Ds. A. T. Vergunst

God

14 januari 2020 door Jeffrey Schipper

GerGem-predikant vindt het jammer dat kanselruil in zijn kerk niet mogelijk is

Op de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) heeft men vorig jaar besloten dat kanselruil niet het juiste middel is om christelijke eenheid gestalte te geven. "Ik begrijp deze regel, maar aan de andere kant bevreemdt mij deze regel wel", schreef ds. A. T. Vergunst onlangs in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Wat is de plaats en verantwoordelijkheid van de kerkenraad in deze beslissingen?", vraagt de predikant, actief binnen de GerGem, zich af. "Zijn de kerkenraden uiteindelijk niet verantwoordelijk voor wie er het Woord verkondingen? Het lijkt me duidelijk dat elke kerkenraad daarover de bevoegdheid uitoefent, niet alleen in wie ze beroepen maar ook wie ze toelaten om in hun gemeente te preken. Een aantal kerkenraden sluit zelfs de preekstoel voor predikanten binnen hun eigen kerkverband."

Vergunst voegt toe dat "ook buiten de muren van de Gereformeerde Gemeenten Gods Woord zuiver wordt gepredikt". De predikant citeert uit het artikel 'Wie zou niet wenen?' van zijn vader ds. A. Vergunst: 'Ook in de Gereformeerde Gezindte zal de een de ander niet kunnen missen, opdat met elkaar tot zegen zal mogen zijn in een heilzaam corrigeren van gevaarvol ontsporen. De huidige kerkelijke verdeeldheid van de Gereformeerde Gezindte moet ik dus als jammerlijk voor het volksleven, als schadelijk voor de delen van deze gezindte zelf, veroordelen.'

"Dat is klare taal waar ik me helemaal in kan vinden", stelt ds. Vergunst. "Of hij ook dacht dat we de kanselruil van predikanten moeten bevorderen is niet bekend. Maar hij vond het wel heel fijn om in bepaalde omstandigheden, zoals Reformatieherdenkingen, de preekstoel te delen met broeders van buiten zijn eigen kerkverband. Misschien kan die traditie weer opgepakt worden en misschien zelfs uitgebreid worden."

Lees ook: Ds. Egas begrijpt dat kanselruil met GerGem niet mogelijk is: "Toch wil ik graag in de GerGem preken".

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

P
Heel fijn voor de Gereformeerde Gemeenten dat er nog - enkele? - predikanten zoals deze dominee zijn!

K
De gereformeerde gemeente is een rooms katholieke kerk in het klein geworden. Niet de gemeentes zelf, maar bovenliggende structuren bepalen in een ernstige mate wat wel en niet kan en mag. Tekenend is dat het merendeel van kandidaten voor het beroep van dominee binnen de Gereformeerde Gemeente wordt afgewezen, terwijl ze wel een positieve aanbevelingsbrief van hun eigen gemeente hebben.
H
Heeft men er weleens bij stilgestaan wat de HEERE Jezus zegt in de brief aan de Efeze-gemeente in Openbaring 2? Daarin zegt Hij: Doch dit hebt gij dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat. Nikolaus betekent heerser over het volk. "Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus u vrijgemaakt, laat u dus .....Gal.5:1

Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!