Israëlische militairen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

22 juni 2021 door Stichting Israël en de Bijbel

Hoe er steeds meer Messiasbelijdende militairen in het Israëlische leger komen

Er is een tijd geweest dat Joodse volgelingen van de Heere Jezus niet werden vertrouwd in het Israëlische leger (IDF), maar vandaag lijkt dat niet meer het geval, concludeert Stichting Israël en de Bijbel.

Twintig jaar geleden waren er maar een handjevol Messiasbelijdende militairen in de IDF. Maar tegenwoordig zijn er doorgaans zo’n 450-500 Messiaanse militairen in actieve dienst. Dit heeft zijn uitwerking, want als je met Israëli’s tussen de 20 en 30 jaar over het Evangelie praat, blijkt dat sommigen al iets over Jesjoea hebben gehoord in hun diensttijd via één van hun Messiasbelijdende dienstmaten.

In de afgelopen decennia is er veel veranderd. Messiaanse militairen hebben door de jaren heen vertrouwen en respect gewonnen en hoge rangen gekregen, mede dankzij hun op de Bijbel gebaseerde houding en ethiek. Velen hebben een getuigenis afgegeven door zich te onderwerpen aan gezagsdragers (Rom. 13:1-3) en hun uiterste best te doen “als voor de Heere en niet voor mensen” (Kol. 3:23).

Geestelijke woestijn
Als je als gelovige opgroeit in Israël, waar je geloof in Jesjoea als Messias soms wordt gezien als de ergste vorm van verraad, dan is de verleiding groot om zo min mogelijk om te gaan met je andersdenkende omgeving. Dit creëert een soort ‘messiaanse bubbel’. Aangezien Messiasbelijdende Israëli's een minderheid vormen, hebben jongeren vaak de neiging hun geloofsleven te scheiden van hun burgerleven, uit schaamte en uit angst voor afwijzing.

Maar eenmaal in dienst ontdekken de jonge gelovigen, vaak voor het eerst, dat ze hun geloof in Jesjoea niet kunnen verbergen voor hun dienstmaten met wie ze 24/7 optrekken. De jonge soldaten krijgen dan soms te maken met negatieve en afwijzende reacties. Maar liefst 80 procent van hen geeft aan dat ze hiermee in hun diensttijd echt hebben geworsteld.

Voor veel gelovigen is hun diensttijd een kritieke periode. De tijd is niet alleen fysiek zwaar, maar ook op mentaal, sociaal en geestelijk gebied.

Als jonge soldaten moeten ze nu echt gaan staan voor hun geloof. Sommigen beginnen heel gedisciplineerd met het delen van hun geloof. Maar wanneer ze ergens halverwege hun dienstperiode (over)vermoeid raken (en dat is niet ongewoon), nemen ze een soort overlevingsstand aan. Vaak stoppen ze dan met het delen van hun geloof, waardoor hun geestelijke groei stagneert.

Sommige jonge gelovigen kiezen er zelfs voor om helemaal niet te spreken over hun geloof en het even ‘op pauze’ te zetten.

Tzoven, de afdeling van One for Israel voor de militairen, heeft in 2019 een onderzoek gedaan onder zo’n 160 Messiasbelijdende soldaten (circa een derde van alle gelovigen in de IDF). Op de vraag waar ze het eerst aan denken bij het woord ‘IDF’, antwoordden de meeste ondervraagden: een geestelijke woestijn.

Maar uit de enquête kwam nog meer naar voren:
-Maar liefst 80 procent van de gelovigen in de IDF heeft geestelijk strijd ervaren tijdens de militaire dienst;
-30 procent heeft het gevoel geen getuige van de Messias te zijn (geweest) in hun unit; 
-Bijna de helft zegt niet de juiste kennis te hebben om de Messiaanse profetieën over Jesjoea te laten zien; 
-10 procent geeft aan met twijfels en problemen naar hun voorganger of jeugdleider te gaan; 
-42 procent voelt zich eenzaam, omdat ze de enige gelovige op hun basis zijn; 
-Circa 40 procent geeft aan dat ze zich geen deel voelen van hun thuisgemeente en dat hun gemeente niet geïnteresseerd is in hun situatie.

