Laurens van der Tang
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

29 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Laurens van der Tang wijst op het gevaar van The Great Reset: "Ik ben geen complotdenker"

“Buiten het democratische stelsel om wordt een ideologische en antichristelijke agenda gepromoot. Mij wegzetten als complotdenker is een manier om het inhoudelijke gesprek hierover uit de weg te gaan.” Aan het woord is Laurens van der Tang, ouderling in de Gereformeerde Gemeente in Nederland en opiniemaker binnen de reformatorische gezindte. Onlangs waarschuwde hij christenen in Nederland voor The Great Reset met plannen voor een nieuwe wereldorde. Waarover is Van der Tang bezorgd? En waarom gaat hij vandaag bij SGP-jongeren hierover in debat? CIP.nl sprak met hem.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Je stelt dat ‘The Great Reset’ in volle gang is. Wat bedoel je hiermee en waarover ben je bezorgd?
“Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum, heeft The Great Reset al in het begin van de coronacrisis gelanceerd. Veel van zijn ideeën bestonden al eerder. Vijfentwintig jaar geleden schreef hij al over een nieuwe wereldorde. Voor een deel is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken. Schwab is een pleitbezorger van het ‘stakeholderkapitalisme’. Dit gaat gepaard met het idee dat allerlei belanghebbende instanties betrokken zijn bij besluitvorming op wereldniveau. Daarin moeten bijvoorbeeld multinationals en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) zoals de Gates Foundation en Greenpeace een plek krijgen. Voor hem is dat het ideale model om op wereldniveau problemen te tackelen. Dit gaat echter grotendeels buiten het democratische stelsel om. En dan ontstaat er een ondoorzichtig proces dat ongrijpbaar is voor gewone burgers.”

"Meer invloed van niet-democratisch gelegitimeerde stakeholders met een ideologische agenda, meer macht bij globale of regionale organisaties en minder macht voor zelfstandige landen vind in ongezond."

Van der Tang verwijst ook naar de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. “Deze worden door de wereldwijd invloedrijke belanghebbenden en in de The Great Reset gebruikt als een soort moreel kompas. Voor de goede orde, daar zitten veel goede dingen bij. Ik vind het bijvoorbeeld een goede zaak dat men vrouwenonderdrukking tegengaat. Weduwen in landen als Sri Lanka worden als paria’s behandeld. Maar we mogen niet vergeten dat bij het nastreven van die doelen de genderideologie zit verweven. De woorden ‘inclusiviteit’ en ’gelijkheid’ worden voortdurend naar voren gehaald. Deze termen lijken neutraal, maar zijn dat niet. Sterker nog, naar mijn mening gaat dit gepaard met een antichristelijk gedachtegoed om een progressief gekleurde wereldagenda te bevorderen.”

Wat merk ik als inwoner van Barneveld, Arnhem of Middelburg concreet van dit ‘ondoorzichtige proces’, in een land waar we een democratische regering kunnen kiezen die we om de vier jaar kunnen wegstemmen?
“Het leidt tot internationale verdragen of resoluties die hun weg via via naar lidstaten vinden die worden ingebed in nationale wetten. Nederland kent een zogenaamde ‘gematigd monistisch stelsel’, waardoor internationale rechtsregels een directe werking hebben in onze Nederlandse rechtsorde en voorrang hebben op ons nationale recht. Bovendien, een rechter kijkt in het beoordelen van een zaak ook naar internationale verdragen, die op progressieve denkbeelden zijn gestoeld. Dit heeft directe maatschappelijke invloed. In Europa kunnen burgers zich rechtstreeks beroepen op Europese regels die bijvoorbeeld niet eens van kracht zijn in Nederland. En als er in de Tweede Kamer over een internationaal verdrag wordt gestemd, is het niet zo dat die gewijzigd kan worden. Dan is er al een internationaal proces aan voorafgegaan en is het een kwestie van slikken of stikken. De invloed van het ons parlement is dus beperkt.”

Eerder dit jaar stelde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in dit interview op CIP.nl dat ‘de genderideologie ons dwingend wordt opgelegd’. ‘Wie zich verdiept in de genderideologie ontdekt een verborgen onderliggende agenda, te vinden in onder meer het Yogyakarta-programma’, zei Bisschop destijds. Van der Tang wijst in dit interview op hetzelfde programma, opgesteld door mensenrechtenvertegenwoordigers van verschillende organisaties uit Indonesië. “Dit programma is inmiddels een leidraad die wereldwijd wordt gehanteerd. Ondanks dat het geen enkele status heeft, is dit programma het referentiekader van allerlei invloedrijke organisaties die de genderideologie vermengen met oplossingen voor wereldproblematiek.”

"De Bijbel zegt ook dat we waakzaam moeten zijn. In deze wereld zijn machten en krachten werkzaam die naarmate het einde van de wereld nadert groter zullen worden."

Je hebt hierover een aantal columns geschreven in het Reformatorisch Dagblad en gaat hierover vandaag in debat bij SGP-jongeren. Wat wil je daarmee bereiken?
“Ik wil mensen hierop alert maken zonder door te schieten in complottheorieën, want ik ben geen complotdenker. Dat ik in die hoek word gezet is een manier om iets af te serveren en het inhoudelijke gesprek uit de weg te gaan. In het boek COVID-19: The Great Reset verwoordt Schwab zijn ideeën en hij introduceerde die gesteund door een aantal wereldleiders. Om die reden is het een relevant gespreksonderwerp.”

Veel christenen stellen dat de coronacrisis juist een wake-up call kan zijn om ons meer in te zetten voor sociale gerechtigheid, duurzaamheid en andere goede doelen die Schwab ook nastreeft.
“Begrijp me niet verkeerd: niet alles wat Schwab schrijft is onzin. Hij beschrijft bovendien grotendeels ontwikkelingen die al gaande zijn, los van de agenda die hijzelf heeft. Het feit dat de grote tech-bedrijven een invloedrijke positie hebben gekregen en bepalen welke informatie wel of niet betrouwbaar is, is een ontwikkeling die gewoon gaande is. Maar een aantal van zijn voorstellen vind ik ongezond, zoals meer invloed van niet-democratisch gelegitimeerde stakeholders met een ideologische agenda, meer macht bij globale of regionale organisaties en minder macht voor zelfstandige landen. Daar probeer ik de vinger op te leggen.”

‘De opdracht is om als Noach te blijven timmeren aan de ark op het droge’, schreef je. Wat bedoel je hiermee?
“Bij Noach zie je dat hij blindelings God gehoorzaamde, ondanks alles wat er om hem heen gebeurde. Op het moment zelf leek dat compleet absurd. Hij bouwde immers een ark op het droge. Iedereen die daar langsliep schudde z’n hoofd en dacht: ‘Waar is die man mee bezig?’ Maar hij deed eenvoudigweg wat God van hem vroeg. En ik denk dat dit ook de taak is van christenen vandaag de dag. We kunnen ons druk maken over alles wat in de wereld verkeerd gaat. Maar in de eerste plaats is onze opdracht: gehoorzamen waartoe God ons in de Bijbel oproept, ook al lijkt dat absurd vanuit het perspectief van een seculier land.
Het bijzondere aan Noach is dat hij niet alleen God gehoorzaamde, maar de mensen om hem heen ook oproep tot bekering. En zo hebben wij ook een taak door wat wij doen een boodschap uit te dragen in ons land. Zo mogen we ‘doortimmeren’.”

"Buiten het democratische stelsel om wordt een ideologische en antichristelijke agenda gepromoot."

Anderen zullen stellen dat je aan een achterhoedegevecht bezig bent dat afleidt van de opdracht om aan die ark te timmeren. Wat zeg je tegen hen?
“De Bijbel zegt ook dat we waakzaam moeten zijn. In deze wereld zijn machten en krachten werkzaam die naarmate het einde van de wereld nadert groter zullen worden. Nuchter en waakzaam zijn is een opdracht van iedere christen. Ik hoop dat mijn opiniebijdrages daaraan bijdragen.”

Je constateert zaken die ver buiten ons omgaan en waar de ‘gewone man’ geen invloed op heeft. Wat moeten we er eigenlijk mee, behalve waakzaam zijn?
“We zouden ons ervan bewust moeten zijn dat er een tijd gaat aanbreken waarin christenen het moeilijk gaan krijgen. De vrijheid die we nu hebben is niet vanzelfsprekend. Vervolging is geen uitzondering, maar is in de kerkgeschiedenis altijd de regel geweest.”

Zeg je hiermee dat christenvervolging een gevolg van ‘The Great Reset’ zou kunnen zijn?
“Niet specifiek van The Great Reset, maar wel van de ontwikkeling die we als zelfgerichte samenleving doormaken. Aan de ene kant kunnen mensen zich helemaal uitleven door het gebrek van een absolute moraal, met name op seksueel gebied. Aan de andere kant wordt van een ander geëist dat het moderne denken wordt geaccepteerd en gelijkheid in alle opzichten afgedwongen worden. Als dit in de toekomst gepaard gaat met de eis van genderneutraal onderwijs zullen ouders niet meer de volledige vrijheid hebben om hun kinderen naar hun eigen overtuigingen te vormen. Dan ontstaat er een samenleving met totalitaire trekjes waarin christenen het moeilijker gaan krijgen. Daar moeten we als christenen op voorbereid zijn.”

"Door de eis van genderneutraal onderwijs zullen ouders niet meer de volledige vrijheid hebben om hun kinderen naar hun eigen overtuigingen te vormen. Dan ontstaat er een samenleving met totalitaire trekjes."

Volgens Van der Tang zouden we de invloed van binnenuit niet moeten onderschatten. “De tijdgeest speelt zich niet buiten onze christelijke kringen af en ademen wij en onze kinderen iedere dag in. Ongemerkt passen we ons meer en meer aan. De invloed van sociale media en films waarbij alle aspecten van het moderne leven vanzelfsprekend zijn en steeds meer de norm worden, vindt van binnenuit plaats. Dat vind ik eigenlijk nog zorgwekkender dan hoe er vanuit de maatschappij naar christenen wordt gekeken.”

Laurens van der Tang en Maarten van Nieuw Amerongen gaan vanavond in debat over The Great Reset. Klik hier voor meer informatie. Van der Tang is voorzitter van het Bijbels Beraad Man/Vrouw, een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Wat een zegen dat er binnen de reformatorische gezindte broeders zijn die de tekenen der tijden herkennen en ons oproepen om waakzaam te zijn.K.G. Schipper-Velema
M
Dat is zeker een zegen, dat mensen het zien en eerlijk waarschuwen.

Het is toch een zeer vreemde gang van zaken als moderne linkse mensen zeggen voor de vrijheid van meningsuiting te zijn, en intussen medemensen om hun bijbels huwelijk standpunt totaal afwijzen. Op zijn minst zeer inconsequent !
Toon meer antwoorden (4)
Toon meer reacties (13)