Derde Tempel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 oktober 2018 door Jeffrey Schipper

Moeten christenen blij zijn met deze koe én de Derde Tempel?

Het Tempelinstituut heeft de geboorte aangekondigd van een rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd. Dit kan volgens hen de weg banen voor de vervulling van een belangrijke Bijbelse profetie en de herbouw van de tempel. Wat moeten we als christenen met dit nieuwsfeit? En is de geboorte van de koe en de herbouw van deze Derde Tempel wel écht goed nieuws? We vroegen het aan David van Wijck van Stichting Israël en de Bijbel.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Het Tempelinstituut is een in 1987 gestichte joods-godsdienstige organisatie die de herbouw van de tempel op de berg Moria in Jeruzalem beoogt. Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel. Het dier werd naar verluidt geboren in Israël op 28 augustus en wordt volgens het Tempelinstituut volgens de Joodse wetten van de Thora grootgebracht. Het belangrijkste doel van het Tempelinstituut is de herbouw van de tempel.

Waarom houdt deze Joodse groep zich bezig met de nieuwe tempel?
“De initiatiefnemers van het Tempelinstituut geloven dat de vestiging van de tempel een Bijbelse opdracht is, zoals Mozes in het Oude Testament de opdracht kreeg om voor God een heiligdom te bouwen. Het verlangen naar de tempel is logisch te verklaren als je kijkt naar de geschiedenis. De Romeinen hebben de tempel in 70 na Christus verwoest. Vaak realiseren we ons onvoldoende hoe belangrijk de betekenis van de tempel binnen het jodendom is geweest. De Bijbelse feesten kon men zonder tempel niet vieren. Verzoening met God was alleen via de offerdienst in de tempel mogelijk. Met de tempel is het hart van het religieuze leven weggenomen.”

"Vaak realiseren we ons onvoldoende hoe belangrijk de betekenis van de tempel binnen het jodendom is geweest. Verzoening met God was alleen via de offerdienst in de tempel mogelijk."

David voegt toe dat het streven naar de herbouw van de tempel onder deze Joodse groepering samenhangt met een verlangen naar de komst van de Messias. “Ze baseren zich op één van de Joodse geschriften waarin staat dat de Messias naar de tempel zal terugkeren.” Het gaat overigens om een minderheid binnen het jodendom. “Vergeet niet dat het jodendom, net als het christendom, in verschillende stromingen is verdeeld. Niet alle religieuze joden staan dan ook achter dit initiatief, evenmin als de seculiere meerderheid.”

Wat heeft de geboorte van een rode vaars met de komende tempel te maken?
“De Bijbel leert dat iemand die onrein is de tempel niet mag binnengaan. Mensen die in aanraking waren gekomen met een dood menselijk lichaam konden zich maar op één manier reinigen. Zij moesten besprenkeld worden met water gemengd met de as van de koe. Kortom, je kunt aan allerlei praktische dingen werken zoals een zevenarmige kandelaar en een priesteropleiding, maar zonder gereinigd te worden door de as van een rode vaars kan geen enkele priester dienst doen in de tempel. Daarom wordt aan de geboorte van de deze koe zoveel waarde gehecht.”

Het Tempelinstituut spreekt op jubelende wijze over de geboorte van de koe. Wat zijn jouw gedachten hierbij?
In dit nieuwsbericht wordt gesproken over de vervulling van een eindtijdprofetie. Mijn eerste gedachte is: welke profetie gaat er dan in vervulling? In het Bijbelboek Ezechiël wordt in een profetie de komst van een toekomende tempel beschreven. Maar wie zich verdiept in de richtlijnen van de tempel die deze groepering op het oog heeft, ziet dat het hier gaat om een hele andere tempel.”

Dus het is de vraag in hoeverre hier sprake is van een positieve ontwikkeling?
“Dat klopt,” vervolgt David. “Niet alles wat voorzegd is in de profetieën is positief. De Bijbel waarschuwt in 2 Thessalonicenzen 2:4 heel duidelijk voor de mens der wetteloosheid (de antichrist, red.) die zich in een tempel zal zetten.”

"De Bijbel waarschuwt in 2 Thessalonicenzen 2:4 heel duidelijk voor de mens der wetteloosheid (de antichrist, red.) die zich in een tempel zal zetten."

David verwijst verder naar Mattheüs 24, waar Jezus’ discipelen Hem vragen naar het teken van Zijn komst van de voleinding van de wereld. “Zijn antwoord luidt: ‘Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.’ De Heere Jezus waarschuwt ons dus in de eerste plaats tegen misleiding. Overigens vertelt de Heere Jezus iets verderop over de gruwel der verwoesting op de heilige plaats. Dat gaat mijn inziens over een afgodsbeeld op de tempelberg. Als er een tempel komt waar een leider zich kan positioneren, is de kans groot dat de wereld hem aanneemt als de langverwachte Messias. In die zin beschouw ik de voorbereidingen voor de tempelbouw als een gevaarlijke ontwikkeling.”

We merken dat christenen graag lezen over de Derde Tempel en ontwikkelingen met betrekking tot de Tempelberg. Wat zegt dat?
“Mensen worden inderdaad vaak heel enthousiast van nieuwsberichten over de tempel die komen gaat. Voor een deel komt dat doordat zij houden van rituelen, symbolen en vormen. De tempel staat daar vol mee. De zekere geheimzinnigheid over hoe ver men is met de voorbereidingen heeft ook een grote aantrekkingskracht en maakt mensen nieuwsgierig. Als het zover is zal het ook een ingrijpende gebeurtenis zijn. Denk maar eens aan de gevolgen van een mogelijk nieuwe tempel op de plek waar de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee staan.

Daar komt bij dat één van de oprichters van het Tempelinstituut nauw betrokken is bij het vredesinitiatief Jerusalem of Peace. Pleiten voor vrede is mooi, maar er is verschil tussen valse vrede en échte vrede. Deze Yehuda Glick heeft wel eens gesuggereerd dat de nieuwe tempel prima kan functioneren naast de moskee. Het valt mij op dat organisaties zoals het Tempelinstituut verschillen tussen religies relativeren en zelfs wegpoetsen. Daar zouden we als christenen waakzaam voor moeten zijn.”

"Het valt mij op dat organisaties zoals het Tempelinstituut verschillen tussen religies relativeren en zelfs wegpoetsen."

In Hebreeën 9:13-14 wordt naar de rode vaars verwezen. Wat heeft dit Bijbelgedeelte tot ons te zeggen?
“Hebreeën laat bij uitstek zien hoe beelden uit het Oude Testament van toepassing zijn op de Messias. In vers 13 en 14 lezen we dat die rode vaars een beeld is van iets dat nog moest komen; een vooruitwijzing naar Jezus Christus. Omdat Hij is geofferd vanwege de zonde van de mensheid, kunnen mensen die Hem aannemen gereinigd worden en de levende God dienen. Hebreeën maakt duidelijk dat als de as van een jonge koe onder het oude verbond leidde tot reiniging, dat zeker zal gelden voor het bloed van de Messias.”

David beschouwt dit soort nieuwsberichten als waarschuwingen voor de tijd waarin we leven. “We moeten voorzichtig zijn met teksten willekeurig op hedendaagse ontwikkelingen toe te passen. Tegelijk blijft het natuurlijk goed om deze ontwikkelingen te volgen in het kader van de voorbereiding op het eindtijdscenario dat de Bijbel schetst. Laat dit bericht ons stimuleren om de Bijbel te lezen om te weten hoe het échte toekomstbeeld eruit ziet. Willen we goed geïnformeerd worden over hoe de komst van de Messias en de toekomst eruit ziet, dan moeten we Gods Woord openen!”

Lees ook dit artikel over de rode vaars en de Derde Tempel op de website van Stichting Israël en de Bijbel.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

L
Jezus heeft gezegd dat Hij de Tempel zou neerhalen en in drie dagen herbouwen. Dat heeft Hij gedaan. Daarna is de Heilige Geest voor alle mensen neergedaald. Waar twee mensen samen zijn in Zijn Naam is God aanwezig. Dat hangt niet meer van een gebouw af. Dat kan overal ter wereld.
A
Toon Maartense 15 okt 2018

Er staat al een gruwel der verwoesting op de plaats van de tempel: een moskee en El Aksa. Vertegenwoordiger van de religie die zijn uiterste best doet om de Joodse wortels van Israel/ Jeruzalem uit te rukken.
B
Uitstekend artikel, eindelijk nog iemand, die bij de zwaar overtrokken Israelverering enige nuance aanbrengt.

Bedenk dat slechts 1 % van de Israelieten/Joden wereldwijd Yeshua heeft aanvaard, dus 99% wijst Hem af als valse Mashiach.

De christenheid doet weinig aan evangelisatie wegens haar antisemitisch verleden en bedenkt de misleiding, dat "Joden al bij de Vader zijn als Gods volk, ze hebben dan Yeshua niet nodig".Geheel in tegenspraak met Hand. 4:12

Shalom,

Ben Kok (j-chr. pastor)
Toon meer antwoorden (4)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.