coronapas
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 november 2021 door Jeffrey Schipper

2G-model in zicht? 6 bezorgde christenen richten zich tot de ChristenUnie

Worden niet-gevaccineerden in Nederland tweederangsburger? Deze zorg leeft de laatste dagen volop, ook in christelijk Nederland. Het 2G-model, een coronatoegangsbewijs voor alleen gevaccineerde of genezen mensen, hangt als een donkere wolk boven de hoofden van niet-gevaccineerden. Voor een invoering van het 2G-model moet de wet veranderd worden. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de eventuele invoering ervan. Veel ogen zijn gericht op de ChristenUnie. Hoe gaat deze partij, die zich eerder duidelijk tegen het 2G-model uitsprak, met de nieuwe ontwikkelingen en kabinetsplannen om? Zes christenen, fervente tegenstanders van 2G, delen vandaag een indringende boodschap.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Gerhard Rijksen
De laatste dagen roert hij zich behoorlijk via Twitter in het digitale coronadebat. Achter de tweets van Gerhard Rijksen (rechts op de foto), schuilt een bezorgde gelovige vader. “Dat vaccinatie alleen de oplossing is, is volstrekt onhoudbaar geworden”, schreef de directeur van Uitgeverij Gideon via zijn Twitterpagina. “Vrijwel alle gevaccineerden die ik ken piekeren er niet over straks de boosterprik te nemen, nu ze zien dat vaccinatie de oplossing niet heeft gebracht. Daarmee scharen ze zich naast de ongevaccineerden en verdwijnt de polarisatie”, stelde hij hoopvol.

Tegenover CIP.nl licht Rijksen toe waarom hij het 2G-model niet ziet zitten: “Je sluit mensen niet buiten om een medische reden. Dat hebben we nooit gedaan in dit land en dat moeten we nooit willen. Daarbij is lichamelijke integriteit heilig; het is primair iets tussen de Schepper en Zijn schepsel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en geen proeftuin van de farmaceutische industrie”, stelt hij verwijzend naar deze indringende woorden van de invloedrijke opiniemaker Maurice de Hond. “Zondag gingen mijn vrouw en ik wandelen bij Nieuwpoort. Terwijl we ernaar toe reden betrapte ik mezelf op de gedachte: gelukkig mogen we dit nog.”

“Zondag gingen mijn vrouw en ik wandelen bij Nieuwpoort. Terwijl we ernaar toe reden betrapte ik mezelf op de gedachte: gelukkig mogen we dit nog.”

Rijksen herhaalt dat het grote aantal coronabesmettingen niet laten zien dat vaccinatie de enige uitweg uit de crisis is. “Om juist dan mensen te dwingen tot vaccinatie is onzinnig en ongeloofwaardig. Bescherm kwetsbaren en zij die dat willen door een vaccin; en, als we zeker weten dat testen echt werkt, werk dan met een 1G-samenleving: testen voor toegang, overal waar afstand houden niet kan en ventilatie onvoldoende mogelijk is. Stimuleer mensen tot buiten zijn, een gezonde levensstijl, het nemen van de juiste vitaminen en mineralen. Bied artsen de ruimte om op basis van hun deskundigheid werkende, bestaande geneesmiddelen in te zetten. En investeer in meer zorgcapaciteit.”

Anne Borkent
Pastor Anne Borkent wees eerder dit jaar op CIP.nl op de eenzijdige manier waarop het coronavirus momenteel wordt bestreden. Het 2G-model is een gruwel in zijn ogen. Borkent: “Aan de vruchten kent men de boom, dus wat zijn de vruchten van 2G? Schijnveiligheid (ouderen die lang geleden gevaccineerd zijn kunnen weer besmet raken en in het ziekenhuis terecht komen). Verdeeldheid (de ongevaccineerden versus de gevaccineerden). Uitsluiting (van mensen die genezen zijn maar geen PCR test hebben gedaan, van mensen met principiële bezwaren, van mensen die niet geprikt kúnnen worden). Discriminatie (gelijke gevallen worden niet gelijk behandeld). Van wie zijn dit de kenmerken? Niet van de christelijke God maar van die andere god met kleine letter g. 2G is een gevaarlijke, glijdende schaal.”

Anne Borkent

Hij is van mening dat de ChristenUnie zich gedurende de coronacrisis te volgzaam opstelt. Toen hij als 18-jarige voor het eerst mocht stemmen, kwam Borkent als ‘vrijgemaakt-gereformeerde’ jongen uit bij de GPV (inmiddels opgegaan in de ChristenUnie). “Inmiddels ben ik 43 en al die jaren heb ik Christenunie gestemd. Tot maart van dit jaar. Nooit had ik verwacht dat ik op de SGP zou stemmen, terwijl ik nu een pinksterchristen ben! Laat de ChristenUnie niet in de leugen trappen van ‘het is maar voor even’ terwijl na anderhalf jaar de zorgcapaciteit in Nederland lager is dan aan het begin van deze crisis. Maak een vuist voor wat werkelijk gezond is en sta voor de Grondwet”, zo luidt zijn oproep.

"Laat de ChristenUnie niet in de leugen trappen van ‘het is maar voor even’ terwijl na anderhalf jaar de zorgcapaciteit in Nederland lager is dan aan het begin van deze crisis."

Els van Veen
Als huisarts benadrukt Els van Veen dat ze in de afgelopen weken ongevaccineerde én gevaccineerde patiënten ziek zien worden. Ze verwijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat de effectiviteit van het vaccin na zes maanden afneemt. Ze licht toe waarom ze het 2G-model hekelt: “Ik heb sowieso ethische bezwaren tegen de testsamenleving. Ik wil niet steeds moeten bewijzen dat ik gezond ben. Ik wil mijn leven zonder angst willen leven. Natuurlijk neem ik mijn verantwoordelijkheid; als ik klachten heb blijf ik thuis. 2G discrimineert mensen die om welke reden dan ook geen vaccin tegen corona hebben gehad. Ikzelf ben bijvoorbeeld niet ziek geweest hoewel ik twintig maanden lang met erg zieke patiënten heb gewerkt. Ik wil vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem.”

Ze onderstreept dat het coronavirus bij 98 procent van de mensen tot nauwelijks tot geen klachten heeft geleid. “Het dwingende overheidsbeleid laat bijna geen ruimte meer voor andersdenkenden. Ik heb veel zeer bezorgde mensen op mijn spreekuur gehad. De mensen nemen nu het vaccin omdat ze bang zijn dat ze anders straks niets meer kunnen ondernemen. Maar dat is een verkeerde reden om dit vaccin te nemen. Ik heb huilende moeders gesproken van wie de kinderen – twintigers - het vaccin toch maar nemen omdat ze straks anders niet meer naar de sportschool kunnen. Het is voor mij evident dat deze overheid dit niet doet om onze gezondheid te beschermen. Ik constateer dat de overheid steeds meer drang en dwang toepast richting haar burgers.”

Tot vorig jaar was Van Veen lid van de ChristenUnie. “Nadat ik meerdere verontruste mails naar partijleider Gert-Jan Segers stuurde, heb ik teleurgesteld mijn lidmaatschap opgezegd vlak nadat de heer Segers instemde met de corona-spoedwet (najaar 2020). Ook daarna heeft de ChristenUnie steeds ingestemd met de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. Ik maak mij geen illusies dat de CU ook nu weer in zal stemmen met 2G. Voor mijzelf vraag ik mij af wat de C nog inhoudt bij de CU. Christus Zelf sloot immers niemand buiten en maande ons steeds om ‘in geen ding bezorgd of bang te zijn’. Zeker niet voor andere mensen.”

"2G discrimineert mensen die om welke reden dan ook geen vaccin tegen corona hebben gehad."

Sebastiaan van Wessem
“Met verbazing heb ik de afgelopen maanden gezien hoe de Nederlandse bevolking als een soort van kikker in een steeds warmer wordende pan met water is terechtgekomen”, stelt Sebastiaan van Wessem, Lead Pastor van Celebration Church Netherlands. “Grondrechten worden uitgehold in een hoog tempo. De tweedeling in de maatschappij groeit, en een groep van mensen (de ongevaccineerden) wordt als schuldigen aangewezen voor falend overheidsbeleid aangaande de gezondheidszorg. In plaats van het opschalen van de IC-capaciteit, zijn er sinds de uitbraak van corona vele kostbare zorgmedewerkers vertrokken. Dat wat de regering had beloofd, dat er nooit vaccinatiedrang of -dwang zou komen, is werkelijkheid geworden met de QR-code.

Sebastiaan van Wessem

De Corona Check app biedt een schijnveiligheid. Ondanks (of misschien zelfs: dankzij) de invoering ervan zijn de besmettingen enorm toegenomen, omdat mensen zich veilig wanen terwijl óók gevaccineerden anderen kunnen besmetten. En dat zal alleen nog maar erger worden als 3G-beleid wordt veranderd in 2G-beleid. De enige uitweg uit deze gezondheidscrisis en tweedeling in de maatschappij? Accepteren dat de vaccins niet zo effectief zijn als we dachten. De Corona Check app de nek omdraaien. Terug naar de oorspronkelijke visie van groepsimmuniteit. En mensen die corona krijgen in een vroeg stadium behandelen met medicijnen die zich inmiddels bewezen hebben.”

"Door 2G zal de polarisatie in de samenleving verder toenemen. Relaties komen onder druk. Denk aan partners en kinderen, vrienden, op het werk en tussen klanten en ondernemers."

Dirk-Jan de Jeu
De christelijke ondernemer Dirk-Jan de Jeu begeleidt al jarenlang ondernemers in het mkb. Ook hij verzet zich fel tegen het 2G-model: “De kwaliteit is ondoordacht. Veel experts zijn het hierover eens. Door 2G zal de polarisatie in de samenleving verder toenemen. Relaties komen onder druk. Denk aan partners en kinderen, vrienden, op het werk en tussen klanten en ondernemers. Met desastreuze gevolgen: scheidingen, suïcide, onrust en ruzie, ontslagen en ziekmeldingen. Ook zal het toch al beschadigde vertrouwen in de politiek en de overheid een nieuwe deuk oplopen. De kwaliteit is door de bijeffecten zelfs negatief te noemen ten opzichte van de situatie nu. Dit is onwenselijk voor onze rechtsstaat en democratie.”

Als een krappe meerderheid het 2G-model in de Tweede Kamer aanvaardt, zal dat volgens De Jeu ook de partijen die hiermee instemmen weinig reden tot vreugde geven. “Ook dan is veel te weinig draagvlak in de samenleving. Brede acceptatie is cruciaal voor een grote kwestie als 2G. Kijk naar het standpunt van politieke partijen en oordeel zelf. De invloed op de grondrechten is zo ingrijpend dat feitelijk een wijziging op het niveau van de Grondwet vereist is. Normaal is daarvoor een zware procedure, inclusief verkiezingen, voor nodig zodat het volk zich kan uitspreken. Als herstel na deze misstap mogelijk is, dan kost dat decennia. Dat is mijn overtuiging.”

Ds. A. C. Uitslag
"Het 2G-model is puur een middel om verhoging van de vaccinatiegraad af te dwingen en werkt polariserend", stelt de christelijke gereformeerde dominee A. C. Uitslag, die onlangs op CIP.nl schreef waarom niet-gevaccineerden onterecht de schuld krijgen van de huidige golf besmettingen. "Een groep mensen, die zich om religieuze, medische of andere bezwaren niet wil laten vaccineren sluit je uit van deelname aan de samenleving. Dat is hoogst kwalijk. Met wettelijke dwang iets afdwingen is een teken van zwakte. Het is als de meester voor de klas, die de klas niet stil krijgt en gaat dreigen met het wegsturen van school. Dat is een zwaktebod en een wanhopige poging om ook niet het laatste restje gezag kwijt te raken. Als ik daarbij lees dat bij een 2G-model ook van werknemers in bepaalde sectoren geëist kan worden, dat ze hieraan voldaan of anders op non-actief worden gesteld dan baart mij dit grote zorgen. Dit is puur discriminatie. Het is ook een aantasting van de vrijheid, die mensen dienen te hebben om hierin andere keuzes te maken."

Ds. A. C. Uitslag

De predikant vervolgt: "Hugo de Jonge heeft een jaar geleden aangegeven, dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Door dat nu wel te doen pleegt hij woordbreuk. Daarmee voedt het kabinet een breed levend gevoelen in de samenleving, dat de overheid niet te vertrouwen valt. Ik begrijp niet, dat een kabinet dit sentiment in de samenleving niet aanvoelt. Het kan best zijn, dat dit leeft bij slechts een minderheid van het volk, maar het is wel een substantiële meerderheid. Je mag van ongevaccineerde mensen verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en bij klachten thuisblijven. Daar mag je zo ook wijzen. Maar we hebben gezien dat ook gevaccineerde mensen het virus nog bij zich kunnen hebben en verspreiden. Aparte maatregelen voor ongevaccineerden zie ik dus niet zitten."

Het 2G-beleid en de houding van de ChristenUnie kwamen ter sprake in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 18:15

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Corona
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

C
De polarisatie tussen christenen op dit platform en in de gemeentes/ kerken is in volle gang. Dat "vaccin" blijkt een splijtzwam te zijn en ik ken er een die daar erg mee ingenomen is. Laten we als christenen, vooral de eenheid bewaren want als ik zie hoe Nederland het afgelopen anderhalf jaar veranderd is dan vrees ik voor de komende jaren... Laten we bij elkaar blijven komen om te bidden en vorm gemeenschappen zodat we elkaar kunnen helpen en voorbereid zijn op de dingen die komen gaan en ons uitstrekken naar Hem. Kol. 3:1