Gertjan Oosterhuis

God

24 januari 2019 door Dick van den Bos

Ds. Oosterhuis ziet meer christenen leven met de Heilige Geest: “Mensen kijken steeds meer over de grenzen van hun kerkverband”

De persoon en het werk van de Heilige Geest is een onderwerp dat onder traditionele christenen steeds meer leeft, merkt ook dominee Gertjan Oosterhuis uit Hilversum. “Je ziet steeds meer mensen die niet alleen over God willen horen, maar het ook willen voelen en ervaren! Ik denk dat we de rol van de Heilige Geest in de traditionele kerk wel eens onderschat hebben.” Aanstaande zaterdag organiseert het Evangelisch Werkverband een There is More Next in Hilversum, in het gebouw De Verbinding, de gemeente waaraan Oosterhuis verbonden is.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Oosterhuis vertelt over de omslag die hij signaleert, ook in zijn eigen gemeente. “We merken dat veel mensen in onze gemeente op zoek zijn naar de meer tastbare manier van geloven. Ze zijn bezig met de gaven van de Geest, ze gaan naar Opwekking en New Wine. Dat leeft heel sterk. Het is daarom een geweldige mogelijkheid dat we dit evenement hier kunnen organiseren. Mensen kunnen zo actief meedoen.”

“Ik ben zelf ruim een jaar predikant hier en ik zie hoe mensen steeds meer over de grenzen van hun kerkverband kijken. Mensen gaan in groepjes naar conferenties of gebruiken materiaal van de Alphacursus. Aan de andere kant zien we ook leden van evangelische kerken die zich bij ons thuis voelen. Al met al heeft de charismatische manier van geloven steeds meer belangstelling.”

"Als je het geloof jarenlang op dezelfde manier beleeft, kan het een beetje sleets worden. Juist de gaven van de Geest en de Geest zelf brengen vernieuwing."

“Ik merk dat mensen de standaard manier van geloven, zoals het luisteren naar een preek, graag willen aanvullen met elementen die ze zij beschouwen als ‘spectaculair.’ Ze horen van mensen die samen bidden en campagnes doen en daar mensen tot geloof zien komen. Het is aan Gods Geest om dat te bewerken, maar het maakt mensen wel nieuwsgierig. Of ze hebben meegemaakt dat andere christenen gingen bidden en daarbij ervoeren ze God op een hele bijzondere manier. Als je het geloof jarenlang op dezelfde manier beleeft, kan het een beetje sleets worden. Juist de gaven van de Geest en de Geest zelf brengen vernieuwing.”

“Als gemeente willen we graag nog meer hiervan. Gods aanwezigheid ervaren, of op sterke wijze zijn hand in ons leven zien.”

Zie je in je eigen gemeente dat gaven van de Geest, zoals genezing, meer voorkomen?
“We hebben, zover ik weet, niemand in de gemeente die de gave van genezing heeft. Ik geloof dat je die eerst van God moet krijgen. Maar wat we nastreven is het delen van getuigenissen en het verlangen ernaar. We zijn het stadium voorbij dat we zeiden: de gave van genezing bestaat nu niet meer.”

"Juist het openstaan voor Gods Geest helpt me om te bidden en te mediteren, veel meer dan vroeger. Mijn omgang met God is dieper en vertrouwelijker geworden."

Je vertelt dat hier veel behoefte aan is in jouw gemeente, ga je zelf mee met deze tendens?
“In zekere zin wel. Ik ben meer geïnteresseerd in het werk van de Geest. Mij is vanouds geleerd dat de Geest hoofdzakelijk werkt via in de woordverkondiging. Hoewel dat zeker een heel krachtige manier is waar Hij door werkt, kom ik erachter dat de Geest veel meer is. Hij legt het Woord van Christus uit, Hij is een trooster. Dat zijn zaken die onderbelicht werden in de traditionele kerk. Tegelijkertijd ben ik er ook beducht voor als mensen zeggen dat de gaven van de Geest een teken zijn dat iemand een goed christen is. Er waren mensen die tegen ons zeiden: ‘Jullie hebben de Geest niet, want er komt bij jullie geen tongentaal of genezing voor.’”

“Mijn relatie met God is er wel door verdiept. Juist het openstaan voor Gods Geest helpt me om te bidden en te mediteren, veel meer dan vroeger. Ik wil echt tijd met God hebben en regelmatig ook. Als je er echt de tijd voor neemt, is het zo mooi! Mijn omgang met God is dieper en vertrouwelijker geworden.”

Je had het over mensen die streven naar een ‘spectaculaire’ manier van geloven. Er zullen ook veel mensen zeggen; het gaat vooral om Jezus en vergeving van zonden. Wat zou jij daarop zeggen?
“Spectaculair is inderdaad sterk uitgedrukt. Maar ik zie wel veel mensen die zeggen: ‘Ik ga week in week uit naar de kerk, maar het doet me zo weinig’. En ik denk dat het belangrijk is als het weer voelbaar en zichtbaar wordt. Als ze een inspirerende preek horen en mooie getuigenissen, dan is dat iets geweldigs.”

"De Geest is ook daadwerkelijk God. Dat mag niet ondersneeuwen, het kan teveel op je eigen beleving gericht zijn."

“Tegelijkertijd begrijp ik ook wel, dat het kan doorslaan. Dat je de Geest claimt voor jezelf. Het is niet een stukje beleving, maar de Geest is ook daadwerkelijk God. Dat mag niet ondersneeuwen, het kan teveel op je eigen beleving gericht zijn. De Geest mag ook niet los komen te staan van de Vader en Jezus. En we moeten ook niet voor de Geest invullen wat Hij moet doen, geloof ik. Je kunt heel erg focussen op genezing, maar misschien wil Hij meer werken door profetie.”

Wat hoop je dat het zal bewerkstelligen in de kerk van Nederland?
“Ik hoop dat kerken elkaar meer gaan waarderen door wat ze te bieden hebben. Dat evangelischen meer bewondering hebben voor gereformeerden en andersom. En het lijkt me ook heel leuk als we in de toekomst meer stijlen integreren, zoals de katholieke invloeden van Taizé. Ik hoop dat we elkaars tradities meer gaan respecteren en gebruiken.”

Lees hier meer over There is More Next

Reacties

Als de leiding in de eigen kerk niet echt openstaat voor de gaven van de Heilige Geest, dan moet je wel verder kijken. Maar ook in de eigen gemeente kan ieder persoonlijk zich uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest, en ook naar bijv. het spreken in tongen en andere gaven van de Heilige Geest.
REAGEER
In charismatische kringen ben ik toch wel veel tegen gekomen, dat het om de gaven gaat. Terwijl Jezus zich nog meer openbaart in de vrucht van de Geest. Hetzelfde gebeurt m.i. in orthodoxe kringen, waar meer het accent op de wet ligt en ook weer minder op de vrucht. Petrus heeft het over de Godsvrucht. We mogen Gods vrucht dragen en dat is het ware bewijs van onze verbinding met de Ene.
REAGEER
A
Jammer, om over de grenzen van het kerkverband uit te kijken naar God's Heilige Geest.

Is God's Geest niet in het kerkverband?

Shalom.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify