen uiteindelijk een slaaf maken. Wij (christenen) binden ons aan Christus, zoals Hij Zich ook aan ons verbonden heeft. Die verbinding maakt ons vrij.”

Wat valt op aan de prediking van twee mysterieuze mannen hoe daarop wordt gereageerd? Wat heeft dit tot ons te zeggen?
“De prediking van deze twee mannen is gericht op bekering. Het is natuurlijk opvallend dat deze mannen er zomaar zijn, als het ware uit het niets, waardoor er door mensen ook anders naar ze gekeken of geluisterd wordt. Door hen wordt opgeroepen om niet de leiders van de wereld te volgen maar de God van hemel en aarde. De reacties op hun boodschap zijn erg verschillend, zoals dat in de meeste gevallen vandaag de dag ook al het geval is wanneer mensen op God of op Jezus Christus worden gewezen. Sommigen zijn tegen, anderen gaan er echt iets mee doen en weer anderen laten het rusten en nemen mogelijk later een besluit. We zien hieruit dat het evangelie, zoals altijd, enerzijds vrucht draagt en anderzijds weerstand oproept. Dat hoeft ons niet te ontmoedigen om het evangelie wel te blijven uitdragen op een manier die bij ons past.”

"Ik denk dat de coronacrisis een voorafschaduwing is van wat straks, na de opname van de gemeente, allemaal kan gaan gebeuren in de periode die volgt."

Natasja en Iris richten samen met Jesse een team op waarmee ze zichzelf en anderen proberen toe te rusten voor de gevolgen van de plagen die de wereld teisteren. Wat kunnen we als christenen van Natasja, Iris en Jesse leren?
“Deze drie mensen bereiden zich voor en rusten zichzelf en anderen toe, omdat ze de profetieën serieus nemen. Wat wij hiervan wellicht kunnen leren is om, hoe we Openbaring of andere profetische geschriften ook uitleggen, in elk geval de boodschap serieus nemen dat Jezus Christus terugkomt op een moment dat wij niet vooraf kunnen berekenen. De Bijbel roept ons op om daar klaar voor te zijn. En ook hier, net als bij vraag 3, is het goed om de dingen die we zelf hebben geleerd, ook weer te delen met anderen. Een andere boodschap uit het boek Openbaring, los van hoe die kan worden uitgelegd, is dat God de wereldgeschiedenis helemaal in Zijn handen heeft en dat Hij te vertrouwen is. Ook dit wordt in mijn boek door deze gelovigen, die zelf ook worstelen met de omstandigheden en met hun geloof, toegepast. We kunnen van hen leren hoe zij zelf stap voor stap leren om te vertrouwen op hun God, die de toekomst in Zijn handen heeft.”

In hoeverre zie je overeenkomsten tussen de omstandigheden die je schetst in je boek en de huidige omstandigheden waarmee de wereld te maken heeft vanwege de coronacrisis?
“De coronacrisis is inderdaad wel een goed voorbeeld waarin we zien dat veel mensen tegelijkertijd wereldwijd door iets getroffen worden. Bijna van de ene op de andere dag gebeuren er dingen die enorme impact hebben op miljarden mensen tegelijkertijd. Mensen hebben tegengestelde meningen, velen zijn bang en zowel wetenschap al politiek zoekt naar allerlei oplossingen. Dat gaat in die laatste dagen, waar mijn boek over gaat, ook zo. Er gebeuren rampen die - net zoals nu met deze pandemie - plotseling ontstaan en op wereldschaal invloed hebben. In Mattheüs somt de Here Jezus een aantal gebeurtenissen op, die Hij voorweeën noemt. Die lijken op wat er komen gaat, maar het is het einde nog niet, zegt Hij erbij. Zo denk ik dat de coronacrisis een voorafschaduwing is van wat straks, na de opname van de gemeente, allemaal kan gaan gebeuren in de periode die volgt. Zowel dan als ook nu vandaag is het belangrijk om vrede te hebben in ons hart en niet ons heil te zoeken in oplossingen die alleen maar schijnvrede geven.”

Lezers van het CIP.nl krijgen maar liefst 15% korting, als ze het boek Schijnvrede op zijnboek.nl bestellen. Maak gebruik van de couponcode: CIP-2021.


Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Reacties

Het zou uiteraard prachtig zijn als we vóór de grote verdrukking eraan ontsnappen door de zgn. opname, maar ik denk dat het verstandig is ons erop voor te bereiden dat we door die verdrukking heen zullen gaan, maar door Gods Geest zullen we bewaard blijven, dat wil zeggen dat we niet omkomen (Joh. 17:15; Openb. 3:10).
Ja, blijf in het geloof, in de verwachting (leven) van de 'opname' van de gem., Christus tegemoet (1Thes.4). "Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen"(Op.3:10). Zij worden bewaard voor de grote verdrukking (7 jr.). Achtereenvolgens, bekering gans Israël (Ro.11:26), 1000 jr. vrederijk voor de volkeren, Jeruzalem hoofdstad v.d. wereld, het laatste oordeel (de grote witte troon) (Op.20:11).

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen