God

16 juni 2017 door Willem J. Ouweneel

Moeten christen-mannen zich laten besnijden!?

Een tijd geleden schreef ik over de nieuwlichterij dat Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 zou hebben plaatsgevonden. Het valt me op hoe gevoelig veel christenen zijn voor nieuwlichterijen. In mijn al aardig lange leven ben ik tot het inzicht gekomen dat een bepaalde leer die alleen binnen één beweging voorkomt, altijd fout is. Dat geldt voor katholieken (Maria’s ‘onbevlekte ontvangenis’), voor gereformeerden (de ‘dubbele predestinatie’), voor pinkstergelovigen (de second blessing), enz. Het wil er bij mij niet in dat God een bepaalde waarheid alleen aan een beperkte groep zou hebben toevertrouwd. Het is samen met alle heiligen dat wij de breedte, lengte, hoogte en diepte van Gods waarheid kennen (Ef. 3:18). Het klinkt nogal boud, maar alle nieuwlichterijen zijn fout.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Dat geldt al helemaal voor self-made bijbelleraren met nauwelijks of geen theologische vorming, die ineens ontdekt hebben dat de kerk dit of dat punt ‘altijd fout heeft gezien’. Graag vertellen ze daarbij bijvoorbeeld wat deze of gene Griekse woorden ‘eigenlijk’ betekenen (bijv. in de alverzoeningsleer), terwijl ze van Grieks nauwelijks verstand hebben (vgl. Hand. 21:37-38!). De ellende is dat vandaag iedereen zijn theorietjes op het internet kan smijten. Ik word altijd weer verdrietig van mensen die tegen mij zeggen: Ja, maar ik heb het zelf op het internet gelezen.

Het wil er bij mij niet in dat God een bepaalde waarheid alleen aan een beperkte groep zou hebben toevertrouwd

Let wel: de leer van de rechtvaardiging uit geloof was in de zestiende eeuw géén nieuwlichterij van de Hervormers. Het was de aloude christelijke leer, die vooral door de roomse aflatenpraktijk totaal scheef was gegroeid. De geloofsdoop was géén nieuwlichterij van de doopsgezinden en de latere baptisten: het was de dooppraktijk zoals we die al kennen uit het boek Handelingen. De leer van het Messiaanse rijk (na Jezus’ wederkomst en vóór de nieuwe hemel en aarde) was géén nieuwlichterij: het was de overtuiging van alle kerkvaders vóór 300 na Christus voor zover ze zich over deze materie hebben uitgelaten.

Zo’n nieuwlichterij waar ik af en toe vragen over krijg, is de volgende. In onder andere Handelingen 21:20-26 en 28:17 zien we dat Joden die tot geloof in Jezus kwamen, gewoon als Joden bleven leven, dus met inachtneming van de sabbat, de bijbelse feesten, de besnijdenis en de spijswetten. Pas veel later, toen de niet-Joden binnen de Kerk de macht in handen kregen, werden Joden die tot geloof in Jezus kwamen, gedwongen hun joods-zijn compleet op te geven. (In Spanje bracht de Inquisitie gekerstende Joden die zich daar niet aan hielden, zelfs op de brandstapel.) Zowel katholieken als oosters-orthodoxen deden dat, en na de Reformatie werd het ook de gewone praktijk onder protestanten. Gelukkig is daar sinds de negentiende eeuw een verandering in gekomen: honderdduizenden Joden die tot geloof in Jezus zijn gekomen, zijn weer gaan leven zoals het Joden betaamt: volgens de Torah. De Torah is niet in Christus opgeheven, zoals beweerd is (vgl. Matt. 5:17). Romeinen 10:4 betekent niet dat in Christus de Torah haar einde heeft gevonden, maar dat Christus het ‘doel’, de ‘zin’ van de Torah is.

Nu ontstaat er echter een probleem, en wel bij die niet-joodse Jezusgelovigen die sympathiseren met hun joodse medegelovigen. Zij vieren mét Israël de sabbat en de bijbelse feesten en onderhouden de spijswetten. Zij mogen dat doen, en ik heb zelf meermalen met veel vreugde Pesach of Soekkot meegevierd. Maar op het moment dat mensen beweren dat niet-joodse gelovigen dat moeten doen, ontstaat een probleem. Er zijn zelfs lieden die beweren dat niet-joodse christenmannen zich zouden moeten laten besnijden (en sommigen van hen hebben dat intussen ook al gedaan). Nu staat het elke man vrij zich te laten besnijden als hij dat wenst – maar wij bestrijden lieden die beweren dat christenmannen zich moeten laten besnijden.

Joden (ook Jezusgelovige Joden) staan onder de Mozaïsche Torah, niet-Joden (Jezusgelovig of niet) niet.

De geboden argumentatie is heel simpel. Jezus heeft Zijn volgelingen geleerd dat zij ‘Zijn geboden’ moesten bewaren (bijvoorbeeld Joh. 14:15,21; 15:10). Die geboden worden dan gelijkgesteld aan de Mozaïsche Torah en hup, het bewijs is rond. Jezus’ volgelingen, ook de niet-joodse, moeten de Mozaïsche Torah houden! Nu vraag je je natuurlijk meteen af of zulke lieden dan niet Handelingen 15 in hun Bijbel hebben staan. Daar kwam de vraag op of de Torah, die God uitdrukkelijk aan Israël had gegeven – niet aan de volken – moest worden opgelegd aan de niet-joodse christenen. Het antwoord was ronduit nee. Joden (ook Jezusgelovige Joden) staan onder de Mozaïsche Torah, niet-Joden (Jezusgelovig of niet) niet.

Het is eng om te zien hoe sommige lieden zich onder Handelingen 15 proberen uit te wurmen. Vooral vers 21 moet het ontgelden. De besnijdenispredikers leggen dat zo uit: blijf Mozes prediken, dan zullen de niet-joodse gelovigen vanzelf ook de zegeningen van de Mozaïsche Torah leren kennen én onderhouden…

In de Galatenbrief gaat Paulus te keer tegen niet-joodse christenen die zich laten overhalen zich te laten besnijden. Je zou zeggen: dat zal de besnijdenisvoorvechters wel de mond snoeren. Nee hoor, geenszins. Dat geldt voor álle nieuwlichters: ze klampen zich aan één (verkeerd) idee vast, en buigen vervolgens allerlei bijbelse uitspraken net zo lang om tot ze bij die idee passen. De Galaten lieten zich besnijden met verkeerde motieven. Dat moet je natuurlijk niet doen; je moet het doen met de goede motieven, is de redenering. Maar Paulus hééft het helemaal niet over motieven. Hij zegt ronduit: als je niet besneden was, laat je dan niet besnijden (1 Kor. 7:18).

Christenmannen van Nederland, laat je niet in de luren leggen. Paulus is woest op de mensen die jullie willen laten besnijden en noemt ze ‘honden’, ‘boosdoeners’, ‘verminkers’ (Fil. 3:2). Er is niets verkeerds aan de besnijdenis – maar de Schrift is fel tegen mensen die beweren dat jullie je moeten laten besnijden als jullie goede gelovigen willen zijn. Zij laten de Bijbel buikspreken alleen om hun eigen (manipulatieve) belangen te dienen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...