Dick Slikker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 december 2020 door Dick Slikker

Is God blij of verdrietig met jouw kerkelijke gemeente?

Regelmatig verschijnen er artikelen over kenmerken van populaire of snelgroeiende gemeenten. In het boek Openbaring schrijft God zeven brieven aan verschillende gemeenten. Hij beschrijft hier complimenten en kritiek op die gemeenten. Deze brieven laten ons zien welke kenmerken God belangrijk vindt voor een gemeente.

Het zou erg interessant zijn als God nu ook brieven zou schrijven aan de huidige christelijke kerken en stromingen. Het zou zo maar kunnen dat we behoorlijk schrikken, zoals de eerste zeven gemeenten. Gods commentaar was vaak erg direct. Die zeven brieven waren de kans voor God om Zelf duidelijk te maken hoe Hij over de gemeenten dacht. Een leerzame les voor ons.

Efeze: Bijbelgetrouwe en liefdeloze kerk
Lees: Openbaring 2: 1-7 en Handelingen 19
Pluim: Inspanningen, geduld, volharding en onderscheidingsvermogen
Kritiek: Verlaten van de eerste liefde

Efeze was behoorlijk ‘zuiver in de Leer’ en had een goed onderscheidingsvermogen.
Ze moesten wel terug naar hun ‘eerste liefde’: bedenk, bekeer en doe.

Deze gemeente is door Paulus gesticht samen met Aquila en Priscilla. Paulus heeft daar twe jaar gewoond. Christenen verbrandden hun dure toverboeken.
Efeze was behoorlijk ‘zuiver in de Leer’ en had een goed onderscheidingsvermogen.
Ze moesten wel terug naar hun ‘eerste liefde’: bedenk, bekeer en doe.
Als ze zich niet bekeren, zal de Heer spoedig komen om de kandelaar van zijn plaats weg te nemen. Henk Binnendijk zegt daarover: ‘God doet het licht uit’, einde van de gemeente.

Smyrna (Izmir): Onaantastbare kerk, vervolging
Lees: Openbaring 2: 8-11
Pluim: Verdrukking en armoede, haar moed bij vervolgingen en verdragen van
onrecht
Kritiek: Geen!!

Het lijkt erop dat medewerkers van Paulus uit Efeze hier het evangelie hebben verkondigd. De voorganger was vermoedelijk Polycarpus (86 jaar oud) en werd als martelaar terechtgesteld.
Er woonden veel Joden; zij waren vijanden van de christelijke gemeente.
In Openbaring 2: 10 staat: ‘Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, … tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben’, een beperkte vervolging. Daarna braken er betere tijden aan.

Pergamum: Tolerante kerk
Lees: Openbaring 2: 12-17
Pluim: Geloof onder verdrukking, trouw
Kritiek: Passief in het onderkennen van verkeerde leer, tolereert slechte mensen

Over deze gemeente is niets bekend. Hier werd de leer van de Nikolaïeten (immoreel) aangehangen, tevens de valse leer van Bileam (Num 22-24). Bileam liet Balak weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, door zich te vermengen met de volken rondom.
Antipas is de martelaarsdood gestorven, er was vervolging.

De gemeente in Sardes kende geen dwaalleer en ook geen vervolging; ze waren gewoon dood.

Thyatira: Tolerante kerk
Lees: Openbaring 2: 18-29
Pluim: Liefde, geloof, geduld, geestelijke groei, werken, volharding
Kritiek: Was succesvol in de ogen van mensen. Men tolereert Izebel (1 Kon 18-21, 2
Kon 9), verkeerde leer werd niet onderkend

Over het ontstaan van deze kerk is niets bekend. De christenen hadden het er moeilijk doordat ze geen toegang hadden tot de gilden, die ook offerfeesten organiseerden. Eén van de christenen van Thyatira was Lydia, een vrouw die in purper handelde (Handelingen 16: 14). Dure purperverf werd in Thyatira gemaakt uit de purperslak.
Een zekere Izebel verontreinigt de gemeente. Gelukkig waren er ook leden die haar leer niet aanhingen.

Sardes: Stervende kerk
Lees: Openbaring 3: 1-6
Pluim: Geen!!
Kritiek: Het lijkt goed te gaan, maar ze zijn geestelijk dood

Niet bekend hoe deze gemeente is ontstaan. Hun werken waren niet ‘vol’.
Jezus zegt ‘Word wakker, … u bent op sterven na dood. Als u niet wakker wordt, kom Ik onverwacht als een dief’. De opmerking was herkenbaar omdat in Sardes twee keer een onneembare burcht onverwachts was ingenomen omdat de wacht niet oplette.
De gemeente kende geen dwaalleer en ook geen vervolging; ze waren gewoon dood.

