Wat als je kind overlijdt?

Op een kille winterdag krijgt ds. Reinier van Kooten te horen dat hun zoon Peter plotseling is overleden. Ruim vier jaar na deze heftige gebeurtenis vertellen de hersteld hervormde predikant en zijn vrouw Ineke hoe ze Peters dood en de nasleep van dit drama hebben ervaren. Ook geven ze een aantal belangrijke lessen mee!

Video's in deze serie


Meer series

Wij maken graag video's met inspirerende mensen uit christelijk Nederland, met scherpe vragen en duidelijke antwoorden.

5 VIDEO'S

5 principes voor de kerk van nu

3 VIDEO'S

De 3 leiderschapslessen van Orlando Bottenbley

5 VIDEO'S

5 energieke boodschappen van Karim Landoulsi

7 VIDEO'S

Alles wat je wilt weten over de gaven van de Heilige Geest

5 VIDEO'S

Ontvang geloofszekerheid - met Arjan Baan