nunn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

24 juni 2022 door Philip Nunn

Richt je oog op Jezus: hoe doe je dat?

Bang? Gestrest? In de war? Word je geplaagd door twijfels, cynisme of een gevoel van zinloosheid? Moe? Verveeld? Vreugdeloos? Ontmoedigd?

Wanneer Jezus Zijn missie verduidelijkt zegt Hij: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 10:10). Ervaar jij dat ook zo? Wanneer ik naar de christenen om me heen kijk en nadenk over mijn eigen ervaringen in de afgelopen jaren, is het duidelijk dat de “overvloed” die we als gelovigen dagelijks zouden moeten ervaren geen automatisme is.

We hebben een heel stevig fundament en een mooie toekomst. Jezus legt uit: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Johannes 5:24). Wij zijn vergeven! We zijn veilig! Later voegt Jezus toe: “Ik [kom] terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14: 3). Op een dag zullen we samen met Hem in het huis van de Vader zijn! Voor altijd! Waarom worden we dan soms overweldigd door negatieve gedachten en gevoelens, terwijl we dit geweldige nieuws hebben? Hoe kunnen we positief blijven? Waar kunnen we energie putten om door te kunnen gaan?

De wedloop lopen – Gemotiveerd blijven: We kunnen ons leven als christen zien als het lopen van een marathon. De focus ligt niet op het sneller lopen dan anderen, maar op het uitlopen van de wedstrijd. Onnodig gewicht is een energievreter en zal ervoor zorgen dat we langzamer gaan lopen. “Laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt”. Soms moeten we ervoor kiezen om dingen te vermijden of met dingen te stoppen. Niet omdat ze zondig zijn, maar omdat ze een last voor ons zijn geworden. Ze nemen teveel van onze tijd en energie in beslag. We worden aangemoedigd om “met volharding de wedloop (te) lopen die voor ons ligt”. De Heer zelf heeft deze wedloop voor ons uitgestippeld, waarbij Hij ook goede werken voor ons heeft voorbereid (Efeze 2:10). Wanneer we buiten “de wedloop lopen die voor ons ligt” kan dat veel makkelijker, korter en leuker aanvoelen, maar het is verspilde tijd. Het kan zelfs verkeerd of beschadigend zijn. We zullen er uiteindelijk spijt van krijgen. En hoe moeten we deze levens-marathon lopen? Kijk niet naar de bochten en heuvels die voor je liggen. Ook niet naar het weer, de toeschouwers of je mede-renners. We moeten “het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebreeën 12:1-2).

Iedere christen heeft oprechte zorgen en die moeten niet genegeerd worden. Maar onze natuurlijke reactie is om ons oog te richten op die zorgen, in plaats van op Jezus. Afhankelijk van ons temperament, onze opvoeding, geloofsachtergrond, levenservaring, angsten en verlangens kan ons hart afgeleid of in beslag genomen worden door één van de vele alternatieven. En in het slechtste geval raakt het daar zelfs verslaafd aan.

Als je goed wilt lopen, met uithoudingsvermogen, zonder vermoeid te raken of de moed te verliezen, moet je…

1. Je oog richten op Jezus… en niet op jezelf. Niet op hoe vaak je in de Bijbel leest, hoeveel tijd je in gebed doorbrengt, je morele en gedisciplineerde manier van leven en hoe sterk je overtuigingen en toewijding zijn. Ook niet op je eigen zwakte, zonde en falen.

2. Je oog richten op Jezus… en niet op je bruikbaarheid binnen Gods Koninkrijk, je overwinningen en successen uit het verleden, je gaven, je dienstbaarheid of de bediening waar je verantwoordelijk voor bent. Zelfs niet op je ‘geestelijke’ visie, doelen en strategieën voor de toekomst. En ook niet op je fouten uit het heden of verleden.

3. Je oog richten op Jezus… en niet op je gevoelens, of het nou vrolijke of depressieve gevoelens zijn. Je kunt er zeker van zijn dat je een kind van God bent. Misschien twijfel je soms aan je redding. Zekerheid komt door te vertrouwen op Zijn Woord (1 Johannes 5:12). Soms voelt de Heer ver weg, soms voelt het alsof Hij slaapt of dat Hij Zich niets aantrekt van wat er gebeurt. “Bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” riepen zijn bange discipelen (Markus 4:38). Richt je oog niet op dat wat je voelt. Gevoelens veranderen. Jezus niet.

4. Je oog richten op Jezus… en niet op je ziekte, pijn, toenemende beperkingen vanwege je leeftijd of verslechterende gezondheid. Zich bewust van de groeiende beperkingen van zijn eigen lichaam schreef Paulus: “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd… Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet” (2 Korinthe 4:16-18).

5. Je oog richten op Jezus… en niet op leerstellingen, onderwijs, geloofsverklaringen of tradities binnen jouw kerk – hoe oud of Bijbels ze ook mogen zijn. Theologie is belangrijk. Maar zonder Jezus kan het ook doden (2 Korinthe 3:6). De Heilige Schrift leidt ons naar Jezus (Johannes 5:39).

6. Je oog richten op Jezus… en niet op wat andere gelovigen aan het doen zijn, hoe effectief en gezegend hun werk ook mag zijn. Ook niet door wat sommigen zeggen over jou en jouw werk, hoe positief of kritisch hun commentaar ook is.

7. Je oog richten op Jezus… en niet op de morele decadentie die je in de maatschappij om je heen ziet. Net als Lot zullen de “losbandige levenswandel” en normloosheid die door een groeiende groep in de maatschappij geaccepteerd wordt je alleen maar angstig maken (2 Petrus 2:7).

8. Je oog richten op Jezus… en niet op het systeem van deze wereld, zijn waarden, moraliteit, prioriteiten en symbolen van succes. Focus je ook niet op de manier waarop het de media, politiek, religie en waarheid manipuleert. Jezus waarschuwde Zijn discipelen: “Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze mij eerst heeft gehaat. Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren” (Johannes 15:18-19, GNB). Door je oog te richten op Jezus word je licht en zout in deze wereld.

9. Je oog richten op Jezus… en niet op satan en het demonische, of de verschillende manieren waarop zij zichzelf manifesteren, de jeugd verleiden, huwelijken vernietigen, conflicten aanmoedigen (zelfs binnen de kerk) en angst, depressie en hopeloosheid zaaien. We weten dat het hun opdracht is “om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan” (Johannes 10:10). Maar we moeten ons oog niet richten op de vijand.

10. Je oog richten op Jezus… en niet op de moeilijkheden, obstakels en problemen waar je mee te maken krijgt. De apostel Petrus begon te zinken toen hij zijn ogen afkeerde van Jezus en zijn blik richtte op de wind en de golven (Mattheüs 14:29-30).

Dit artikel is het eerste deel in een serie van drie


Richt je oog op Jezus
Meer over Richt je oog op Jezus »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

10x TOP voor de Heere Jezus Christus!

In het Grieks staat er: Kijk af (van ....) naar Jezus.