Gertjan Oosterhuis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

27 oktober 2021 door Jeffrey Schipper

GKv-predikant: "Wij konden niet omgaan met ontdekkingen evangelische christenen"

“Christenen die in de evangelische beweging inspiratie opdeden konden in onze kerken jarenlang niet uit de voeten. Hun ontdekkingen werden ervaren als kritiek op onze gereformeerde leer”, merkt dominee Gertjan Oosterhuis op. De gereformeerd-vrijgemaakte predikant onderzocht de overstap van leden van gereformeerde kerken naar de evangelische beweging. Meer dan 200 deelnemers vanuit heel Nederland vulden zijn digitale vragenlijst in. CIP.nl zocht de predikant in Hilversum op om de onderzoeksresultaten te bespreken.

In zijn onderzoek maakt Oosterhuis duidelijk dat al voorafgaand aan de opkomst van de evangelische beweging uitstroom vanuit gereformeerd-vrijgemaakte kerken gaande was. “Mensen gingen voordat evangelische kerken succesvol werden naar andere gereformeerde kerken (PKN en NGK, red.) en een ander deel verliet de kerk helemaal. Het geboorteoverschot compenseerde die uitstroom jarenlang, en daardoor groeiden de ledenaantallen alsnog. Sinds het begin van deze eeuw werden we als gereformeerden geconfronteerd met een snelle opmars van de evangelische beweging met enorme groeicijfers. Gelovigen die sinds de jaren ’70 zijn opgegroeid ontwikkelen eigen ideeën over geloof en voelen zich bovendien veel minder verwant met hun kerkcultuur. Daar komt nog bij dat we binnen de GKv afstand namen van het idee dat we de ‘enige ware kerk’ zijn, waardoor het kerkelijk speelveld opener is dan ooit tevoren.”

CIP+ logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot CIP.nl

Start je gratis maand Inloggen

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Onze geest getuigt met de Heilige Geest dat we kinderen van God zijn. Ons leven is relatie: met Christus en met elkaar. Ongeacht de kerk setting! Die geestelijke identificatie met elkaar als christenen is DE leidraad om die ander uitnemender te achten dan onszelf. De Geest is bij tijd en wijle voelbaar in ons leven actief. Ik acht de broeders en zusters uit de andere kerken hoog, ook daar voel ik die verwantschap en geestesgesteldheid bij velen, weliswaar gegoten in een andere kerkelijke beleving. Onze relatie met Jezus is het aller angrijkste.
Komend uit een kerkelijk milieu, kwam ik in 1977 in contact met de Pinkster/volle evangeliebeweging. Tezamen met anderen bouwden we een mooie en actieve gemeente op een plek waar je het niet zou verwachten (het zuiden). Het was een geestelijk actieve kerk met de gaven van de Geest met daarbij aanbidding en activiteiten van zowel het podium als vanuit de zaal. Daardoor aangetrokken maakten de mensen van diverse kerken een overstap naar onze gemeente. Ik denk zelf dat de totale beleving, ondersteund met goede muziek (zie vervolg)
deze gemeente aantrekkelijk maakte. In de jaren daarna maakte ik een overstap naar een grotere evangelische gemeente en ontdekte dat de beleving niet consistent was. Er gingen golven van veranderingen plaats vinden, waarbij elementen van de eredienst om bepaalde redenen werden weggelaten. De geestesgaven gingen meer naar de achtergrond en de mensen in de zaal werden toeschouwers terwijl het podium vrijwel al het werk verzorgde. Dit leidde tot een passiviteit bij de bezoekers en een aantal zochten naar kerken waar meer beleving was.
Toon meer antwoorden (4)
Toon meer reacties (4)