Jeep van der Schoot
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

28 augustus 2019 door Jeffrey Schipper

Jeep is gefascineerd door Openbaring: "Als kind stelde ik al vragen over het duizendjarig vrederijk"

“God Zelf zegt dat we intens gelukkig zullen zijn als we Zijn profetieën tot ons nemen. Juist daarom zouden we nieuwsgierig moeten zijn naar Openbaring”, vindt Jeep van der Schoot. Als kind stelde hij al vragen over de nieuwe hemel en aarde, waar Openbaring over schrijft. Zijn fascinatie over het laatste Bijbelboek resulteerde in zijn boek ‘De Openbaring van Jezus Christus’.

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

Hoe is het Bijbelboek Openbaring bij jou tot leven gekomen?
“Op jonge leeftijd kreeg ik interesse in het profetische Woord van God. Mijn moeder las een boek over de komst van Jezus Christus, gebaseerd op Openbaring. Op één of andere manier greep mij dat aan. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik steeds meer vragen over onder andere de opname van de gemeente, het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en aarde. Dat boeide mij enorm! Het maakt mij nieuwsgierig om te weten hoe het zit.” Jeep is vervolgens intensief met bijbelteksten uit Openbaring aan de slag gegaan. Vervolgens is hij een eigen website begonnen om zijn ontdekkingen over Openbaring met de buitenwereld te delen.

"Laten we niet vergeten dat een derde van de Bijbel profetieën bevat en alleen al in het Nieuwe Testament meer dan driehonderd verwijzingen naar Jezus’ wederkomst staan."

Je hebt veel tijd en energie in onder andere Daniël en Openbaring gestoken. Een valkuil is dat de eindtijd een obsessie wordt, lijkt mij. Hoe voorkom jij dat?
“Je moet niet de profeet willen uithangen en niet afwijken van dat wat je leest. Eigen gedachten projecteren op de Bijbel leidt tot opgeblazen kennis. Ook moeten we ons niet bezighouden met data. We weten niet de dag en het uur van Jezus’ terugkomst. En dan dus ook niet de maand en het jaar. Ook als het gaat om vervulling van profetieën, houd ik mij op de achtergrond. Dan spreek ik liever van ‘tekenen van de tijd’. Dat is voorzichtiger. Ik denk dat de Heer vooral in grote lijnen de toekomst schetst.

Maar laten we niet vergeten dat een derde van de Bijbel profetieën bevat en alleen al in het Nieuwe Testament meer dan driehonderd verwijzingen naar Jezus’ wederkomst staan. Ik preek niet elke zondag over de eindtijd, maar het is duidelijk dat het een hele belangrijke plaats inneemt in de Bijbel.”

Waarom is Openbaring lange tijd een gesloten boek gebleven en hoe is daar in de geschiedenis verandering in gekomen?
“In de vierde eeuw na Christus werd Openbaring een gesloten boek. De Kerk zag zichzelf als het geestelijke Israël. Zo deed de vervangingstheologie intrede. Wie ‘Israël’ vervangt door de Kerk kan niet met Openbaring uit de voeten. Want het Joodse volk neemt een belangrijke plaats in, in het heilsplan van God met de toekomstige wereld. Als je alle profetieën in het Woord vergeestelijkt en toepast op de Kerk, loop je vast. Ik denk dat dat de reden is dat Calvijn en Luther niet met Openbaring uit de voeten konden. Jammer dat ook na de Reformatie een sluier over het profetische Woord lag.

"God Zelf zegt dat we intens gelukkig zullen zijn als we Zijn profetieën tot ons nemen. Juist daarom zouden we nieuwsgierig moeten zijn naar Openbaring."

Met name in de twintigste eeuw kwam hierin verandering. Door de stichting van de staat Israël, de terugkeer van het Joodse volk en de strijd om Jeruzalem, kwam bij veel christenen interesse om in de Bijbel het profetische Woord te onderzoeken. Daardoor kregen velen zicht op Gods toekomstig heilsplan met Israël (in het duizendjarig rijk) en dat de Kerk dus niet voor Israël in de plaats kwam.”

Je schrijft: ‘Helaas is er bij velen geen inzicht en onderscheid in de volgende drie bedelingen: die van de wet, de genade en het Koninkrijk.’ Waarom is dit onderscheid in jouw ogen belangrijk?
“De wet (1) hield ons gevangen. Door Christus zijn we vrijgemaakt. Daarom zei Hij: ‘Het is volbracht.’ We leven nu in de genadetijd, waarin wij Christus als Middelaar hebben (2). Straks komt Hij terug als Koning om Gods koninkrijk te vestigen (3). Dit onderscheid helpt ons om te begrijpen wat er in Openbaring staat.”

Sommige christenen zijn ervan overtuigd dat het Koninkrijk nú al is aangebroken. Waarom onderschrijf jij die gedachte niet?
“De ‘koninkrijk nu’-gedachte geeft weer dat we als christenen het koninkrijk moeten bouwen en als dat gebeurd is, komt Jezus terug. Dat uit zich bijvoorbeeld in geestelijke oorlogsvoering en het proclameren van gezondheid en voorspoed. Dit is een grote misleiding. Ik geloof dat we nu nog in een andere tijd (genadetijd, red.) leven en het vooral onze taak is om het Evangelie te verkondigen. We leven nu nog op door de satan bezet grondgebied. Straks komt Jezus terug, dan wordt de duivel gevangengenomen én breekt de tijd aan dat Jezus het Koninkrijk van God vestigt.”

"In Genesis lezen we hoe God is begonnen met de schepping in Openbaring hoe het met deze wereld gaat aflopen. Daarom heeft de duivel juist aan deze twee boeken een bloedhekel!"

Wat zou je willen meegeven aan christenen die Openbaring willen lezen en begrijpen?
Jeep citeert Openbaring 1:19, ‘Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.’ “Dit is dé sleuteltekst”, zegt hij overtuigd. “Wat heeft Johannes daar gezien? De verschijning van de Zoon des mensen. ‘Wat is’ gaat over de gemeente op aarde, in de periode van Pinksteren tot de opname van de gemeente. ‘Wat hierna zal geschieden’ gaat in mijn ogen over de periode nadat we als Gods kinderen in de hemel zijn opgenomen (Openbaring 4:1). Dan vindt de grote verdrukking plaats, verschijnt de antichrist en keert tenslotte Jezus terug. Die volgorde is volgens mij cruciaal om Openbaring te begrijpen.”

Een andere handreiking vindt Jeep in Openbaring 1:3, ‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat.’ Hier maakt God duidelijk dat wie de profetieën van God tot zich neemt intens gelukkig (zalig) zal zijn. Deze schitterende belofte zou onze nieuwsgierigheid naar Openbaring moeten opwekken. Het laatste Bijbelboek neemt ons mee door de hele Bijbel. Veel van wat in het Oude Testament nog een verborgenheid was, komt in Openbaring in vervulling.

In Genesis lezen we hoe God is begonnen met de schepping, in Openbaring hoe het met deze wereld gaat aflopen. Daarom heeft de duivel juist aan deze twee boeken een bloedhekel!”

Klik hier om het boek ‘De Openbaring van Jezus Christus’ te bekijken of te bestellen

Reacties

P
Beste Anne,

Hoe ver reikt je bijbel kennis om zomaar te zeggen dat Zijn nabijheid niet meer van toepassing is na 2000 jaar. Het is voor ons niet te bepalen wat Gods tijd is, wij hebben tijd gekregen van God om ook Zijn profetieën te bestuderen en om Zijn uitverkoren volk tot inkeer te brengen en dat Hij al de gelovigen Zijn gemeente tot Zich zal nemen, het staat allemaal in de profetieën en dat is de toekomst zeker weten van toepassing.
B
Prima uitleg van Jeep. Ik ben benieuwd naar het antwoord van Anne Salomons op de opmerking van Joop Fennis over het 1000-jarig vrederijk..

Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen