Marike Veldman

Levensverhaal

03 november 2017 door Alfred Muller

"God zorgt ervoor dat ex-moslims uit Europa terugkeren naar het Midden-Oosten"

Het verhaal van Marike Veldman is het verhaal over vertrouwen en geloof. Ze hield altijd vast aan de beloften die haar hemelse Vader haar gegeven had. Zo kon ze 30 jaar lang onder soms moeilijke omstandigheden onderdak bieden aan kinderen in haar gezinsvervangend huis in Jeruzalem. 

Vanaf haar oprichting in 1963 is de NEM betrokken op het Midden-Oosten. In dit door vijandsbeelden gedomineerde gebied maakt de NEM werk van verzoening door gebed voor, en concreet dienstbetoon aan Jood én Arabier. Zij doet dit in een nederige houding vanuit het besef van gemaakte fouten in de kerkgeschiedenis.

Marike Veldman werd in Nederland nogal bekend in oktober 2015, toen ze een terreuraanslag overleefde op lijn 78 in Jeruzalem. De man tegenover haar begon met een mes op haar in te steken. Ze riep in het Nederlands: "Heere Jezus, Heere Jezus! Help me, help me!” Ze is ervan overtuigd dat dat haar redding is geweest. De terrorist liep bij haar vandaan. Toen het drama geschiedde, had ze al tientallen jaren de kracht ervaren van het gebed in de naam van Jezus.

First station
Ze vertelt over haar leven op een terrasje in Jeruzalems First Station - een oud Ottomaanse treinstation uit het einde van de 19e eeuw dat is omgebouwd tot een centrum met restaurants, winkeltjes en kraampjes, draaimolens en een podium voor artiesten. "Toen ik met mijn opleiding voor verpleegkundige begon in het Rooms-katholieke ziekenhuis in Groningen, verlangde ik er al naar om in het Midden-Oosten voor kinderen te zorgen," zegt ze, terwijl er een jazzmuziekje op de achtergrond klinkt. "Ik kende God goed genoeg om te weten dat Hij een plan heeft voor iedereen. Eerst dacht ik aan Libanon. Maar daar woedde een burgeroorlog. Ik voelde me geleid om naar Israël te gaan, waar ik in 1977 aankwam. Ik leerde Hebreeuws en ik kreeg een baan in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem op de intensive care.”

Na Hadassah ziekenhuis werkte ze in een kliniek voor kinderen in de Oude Stad van Jeruzalem en in een kindertehuis van de Anglicaanse kerk in Ramallah. Om het levensonderhoud hoefde ze zich geen zorgen te maken. In het Hadassah ziekenhuis  kreeg ze een salaris, in de Oude Stad leefde ze van spaargeld en in Ramallah kreeg ze gratis onderdak en eten. 

Ondertussen groeide haar verlangen om pleegmoeder te worden van Arabische kinderen. Maar voor een gezinsvervangend huis had ze geen cent. Toch heeft ze in de loop van de jaren meer dan 20 kinderen opgevangen.  

Bevestiging 
Voor ze begon, wilde ze heel zeker weten of het idee van God was. Toen ze om leiding en een bevestiging uit de Bijbel had gebeden, kreeg ze heel sterk Psalm 10: 17 en 18 in gedachten. Daar stond:  

De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op, om recht te doen de wees en de verdrukte … (NBG).

Maar stel je voor dat dat toeval was geweest? Ze wilde graag nog een aanwijzing. Ze kreeg Jesaja 16 in gedachten. Haar oog viel op vers 3. Ze kreeg er kippenvel van. 

„…verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet.”

Toen wist ze het zeker dat het de wil van God was. "Toen ik in 1983 met een gezinsvervangend huis begon, was ik totaal afhankelijk van de Heer. Ik moest heel specifiek bidden voor allerlei zaken. Voor een huis, voor inkomen en voor de komst van kinderen. En daarna ook voor de kosten van hun kleding en school, voor visa en voor collegegelden. Alles kwam binnen door intensief gebed. Dat ging zo 30 jaar door. We hadden steeds grote bedragen nodig. Er waren gelukkig ook meevallers. Een van de kinderen had hoge cijfers en ze kreeg een studiebeurs in de VS. Een andere kon studeren  in Nederland, waar de studiekosten veel lager zijn. Maar ik moest de kamerhuur nog wel betalen. 

Vrienden en familieleden hielpen. In de loop van de jaren steunden ook een aantal kerken en gemeenten mij. Ik schreef een nieuwsbrief. Ook kreeg ik op een bepaald moment een toelage van het maatschappelijk werk in Jeruzalem. Zo voorzag God. Maar ik ben wel altijd krap bij kas geweest. Toch konden we altijd rondkomen en ik kon anderen ook nog geven. 

Ik wilde dat de kinderen zelf ook baden. Dat ze goede cijfers zouden halen bijvoorbeeld, zodat ze verder konden studeren op de universiteit. Ze zeiden soms: Mam, kun jij er voor bidden? Ik zei: Dat moet je zelf doen. Dan zeiden ze soms: Maar God luistert naar jou. Dan lachte ik wat en we gingen er samen voor bidden. Van een paar weet ik dat ze nog steeds bidden. En als ze ver weg wonen, bid ik soms samen met hen door de telefoon. Het bidden heeft een enorme invloed op hen gehad.” 

"Evangelische christenen spreken vaak alleen maar over Gods plan met Israël. Ze vergeten dat God ook een plan met Ismaël heeft."

Gods wil
Als ze ergens aanhoudend voor bidt, wil ze zeker weten dat het Gods wil is. Dat is het geval nadat God het bevestigd heeft door Zijn woord. Ze heeft gemerkt dat de omstandigheden soms verwarrend zijn. Soms lijkt het zelfs of het tegengestelde gebeurt. Spannend bijvoorbeeld was het moment waarop ze twee pleegdochters mee wilde nemen op vakantie naar Nederland. Ze hadden nog nooit echt vakantie gehad. Het waren Palestijnse meisjes en paspoort of nationaliteit hadden ze niet. In geloof boekte ze de tickets. Ze konden wel een reisdocument krijgen. Die moesten ze aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Oost-Jeruzalem. Daar moest ze twee keer urenlang in de rij in de brandende zon staan.

Daarna diende ze bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv een aanvraag in voor visa voor Nederland. Vier dagen voor vertrek was er nog niets gearriveerd. Het was om moedeloos van te worden. Door het raam woei een bries, die de bladzijden van de Bijbel omsloeg. Toen viel haar oog op 2 Kronieken 14:11, waar ze al een blauwe streep onder had gezet. 

Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. 

Een dag voor vertrek belde ze weer. Geen visum, maar ze beloofden contact op te nemen met Den Haag. In geloof ging ze naar de Nederlandse ambassade. Vlak voor sluiting stapte ze daar binnen. En ja, het visum was net binnengekomen. 

Arabische christenen
"Ik heb gezien dat Arabische christenen anders bidden dan Nederlandse christenen. Ze bidden om bescherming tegen de invloeden en de onderdrukking van de islam. Ze bidden ook voor bescherming tegen de grote gevestigde kerken, omdat die hen vaak tegenwerken. Verder bidden ze voor bescherming in verband met de politieke situatie op de Westoever en in Jeruzalem. Ze zijn bang voor het leger. 

"Ik geloof ook dat moslims die in Europa de Heer vinden, terug zullen keren om het evangelie aan hun eigen mensen te vertellen."

Ze hebben bijna geen visie voor Israël. In Ramallah vertelde ik een groep Arabische vrouwen iets over Gods plan met Israël. Een van de Arabische vrouwen zei: En wij dan? Heeft God geen plan met ons? Evangelische christenen hebben daar ook schuld aan. Zij spreken vaak alleen maar over Gods plan met Israël. Ze vergeten dat God ook een plan met Ismaël heeft. We mogen bidden dat Palestijnen niet in hun slachtofferrol blijven vastzitten en dat er opleidingsmogelijkheden en banen voor hen komen, waardoor God hun talenten kan gebruiken. 

Gelovigen proberen hier ook vaak weg te komen. Maar het zijn juist zij die op de bres zouden moeten staan voor Joden en moslims. Ze hebben visie nodig voor de oogst hier. Ze kunnen verstrikt raken in eigen problemen. Daardoor zien ze niet meer hun naaste, die in diepe nood zit. Vorig jaar luisterde ik in Nederland naar een aantal ex-moslims die tot geloof was gekomen. Ik dacht: ga terug naar het Midden-Oosten, ga dit je eigen volk vertellen. Ik besefte ook: God zal ervoor zorgen dat gelovigen terugkeren om van het evangelie te vertellen. 

In 1980 was ik bij een familie op bezoek in de Oude Stad in Jeruzalem. Boven het echtelijk bed hing een schilderij met de afbeelding van de Koran, met daarnaast een aardbol, zo gedraaid dat het licht precies op Europa viel. De Heer zei tegen me: Europa is gericht op het communisme, maar de islam heeft Europa op het oog. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb drie nachten niet geslapen. Ik schreef naar geestelijke leiders in Nederland. Ik kreeg er bijna geen reactie op. Ze haalden hun schouders op. Ik was maar een verpleegstertje. Wat dacht ik wel. Maar moet je nu eens kijken. Maar ik geloof ook dat moslims die in Europa de Heer vinden, terug zullen keren om het evangelie aan hun eigen mensen te vertellen. Vorig jaar, toen ik in Griekenland was, kwam ik zendelingen tegen die dezelfde visie hadden. Er waren daar ook Arabieren die zeiden: we gaan terug, zodra het kan.” 

Marike Veldman is oud-medewerker bij Near East Ministry (NEM) en nog steeds betrokken als vriend van de organisatie. NEM wil vanuit de verzoening in Jezus Christus de verzoening tussen Israël en de Arabische volken stimuleren. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...