Geert Wilders
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

06 maart 2018 door Jeffrey Schipper

Wat Wilders bedoelt als hij spreekt over christelijke waarden

Tijdens een bezoek aan het christelijke dorp Urk vertelde Geert Wilders maandag dat hij veel waarde hecht aan christelijke waarden. Tijdens een debat in de Tweede Kamer in 2015 ging het hierover. Toen SGP-leider Kees van der Staaij aan Wilders vroeg wat hij met die christelijke waarden bedoelt, barstte de Kamer in lachen uit.

Wilders antwoordde namelijk: "Eén van de christelijke waarden is dat we op moeten komen voor ons eigen volk. We moeten ervoor waken dat ons land islamiseert. Daar zou iedere christen voor op moeten staan. Wat is er christelijker dan ervoor zorgen dat Nederland christelijke waarden behoudt? Als we niet opkomen voor ons eigen land en niet zeggen 'geen islam meer', dan verzeker ik u dat de christenen de eersten zullen zijn die geslachtofferd zullen worden door de islam. Dus, opkomen voor christelijke waarden betekent: geen nieuwe asielzoekers, nieuwe moskeeën en nieuwe imams."

Hangen in een hoge boom
"Als u wilt dat christenen in Nederland kunnen blijven functioneren, zult u ervoor moeten zorgen dat de islam niet dominanter wordt," vervolgde Wilders na een interruptie van Van der Staaij. "Want uw mensen zullen als eerste geslachtofferd worden als de islam zijn zin krijgt." (...) "Je kunt christelijke waarden ook vertegenwoordigen wanneer je geen christen meer bent. Dat doen miljoenen mensen in Nederland. Dat laat onverlet dat iedereen die het christendom aanhangt in een hoge boom zal hangen wanneer de islam in Nederland dominant wordt."

Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wees Wilders destijds op de inzet van kerken om asielzoekers op te vangen. Wilders: "Ik weet ook dat er mensen zijn, binnen en buiten kerken, die het wel goed vinden dat er asielzoekerscentra bij komen. Die mensen worden door iedereen in deze Kamer vertegenwoordigd, behalve door de PVV." 
PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch herinnerde zijn Twitter-volgers er in 2015 aan dat Jezus, Abraham, Jakob en Mozes zelf vluchtelingen zijn geweest. "Christenen, kom in verzet, laat uw geloof niet door Wilders kapen!," luidde zijn oproep.

Lees ook: PVV-leider Wilders vanuit Urk: "Ik hecht aan christelijke waarden".

Reacties

Markus 3:31-35

"Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Dus geen andere godsdiensten.
T
Wat is in de christelijke traditie specifiek voor de invulling van waarden? De op vattingen rond normen en waarden is zo divers dat een politieke discussie bijna niet mogelijk lijkt. Duidelijk is dat Mohammed met vele gedragsvoorschriften, zoals in de Koran beschreven, een heel ander normen en waarde besef blijk geeft. Dat maakt dat de culturele verschillen zo groot zijn, dat van integratie geen sprake is. Voor christenen en moslims is geloof medebepalend van hun identiteit. Historisch gezien heeft dat tot veel strijd geleid.
De vluchtelingen en immigranten in de Bijbel waren christenen, geen mohammedanen. Dat was ook een voorwaarde, Jezus is de Zoon van JHWH, de weg naar de Vader, Hij was geen vluchteling. Abraham werd door JHWH uit Babylon met zijn vele goden geroepen, Abraham was alleen gehoorzaam aan JHWH, hij diende geen andere goden. Jacob net zo, ook hij diende geen andere goden, alleen JHWH. Mozes bracht de Joden uit Egypte onder Gods leiding, ook hij was alleen gehoorzaam aan JHWH, zij allen geloofden in JHWH, het is een voorbeeld dat nergens op slaat.
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!