groepsbidden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

09 september 2019 door Patrick Goede

CIP's adviesrubriek: "Is een kringgebed constructief of destructief voor je geloofsleven?"

Deze week gaat onze adviesrubriek over het kringgebed: "Is een kringgebed constructief of destructief voor je geloofsleven?"

Ds. B. Labee zei vorige week dat volgens hem het kringgebed niet aan te bevelen is. Inmiddels zijn daar al verschillende reacties op binnengekomen, waaronder die van personal coach Henriette van Beijnum en evangelist Arjan Baan.

Ook u reageerde massaal op de vraag of het kringgebed destructief of constructief is. Hier volgt een overzicht van de reacties:

Afblijven
Een kringgebed is voor mij zeer opbouwend voor mijn geloofsleven, en doe het ook regelmatig. Hoe heerlijk als je allemaal in je eigen woorden tot dezelfde God mag gaan. Ik vind dat mensen die dit zelf nooit doen, en er geen ervaring mee hebben, daar ook geen oordeel over mogen hebben en dit zeker niet mogen uitspreken. Van dingen waar zoveel broeders en zusters steun aan hebben, blijf je af. God ziet het hart (van bidders) aan.
-
Esther Luijk, 21

Persoonlijke relatie
Regelmatig een kringgebed is zeker aan te bevelen. Ik ben diverse keren bij vervolgde broeders en zusters geweest en daar heb ik ervaren wat een zegen het is om met elkaar de nood van het leven voor God neer te leggen. Net als het God gezamenlijk loven en danken voor wat Hij gedaan heeft (middels Zijn Zoon) en doet (christenen aan elkaar geven, door Zijn Woord en Geest werken). We geloven en belijden 'de gemeenschap der heiligen', en dit is een machtig en krachtig voorbeeld daarvan. Uiteraard begint het met een persoonlijke relatie met God, maar dit is zeker 'een vrucht van de Geest'. Goddank!
-
Eric, 35

Dominee Labee zegt: 'Nu moeten we het kringgebed op zich niet veroordelen omdat sommigen het verkeerd gebruiken.' Ik denk dat het per situatie verschillend is, je kunt niet per definitie zeggen dat een kringgebed goed is. Ook kun je niet zeggen dat het fout is. De haper ligt niet bij het kringgebed, maar bij de kringbidders. Vanuit welk opzicht bid je? Hoe bid je? Je nadert wel voor de heilige God! De Heere Jezus zelf zegt dat bidden in de binnenkamer moet (Mattheüs 6:6). Ik denk daarom dat Jezus het persoonlijke gebed belangrijker vond dan het kringgebed, het persoonlijke gebed moet dan ook niet lijden onder het kringgebed.
Gerard van Steenoven, Instagram

Altijd dezelfde
Kringgebed kan goed en positief zijn. De deelnemers leren hiervan. Altijd of vaak dezelfde persoon die een start of eindgebed doet komt bij mij echter niet opbouwend over.
- Gerda, 74

Ootmoed
Een kringgebed is opbouwend als je met elkaar in ootmoed en afhankelijkheid bid. In Christus zijn we toch 1 met elkaar, en waar 2 of 3 in Zijn Naam bijeen zijn is Hij in het midden. Dat belooft Hijzelf. Daarom is het juist goed om zo met elkaar te delen en het in gebed te brengen. Wat is er nu mooier dan elkaar op te zoeken, samen de bijbel te lezen, en dan alles in gebed bij de Heere neerleggen? Dankbaarheid voor zegeningen, hulp en kracht vragen voor mensen die in moeiten en zorgen zijn, en gebed voor de predikant en kerkenraad. Dat geeft een diepe verbondenheid met elkaar.
- A. van de Voorde, 63

Lage drempel
Kringgebed is een prachtige manier om samen te bidden, dit geeft verbondenheid als kring. Daarnaast helpt het mensen om te leren bidden. In een kring is de drempel net iets lager om te bidden.
- René de Visser, 41

Eindeloze herhalingen
Het lijkt mij dat er theologisch gezien geen goede argumenten zijn tegen het kringgebed. Wel is het zaak om van te voren af te spreken waar voor te bidden om eindeloze herhalingen te voorkomen en een soort signaal te geven wanneer iemand klaar is. Bijvoorbeeld om jouw gedeelte af te sluiten met de woorden: in Jezus naam.

Persoonlijk ervaar ik het kringgebed niet persé als opbouwend. Wat mij betreft bidt er één persoon en spreek van te voren af wat hij of zij noemt in het gebed. Ik denk dat het kringgebed voor God niet noodzakelijk is. Er kan een vroom sausje overheen liggen dat het kringgebed beter is of geestelijker dan het standaardgebed. en dan zit je met je neus in het farizeïsme.

Een gevaar dat ik vind schuilen in het kringgebed is dat het iets weg kan hebben van wat de farizeeërs deden; van het gebed een soort show maken door op de hoeken van de straten te gaan staan bidden. Overigens kan dat ook als er door één persoon wordt gebeden, maar hier komt dan bij dat het een wedstrijdje wie kan het beste bidden wordt. Het wordt dan de veelheid van woorden waar Jezus voor waarschuwde. Hij roept eigenlijk op om ook in het bidden onze plaats te weten en in onze woorden bescheiden te zijn. Mijns inziens zou dat de standaard moeten zijn in zowel het kringgebed als het gebed geleid door een enkele persoon.
-
Aart van der Velden, 38

Auto rijden
Een kringgebed is absoluut constructief voor je geloofsleven. Ik zou zelfs willen zeggen dat het je geloofsleven verrijkt. Door regelmatig mee te doen in een kringgebed leer je zelf ook bidden doordat je anderen hoort bidden, wat als voorbeeld en inspiratie kan werken voor jezelf. Natuurlijk geld dit ook als slechts één persoon hardop bid, maar dan is het ten eerste veel minder omdat het maar om één persoon gaat en als je niet zelf meedoet leer je ook niet echt om in het bijzijn van één of meer anderen te bidden voor anderen, waardoor je schroom en verlegenheid hiervoor in standhoud. Wanneer je samen hardop bid dan ben je vaak ook actiever betrokken in het gebed. Anderen verwoorden vaak ook net datgene waar jij soms even geen woorden voor kan vinden of waar jij net even niet aan gedacht had. Zo heb je samen een veel ‘completer en inhoudsvoller’ gebed dan wanneer één persoon bid.

Wat vooral heel waardevol is voor je geloofsleven is dat je in een kringgebed voor elkaar kunt bidden. Tegenwerping kan zijn dat je ook zonder dat anderen erbij zijn voor hen kunt bidden. Natuurlijk is dat zo, maar het wordt dan wel eenzijdig en bovendien is bidden voor een ander, als diegene (en liefst ook anderen) erbij zit(ten) en meebidden, gewoon velen malen krachtiger. Dit doet vrijwel altijd ook echt iets met de andere persoon. Die voelt zich daardoor meer geliefd, bemoedigd en (soms emotioneel) aangeraakt.

Een laatste belangrijk punt dat ik wil meegeven is een stuk openstaan voor de leiding van de Heilige Geest in het gebed. Wanneer je echt met elkaar de tijd neemt om samen een tijd van gebed te nemen en je openstelt voor gedachten, beelden en woorden die de Heilige Geest je mogelijk in kan geven, dan geef je de Heilige Geest daarmee veel meer gelegenheid en ruimte om te kunnen werken.

Op deze manier bid je dan ook voor de dingen die God zelf je ingeeft om voor te bidden. Dat kan dat voor die perso(o)n(en) een ervaring en bevestiging zijn dat God daadwerkelijk ook aanwezig is, die persoon wil aanraken en vooral dat God van die persoon houdt. Ik heb vaak meegemaakt dat iemand op die manier de liefde van God ervaart. Ik denk dat je daarom zelfs voorzichtig moet kunnen zeggen dat bij een geloofsleven zonder kringgebed de Heilige Geest deels ingeperkt wordt, omdat Hij simpelweg minder ruimte krijgt om te werken.

Natuurlijk zijn er altijd redenen waardoor een kringgebed ook lastig is. Bijvoorbeeld als iemand het nooit geleerd heeft en de drempel heel hoog is. Er is dan veel onzekerheid en/of verlegenheid om hardop te bidden, om bijvoorbeeld iets verkeerds te zeggen of gewoon niet te weten wat je moet zeggen. Ook kan het lastig zijn als mensen heel eigenzinnig zijn, steeds hun eigen stokpaardjes berijden en/of heel uitgesproken zijn in bepaalde thema’s waarmee ze anderen belasten. Maar als deze dingen spelen dan kan je daar iets mee doen. Dat kan (en moet) veranderen en doorbroken worden.

Mensen moeten natuurlijk gelegenheid krijgen om in het deelnemen aan kringgebed te kunnen groeien. Er moet vooral geen druk zijn om een keer niet hardop mee te doen. Iedereen zit wel eens even minder goed in z’n vel, waardoor je liever een keer niet hardop bid. Daarom is veiligheid in de groep zo belangrijk en spreek je van tevoren verwachtingen naar elkaar uit.

Met alles in het leven (en dus ook het geloofsleven) is het zo dat er valkuilen zijn, dat er gevaar is voor misbruik of manipulatie en dat dingen niet perfect zijn. Dingen lopen soms ook gewoon niet lekker of gaan een keer mis. Alles heeft tijd nodig om langzaam te groeien, te ontwikkelen en te verbeteren. Dit kan je ook toepassen op het kringgebed. Bij auto rijden zijn er ook allerlei gevaren en dingen die mis kunnen gaan, maar daarom besluiten we niet om geen auto meer te rijden. Wees je daarom bij het kringgebed bewust van de gevaren en dingen die mis kunnen gaan. Benoem dit in een groep, wees er alert op en spreek elkaar indien nodig aan. Zo houd je het zuiver en kun je groeien, maar perfect zal het niet worden. Gelukkig vraagt God van ons ook geen perfectie, maar wel beschikbaarheid en gehoorzaamheid.
- René Bijl, 35

Handoplegging
Ik zie het als iets constructiefs, maar ik geloof ook dat dat per persoon verschillend is. Persoonlijk houd ik van een wat meer geordend gebed, dus met mijn bijbelkring maken we van tevoren kort een gebedslijst en een volgorde van wie wanneer bidt. Een ongeorganiseerd kringgebed ervaar ik als iets negatiefs, maar dat ligt aan mijn karakter. Wel hanteer ik zelf de regel dat ik voorbede met handoplegging, wat binnen kringgebeden nog wel eens voorkomt, het liefst alleen van mensen heb die ik ken en van wie ik weet dat ze een levende relatie met Jezus hebben.

Kortom: Ik zie het als iets constructiefs, zij het geordend en met mensen met een levende relatie met Jezus.
-
Jurrian van Waaij, 21

Vonkjes
Gods vuur, Zijn Geest legt een heilige vonk in je hart. En niet alleen in jouw hart maar in zovele van Zijn kinderen. Hij wil graag verbinding. Verbinding met jou, met mij en verbinding onderling. Wanneer je samen bid en God aanbid, lof brengt en je zorgen aan Zijn voeten brengt komen al die vonkjes samen, in verbinding met God in de eerste plaats en vanuit Zijn eerste liefde ook met elkaar. Dat geeft extra zuurstof en dus een groter vuur. Ook in jouw hart. Dat is zeker constructief in je relatie met God én met elkaar. 
- Loods 23, Instagram

Vrijmoedigheid
Gebed is spreken met God, dat hoeft geen groepsgesprek te worden. Tegelijkertijd kan een kringgebed erg constructief werken. De kunst ligt in de vrijmoedigheid, de vrijmoedigheid om te bidden wanneer je dat wil en de vrijmoedigheid om de ander ook stil te laten zijn. God ziet het hart aan, dat is wat mij betreft dé plaats van gebed, in geest en waarheid en wie denkt te kunnen oordelen over dat hart heeft nog veel gebed nodig.
hiskidnl, Instagram

De vraag van deze week is: "In hoeverre moet ik de Bijbel letterlijk lezen?" 

Wat vindt u? Laat uw advies bij ons achter met behulp van dit formulier.

Heeft u zelf een prangende vraag of situatie waar u het advies van onze lezers over wilt horen? Mail dit dan naar patrick@cip.nl.


Kringgebed
- Henriette over kritiek van GerGem-predikant op kringgebed: “Kerkgangers komen niet tot bloei door doorgeslagen voorzichtigheid”
- Jan van Dooijeweert over kritiek van GerGem-predikant op kringgebed: "Kringgebed is voor velen nieuw en leidt tot angst"
- Ds. B. Labee legt uit waarom hij niet blij is met kringgebed: "Het besef dat God heilig is, ontbreekt te vaak" - CIP Podcast
- Arjan Baan vraagt zich af waarom GerGem-predikant zich verzet tegen kringgebed: Laten sommige reformatorische dominees zich leiden door angst?
- Evert en Menno over kritiek van GerGem-predikant op kringgebed: “Kringgebed kan al snel worden gezien als ‘rommelig’”
Meer over Kringgebed »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen