CIP+

In Nederland wint het systeem te vaak van de menselijkheid

In de kerstvakantie was er in de media veel verontwaardiging omdat een vrouw in de bijstand, die van haar moeder af en toe een tas boodschappen kreeg, als fraudeur werd behandeld en haar uitkering moest terugbeta...
CIP+

Een oproep aan Mark Rutte: speel geen spelletjes met ondernemers!

De draagkracht van de samenleving loopt ten einde. Het kabinet zal het geestelijk welzijn en de schade aan de economie zwaarder moeten laten meetellen in de afwegingen. We moeten leren accepteren dat het leven niet...
CIP+

De zoveelste financiële bubbel: gokken met geleend geld

Het leek een verhaal uit een jongensboek. Een grote groep jonge mensen nam het vorige week via internet op tegen de grootste beursgenoteerde beleggingsfondsen van de wereld. Het kleine geld tegen het grote geld....
CIP+

Onzichtbare helden

Tweede Kamerlid Eppo Bruins peinst over onzichtbare helden in de Coronacrisis. En nee, het gaat deze keer eens niet over het zorgpersoneelDe strijd tegen het coronavirus kent vele slachtoffers. Mensen die ziek zijn, z...
CIP+

Is de overheid nog een schild voor kwetsbare mensen?

Afgelopen vrijdag presenteerde ik een initiatiefwetsvoorstel om de menselijke maat terug te laten keren in de bijstand. Dankzij het wetsvoorstel krijgen gemeenten weer de ruimte om in schrijnende situaties barmhartigheid t...
CIP+

In deze duistere periode moeten we beseffen dat het Licht al gewonnen heeft

Nu het jaar bijna ten einde loopt, is het een moment om terug te kijken. En wat je ook hebt meegemaakt, de coronacrisis zal bij iedereen grote invloed hebben gehad. Mensen maken zich zorgen over hun baan en financi...
CIP+

Gezinnen zijn vermorzeld door een genadeloze overheid

De afgelopen twee weken heeft een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer ambtenaren, ministers en staatssecretarissen onder ede gehoord over de dramatische gebeurtenissen rond de kinderopvangtoeslag. Met kr...
CIP+

Vriendschap na 20 eeuwen strijd: een ontroerende ontmoeting

In de Israëlische ambassade in Den Haag spraken vorige week donderdagavond vertegenwoordigers van verschillende kerken een belijdenis van schuld uit naar de Joodse gemeenschap. Eppo Bruins was erbij en was ontro...
CIP+

Op de publieke tribune in de Tweede Kamer zijn bidders aanwezig

We realiseren het ons niet iedere dag, maar we leven nog steeds in een land waar onze wetten en regels grotendeels zijn gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. Laten we weer eens ons ertoe zetten onze zegeninge...
CIP+

Aandacht voor echt vakmanschap

Toen ik 14 jaar was, startte mijn vader een eigen bedrijf. Hij bouwde zijn eerste machine zelf, met zijn eigen handen. Thuis op zolder. Jaren later liep ik door zijn fabriekshal tussen de machines met die typisch groene kleur...
CIP+

Het gaat goed met ons land... tóch?

Er moeten meer bushaltes vernield worden, mensen moeten meer schulden aangaan, mensen moeten meer gaan roken en er moeten meer kankerbehandelingen worden verricht ..... want dan gaat het goed met ons...

Een weekje in de begrotingsbubbel - was ‘t het waard?

Het was in de Tweede Kamer een week met heel veel gepraat en heel veel getallen over heel veel geld. Na een sobere maar waardige Prinsjesdag in de Grote Kerk in Den Haag vlogen bij de Algemene Politieke Beschouwing...
CIP+

Past opsluiten in een eigen zuil bij mijn opdracht als christen?

De verzuiling ligt al een tijd achter ons en, hoewel de titel misschien anders doet geloven, ik denk dat dat goed is. Ik zie het als mijn opdracht om als christen mét God middenin de wereld te staan. Hoe anders ku...
CIP+

In gesprek met een zwemjuf stond ik met mijn mond vol tanden

Gisteren sprak ik met een lieve vrouw die zwemles geeft aan gehandicapte kinderen. Ze vertelde me dat ze enorm bang is voor het coronavirus. Met mijn rationele inslag - en met net wat te weinig invoelend vermogen -...
CIP+

Op het treinstation in Ermelo komt Eppo Bruins tot leven

Er is een plek waar ik altijd even stil ga staan om diep adem te halen. En natuurlijk, ik sta wel vaker stil om te verzuchten, te gapen of diep adem te halen. Maar er is één plek waar ik dat altijd doe. S...
CIP+

De wet die uit de tas van de koning werd gegrist was de doodsteek voor veel christelijke scholen

Haast geruisloos nam de Eerste Kamer vorige week de wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” aan. Deze wet is een voorbeeld van politiek van de lange adem. Vier jaar in dit geval. En met succes: de wet...
CIP+

Lenen is geen oplossing!

Studenten met financiële problemen kunnen extra lenen. Dat was zo ongeveer het antwoord van de minister op de zorgen van de jongeren in deze coronacrisis. Veel jongeren zijn hun baantje kwijt, inkomsten vallen...
CIP+

3 redenen waarom 'Israël' uit de Bijbel schrappen een kwalijke zaak is

Donderdag kreeg ik opperrabbijn Jacobs op de app. “Wat vindt u van de nieuwe Deense Bijbelvertaling”? In een nieuwe Deense editie van de Bijbel wordt het woord ‘Israël’ niet meer gebruik...
CIP+

Wat Nehemia aan het begin van een diepe economische crisis tot ons Nederlanders te zeggen heeft

Deze dagen moet ik vaak denken aan Nehemia uit de Bijbel. U kent hem wel, de man die een hoge functie had aan het hof van de Perzische koning Artaxerxes en met Gods leiding terugging naar het verwoeste Jeruzalem...
CIP+

Kamerlid Eppo Bruins vraagt zich af hoe diep deze crisis zal gaan

In zijn nieuwste column op CIP.nl vraagt Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie Eppo Bruins zich af hoe diep deze crisis door het coronavirus zal gaan. Zal de crisis integenstelling tot eerdere crises leiden tot blijvende ged...
CIP+

Stilte op straat en in de Tweede Kamer: is er licht aan het einde van de tunnel?

Op veel plekken is het stil. Op straat en ook in de Tweede Kamer, waar Eppo Bruins namens de ChristenUnie actief is. Hij merkt in dit coronatijdperk op dat vandaag het einde van de donkere tunnel nog lang niet in zich...
CIP+

Overheid, blijf uit het hoofd van mijn kind!

Waar leert een kind wat goed en kwaad is? Wat juist handelen is? Hoe je samenleeft? Waar leert een kind delen en wachten op zijn beurt? Waar leren kinderen, kort weg, wat het goede leven is? Het antwoord zal gee...
CIP+

‘Geld alleen is niet goed genoeg voor ons onderwijs’

Als Kamerlid voor de ChristenUnie draag ik zorg voor de portefeuille onderwijs. Stakingen van leraren en de onrust in deze sector gaan mij aan het hart. De werkdruk is hoog, er is een schreeuwend tekort aan goed ge...
CIP+

Eppo Bruins: 'Politiek hoort te gaan over moeilijke vragen, niet over makkelijke antwoorden'

Al op de basisschool kreeg ik het verschil uitgelegd tussen feiten en meningen. Het probleem in de politiek: die lopen vaak dwars door elkaar heen. Vandaag een column over de selectiviteit waarmee politici om kunnen gaan...
CIP+

Eppo Bruins was met ChristenUnie-fractie in Israël: 'leerzame maar verwarrende week'

Ik typ deze column terwijl ik in het vliegtuig zit, op de terugweg na een week in Israël te zijn geweest. Met de voltallige ChristenUnie-Tweede Kamerfractie hebben we het Heilige Land doorgereisd van noord tot zuid...
Word lid van CIP! Start nu uw gratis maand.