Curatorium GerGem
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

25 augustus 2020 door Jeffrey Schipper

Curatorium GerGem laat ouderling uit Elspeet toe als student

Tijdens de eerste vergaderdag heeft het curatorium iemand toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem). Een 45-jarige ouderling uit Elspeet gaat zich de komende jaren voorbereiden op het predikantschap. Het gaat om J. Janse uit Vierhouten, vader van acht kinderen en docent aan de Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn.

Ook dinsdag 25 en woensdag 26 augustus komt het curatorium bijeen voor het jaarlijkse onderzoek van die personen die zich met een attest van hun kerkenraden hebben aangemeld met als doel om de opleiding tot predikant te gaan volgen. Ieder jaar worden de vergaderdagen van het curatorium met grote interesse gevolgd. Vanwege het predikantentekort wordt er aan de vergaderdagen veel waarde gehecht. De GerGem heeft in Nederland 63 predikanten en 150 kerkelijke gemeenten.

Namens het curatorium spreken negen mannenbroeders deze week met ongeveer twintig kandidaten over hun verlangen om dominee te worden. "Voor iemand zich meldt bij het curatorium wordt hem gevraagd iets op papier te zetten over zaken als zijn achtergrond, studie of karakterstructuur", vertelde voormalig synodepreses ds. J. J. van Eckeveld eerder tegenover het Reformatorisch Dagblad. "Ook ontvangen we de antwoorden van een uitvoerige vragenlijst die de kerkenraad toegestuurd gekregen heeft." Over het algemeen worden er tussen de één en vier broeders toegelaten tot de opleiding.

Van Eckeveld maakte duidelijk dat het curatorium zich in dit proces biddend wil laten leiden door de Heilige Geest. Een veelvoorkomend misverstand is dat gaven en talenten van kandidaten doorslaggevend zijn. Ds. A. Schreuder, één van de leden van de toelatingscommissie, zei hierover in het Nederlands Dagblad: "Het gaat erom dat we persoonlijke leiding van de Here in diens leven horen en of hij van Godswege geroepen is. De beslissing hangt niet af van de gaven die iemand heeft."

Dit proces stuit regelmatig op kritiek. "In een 20 minuten durend toelatingsgesprek kun je ook onmogelijk iemand beoordelen", stelde André van Putten, lid van de gereformeerde gemeente in Kampen, eerder op CIP.nl. Wellicht is het verstandiger de werkwijze van het curatorium (overeenkomstig een eerder voorstel van ds. C. Harinck) anders in te richten: laat al diegenen met een attest eerst eens een jaar de opleiding volgen en evalueer dan. Aan de vruchten kent men de boom!" Ook de invloedrijke ondernemer Cor Verkade is kritisch. "Een menselijk systeem (curatorium geheten) wederstaat Gods roepingen, waardoor veel geroepenen naar andere kerken moeten uitwijken of hun roeping verloochenen."

Eerder uitte ds. C. G. Vreugdenhil zijn zorgen over het predikantentekort: "Dat kan niet goed zijn. Het kan ook niet de bedoeling van de Goede Herder zijn dat er zoveel gemeenten geen onder-herder hebben, die namens Hem de dienst in de gemeente waarnemen." De vergrijzing maakt het er voor de GerGem niet eenvoudiger op. De 63 gemeentepredikanten hebben een gemiddelde leeftijd van 55,7.

De vele vacante gemeenten zien deze week dan ook uit naar meer broeders die als predikant in de GerGem kunnen dienen. Vorig jaar werden in totaal drie kandidaten toegelaten: J. M. Evers, J. J. Hoogerbrug en A. E. Brijder.

Reacties

K
Het curatorium stelt dat een predikant van Godswege geroepen moet zijn, terwijl de bijbel als zodanig geen eens predikanten kent. En daar een klein clubje predikanten bepaalt wie wordt toegelaten, heeft het kerkgenootschap alles weg van een top-down structuur die de Roomse kerk ook kent. De protestantse kerken kenmerken zich juist vanuit het mandaat wat bij de plaatselijke gemeente ligt. Net zoals in de eerste gemeentes het geval was.
L
Ik weet zeker, dat de Heere Zelf zal zorgen dat Zijn knechten aangenomen worden als die geroepen zijn door de Heilige Geest. We moeten niet zo op de mensen zien, ook niet op de predikanten die een beslissing moeten nemen. Zij doen dit werk ook biddend, en wij moeten ook voor hen bidden. Dan zullen zeker de juiste beslissingen genomen worden, God Zelf bepaald dan wie er wel of niet aangenomen wordt. Hij regeert nog altijd over hemel en aarde. Dat wordt zoveel ‘vergeten’ helaas.
Wat dan met kerkenraden die een kandidaat het beste kennen en kunnen beoordelen? Ik draai een Amerikaans spreekwoord even om: "he can do the talk, but can he do the walk? Nadenkertje...

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!