Willem Ouweneel

Terug naar dossiers
CIP+

Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel

Wát een titel: ‘Afnemende aandacht voor Israël of voor Jezus?’ Dit is een bekende handelwijze van sommige bijbeldebaters: beweren dat de tegenstander ‘minder aandacht heeft voor de c...
CIP+

Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?

Groot nieuws uit mijn eigen dorp: Houten! De Gereformeerde Gemeente alhier heeft besloten de zittingstermijn voor ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen) niet langer dan vier jaar te laten zijn! Eigenlijk is dat...
CIP+

Zien we elementen van de eindtijd in de oorlog tegen Oekraïne?

CIP verzocht mij de situatie in en rond Oekranië te bekijken door een christelijke c.q. Bijbelse bril. Dat is niet zo eenvoudig, allereerst omdat het al moeilijk genoeg is de situatie door een gewone historische en politieke...
CIP+

Waarom ik weiger om het manifest tegen de coronapas te ondertekenen

Wat jammer dat het nu net Mona Keijzer is die het initiatief tot een petitie tegen de coronapas heeft genomen. In de zomer van 2021 is zij als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op min of meer staande v...
CIP+

Wat zegt het machtsmisbruik van dominee Van der Aa over de kerkstructuur van de PKN?

Soms zou ik wel eens willen dat ik ‘refogelisch’ was, en dus kon genieten van de voordelen van zowel de traditionele kerken als de evangelische gemeenten. De voordelen van de traditionele kerken zijn hun (ge...
CIP+

Wordt het tijd dat evangelische christenen de doopvisie van gereformeerden accepteren?

Wat mooi dat Teun van der Leer een proefschrift heeft geschreven over de doop en nog meer dat hij daarin zo’n mild en tolerant standpunt inneemt! Teun en ik zijn beiden als kind opgegroeid in dezelfde geloofsgem...
CIP+

Zijn ongevaccineerden bezig martelaren voor de naam van Christus te worden?

Een van de dingen die mij verdrietig maken, is het feit dat de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden ook de christenheid steeds meer in haar greep krijgt. Dat is ook niet zo’n wonder. Al...
CIP+

De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?

Zelden hebben we zoveel over Openbaring 13 gehoord als in het afgelopen anderhalve jaar. Covid-19 heeft ons, meer dan wat ook, met de neus gedrukt op de vraag: is Openbaring 13 bezig vervuld te worden? Die vragen...
CIP+

Kinderen toelaten aan de avondmaalstafel: een goed idee?

Mijn dochter zat nog geen week op een ‘vrijgemaakte’ middelbare school of ze vroeg: ‘Pap, wat zijn verbondskinderen?’ Er was namelijk een leraar die vaak bad: ‘Dank U dat wij verbondsk...
CIP+

Het evenement Simply Jesus vraagt om een coronapas (en daar ben ik blij mee)

Hoera voor David de Vos! Hij houdt zijn rug recht, wat zijn schoonvader er ook van mag vinden en wat voor lelijke dingen zijn critici ook over zijn arme hoofd uitstorten. Hij gaat binnenkort het event Simply Jesus Come...
CIP+

Jan Zijlstra: een sterke persoonlijkheid die geen enkele concurrentie naast zich duldde

Jan Zijlstra is gisteren overleden. En nog wel (als ik het goed begrijp) aan corona. Toch nog betrekkelijk jong eigenlijk, zeggen we vandaag de dag: 82 jaar. Sinds hij uit zijn oude kerkgebouw ‘verwijderd’ is, he...
CIP+

Is het ‘christelijk’ van Joe Biden om zich uit Afghanistan terug te trekken?

Schijnbaar mede op basis van ‘christelijke’ motieven zijn de Amerikanen na 11 september 2001 naar Afghanistan gegaan. Daar is van alles opgebouwd, vaak aan de hand van allerlei bijbelteksten, om het onderwijs...
CIP+

Moet de vermiste evangelist Samuël Boujadi opgewekt worden uit de dood?

Echt, ik bewonder het geloof van Jack Schreudering en Daniël van Deutekom. Het is een geloof dat met liefde gepaard gaat. Ze houden van Samuël Boujadi, en ze geloven dat, als zij diens lichaam zullen vinden...
CIP+

Prof. dr. Huijgen pleit voor meer aandacht voor Maria: terecht?

Heel veel theologie is niet veel anders dan reactie-theologie, dat wil zeggen: een theologie die ontwikkeld wordt in reactie op een andere theologie, die wordt afgewezen. Zo’n reactie-theologie schiet gewoonlijk doo...
CIP+

Profeet T. B. Joshua: de meest merkwaardige man die ik ooit heb ontmoet

Temitope Balogun Joshua, profeet, genezingsbedienaar en kerkleider in Lagos (Nigeria), is niet meer onder ons. Afgelopen zaterdag is hij na een samenkomst plotseling overleden, precies een week vóór zijn...
CIP+

Israëli’s versus Palestijnen: staat God aan de kant van Israël?

Een column en een tweet van twee gereformeerde broeders houden me bezig: de column van Dirk van Genderen (‘Het Palestijns-Israëlische conflict is een geestelijke strijd’) en de uitgebreide tweet van...
CIP+

De bedenkelijke brief van vijf PKN-dominees aan de Palestijnen

Onder de christen-Palestijnen bestaan diverse theologen die de vervangingstheologie aanhangen en van de staat Israël niets willen weten, zoals Yohana Katanacho en Naim Ateek. Ook is er het Sabeel Instituut voor P...
CIP+

Hoe zit het met de opname van de Gemeente?

Op 14 mei wist ik allang dat de ‘opname van de Gemeente’ niet zou plaatsvinden, want God volgt natuurlijk de joodse kalender; volgens die kalender viel Israëls Onafhankelijksdag dit jaar al op 14/15 april. Ik...
CIP+

Zelden heb ik zoveel nieuwe mensenkennis opgedaan als in deze coronatijd

De laatste tijd heb ik vaak tegen anderen gezegd dat ik zelden zoveel nieuwe mensenkennis hebben opgedaan als in de afgelopen vijftien maanden. Mag ik een paar mensentypes voor je proberen te schilderen? Je kunt ze vo...
CIP+

'Eenvoudige' woordbediening centraal in kerkdienst? Onbijbels!

Wat een leuk probleem heeft dominee Gert Jan Baan geschapen! Ik ken hem wel: ik heb hem één keer horen preken over Titus in een Zeeuws plaatsje. Dominee Baans liefhebberij is Johan Sebastian Bach,...
CIP+

Coronavaccins noemde ik een geschenk van God (en ik heb geen spijt)

Nog bijna elke dag krijg ik enthousiaste dankbetuigingen (per mail of mondeling) naar aanleiding van wat ik geschreven heb over Jaap Dielemans schadelijke huis-aan-huismagazine en over het nut en de noodzaak van vaccinatie...
CIP+

Wat is het nu: stomme journalisten of domme gereformeerden?

Allereerst mijn excuses naar de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel, die ik maandag voor een GerGem heb uitgemaakt. Nou ja, de radionieuwsdienst maakte het nog bonter door zondag te spreken ov...
CIP+

Demonstreren op het Museumplein: ‘We willen onze vrijheid terug!!!’

Mag ik je even meenemen naar een willekeurige stad in Nederland, bijvoorbeeld (om maar iets te noemen) Amsterdam in het jaar 20….? Nederland bevindt zich in een ellendige situatie; het wordt namelijk voortdurend...
CIP+

Christelijke politiek: bestaat dat eigenlijk wel?

Het was een interessante vraag die door CIP.nl aan theoloog Alain Verheij werd voorgelegd: ‘Hoe definieer je “christelijke politiek”?’ Zoiets moet je hem zeker vragen, want Verheij heeft een origin...
CIP+

Nog één keer over Jaap Dieleman en zijn 'eindtijdkrant' om misverstanden op te helderen

Graag wil ik ingaan op de kritiek die ik gekregen heb aan aanleiding van mijn column vorige week over Jaap Dielemans ‘eindtijdkrant’. Niet om mezelf te verdedigen – het gaat helemaal niet om mij –...
CIP+

De 'eindtijdkrant' van Jaap Dieleman: een klap voor fatsoenlijke bijbeluitleg

Jaap Dieleman is een aardige man. Ik heb hem enkele keren met genoegen mogen ontmoeten. Hij heeft de Heer lief en heeft een hart voor het evangelie. Maar momenteel is hij helaas behoorlijk de weg kwijt. Hij heeft een...
CIP+

Kun je als christen op een partij stemmen die vóór de EU is?

Op 15-17 maart a.s. gaan we stemmen voor de Tweede Kamer! Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Keuze genoeg: 37 partijen doen mee! Als je nu op een christelijke partij wilt stemmen, welke kies je dan? In alf...
CIP+

Is de sneeuw die ons land bedekt gestuurd door God?

Aan tafel hadden we een leuke discussie over de vraag waar de sneeuw vandaan komt. Meteorologie is natuurlijk een serieus vak, en ik vind het razendknap dat we midden vorige week al hoorden dat het van zaterdag o...
CIP+

Vrijheid: een christelijk-conservatief ideaal of een stok om mee te slaan?

(Politieke) vrijheid, dat is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en ideologie, vrijheid om de regering te kiezen die je wilt. Dat vrijheidsideaal vind je in alle beschaafde landen in de wereld – maar is het altijd zo zu...
CIP+

De Bijbel is glashelder over ‘profeten’ die Trumps overwinning voorspelden

Dit wordt een pijnlijke column. Zónder leedvermaak, maar mét plaatsvervangende schaamte, omdat zovele christen-leiders in Amerika de vermeende verkiezingswinst van Trump voorspeld hebben met een b...
CIP+

Hoe gereformeerd zijn Arnold Huijgen - en ik?

Met genoegen las ik jl. vrijdag het interview met collega Arnold Huijgen over een nieuwe studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het is altijd mooi als een theologisch opleidingsinstituut de moed heeft nieuwe wegen...
CIP+

Het coronavaccin komt eraan: reden om te juichen?

‘Het’ coronavaccin komt eraan! Hoera! Of niet? Steeds meer mensen geven te kennen dat zij nog niet goed weten of zij inderdaad wel gevaccineerd willen worden. Daarbij komen we ruwweg twee soort be...
CIP+

Echte christenen schuiven desnoods de democratie aan de kant

Volgens mij was het Winston Churchill die ooit zei dat democratie een slecht regeringssysteem is, maar dat alle andere regeringssystemen nóg slechter zijn. Dat lijkt me volkomen juist. Diep in ons hart vinden we de...
CIP+

De Tempelberg en het absurdistische stemgedrag in de VN

Aparte plek, die Tempelberg in Jeruzalem! Ik ben er vaak geweest en van die vele keren dat ik er was, heb ik twee keer een heuse rondleiding gehad. Mijn eerste gids was een joodse vrouw. Toen ik een bijbel tevoorsch...
CIP+

Als christen zal ik nooit spotprenten van Mohammed publiceren

Als je eenmaal voedsel, kleding en onderdak hebt (vgl. 1 Tim. 6:8), is van al onze aardse goederen ‘vrijheid’ een van de allerbelangrijkste zegeningen en voorrechten. (Ik heb het hier niet zozeer over onze sp...
CIP+

Waarom complottheorieën nauwelijks weerlegd kunnen worden

Een complottheorie is een theorie die beweert dat een bepaalde gebeurtenis of toestand het gevolg is van een complot of samenzwering van een geheimzinnige persoon of groep mensen, die daar kwade bedoelingen mee he...
CIP+

Het paradijs komt eraan!

Sinds wij in Houten wonen, en wel in het wijkje dat ze hier ‘de Tuinen’ noemen, ben ik me nóg meer voor de Tuin van Eden gaan interesseren, vooral omdat wij vanuit ons appartement zo’n &...
CIP+

Nieuwe coronamaatregelen: de kerken worden gespaard

Als het om corona en de kerk gaat, erger ik me nog het meest aan de mensen die op sociale media roepen dat bij de strenge coronamaatregelen onze godsdienstvrijheid in geding is, of zelfs dat we met een stuk godsdiens...
CIP+

Nog eens tien veelvoorkomende theologische dwalingen in christelijk Nederland

Mijn column van drie weken geleden, over tien dwaalleringen die in Nederland de ronde doen, heeft zoals verwacht nogal wat losgemaakt. Sommige mensen waren gekwetst omdat ik hun opvatting als een ‘dwaallering...
CIP+

Tien veelvoorkomende theologische dwalingen in christelijk Nederland

In deze ‘riskante’ column vind je wat ik vandaag de tien meest gangbare theologische ‘dwalingen’ zou willen noemen die je volgens mij in christelijk Nederland vandaag de dag kunt tegenkomen. Ze zijn...
CIP+

Zonder Pinksteren was het allemaal voor niets geweest

Eens moest ik met Pasen in een gemeente preken waar de oudste van dienst aan het begin zei dat Pasen het belangrijkste feest van het jaar is. Ik flapte eruit: ‘Nee, dat is Pinksteren!’ Dat had ik natuurlijk...
CIP+

Waarom Willem Ouweneel met Israël binnenkort een groot feest viert

Vandaag zouden wij – mijn vrouw en ik met onze dochter en schoonzoon – naar Israël vertrokken zijn voor een bezoek van twaalf dagen. Helaas heeft het coronavirus daar een stokje voor gestoken. D...
CIP+

Coronatheologie

Onlangs twitterde ik: ‘Wealth is not forever, not even a corona lasts for all time’ (Spr. 27:24 CSB, ‘Rijkdom duurt niet voor eeuwig, zelfs een corona blijft niet voor altijd’). In de tekst staat n...
CIP+

Pasen in coronatijd: leven in een tijd dat de dood rondwaart!

In deze coronatijd, waarin de dood zich zo massaal onder ons verbreidt, biedt Pasen een boodschap van leven. De historische, lichamelijke opstanding van Christus vormt het hart van het christelijk geloof. Geen wonder da...
CIP+

Over het Jood-zijn van Jezus heersen nogal wat christelijke misverstanden

Over vijf dagen begint ’s avonds het Joodse Pesach (Pascha, Paasfeest). In de Evangeliën vinden we viermaal dat Jezus dat feest gevierd heeft: één keer toen Hij 12 was, en drie keer tijdens...
CIP+

Waarom de coronapaniek mij beangstigt: met een kanon wordt op een mug geschoten

Willem Ouweneel is niet zo bang voor het coronavirus, maar hij is wél bang voor die massale redeloze angst die de hele wereld in zijn greep heeft. Als het coronavirus al een teken van de eindtijd zou zijn, dan niet z...
CIP+

Coronavirus: storm in een glas water of teken van de eindtijd?

Soms is het toch wel erg lastig ‘het nieuws’ op zijn merites en belang te beoordelen. Een bevriende medicus zei vorige week tegen mij dat het nieuws rond het coronavirus enorm overtrokken wordt, en hij v...
CIP+

De vastentijd is weer begonnen! Doe je mee!?

Eergisteren was het weer Aswoensdag. Dat is de dag waarop rooms-katholieken, oud-katholieken, oosters-orthodoxen en sommige protestanten zich as op het hoofd laten aanbrengen als teken van verootmoediging. Ik...
CIP+

Hoe je échte calvinistische christenen kunt herkennen

Pas kwam ik een theoloog uit de Gereformeerde Bond binnen de PKN tegen die tot de ontdekking was gekomen dat ‘het verbond’ helemaal niet zo centraal ‘koepelbegrip’ in de Bijbel was als hij in...
CIP+

Was de verboden vrucht in het paradijs een druif?!

We zijn eruit! De verboden vrucht in het paradijs was helemaal geen appel (dat idee ontstond door een oude verwarring: het Latijnse malum betekent zowel ‘het kwade’ als ‘appel’), ook niet ee...
CIP+

De rabbijnse bijbeluitleg: betreed het paradijs dat ‘Bijbel’ heet!

Wie diepgaande bijbelstudie doet, is bezig te eten en te drinken in het paradijs! Ik zeg dat zo omdat de rabbijnen de vier ‘lagen’ in het bijbelonderzoek aanduiden met de letters P, R, D en S, en die letters v...
CIP+

Wat moeten we als christenen met Driekoningen?

Vier dagen geleden, op 6 januari, was het Driekoningen. Ik heb daaraan drie herinneringen. Ten eerste: met Driekoningen ging in mijn ouderlijk huis de kerstboom weer de deur uit (dat hing oorspronkelijk ongetwijfeld samen...
CIP+

Wanneer werd Jezus eigenlijk geboren?

Over een paar dagen is het Kerstfeest; dan vieren 2,3 miljard christenen wereldwijd de geboorte van Christus. Daar doe ik van harte aan mee, ook al weet ik net als vele anderen natuurlijk ook wel dat Jezus niet op 25...
CIP+

Waarom Sinterklaas op Jezus Christus lijkt

Willem Ouweneel zet in deze eerder gepubliceerde column uiteen waarom Sinterklaas volgens hem op Jezus Christus lijkt. Er zijn heel wat legenden over Sint Nicolaas, die allemaal een kern van waarheid kunnen bevatten.&ls...
CIP+

Wat is het nu: de wederkomst of het sterven?

Als predikanten het over ‘de toekomst’ hebben, moeten zij naar mijn mening een beetje duidelijker zijn. Hebben ze het over ‘de hemel’, waar de gelovige naartoe gaat als hij sterft, of over de he...
CIP+

Hebben de Palestijnen toekomst?

Ach, vijf weken geleden zijn we helemaal de 90e geboortedag van Yasser Arafat (1929-2004) vergeten! Nou ja, misschien hebben alleen Dries van Agt en Gretta Duisenberg daarbij stilgestaan… Toch moest ik wel aan Ar...
CIP+

Willem Ouweneel over een rare kwiebus die kerkdiensten verstoorde

Deze column gaat over een herenboer, een soldaat, een dronkenlap, een vechtjas, een schuldenmaker, een verstoorder van kerkdiensten, die de meest kleurrijke figuur van zijn dorp was. Zo, nu weet je het. Je kunt...
CIP+

Christenmannen moeten besneden zijn! Toch!?

Eén van de oorzaken van de kerkelijke Reformatie die in 1517 begon met Maarten Luthers 95 stellingen, was een typische ontdekking van de Renaissance: de betekenis van het onafhankelijke individu, met zijn eigen p...
CIP+

Vervangingstheologen vervangen wat af… (maar gaat dat wel goed?)

In mijn boek Het Israël van God ben ik vervangingstheologen toch maar gewoon vervangingstheologen oftewel supersessionisten blijven noemen, ook al protesteren de desbetreffende theologen vaak tegen de term. Ze d...
CIP+

Alcohol drinken als christen: wel of niet een goed idee?

Decennia geleden werd ik eens op een Amerikaanse luchthaven afgehaald door een evangelisch christen. Onderweg naar een bijbelconferentie stopten we om ergens te lunchen. Het was snikheet. Toen de goede man dan o...
CIP+

De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?

En weer eens laait de discussie over homoseksualiteit (en dit keer ook over transgenders) hoog op, en wel door de Nashvilleverklaring over LHBT (lesbisch – homo – biseksueel – transgender). Dat zal...
CIP+

Waarom de wereldkerk jammerlijk uiteen is gescheurd

Op 16 juli aanstaande, dus over drie dagen, is het op de kop af (!) 964 jaar geleden is dat er een grote ramp gebeurde in de wereldwijde christenheid. (964 is trouwens de naam van een prachtige Porsche!) Paus Leo IV...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt&r...
CIP+

De zondagsheiliging: wat moeten we ermee?

Onlangs las ik op de site winkelrust.nl het volgende: ‘Dankzij Winkelrust kan de zondag de speciale dag blijven die het is voor veel mensen. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag die anders is dan alle ander...
CIP+

Wat is ‘erfzonde’?

Ik kreeg een vraag over de ‘erfzonde’, een thema waarover nogal wat misverstanden bestaan. Om te beginnen: Adam werd een zondaar doordat hij zondigde; bij zijn nazaten is het andersom: ‘Adami...
CIP+

Moeten christen-mannen zich laten besnijden!?

Een tijd geleden schreef ik over de nieuwlichterij dat Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 zou hebben plaatsgevonden. Het valt me op hoe gevoelig veel christenen zijn voor nieuwlichterijen. In mijn al aardig lange leven...
CIP+

Ben je wel eens een narcist tegengekomen?

Een van de gevaren die de kerk bedreigen, is het optreden van leiders die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). In mijn leven ben ik verscheidene van hen tegengekomen. Wat vinden (christen-)psychiat...
CIP+

Is de Rooms-Katholieke Kerk een ‘dwalende’ kerk?

Sommige christenen die over andere denominaties spreken, gebruiken graag het woord ‘dwalen’: wij bewandelen de rechte weg, de anderen dwalen. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord ook (bijv. Ef...
CIP+

Wat doen we met de homo's in de kerk?

Een van de lastigste vraagstukken waar kerken en gemeenten vandaag de dag tegenaan lopen is: wat moeten we aan met homofiele stellen in onze gemeenten? Vele denominaties hebben met deze vraag te maken gekreg...
Word lid van CIP! Start nu uw gratis maand.