CIP+

Evolutie: zes redenen waarom het niet samengaat met het christelijk geloof

De evolutietheorie stelt dat het leven op aarde zoals wij dat nu kennen er miljoenen jaren over heeft gedaan om tot ontwikkeling te komen. Middels het proces van natuurlijke selectie lukte het de soorten die de beste ka...
CIP+

Zes redenen waarom de evolutietheorie prima samengaat met het christelijk geloof

In dit artikel is de positie die in wordt genomen ten gunste van de evolutietheorie niet die van een atheïst —want dat zou weinig overtuigingskracht hebben voor een christelijk lezerspubliek—maar die van...
CIP+

Prof. dr. Gijsbert van den Brink legt uit waarom evolutie je geloof niet onderuit hoeft te halen

“Laten we als christenen niet te bang zijn voor de evolutietheorie. Daarin is niets te vinden dat tegen de kern van het christelijk geloof ingaat. Ook wetenschap is een gave van God waarmee we ons voordeel kunne...
CIP+

Kunnen christenen evolutie combineren met God?

Veel christenen hebben moeite om het scheppingsverhaal letterlijk te nemen. De eerste drie hoofdstukken van Genesis zouden vooral poëtisch bedoeld zijn. Die zes dagen zouden symbolisch zijn en duizenden, misschien z...

Vijf redenen om de wetenschap serieus te nemen

Er is de laatste maanden weer flink gediscussieerd over de verhouding tussen een Bijbels scheppingsgeloof en de wetenschappelijke evolutietheorie. Kun je de Bijbel serieus nemen en toch een miljarden jaren oude schepping acce...

Vijf redenen om Genesis 1 serieus te nemen

Het artikel van René Fransen met de titel 'Vijf redenen om de wetenschap serieus te nemen' deed nogal wat stof opwaaien. Er kwamen zeer uiteenlopende reacties uit de hoek van creationisten en evolutionisten...

Waren Adam en Eva de eerste mensen?

Waren Adam en Eva de eerste mensen? Dat is de vraag die prof. dr. Edgar Andrews in deze video beantwoordt. Als je evolutionisten mag geloven dan is dat niet zo. De mensheid heeft volgens velen van hen...
CIP+

Een nieuw boek over evolutie en schepping: een beetje wetenschap en een beetje Bijbel

Ik moet altijd een beetje gniffelen als mensen klagen over censuur op sites als Google, YouTube en Facebook – al dan niet via precies die kanalen. Wat mij betreft mogen deze sites alles censureren wat ze willen! Cen...
CIP+

Het evolutiedebat: laten we als christenen niet te snel met censuur dreigen

Censuur is zo gek nog niet, betoogde Gert-Jan van Heugten onlangs op CIP.nl. Afgoderij moeten we namelijk uit de kerk weren. Daar zit zeker wat in. Alleen beschuldigt hij een grote groep gelovigen van afgoderij op bas...
CIP+

Het evolutiedebat: waarom ik de term 'afgoderij' niet terugneem

In zijn reactie op mijn column stelt René Fransen dat ik christenen van afgoderij beschuldig op basis van een foute redenering. Onbedoeld geeft Fransen echter een prachtig voorbeeld waarmee hij mijn stelling onderbo...
CIP+

Cees en Corien geloven dat de oerknal een scheppingsdaad van God was

Wetenschap en geloof combineren? Onmogelijk, zeggen sommige christenen. Toch is dat precies wat Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink doen in hun nieuwe boek OER. Hierin wordt het bijzondere verhaa...
CIP+

Andere interpretatie Bijbel wegzetten als 'afgoderij' maakt gesprek onmogelijk

Is wetenschap afgoderij? In zijn eerste CIP-column betoogde Gert-Jan van Heugten dat dit inderdaad zo is. Want wetenschap baseert zich op naturalisme en dat is volgens hem een ‘geniepige afgoderij’. Natur...

Makkelijk scoren met een kinderboek over de evolutietheorie

Om christenen ertoe te bewegen de evolutietheorie te aanvaarden, is wel aangevoerd dat de tekst van Genesis bedoeld zou zijn als een uitleg op een niveau dat wij nog kunnen begrijpen. Wat er eigenlijk gebeurd is, is zo...
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!