Een trieste uitkomst  
Het laatste en ook het meest trieste cijfer uit het onderzoek is: 1 op de 3 Messiasbelijdende jongeren keert na hun dienstjaren de Heere Jezus helemaal de rug toe. 

De redenen hiervoor zijn divers: gebrek aan gemeenschap, gebrek aan kennis om het geloof uit te leggen, een wankele basis van geloof, liefdesrelaties, de generatie van postmoderne millennials die overal aan twijfelen …  

Het blijkt voor velen te moeilijk om te leven in een religieuze en traditionele maatschappij waar volgelingen van de Heere Jezus niet geaccepteerd worden. En als gevolg van de veilige ‘messiaanse bubbel’ waarin ze zijn opgegroeid, ontbreekt het veel jongeren gewoon aan de noodzakelijke vaardigheden om dicht in de nabijheid van andere geloven en meningen te kunnen leven.  

Een nieuwe generatie
Maar nu het goede nieuws! In de afgelopen jaren is in Israël een nieuwe generatie van jonge Messiaanse gelovigen opgestaan. Een generatie die met Gods hulp wil bouwen en werken aan een sterkere, beter toegeruste en Bijbels gefundeerde bediening onder Messiaanse soldaten in de IDF. 

Zij hebben zich verenigd in Tzoven en geloven dat de IDF voor de dienstplichtigen een gelegenheid is om in allerlei opzichten volwassen te worden, en in het bijzonder in het geloof.  

Hun belangrijkste werkterreinen zijn:  
-Messiaanse middelbare scholieren voorbereiden op hun militaire dienst door hen op te bouwen in hun geloof, waarden, identiteit en andere bruikbare dingen die ze nodig hebben in de IDF;
-Het versterken, trainen en onderwijzen van dienstplichtigen. Hun geloof versterken en stabiel maken, zodat ze een getuigenis kunnen zijn tijdens hun dienstjaren.
-Discipelschapstraining voor afgezwaaide soldaten, voor het moment dat ze terugkeren in hun gemeente en als burger in de Israëlische maatschappij.  

Werktuig van God 
Israël is een klein land en de Messiaanse Joden vormen een piepkleine minderheid binnen de bevolking. Dit betekent wel dat wanneer Tzoven een voorbereidingsprogramma op de militaire dienst aanbiedt of een soldatenconferentie houdt, ruim 50 procent tot soms zelfs 70 procent van alle gelovige soldaten naar de activiteiten komt.  

Getuigenissen en feedback van de soldaten op de conferenties laten ook zien dat de soldatenbediening nodig is, en zeer effectief om de jonge IDF’ers sterk(er) te laten staan in hun geloof. 

We vragen uw gebed voor de Joodse gelovigen in de IDF, maar ook de medewerkers van Tzoven. Dat zij een werktuig in Gods handen zullen zijn om soldaten en jongeren te helpen met de moeilijkheden, gewoonten en vragen waarmee ze in het leger te maken krijgen.

Wil jij meer weten over het werk van Stichting Israël en de Bijbel? Kijk hier.
Of meld je aan voor IB Nieuws.

Bron: One for Israel, Tzoven, Kehila News.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Jezus zegt dat wie naar het zwaard grijpt door het zwaard zal vergaan en in Efeziërs staat dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de demonen in de geestelijke wereld. Waarom maken deze (in Jezus de Messias) gelovigen dan nog deel uit van een aards leger? Hoe valt dit te rijmen met God die liefde en enkel licht is en in wie geen spoortje duisternis is? Willen we op onze hemelse Vader lijken of niet? Willen we als zonen van Hem openbaar worden of niet? Zie je de zonen Gods al om zich heen schietend met een mitrailleur?
K
Jezus zij ook dat zijn discipelen hun zwaard moesten om doen (Lucas 22). Israël heeft een dienstplicht en Israël heeft het recht zich te verdedigen.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (1)