huiskring

God

30 augustus 2018 door Jeffrey Schipper

Kerkenraad wimpelt bijbelstudiegroep af; wat nu?

'Onze kerkenraad wimpelde in een gesprek de vraag naar een bijbelstudiegroep af. Op dat moment had ik niet de juiste argumenten paraat om de broeders te overtuigen. En ik snap dat het voor een kerkenraad wel weer een taak erbij is. Alhoewel het voor mij niet per se een ouderling hoeft te zijn die bij een bijbelstudie zit,' deze gebeurtenis is via Refoweb.nl voorgelegd aan diaconaal zorgverlener Pieter Oskam.

"Je beschrijft niet wat voor jou de aanleiding is van je vraag aan de kerkenraad," merkt Oskam op in zijn antwoord. "Wil je graag deelnemen aan sociale activiteiten georganiseerd vanuit je kerkelijke gemeente? Of is het meer een verlangen om gezamenlijk in de Bijbel te studeren om bijvoorbeeld kennis op te doen en het willen ontdekken van de stem van God? Het (gezamenlijk) doen van Bijbelstudie kan je geloof versterken en het kan opbouwend zijn om ervaringen met andere gemeenteleden te kunnen delen."

De zorgverlener geeft toe dat sommige ambtsdragers in de reformatorische gezindte huivering zijn voor Bijbelstudies zonder ambtelijke leiding. "De vrees is er dan dat zonder de aanwezigheid van een predikant of ouderling er al te snel dwaling of geestdrijverij kan optreden. Wat daar ook van waar zou kunnen zijn, het is de vraag of dit de manier is waarop een Bijbelstudie bejegend zou moeten worden. We geloven toch niet zonder reden dat de Bijbel Gods geopenbaarde Woord is en dat daarin helder en volkomen te vinden is wat nodig is in ons leven tot Gods eer en de zaligheid? (NGB art. 2). Het heeft dus zin om de Bijbel te bestuderen.

Het is de Bijbel en niet onze eigen (ambtelijke) uitleg dat het hoogste gezag en het laatste woord heeft in de kerk. In die zin kunnen ook de woorden van ambtsdragers nooit van zo’n grote waarde zijn dat dit een gerechtvaardigde reden is om niet zelf of samen met anderen aan Bijbelstudie te doen." Hij voegt toe dat het goed is dat een kerkenraad geestelijke leiding geeft. "Een ambtsdrager kan ook als het gaat om Bijbel-uitleg en toepassing van betekenis zijn als je bij bestudering van de Bijbel tegen vragen aanloopt."

Oskam: "Als het overtuigen van de kerkenraad niet lukt lijkt er mij niets op tegen als je jouw behoefte of verlangen deelt met andere gemeenteleden. Wellicht zijn er zelfs al bestaande Bijbelstudiegroepjes waarbij je zou kunnen aanhaken, of kan je met enkele anderen een Bijbelstudiegroepje opzetten."

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Reacties

J
Misschien kun je het op de volgende manier aanpakken.je zoekt enkele "naar verdieping zoekende geestverwanten op"

spreekt met hen af dat je een bijbelstudie begint in de huiskamer.

Daarna meld je aan de kerkenraad dat jullie per die datum met de bijbelstudie starten. Waarbij uiteraard altijd een of meerdere leden uit de raad van harte welkom zijn ter aanmoediging en ondersteuning van dit initiatief.

Vraag meteen of jullie mogelijke vragen, waar jullie op zo'n avond tegenaan lopen aan hen mogen voorleggen ter verdere opbouw.

REAGEER
O
Ik denk dat enige terughoudendheid in het opzetten van extrakerkelijke activiteiten wel verstandig is. In onze gemeente kent men het spreekwoord:

"Waar twee leken kringen in één huis, daartussen hoort een ambtsdrager thuis."
J
Hello Bas,

Een bijbelstudie is m.i. een intra-kerkelijke activiteit!

Wat versta je onder een "leek".

Op welke terreinen onderscheidt een ambtsdrager zich van een "leek".

Welke eisen worden er dan aan een ambtsdrager gesteld.
Toon meer antwoorden (3)
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify