Viera Koopman-Kalinina Ayuso
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

21 december 2021 door Jeffrey Schipper

Christelijke oogarts bezorgd over toenemende vaccinatiedwang onder de dekmantel van 'naastenliefde'

“Om mij heen zie ik theologen en predikanten oproepen tot vaccinatie. Als oogarts zeg ik met alle respect: dit is niet jullie taak. Wees een voorbeeld, een bron van die liefde. Ware liefde respecteert keuzes van mensen die andere afwegingen maken.” Met lede ogen ziet Viera Koopman-Kalinina Ayuso de toenemende vaccinatiedrang en -dwang aan. Volgens haar zijn vele mensen zo bang voor de dood aan het coronavirus dat ze niet meer leven. CIP.nl sprak met Koopman onder andere over 2G-beleid, ware en valse liefde.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Koopman is in het dagelijks leven actief als oogarts, echter sinds een paar maanden zit ze ziek thuis. Ze spreekt zich uit op persoonlijke titel. In de beginfase van de coronacrisis was zij erg bezorgd over haar patiënten, zo maakt zij duidelijk. “De meesten gebruiken afweerremmende medicatie om oogontstekingen te behandelen. Toen ik hoorde dat dit virus veel mensen met een zwakke immuniteit beschadigt, maakte ik mij veel zorgen over hun situatie.” Koopman zag dat de wereld in korte tijd een metamorfose onderging. “Veel zorg moest worden afgeschaald. Maar het afzeggen van afspraken zorgt er niet voor dat de problemen van patiënten worden opgelost. En zo leidden de coronamaatregelen tot veel nevenschade.”

Ongezonde angst
In de beginfase had Koopman begrip voor de coronamaatregelen en de angst voor het virus. “Maar na de eerste golf werd die angst steeds pathologischer en had het ook een belemmerend effect op mensenlevens. Het is niet gezond als kinderen een jaar niet naar school gaan, niet hun sport kunnen uitoefenen of dat mensen zichzelf langdurig isoleren in hun eigen huis. Inmiddels weten we dat het sterftecijfer vergelijkbaar is met griep.” Begin 2020 meldde de WHO dat het sterftecijfer van corona 3,4 procent was. Gaandeweg het jaar werd dit bijgesteld tot 0,23 procent in oktober 2020. Nu, 2021, is de IFR nog verder naar beneden bijgesteld: naar 0,13 procent algemeen en onder de 70 jaar naar 0,05 procent.

"We vergeten dat de dood ons ieder moment kan treffen. We kunnen overlijden aan corona of duizend andere oorzaken, waar we het steeds minder over hebben."

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en kennen we het coronavirus beter dan in de beginfase. Zo weten we dat het virus vooral gevaarlijk is voor ouderen en mensen met onderliggend lijden, zoals overgewicht. “Desondanks zie ik dat obsessief met de crisis wordt omgaan”, maakt de arts duidelijk. “We voeren als het ware een strijd tegen de dood, terwijl de dood bij het leven hoort. We zijn er zo passievol in, dat we niet meer merken dat we de levens daarmee beschadigen. Angst voor de dood zet het leven stil. We vergeten dat de dood ons ieder moment kan treffen. We kunnen overlijden aan corona of duizend andere oorzaken, waar we het steeds minder over hebben. Het gaat echter om het leven, om de keuzes die erin gemaakt worden, om de kernwaarden die steeds zuiverder en bewuster worden geleefd.”

Invloedrijke christenen als Reinier Sonneveld, prof. dr. Arnold Huijgen en prof. dr. Stefan Paas riepen hun volgers op tot vaccinatie. En volgens demissionair ‘coronaminister’ Hugo de Jonge is vaccineren een daad uit naastenliefde. Wat vind je van hun oproep?
“We zijn alweer bijna een jaar bezig met vaccineren. Inmiddels weten we dat de bescherming daarvan korter is dan gehoopt en de vaccins beschermen onvoldoende tegen transmissie. Je kan het nog steeds krijgen en doorgeven. Vaccinatie is een eigen keuze op basis van een risicoafweging en volledige transparante informatie, een informed consent. Dan is het niet vreemd dat je niet alle vragen kan beantwoorden van het vaccin dat in korte tijd, vanwege de noodsituatie, is ontwikkeld. Wat wel vreemd is, is dat het een taboe is het om over de onzekerheden en mogelijke risico’s te hebben. Als wij met zijn allen de ware helende oplossing voor deze crisis nastreven, zouden wij als samenleving zoveel mogelijk een gezond wetenschappelijk en maatschappelijk debat moeten stimuleren, want van daaruit ontstaat er transparante, veelzijdige informatie waar ieder mens zijn of haar eigen keuze op kan baseren.

Vaccineren voor een ander is een populaire slogan geworden. Echter, omdat het vaccin niet per se tegen transmissie beschermt, houdt dit argument geen stand. Bij een vaccin dat goed beschermt, hoeven de gevaccineerden zich geen zorgen te maken over de keuzes van de ongevaccineerden. Dus nee, je doet het voor jezelf op basis van een eigen (en lang niet altijd medische) afweging en alles is goed. Iedere medische keuze hierin is persoonlijk, privé en dient volledig te worden gerespecteerd. Bovendien hebben veel mensen deze ziekte voor januari 2021 al doorstaan en hebben zij natuurlijke immuniteit verworven."

"Vaccineren voor een ander is een populaire slogan geworden. Echter, omdat het vaccin niet per se tegen transmissie beschermt, houdt dit argument geen stand."

Je zou ook kunnen stellen dat we door vaccinatie willen voorkomen dat de zorg overbelast raakt.
“De zorg is al langdurig overbelast en deze crisis legt de problemen en pijnlijke plekken bloot. De vaccinatiegraad in Nederland is zeer hoog. Als een kleine percentage die er niet voor gekozen heeft, waarvan velen reeds met de verworven natuurlijke immuniteit, de zorg zouden overbelasten zodat het niet kan functioneren, dan klopt er iets niet met het zorgsysteem. De praktijk wijst bovendien uit dat ook gevaccineerden in het ziekenhuis worden opgenomen. En als we willen vorkomen dat de zorg overbelast wordt, dan zouden we vooral op alle facetten van de volksgezondheid moeten inzetten: leefstijl, voeding, natuur en milieu, zingeving en stressreductie. We hebben nog nooit iemand bestraft voor de evident ongezonde levenskeuzes, terwijl deze patiënten relatief veel gebruik maken van de zorg. We zorgen voor iedereen met evenveel liefde, medeleven en compassie. Dat kan niet anders zijn voor mensen die een volledig legitieme eigen vrije keuze maken om geen vaccinaties te nemen.

Als we het hebben over naastenliefde moeten we terug naar de basis. Laat theologen het gesprek vooral daarover voeren. Een theoloog hoeft geen medicijnen of vaccins te promoten. Van een theoloog wil men graag Gods woorden horen. Het eerste en grote gebod in de Bijbel is: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’ Het tweede is daaraan gelijk: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Dit is een soort trap van liefde. We moeten voorkomen dat we treden overslaan voordat we die trap van naastenliefde oplopen. Ware naastenliefde zonder een volledig liefdevol open hart voor God en jezelf als onderdeel van de schepping is onmogelijk. Dan ligt valse liefde op de loer.

Ware liefde respecteert altijd de autonomie en de vrije wil die ieder van ons door de Schepper is gegeven. Ware liefde bewondert de unieke ontdekkingsreis van een medemens, staat open voor een ander en biedt ondersteuning zonder tegenprestatie te vragen of voorwaarden te stellen. De valse liefde houdt van een naaste wanneer het hem of haar uitkomt en wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarom is deze altijd veeleisend en machtslustig. Het voelt zich gauw tekort gedaan wanneer er niet volgens haar regels wordt gehandeld. Ware liefde daarentegen is er altijd, onvoorwaardelijk, respectvol, bewonderend, zoekend naar eenheid en niet verdelend, vrij van manipulaties en misleidingen. Als arts voorzie ik graag in de hulpvraag van mensen vanuit de agape, waarbij hun welzijn mijn hoogste doel wordt. De invulling van dat 'welzijn' is en mag voor iedereen anders zijn. Dwang en drang voor een bepaalde medische afweging horen er niet bij."

"Laat theologen het gesprek vooral daarover voeren. Een theoloog hoeft geen medicijnen of vaccins te promoten."

Het kabinet heeft een wetsvoorstel voor 2G-beleid ingediend. Ook een coronatoegangsbewijs tonen op de werkvloer is inmiddels onderwerp van discussie. Hoe kijk je hier als arts naar?
“De laatste tijd vraag ik me steeds meer af: wat er is gebeurd met het vrijheidsideaal en de liberale principes van Nederland? Als allochtoon, geboren in de toenmalige Sovjet-Unie, heb ik mij nooit kunnen voorstellen dat er zoveel sociale druk zou worden uitgeoefend op mensen die gewetensvolle afwegingen maken over hun eigen lichaam. Mensen beperken in hun vrijheid en levenskeuzes past bij dictatoriale regimes en niet bij Nederland.”

Koopman begrijpt goed dat Nederlanders zich zorgen maken over de toenemende vaccinatiedrang en -dwang. “Of je nu wel of niet gevaccineerd bent, iedereen zou zich zorgen moeten maken over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Willen we een samenlevingsvorm aan onze kinderen nalaten waarbij drang, dwang en controle een grote plaats krijgen? ‘Verdeel en heers’ gaat tegen de normen en waarden van het christendom in. Als de tweedeling en polarisatie door overheidsmaatregelen toenemen, zouden alle alarmbellen af moeten gaan bij gevaccineerden en ongevaccineerden. Een maatschappij die uit elkaar wordt gedreven is enorm kwetsbaar en kan zelfs een groter probleem erfen dan een pandemie.”

We leven alweer bijna twee jaar in de coronacrisis. Met welk gevoel leef je toe naar 2022
“Het goud wordt gereinigd door het vuur en het geloof door beproevingen. Ik zie de gevaren van de verdeeldheid, maar ik zie tegelijkertijd juist veel nieuwe relaties tussen mensen ontstaan. Diepere relaties en sterke verbondenheid. We zijn het menselijk contact en de helende kracht van de natuur gaan herwaarderen. Ook hebben velen een diepere invulling en dimensie aan hun christen-zijn kunnen ontdekken. Daar heeft deze crisis met alles wat erbij hoort ons goed mee geholpen. We zijn met zijn allen meer stil gaan staan bij de essentie van dit leven, bij onze ware aard als eeuwige zielen op een aards bezoekje. Dit zet dingen in het juiste perspectief. Dit zijn prachtige ontwikkelingen. Daarom ga ik met een positief gevoel en sterk vertrouwen het nieuwe jaar in.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

O
Wat een heldere kijk op de zaak. Genuanceerd en met argumenten onderbouwd. Haar analyse over de zorg onderstreep ik. De marktwerking heeft de zorg geen goed gedaan. Ze legt mijns inziens met haar opmerking: "We voeren als het ware een strijd tegen de dood, terwijl de dood bij het leven hoort." legt de leegte en het gebrek aan perspectief op het leven na de dood pijnlijk bloot. Dit is dan ook hét moment om als kerken met de boodschap van geloof en bekering de wereld in te gaan. God roept: Kom tot Mij en bekeer je van je zonden.
C
Helemaal mee eens!
Toon meer antwoorden (7)
Toon meer reacties (31)