Dr. P. de Vries
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

06 mei 2021 door Redactie

‘Nashvilledominee’ P. de Vries komt met theologische cursussen op persoonlijke titel

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries na de aankondiging van zijn vertrek van de Vrije Universiteit (VU) en het Hersteld Hervormd Seminarie gevraagd door te gaan met opinievorming en theologische toerusting op academisch niveau. Als het gaat om het eerste zal De Vries ook in de toekomst op zijn weblog www.drpdevries.com opinievormende bijdragen plaatsen, naast bijdragen zowel van pastorale aard als met een wetenschappelijk karakter.

Om hem de gelegenheid te geven theologische toerusting te bieden op academisch niveau is de interkerkelijke stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ opgericht. Vanaf september dit jaar gaat dr. De Vries voor deze stichting werken. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en in het bijzonder theologische wetenschap, nooit neutraal is. 'Theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm en wil dit naspreken', verklaart De Vries in een persbericht. 'Dit wordt gedaan in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en zich laat verlichten door Zijn Geest.'

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en in het bijzonder theologische wetenschap, nooit neutraal is.

Ingewikkelde relatie met de VU
Het is duidelijk dat De Vries op de VU steeds minder ruimte ervoer voor zijn orthodox-christelijke visie. "Het is dr. De Vries in toenemende mate zwaar gevallen om zich te bewegen binnen de kaders voor het academische debat en de daarbij behorende zorg voor de onderlinge verhoudingen", stelde de VU eerder tegenover CIP.nl na het vertrek van De Vries.

De verhoudingen tussen de VU en de HHK-predikant werden ingewikkelder sinds De Vries in 2019 zijn naam verbond aan de Nashvilleverklaring. “We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak”, zei de emerituspredikant destijds. Naar aanleiding van deze uitspraken betuigde de docent spijt. Het gelijkstellen van ideologieën was nooit zijn bedoeling. Het ging de predikant om het zwijgen of met de stroom meegaan van de kerk. De VU voerde “een stevig en duidelijk gesprek” met De Vries. De VU maakte niet duidelijk in hoeverre het aanstaande vertrek van De Vries in verband staat met dit incident.

Doel van de stichting
Het doel van de interkerkelijke stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ is allereerst om door middel van cursussen op academisch niveau theologische toerusting te geven. Ook zij die een HBO-niveau hebben, zijn van harte welkom. Onder andere maar zeker niet uitsluitend wordt gedacht aan predikanten en leraren van middelbare scholen die nageschoold willen worden. Daarnaast beoogt de stichting om ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. De Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.).

Cursussen en data
De stichting biedt vooralsnog vier diverse cursussen aan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij starten er twee cursussen in najaar van 2021 en twee in het voorjaar van 2022. D.V. vrijdagavond 24 september start de cursus ‘Hermeneutiek’. De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ begint op D.V. zaterdagmorgen 27 november.

Er zijn daarnaast twee cursussen die doordeweeks worden gegeven, namelijk ‘Inleiding Bijbelse theologie en ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’. Deze is vooral bedoeld voor hen die hun kennis van het Hebreeuws willen opfrissen en uitbreiden. De cursus ‘Close reading van het Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ begint D.V. 21 september en ‘Inleiding Bijbelse theologie’ D.V. 3 februari 2022.

Voor een breder publiek worden er tot slot vier avonden toerusting gegeven over theologisch relevante onderwerpen. De eerste cursusavond is D.V. vrijdag 1 april 2022.
De cursuslocatie is het Hoornbeeckcollege, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda. Informatie over de cursussen is te vinden op de website www.godsvruchtenwetenschap. Op deze site is ook een overzicht te vinden over de cursussen die de komende jaren zijn gepland. Daarnaast wordt informatie gegeven over het doel en de visie van de stichting. Het bestuur spreekt de wens en bede uit dat de theologische toerusting die wordt geboden, mag bijdragen aan de opbouw van Gods kerk.

Lees ook: Veel vraagtekens rondom onverwacht vertrek ‘Nashvilledominee’ Vrije Universiteit.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen