Henk Herbold
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 november 2020 door Henk Herbold

De islam in de eindtijd en de rol van Turkije: wat zegt de Bijbel?

Wat ik nu ga schrijven is natuurlijk ook een reactie op de recente terreurdaden van islamitische extremisten in Frankrijk en Oostenrijk. Het gevolg is een aantal onschuldige slachtoffers, waarvan sommige zelfs de keel zijn doorgesneden. We zijn er allemaal van geschrokken en je vraagt je af of dit het laatste is, maar ik ben bang van niet.

Toch wil ik ook niet discrimineren en alle mensen die islamitisch zijn als extremisten gaan zien, dat is beslist niet de bedoeling. Ik schrijf dit artikel zelfs zonder negatieve gedachten of gevoelens naar moslims. Wat ik alleen probeer, is feiten aan te dragen die aantonen waar het mogelijk naar toe gaat met ons land en Europa in de nabije toekomst en dan natuurlijk vanuit Bijbels perspectief.

Steeds meer Bijbelonderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de islam een cruciale rol zal kunnen spelen op het wereldtoneel in die eindtijd.

Maar God heeft zeker ook moslims lief. Ondanks de vele verschillen tussen bijvoorbeeld de Koran en de Bijbel, past het ons als christenen niet om neer te kijken op moslims in het algemeen, beter is om te bidden dat velen de echte liefde van God zullen gaan leren kennen. Het evangelie zegt ook glashelder dat wij als christenen ons zeker niet mogen verheffen boven anderen, dus ook niet als het moslims betreft die soms wel heel andere gewoonten hebben. God kijkt dwars door al die verschillen en heeft ons lief zoals we zijn.

Alhoewel, christenen die geloven in de Bijbel, kunnen toch niet anders dan de islam als religie volledig afwijzen. Maar we moeten daarbij moslims als persoon niet afwijzen, maar ze juist liefhebben en voor hen bidden, dat God voor ons een weg zal openen om hen in liefde te bereiken. We danken God ook voor de vele getuigenissen die we hebben gehoord, van moslims die tot bekering zijn gekomen en christen zijn geworden. Daarbij komt dat we geloven dat God wil dat we, hoe dan ook barmhartig zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben, dus ook voor vluchtelingen die islamitisch zijn.

Eindtijd
Wij leven in de tijd die de Bijbel ‘de eindtijd’ noemt, dat is de periode vlak voor Jezus' terugkomst. Steeds meer Bijbelonderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de islam een cruciale rol zal kunnen spelen op het wereldtoneel in die eindtijd. Als we even nadenken dan moeten we wel inzien dat het feitelijk niet anders kan. De islam is namelijk duidelijk een wereldgodsdienst, met grote invloed in de Arabische en Aziatische wereld en in de afgelopen eeuw is haar invloed ook in Europa en in Amerika enorm toegenomen.

Gezien vanuit de huidige situatie is het ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, buiten de invloed van de islam om.

En om het nog maar een keer te zeggen, het is beslist ook één van de snelst groeiende godsdiensten ter wereld en dat is zeker ook een waarschuwing voor christenen. Waarom? De islam is namelijk uitgesproken anti-christelijk. Er is ook geen godsdienst in de wereld die zo openlijk en nadrukkelijk de godheid van Jezus ontkent, als de islam en… daarbij ook een vijandige houding aanneemt tegen christenen. In de meeste islamitische landen worden christenen vervolgd, denk maar aan Indonesië waar vele christelijke kerken afgebrand zijn.

Bij de beroemde moskee in Jeruzalem staat de Rotskoepel en daarop staat geschreven ‘Allah heeft geen zoon’. Een rechtstreekse provocatie tegen wat de Bijbel zegt, namelijk dat Jezus Gods zoon is.

Uit het Bijbelboek Openbaring weten we dat er straks een anti-christelijk wereldrijk zal zijn (lees Openb. 13 en 14), waarin een dictator genaamd de ‘antichrist’ wereldheerschappij (vooral economische en religieuze macht) zal hebben. De Bijbel noemt hem ‘het beest’ welke samen met de zogenaamde valse profeet (= valse kerk) grote macht hebben in de wereld.

Gezien vanuit de huidige situatie is het ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, buiten de invloed van de islam om. Daarvoor is de invloed van de islam in de wereld nu al te groot. Om deze reden is het beslist een teken van de eindtijd, dat in deze tijd miljoenen moslims als vluchteling naar Europa komen. Door het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa is gekomen, is het niet ondenkbaar, dat in de komende jaren Europa voor een groter deel islamitisch zal worden.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’.

Het wordt dus steeds waarschijnlijker dat de islam een grote rol zal kunnen gaan spelen, in de door de Bijbel voorzegde eindtijd en zelfs met de mogelijkheid van de komst van een islamitische antichrist, moet rekening worden gehouden. Helemaal precies weet niemand het nog, maar laten we er niet vreemd van opkijken, als het die kant op zou gaan en… misschien nog wel sneller dan men had gedacht.

Zal Turkije toch nog lid worden van de EU?
Het is niet zeker of Turkije in de nabije toekomst, werkelijk lid zal worden van de EU. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zelfs steeds onwaarschijnlijker. Al weten we het natuurlijk nooit helemaal zeker, mede gezien de grote groep mensen van Turkse afkomst die in Europa wonen. In ieder geval gaat het hier om een enorm islamitisch land met veel inwoners en hun invloed zal in Europa absoluut van grote betekenis blijven.

En… het is te verwachten dat dit ook op ons land grote invloed zal hebben. Ook nu al zien we, dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering, hun stemgedrag wordt (voor zover mogelijk) gecontroleerd en ze worden ook zo nodig benaderd door de Turkse leiders.

Uiteindelijk gaat het toch om Israël
In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. Deze hoofdstukken zijn de moeite waard, om juist in deze tijd te lezen. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije en zijn op dit moment allemaal Israël-vijandige moslimlanden.

Totaal onopgemerkt in het Westen, werken de Turkse leiders momenteel naar hun doel toe.

Totaal onopgemerkt in het Westen, werken de Turkse leiders momenteel naar hun doel toe. Namelijk dat Turkije over enige tijd een land zal zijn, waar men in de wereld rekening mee zal gaat houden, men kan dan niet meer om Turkije heen. De huidige President Erdogan in Turkije denkt zelf aan een mogelijk herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk*.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij of één van zijn opvolgers, ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaans rijk kunnen zijn.

Turkije groeit momenteel duidelijk in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En de huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische moslims. Toch sloot de EU een verbond met Turkije, want Europa worstelt op dit moment met een ongekend vluchtelingen probleem en is bereid tot grote concessies, als dit probleem maar opgelost wordt. Turkije speelt daar handig op in en chanteert Europa door onredelijke eisen te stellen. Een van die eisen is mogelijk, het weer op gang brengen van de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU. Die onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen op zaken als democratie en mensenrechten. De EU zal naar verwachting over enige tijd toch weer bereid zijn om te praten over de punten waarop die besprekingen vastliepen, allemaal om de relatie met Turkije toch te behouden.

We weten uit de Bijbel, dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een Derde Wereldoorlog, die tevens de laatste oorlog zal zijn, want deze zal worden beëindigd door de terugkeer van de Messias, Jezus Christus (Zach.14). Al deze dingen waarschuwen ons alleen maar, om dicht bij Jezus te leven en ons zo voor te bereiden op de wederkomst van Jezus, want de dag van Zijn wederkomst is aanstaande. Want…. ondanks alle terreur, haat, liefdeloosheid en onverdraagzaamheid, mogen we toch het goede nieuws verkondigen, namelijk ‘Jezus gaat terug komen’. De Bijbel belooft ons ook dat God alles nieuw zal maken (Openb.21:5). Daarom alle gebeurtenissen van de laatste tijd, zijn slechts de barensweeën van de nieuwe tijd die vast en zeker gaat komen.

Christenen zijn de enige mensen hier op aarde die dus terecht hoop mogen hebben, op een betere toekomst. Ik laat me in ieder geval niet in slaap laten sussen. Plotseling kunnen er dingen ineens anders worden en zitten we er ineens toch midden in. Ik zou het voor geen goud willen missen.

* Turkije is in het verleden, ongeveer 400 jaar een wereldmacht van betekenis is geweest. Heel Noord-Afrika, Egypte, het Midden-Oosten en een groot deel van Oost-Europa vielen onder het Turkse, islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd. Volgens islamitische voorspellingen, zal dit oude Turkse rijk herstellen en uiteindelijk tegen Israël strijden en verslaan.

Henk Herbold is getrouwd met Diny (foto). De evangelist heeft een eigen website. Neem hier een kijkje en lees meer blogs.


Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Reacties

K
Nu weet ik dat het weer sinterklaastijd is, maar het speculaargehalte is wel erg hoog in deze. Nergens voorspelt de bijbel een derde wereldoorlog. Het aantal moslims in Nederland 3 jaar geleden ca. 5% en zo veel moslim vluchtelingen komen ook weer niet binnen. Erdogan is een dictator die de islam als excuus gebruikt, maar economisch stelt Turkije niets voor.

Ik zou meer meer druk maken over de opkomst van China als grootmacht en de hopeloze verdeeldheid in de VS en Europa.
P
Als de antichrist zich openbaard gebeurd dat als de gemeente van Christus is opgenomen in de hemel zo ook de Heilige Geest. De antichrist sluit een verbond na de opname van de gemeente aan iedereen, het geloof in Jezus is op dat moment totaal weg zo ook met andere religies want de antichrist is dan het verlossend antwoord. Het moment dat de antichrist zijn waren gezicht laat zien met een sprekend beeld die aanbeden moet worden wordt de wereld verdeeld , een gedeelte van het Joodse volk dat geen beeld mag aanbidden en een schare die tot geloof
W
@Kees

Ezechiel 38-39 wel eens gelezen !? Laat staan Openbaringen 19:11-16.
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen