CGK-crisis vrouw in het ambt

Terug naar dossiers
CIP+

CGK’ers organiseren crisisberaad: 5 belangrijke vragen over mogelijke kerkscheuring

Nadat vier CGK-predikanten in een verklaring de noodklok luidden, komen verontruste kerkgangers morgen bijeen tijdens een ‘crisisberaad’. Is een keurscheuring op komst? Deze vraag lijkt binnen de Christelijke...
CIP+

Ds. Kieviet: "Kerkgangers staan met de deurknop in de hand om de CGK te verlaten"

“Als we op deze voet verdergaan hebben onze kerken geen bestaansrecht meer.” En: “Broeders en zusters staan op het punt om de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te verlaten.” D...
CIP+

Vrouw in ambt: een heet hangijzer in een opbouwend rapport

Vorige week kwam de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) weer virtueel bij één. Vanwege de coronapandemie is het fysiek vergaderen met 52 afgevaardigden niet mogelijk. Reden voor...
CIP+

Bezorgde CGK-predikanten luiden noodklok over koers CGK

"Het gezag van de Schrift is in het geding. De vraag is waar we als kerken eindigen", zegt de bezorgde ds. J. M. J. Kieviet (foto). Hij is "zeer verontrust" over huidige ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereforme...

Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK

Ook dit jaar blijft er in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onduidelijkheid bestaan over de vraag of vrouwen wel of niet meer ruimte krijgen om als ambtsdrager te dienen. De generale synode besloot dinsdagavond...

CGK-brief met oproep tot eenheid door bijna tachtig dominees ondertekend

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is opnieuw onrust ontstaan nadat een brief van zes predikanten in de media terechtkwam. De oproep tot eenheid binnen het kerkverband is door 79 predikanten en voorgan...
CIP+

Het CGK-schip ligt op ramkoers: kerkscheuring op komst?

De christelijk-gereformeerde variant van de Titanic is op weg naar het Beloofde land. Maar het CGK-schip is in een hevige storm terechtgekomen. Een aanvaring met een ijsberg betekent voor tienduizenden landgenoten e...
CIP+

Opnieuw onrust binnen CGK over vrouw in het ambt

Opnieuw is het onrustig in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Zes predikanten hebben in een brief hun zorgen kenbaar gemaakt over de “dreigende breuk” in deze kerk. Ze roepen op tot eenheid....

Koningskerk Deventer wacht niet op CGK-synode en stelt ambten voor vrouwen open

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) riepen eerder dit jaar kerken op om geen besluiten te nemen over vrouwelijke ambtsdragers. De Koningskerk in Deventer, een samenwerkingsgemeente van christelijk,- vrijgem...

Andries Knevel: "Voor het eerst weet de CGK het niet meer" - CIP Podcast

“Ik houd van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Voor het eerst sinds het bestaan van onze kerk weten we het niet meer”, zegt Andries Knevel. De EO-presentator bespreekt in de CIP Podcas...

Vrouw in ambt: Prof. dr. Selderhuis wil gesprek over bestaansrecht CGK

"Misschien is een herverkaveling van kerkverbanden nodig om ons rap weer met vereende krachten op die jonge mensen in en buiten de kerk te richten", stelt prof. dr. Herman Selderhuis. In een opinieartikel in het Refo...

CGK-synode: Toch geen uitstel over wel of geen vrouw in ambt

Wachten tot 2023 met duidelijkheid over wel of geen vrouwelijke ambtsdragers. Dit voorstel lag op tafel bij de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het synodebestuur heeft het voorstel ingetr...
CIP+

Wel of geen vrouw in ambt? Synodebestuur CGK pleit voor uitstel

"Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden." Deze oproep van een christelijke gereformeerde predikant lijkt deze week niet te worden opgevolgd. De generale synode van de Christelijke Ger...
CIP+

Kerk in Hilversum benoemt vrouwelijke ouderling ondanks advies CGK-synode

Afgelopen zondag heeft de samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden (cgkv) in Hilversum een vrouwelijke ouderling bevestigd. Eerder dit jaar deed de generale synode van de C...

Synode CGK wil olie op het vuur voorkomen: volg landelijke afspraken over vrouw in het ambt

Het slotakkoord van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) was afgelopen vrijdagmiddag op zijn minst opvallend te noemen. Er werd namelijk unaniem een oproep aan alle kerken gedaan om, in afwacht...

Wel of geen vrouw in het ambt? CGK-broeders vinden nog altijd geen oplossing

Er is nog altijd geen oplossing voor een vraagstuk dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) al jaren bezighoudt: moet er wel of geen ruimte zijn voor vrouwelijke ambtsdragers? Deze week werden tijdens de tweed...

CGK-voorstel op tafel om kerken die afwijken van landelijke afspraken buitenspel te zetten

Worden kerken die onderdeel zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) buiten het kerkverband geplaatst als ze zich niet houden aan de landelijke afspraak? Die vraag is opnieuw actueel omdat de meerderheid v...

Cgkv Hilversum gaat vrouwelijke ambtsdragers bevestigen

Opnieuw heeft een gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) besloten om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Na de samenwerkingsgemeenten in IJmuiden en Nieuwegein kiest ook de samenwerkings...

Bewaar het Pand reageert op besluit CGK-classis Haarlem over vrouwelijke ambtsdrager: "Zeer te betwisten"

Eind december kwam naar buiten dat de regionale classis van de Christelijke Gereformeerden Kerken (CGK) in Haarlem voorlopig vrouwen in het ambt gedoogt. Naar aanleiding van de bevestiging van een vrouwelijke ambts...

CGK-classis Haarlem: "IJmuiden overtreedt geen principieel Bijbelse regel met vrouwelijke ambtsdrager"

De regionale kerkvergadering Haarlem van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) stelt dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden “geen principieel Bijbelse regel” heeft overtreden met het benoemen van...
CIP+

Ds. Uitslag blikt vooruit op CGK-synode: "Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden" - CIP Podcast

“Als je kiest voor de CGK, verbind je je ook aan de regels en synodale besluiten binnen die kerk. Het wordt tijd om tegen kerken die afwijken van de regels op te treden”, aldus ds. A. C. Uitslag in de CIP P...
CIP+

Ds. Schenau strijdt voor behoud eenheid CGK: "Kerken die eigen opvattingen volgen, zorgen voor spanningen"

“Paulus schrijft dat een scheuring soms onvermijdelijk is. Als het bij ons zover zou komen, zou ik dat ontzettend verdrietig vinden. Het is onze roeping om dat zo lang mogelijk te voorkomen.” Ds. J. G. Sche...

CGK-predikant P. Roos zwijgt niet langer over spanningen 'vrouw in het ambt': "Theologisch kan er veel te veel door de beugel"

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is al langere tijd rumoer over de kwestie 'vrouw in het ambt'. Eerder dit jaar hebben twee gemeenten besloten om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Volgens c...

CGK/NGK Nieuwegein wacht synode niet af en bevestigt vrouwen in ambt: "Weinig vertrouwen in kerkelijke weg binnen CGK"

In Nieuwegein heeft de samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) afgelopen zondag vier vrouwen bevestigd in het ambt. Dat meldt het Reform...
CIP+

Ds. A. A. Egas over spanningen binnen de CGK: "Vrouwelijke ambtsdragers zullen gedoogd worden" - CIP Podcast

De christelijke gereformeerde ds. A. A. Egas staat in het Friese Damwoude en is aanwezig op de Haamstedeconferentie. Hoe zijn de spanningen over homoseksualiteit en de vrouw in het ambt binnen de Christelijke Gerefo...

Vrouwenkwestie CGK: "Wat mij betreft doet de synode helemaal niets"

De heikele kwestie van de vrouw in het ambt is nog steeds niet opgelost binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Een kerklid schrijft in een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad dat de synode wat hem b...

De CGK laat zien dat de kerk is als een gletsjer op de Noordpool

Prof. dr. Herman Selderhuis lijkt ervoor te kiezen dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zichzelf blijft. Deze kerk is geen voorstander van ‘de vrouw in alle ambten’ en ‘de acceptatie van ho...

CGK-predikant merkt op dat er selectief wordt geluisterd naar voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers

"Voorstanders van openstelling van ambten voor de zusters van de gemeente staan vaak onder verdenking van ontrouw aan de Schrift", merkt ds. Wim de Bruin op in het Nederlands Dagblad. Volgens hem wordt er in...

Vrouwenkwestie CGK: Ds. A. C. Uitslag pleit voor doortastend optreden en sluit kerkscheuring niet uit

"Wie te lang wacht met het nemen van besluiten holt achter de feiten aan. Een schipper die niet bijstuurt, kan de koers van het schip niet tijdig meer wenden met als gevolg een aanvaring", schrijft ds. A. C. Uitslag in...
CIP+

Vrouw in het ambt: waarom de discussie ontploft in de CGK - CIP Podcast

In Nieuwegein en Arnhem wilden de plaatselijke CGK-gemeenten een vrouwelijke ambtsdrager inzegenen, terwijl dat niet gebruikelijk is in dit kerkverband. Maar afgelopen zondag is in IJmuiden de eerste vrouwelijke ouderlingen...
CIP+

Herman Selderhuis over de crisis in de CGK: "We bidden om eenheid en danken dat die er niet komt"

“Binnen de christelijke kerken wil iedereen eenheid, maar tegelijkertijd zijn we blij dat er meer dan één kerk is. We bidden om eenheid en danken dat die er niet komt want waar moet je anders naar...

Hoe christenen reageren op de crisis binnen de CGK en de eerste CGK-ouderling

Het is al lange tijd onrustig binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Tegen de zin van behoudende CGK-predikanten is afgelopen zondag de eerste vrouwelijke ouderling bevestigd in een gemeente die onderdeel is...

Prof. Baars: "Gemeenten met vrouw in ambt zetten kerkverband onder druk en hebben er in feite al mee gebroken"

De onrust in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) lijkt alleen maar verder toe te nemen. Prof. dr. A. Baars stelt in gesprek met Reformatorisch Dagblad dat de kerken die vrouwen in het ambt bevestigen, in f...

Eerste CGK-vrouw bevestigd als ambtsdrager; CGK-predikant spreekt van "zwarte dag"

Ineke Tamminga is zondag bevestigd als ouderling. Een historisch moment omdat voor het eerst binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een vrouwelijke ambtsdrager is bevestigd. Dat gebeurde in de samenwer...

CGK-synode van start met bidstond: "De Heere kan in deze crisis geen mensen gebruiken die hun eigen plan de campagne hebben"

Vandaag start de landelijke vergadering van de Christelijk Gereformeerde Kerken(CGK). Ter voorbereiding daarop werd er donderdagavond in de Grote Kerk in Dordrecht een bidstond georganiseerd. Daarin sprak ds. P....

Ds. C. P. de Boer vindt 'vrouw in het ambt' geen bijzaak: "Kerkenraden in Nieuwegein en Arnhem plaatsen zichzelf buiten de CGK"

"Binnenkort worden in Arnhem en Nieuwegein vrouwen in het ambt bevestigd. Met dit besluit hebben deze kerkenraden zichzelf buiten de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) geplaatst," schrijft ds. C. P. de Boer...

Tóch vrouwelijke ambtsdragers in CGK/NGK Arnhem om kerkelijke verdeeldheid te voorkomen

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente Kruiskerk in Arnhem gaat zijn principebesluit uit 1996 dat er vanuit de Bijbel ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers op korte termijn in praktijk brengen, schrijft OnderWeg. Dit besluit...

Synode CGK buigt zich dit najaar opnieuw over vrouw in ambt

Wel of geen vrouw in het ambt? Deze vraag is binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken weer actueel, nadat prof. dr. Herman Selderhuis onlangs de noodklok luidde. De generale synode van de CGK buigt zich dit naja...
CIP+

Crisis over wel of geen vrouw in het ambt in de CGK: hoe nu verder? - CIP Podcast

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) naar aanleiding van de opgelaaide discussie over de vrouw in het ambt. Hoe moet het nu verder? Dick en Jeffrey bespreken dit in de CIP Podcast. - Beluister h...
CIP+

Vrouwenkwestie zorgt voor rumoer in de CGK: deze 3 dingen moet je weten - CIP Podcast

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is het nodige aan de hand. Een samenwerkingsgemeente in Nieuwegein wil namelijk het ambt van ouderling en diaken openstellen voor vrouwen. Maar dat gaat in tegen de lan...
CIP+

HELP! De vrouwen zorgen voor gedoe in de kerk

Volgend jaar telt Nederland weer eens zeventien miljoen bondscoaches. De kans is groot dat Oranje dan meedoet aan het EK voetbal. In iedere huiskamer heeft men dan een mening over het spel van het Nederlands elftal....

CGK-predikant verbaasd over uitspraken Herman Selderhuis: "Onze kerk is niet gebaseerd op onderlinge afspraken"

"‘Besluiten nemen we op democratische wijze’: dat is nooit de insteek van de synodaal georganiseerde kerken geweest. De vergadering zoekt telkens de wil van Christus, haar Heer," maakt dr. Bert Loons...

NGK-predikant: "Uitspraak Herman Selderuis doet aan het bewaren van eenheid CGK meer kwaad dan goed"

‘Iets is goed of niet goed. Het kan niet volgens de Schrift, of wel’. Deze uitspraak deed prof. dr. Herman Selderhuis om de 'crisis' (zijn eigen woorden, red.) in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK...

Dit schrijft de NOS over de CGK-crisis rondom wel of geen vrouw in het ambt

'De verhoudingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) staan op scherp. Vooral de discussies over vrouwen in het ambt en homoseksualiteit leiden tot grote verdeeldheid.' Zelfs de NOS heeft het rumoer b...

Bewaar het Pand: "Wij verkeren als CGK inderdaad in een ernstige impasse"

"Er is ooit in ons blad geschreven over een man, die met zijn benen op twee verschillende schepen staat, terwijl het ene schip langzaam wegdrijft. Dat moet verkeerd gaan," laat Bewaar het Pand in een verklaring wet...

Rumoer in CGK over 'vrouw in het ambt': Arnold Huijgen waarschuwt voor polarisatie en leven in een bubbel

"Ik zie momenteel in de kerk gebeuren wat je in de samenleving al een tijdje langer ziet: mensen leven in hun eigen bubbel en begrijpen de logica van de ander niet eens meer. Dan zijn de karikaturen niet ver weg," schrijft...

Ouderling over rumoer in CGK: "Kerkleden denken fors anders dan de kerkleiding"

De discussie over wel of geen vrouw in het ambt vindt ouderling Wim Groeneweg een symptoom van een "heel zorgelijke" situatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). "De echte crisis is dat de linker- en d...

Herman Selderhuis wijst op crisis in CGK: "Zet besluiten op de pauzeknop"

"Het is crisis in de kerk. Zet het nemen van besluiten op de pauzeknop." Deze oproep is afkomstig van Herman Selderhuis. De christelijke gereformeerde hoogleraar heeft het over zorgwekkende ontwikkelingen binnen zijn...
Word lid van CIP! Start nu uw gratis maand.