Filadelfia: Kansrijke kerk
Lees: Openbaring 3: 7-12
Pluim: Getrouw aan Gods gebod, open deuren
Kritiek: Geen!!

Er was de belofte dat sommige Joodse tegenstanders tot geloof zouden komen. Dat geeft je energie!!!

Vermoedelijk is deze gemeente ook ontstaan toen Paulus in Efeze was. Er was geloofsvervolging, ook door de joden. Er was de belofte dat sommige Joodse tegenstanders tot geloof zouden komen. Dat geeft je energie!!!
‘Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod …, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.’ Trouw wordt beloond. De kleine gemeente was niet sterk maar wel trouw.

Laodicea: Tolerante lauwe kerk
Lees: Openbaring 3: 14-21
Pluim: Geen!!
Kritiek: Lauw, Jezus stond buiten en klopte op de deur

De christelijke kerk in Laodicea was hoogstwaarschijnlijk gesticht door Eprafas, een metgezel van Paulus (Kolossenzen 2: 1). De stad maakte een erg goede oogzalf. Het drinkwater kwam uit hoge bronnen en had een temperatuur van 35 °C, beneden was het water lauw.

Jezus zegt: ‘Nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.’ Hij vervolgt: ‘Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, …, opdat u rijk wordt, … zalf uw ogen met ogenzalf (herkenbaar), opdat u zult kunnen zien….’.
Het ergste was misschien wel dat Jezus buiten (!!!) stond: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop … ‘.

De pluimen en kritiek van God
De bovengenoemde summiere overzichten van de vroegere gemeenten kunnen we samenvatten in een overzichtelijke tabel van pluimen en kritiek. Zo wordt duidelijk waar God blij of verdrietig over wordt.

In dit overzicht zien we in Gods kritieken en pluimen veel overlap.
1. Als onze eerste liefde goed is, zijn we ook warm, levend, trouw, geduldig en actief.
Nadat iemand tot bekering komt, komen er vaak moeilijkheden: geen verhoring van gebed, geen genezing, manipulatie enzovoort. Je eerste liefde staat onder druk en zwakt af. Iedere gemeente en christen voelt, als een soort thermometer, heel goed aan of er iets mankeert aan hun eerste liefde. God geeft de duidelijke opdracht: bedenk van welke hoogte je gevallen bent en keer terug, bekeer je. Zie je situatie onder ogen, onderzoek wat en waar het fout gegaan is. Ga niet door op deze weg.
2. Als we geen onderscheidingsvermogen hebben of niet Bijbelgetrouw zijn, veroorzaakt dat verkeerde tolerantie, dwalingen, niet waakzaam zijn en het toelaten van valse profeten.

Iedere gemeente en christen voelt, als een soort thermometer, heel goed aan of er iets mankeert aan hun eerste liefde.

Iedere gemeente zal zeggen dat ze Bijbelgetrouw is. Toch zijn er grote verschillen tussen gemeenten over Bijbelse thema’s en ook over ethische vragen. De ene Bijbelgetrouwe gemeente zal zeggen dat een intieme homoseksuele relatie Bijbels is, de andere gemeente niet. Toch zullen ze belijden dat ze beiden Bijbelgetrouw zijn. Bijbelgetrouw is geen keurmerk. We vinden het tegenwoordig moeilijk om de Bijbel te interpreteren naar onze huidige maatschappij, vooral jongeren geven aan dat erg moeilijk te vinden. Hier is nog heel veel werk aan de winkel.

De ideale kerk die een Pluim van God krijgt, moet aandacht besteden aan:
• De eerste liefde – warme relatie met Jezus en mensen, trouw (ook in vervolging) en actief.
• Onderscheiden en Bijbelgetrouw - waakzaam in leer en tolerantie, toekomstverwachting (je ziet de tekenen in de wereld en maatschappij), Jezus komt niet als een dief in de nacht maar als de bruidegom.

Dick Slikker woont in Harderwijk, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij heeft veel projecten uitgevoerd in Oost Europa, voormalige Sovjet-Unie en Midden-Oosten. Slikker is schrijver van het (kring)boekje Kapstok en Exodus. Klik hier om de site van Dick Slikker te bezoeken.

Reacties

S
Er is zoveel mogelijk de bijbel zelf aan het woord gelaten. Prachtig.

Het is ook een hele nuchtere toets.
S
Sardes heb ik veel over gedacht: een gemeente waar uiterlijk niks mis mee is, sterker nog, die de naam heeft levend te zijn voor God, maar die toch geestelijk dood is....Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen