CIP+

Het Jodendom is niet democratisch - Rab en Rik

Het Jodendom is volgens opperrabbijn Jacobs helemaal niet democratisch. Wat moeten Joden doen als er een verbod op ritueel slachten komt? De overheid ongehoorzaam zijn? En wat is de meest vreemde richting waarin...
CIP+

Tijdens Pesach nemen we een anti-hoogmoed-vaccin - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs is het leven een voortdurend gevecht tussen goed en kwaad. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik stelt hij dat we altijd moeten kiezen tussen het Engeltje en het Bengeltje in onszelf. En w...
CIP+

Als geluk en gezondheid je levensdoel is, leef je een armoedig bestaan - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs legt deze week in Rab en Rik uit waarom het volk Israël wordt vergeleken met de maan. De maan heeft echter voor ons als individu ook een ontzettend belangrijke les. En draait je leven om gez...
CIP+

Waarom begon God niet meteen met de Tiende Plaag in Egypte? - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs deelt in deze aflevering van Rab en Rik verdrietig nieuws. Verder vraagt hij zich hardop af waarom God niet met de Tiende Plaag begon in Egypte. Toen ging Farao immers overstag. En ook vergelijkt...
CIP+

Wij kunnen God niet in de essentie vatten - Rab en Rik

Wij moeten uit ons eigen Egypte trekken en onszelf verbeteren, vindt opperrabbijn Jacobs. Maar daarbij moet niet ons verstand de leidraad zijn. Want ons verstand is namelijk begrensd. Maar wat moet dan wel de leidraa...
CIP+

Het verstand moet het gevoel regelen - Rab en Rik

Wat is de grootste belemmering om onszelf te verbeteren? Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les naar aanleiding van de plagen in Egypte. En de beurs is volgens de opperrabbijn uiteindelijk een afgod omd...
CIP+

Hoe belangrijk is beroemd zijn en een goede naam hebben? - Rab en Rik

Van wie of wat je ook afstamt, een goede naam zul je toch echt zelf moeten verwerven, aldus de opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik. Toch kan het volgens de opperrabbijn zo zijn dat de naam...
CIP+

Wat de Joodse wet over het toilet zegt - Rab en Rik

In Rab en Rik blijft geen onderwerp onbesproken. Zo gaat het deze week over het toilet! De opperrabbijn stelt in deze aflevering bovendien dat alles in de wereld geschapen is met een doel. Zelfs ieder onderdeel van ons li...
CIP+

Mijn vrouw heeft geen kinderen gekregen - Rab en Rik

Vandaag in Rab en Rik vertelt de opperrabbijn dat zijn vrouw geen kinderen heeft gekregen. Ook legt hij uit waarom Farao's opdracht om de meisjes te laten leven onderdeel was van het plan om het volk Israël te...
CIP+

Autochtonen bestaan bijna niet in Israël - Rab en Rik

Waarom vindt de opperrabbijn het belangrijk dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is? En waaraan zien we dat dit in onze samenleving steeds minder wordt? In onze samenleving vinden we dat immigranten zich aa...
CIP+

Twee manieren om God te dienen - Rab en Rik

Er zijn volgens opperrabbijn Jacobs grofweg twee manieren om God te dienen. Intellectuelen zijn volgens hem belangrijk maar hebben daarbij wel een belangrijke eigenschap nodig. En hoe kijkt Jacobs eigenlijk naar zichzelf? Een...
CIP+

Waarom beleefde Jacob zijn beste jaren in Egypte? Rab en Rik

Waarom beleefde Jacob volgens de Bijbel eigenlijk zijn beste jaren in Egypte terwijl hij zich in een donkere samenleving bevond? En wat heeft dat tot ons vandaag de dag te zeggen? En wat vindt opperrabbijn Jacobs ervan...
CIP+

Genesis begint met de meest essentiële levensles denkbaar - Rab en Rik

Ballingschappen zijn volgens de opperrabbijn niet alleen iets van het verleden van het volk Israël. Ook individueel maken we volgens hem ballingschappen mee. Welke ballingschappen maakte hij zelf mee? Hij vertelt erover in...
CIP+

De vrouw heeft geen ondergeschikte rol, maar een invloedrijke positie - Rab en Rik

De opperrabbijn vertelt het bijzondere verhaal van rabbijnen die maar niet uit een vraagstuk kwamen, totdat de vrouw van één van de rabbijnen zich ermee bemoeide. Ook vertelt hij meer over de positie...
CIP+

We moeten alles doen om verwoesting van onze tempel te voorkomen - Rab en Rik

Volgens de opperrabbijn heeft ieder de plicht zijn gevallen medemens te inspireren om het leven weer op te pakken. En wat onszelf betreft: niet janken, klagen en zeuren, maar aanpakken! En hoe denkt de opperrabbijn...
CIP+

Hoe om te gaan met een kind dat het verkeerde pad opgaat? Rab en Rik

Hoe kun je als ouders het beste omgaan met een kind dat ervoor kiest een ander pad te bewandelen? Wat als een kind volledig dreigt te ontsporen? Moet je jezelf als ouder daarbij neerleggen en je focussen op de kinderen...
CIP+

Antisemitisme zal nooit uitgeroeid worden - Rab en Rik

Antisemitisme is er en zal er ook altijd blijven, meent opperrabbijn Jacobs. Het kan volgens hem simpelweg niet worden uitgeroeid. Wel kan en moet er aan symptoombestrijding worden gedaan. Ook vertelt hij in deze nieuw...
CIP+

Waarom wij nooit in staat zijn een ander mens te beoordelen - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs zijn wij mensen helemaal niet in staat om anderen te beoordelen. Richting in je leven krijgen zonder dat je accepteert dat er een Schepper is, is volgens hem bovendien net als gokken: je moet...
CIP+

Zó kun je pijn draaglijker maken - Rab en Rik

Zou het verstandig zijn als we allemaal eens wat minder 'het komt wel goed' zeggen? Of is dat juist een heel verstandige uitspraak? En waarom wordt het Joodse volk nu eigenlijk vergeleken met de maan? Je leest het in...
CIP+

Er is een nieuw, zeer fanatiek en intolerant geloof ontstaan - Rab en Rik

Gisteravond is Chanoeka begonnen. Volgens opperrabbijn Jacobs kunnen we als heel klein zuiver vlammetje ongelooflijk veel betekenen in de wereld en een grote hoeveelheid duisternis verdrijven. En hoe komt het eigenlijk dat...
CIP+

Doordat Jacob zijn zoon voortrok, belandde heel Israël in de slavernij - Rab en Rik

Het is volgens opperrabbijn Jacobs ontzettend belangrijk dat we onze kinderen evenveel liefhebben en niemand voortrekken. Doordat Jozef door zijn vader werd voorgetrokken belandde namelijk heel Israël in de slavern...
CIP+

Ik had een bijzondere droom over ons twee - Rab en Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik gaat het over dromen. Wat was het grote verschil tussen de dromen van Jozef en die van de Farao? Waarom werden die van Jozef eigenlijk niet uitgelegd? En Rik deelt een bijzo...
CIP+

Als ik een engel zou zien, ga ik naar een psychiater - Rab en Rik

Hoe kijkt het Jodendom eigenlijk naar engelen? Heeft opperrabbijn Jacobs wel eens een een engel ontmoet? In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik wordt het onderwerp uitgebreid besproken en doet de opperrabbijn een...
CIP+

Wij mensen zijn ambassadeurs van God - Rab & Rik

Wij mensen zijn volgens opperrabbijn Jacobs gezanten van God hier op aarde. Maar hoe komt het dan dat zoveel verschillende mensen dat heel anders invullen? Hoe kunnen we het beste een gezant van God zijn? Wat is de...
CIP+

Het Joodse denken is niet zwart-wit - Rab & Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik vertelt opperrabbijn Jacobs een bijzonder verhaal over een gesprek tussen een rabbi en een rijke zakenman. Hij schrijft over materialisme en het tijdelijke hier op aarde. Het beste k...
CIP+

God wil dat we alles wat we tegenkomen transformeren van materieel naar spiritueel! Rab & Rik

God wil volgens opperrabbijn Jacobs dat we alles wat we tegenkomen in onze wereld transformeren van materieel naar spiritueel. Maar hoe doet hij dat zelf in het dagelijks leven? Hij geeft er in deze aflevering van Rab en...
CIP+

Als satan je met rust laat, moet je jezelf afvragen of je goed bezig bent! Rab & Rik

Onze huidige samenleving draait vooral om alles mag en alles kan. Toch heeft deze 'duistere ballingschap' volgens opperrabbijn Jacobs een groot voordeel in de opvoeding van onze kinderen. Bovendien legt hij in deze afleverin...
CIP+

Waarom God niet is te begrijpen! Rab & Rik

Maakte Jacob engelen door zijn gebed? Worstelt de opperrabbijn ook wel eens met de vraag waarom hij God zo weinig concreet aan het werk ziet? En als er genezing plaatsvindt, komt dat dan door de dokter of door...
CIP+

Wat is het probleem met het onderwijs in ons land? Rab & Rik

Er zijn verschillende manieren om te leren, zo vertelt opperrabbijn Jacobs in deze aflevering van Rab en Rik. Ook deelt hij de interessante en boeiende overlevering van Hilleel en Sjammaj met ons! Gedurende het Joods jaar...
CIP+

"Polarisatie is het resultaat van ziekelijke intolerantie" Rab & Rik

Wonderen, we bidden er vaak om, maar zien ze weinig. Of toch niet? Opperrabbijn Jacobs gaat er in deze aflevering van Rab en Rik dieper op in. Zo vertelt hij over een belangrijke Joodse wet waarin staat dat het niet...
CIP+

Gaat heen en vermenigvuldigt u! Ook op een overbevolkte wereld? Rab & Rik

'Gaat heen en vermenigvuldigt u.' Het is een opdracht van God. Maar hoe moeten we die opdracht zien nu we weten dat we eigenlijk met veel te veel mensen zijn op deze wereld? In deze aflevering van Rab en Rik gaa...
CIP+

"Depressiviteit brengt mensen tot de grootste zonden" Rab & Rik

Hoe belangrijk is het om regelmatig voor ogen te houden dat je dood gaat? Wat zegt het Jodendom eigenlijk over depressiviteit? En klopt het dat er in de Talmoed staat dat het beste moment om tot inkeer te komen e...
CIP+

"Ik geloof dat er in het paradijs 'levels' bestaan" Rab & Rik

Je bent oud en wijs genoeg! Dit bekende spreekwoord gebruiken we vaak in het dagelijkse leven. Maar oud worden betekent niet per definitie wijs zijn, zo betoogt opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en...
CIP+

Hoe kan het dat mensen in de tijd van het Oude Testament zo oud werden? Rab & Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab & Rik vertelt opperrabbijn Jacobs het ontroerende verhaal van Jankele en deelt hij naar aanleiding daarvan een belangrijke levensles. En lees ook zijn antwoord op de vraag van Rik ho...
CIP+

Een 'vrije' opvoeding kan verdraaid dwangmatig zijn - Rab & Rik

In deze nieuwe editie van Rab & Rik schrijft opperrabbijn Jacobs onder andere andere over opvoeding. Een vrije opvoeding kan volgens hem ook behoorlijk dwangmatig zijn. Bovendien geeft hij desgevraagd de ultieme opv...
CIP+

Er is niets mis met eerder steun verlenen aan je naasten dan aan zij die verder weg staan - Rab & Rik

Bij 'Hotel Abraham' was iedereen welkom volgens opperrabbijn Jacobs. In deze aflevering van Rab & Rik schrijft hij onder andere over liefdadigheid. We moeten volgens de opperrabbijn de arme bedelaar dankbaar zijn da...
CIP+

Hunkering naar succes kan geweldig zijn! Rab & Rik

Succes hebben is helemaal geen vies woord. Het ligt er volgens opperrabbijn Jacobs maar net aan waarin je succesvol wil zijn, zo betoogt hij in deze nieuwe editie van Rab & Rik. Bovendien legt hij ons uit wat de basis...
CIP+

Is het besnijden van baby's een misdaad? Rab & Rik

Ratio is volgens opperrabbijn Jacobs de afgod van de secularisatie. Hij stelt dat gelovigen hun opvoeding daar dan ook niet door kunnen laten bepalen. En hoe reageert hij op mensen die kritiek hebben op het besnijden van b...
CIP+

Mogen we dankbaar zijn voor het kwaad in de wereld? Rab & Rik

Vrijwel iedereen kent het verhaal van Abraham die de belofte krijgt dat zijn nageslacht zo talrijk als de sterrenhemel zal worden. Vandaag leert Opperrabbijn Jacobs ons een bijzondere les over deze geschiedenis. Hoe dieper...
CIP+

Kan God een steen maken die Hij zelf niet kan optillen? Rab & Rik

De Bijbel staat vol met beproevingen die God mensen geeft. Ook nu gebeurt dat nog. Volgens Opperrabbijn Jacobs geeft God ons beproevingen, maar tegelijkertijd ook de kracht om deze beproevingen te weerstaan. Maa...
CIP+

Plaats een spiegel op je nachtkastje - Rab & Rik

Vaak zijn wij onze eigen afgod. Maar hoe kun je hiermee breken? Lukt dat ooit tijdens ons leven? En wat heeft het verhaal van Noach hier eigenlijk mee te maken? Op deze en andere vragen geeft opperrabbijn Jacobs an...
CIP+

Er was iets mis met Noach - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
CIP+

Wanneer dien je eigenlijk een afgod? - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
CIP+

Heb je jezelf weleens afgevraagd waarom er een verbod op afgoden bestaat? - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
CIP+

Als jij jezelf een slappeling vindt, is dat prima - Rab & Rik: levenslessen uit de Thora

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
CIP+

We gaan het avontuur aan! - Rab & Rik: levenslessen uit de Thora

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
Krijg onbeperkt toegang tot CIP.nl