Roelof Bisschop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 oktober 2021 door Redactie

SGP en CU tijdens Kamerdebat: 'Acceptatie lhbti-leerlingen niet alleen probleem op refo-scholen'

Donderdag vond in de Tweede Kamer een ruim vier uur durend debat plaats over de situatie van de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem. Daarin werd zeer afkeurend gereageerd over de wijze waarop de school met homoseksuele leerlingen is omgegaan. De SGP stelde vraagtekens bij de aangifte die door de Onderwijsinspectie is gedaan. Daarnaast benadrukte de partij, net als de ChristenUnien (CU), dat de acceptatie van lhbti-leerlingen een breed probleem is op Nederlandse scholen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Patrick Simons.

Word ook lid

De Onderwijsinspectie stelt dat het Gomarus homoseksuele leerlingen discrimineerde. Dit omdat er een ’Beleidsnotitie homoseksualiteit’ boven water is gekomen waarin staat dat de school ouders van homoseksuele leerlingen informeert wanneer zij een relatie hebben. Dit gebeurt niet bij heteroseksuele leerlingen en dus is er volgens de inspectie sprake van een ongelijke behandeling. Bovendien stelde de Onderwijsinspectie eerder al in een rapport dat de Gomarus geen veilige omgeving is voor leerlingen die tot de lhbti-gemeenschap behoren. Hoewel de zaak nog onder de rechter is, werd er gisteren op verzoek van D66 toch over gedebatteerd. Daarbij kwam ook de vrijheid van onderwijs ter discussie te staan.

Gesubsidieerde kindermishandeling
Tijdens het debat werd duidelijk dat D66, GroenLinks, SP en PvdA de gebeurtenissen op het Gomarus als de perfecte aanleiding zien om de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van onze Grondwet, aan te gaan passen. Bovendien dienden de laatste drie partijen een motie in waarin ze oproepen om alle identiteitsverklaringen op scholen te verbieden. Ze doelden daarmee op identiteitsverklaringen die op veel reformatorische scholen gebruikt worden. Daarin staat onder meer dat het huwelijk door God bedoeld is als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Ook wordt er in sommige van die verklaringen gesteld dat het verschil tussen man en vrouw aan het uiterlijk te zien moet zijn. Op reformatorische scholen komt dat vaak tot uiterlijk in de kleding die leerlingen dragen.

"Een handjevol zilverlingen om je eigen imago te redden. Ik hoop dat ze zich doodschamen."

Volgens Peter Kwint, Kamerlid namens de SP, is het onmogelijk om je als homoseksuele of transgender leerling veilig te voelen op een school waar gebruik wordt gemaakt van een dergelijke identiteitsverklaring. Minister Slob raadde de motie af.

In zijn bijdrage haalde Peter Kwint fel uit naar het Gomarus. Hij vertelde op te zijn gegroeid in de Alblasserwaard en stelde dat het daar heel lastig is om uit de kast te komen vanwege God: ”Woorden schieten tekort als je leest wat jongeren op deze school is aangedaan: opsluitingen en dwang om uit de kast te komen naar je ouders toe. Dit is niet het verwaarlozen van je zorgtaak; dit is kindermishandeling, gesubsidieerde kindermishandeling. Schijnbaar had de school dat zelf ook prima door, want onderwijsgeld ging uiteindelijk naar een zwijgcontract, een handjevol zilverlingen om je eigen imago te redden. Ik hoop dat ze zich doodschamen. Ik zou hopen dat de betrokken bestuurders nooit meer iets in het onderwijs zouden doen, maar ik vermoed zomaar dat dat niet zo is.”

Probleem in heel Nederland
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop stelde in zijn eigen bijdrage buikpijn te hebben gekregen van de situatie op het Gomarus, waar jongeren uit de kast werden geduwd: ”Jongeren met een andere seksuele geaardheid hebben het vaak al erg moeilijk. Kom er in de gemiddelde klas, en op welke school dan ook, maar eens voor uit dat je anders bent dan de meeste anderen! De fleurige regenboogvlaggen doen misschien anders vermoeden, maar het is voor velen echt geen feestje als ze ontdekken dat ze andere gerichtheid hebben.”

Hoewel SGP het onderzoek van de inspectie toejuicht en de gebeurtenissen op het Gomarus afkeurt, plaatste Bisschop wel een duidelijke kanttekening: ”Het brede onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Groningen liet vorige week zien dat dit geen probleem is van een beperkt groepje scholen. Het probleem speelt in heel Nederland. Het onderzoek laat zelfs zien dat leraren pestgedrag vertonen, dat is triest en onacceptabel.”

"De inspectie heeft zelf geen homoseksuele leerlingen gevonden die nu klachten hebben over de school."

Bisschop stelde dat het inspectierapport over het Gomarus een genuanceerd beeld laat zien: ”Er is echt iets fout gegaan in 2016, niemand ontkent dat, en de school betreurt dat zelf ook. De inspectie vindt dat de school meer moet doen om de zorgplicht voor veiligheid in te vullen en het bestuur van de school wil die verantwoordelijkheid volledig waarmaken. De inspectie heeft overigens zelf geen homoseksuele leerlingen gevonden die nu klachten hebben over de school. Daarnaast zijn er juist wel homoseksuele leerlingen tevreden over de handelswijze van de school toen zij uitkwamen voor hun gerichtheid. Onze houding is daarom: we gaan ervan uit dat de inspectie goed op de herstelopdrachten let en we vertrouwen dat de school zich hiervoor inzet.”

Aan het einde van zijn bijdrage stelde het SGP-Kamerlid nog twee vragen. Hij vroeg zich af of de minister het niet onbevredigend vindt dat er steeds op basis van een krantenartikel over de school gesproken wordt en niet op basis van onafhankelijk onderzoek. Ook vroeg hij zich af of het wenselijk is dat de inspectie aangifte doet: ”Waarom aangifte doen over mogelijk verkeerd beleid, terwijl we juist de inspectie hebben om ervoor te zorgen dat tekortkomingen zo snel mogelijk hersteld worden? Dit schept een twijfelachtig precedent.”

Pavlovreactie
”Een veilige en liefdevolle omgeving gun ik elke jongere”, stelde CU-Kamerlid Mirjam Bikker in haar bijdrage. ”De verhalen die in het nieuws zijn gekomen over leerlingen die gedwongen werden om uit de kast te komen, zijn heftig, hartverscheurend en schrijnend. Hier is echt iets grondig misgegaan. Ik leef mee met deze leerlingen en ik vind het ontzettend knap dat zij met hun verhaal naar buiten zijn gekomen, ook jaren nadien, als het oude wonden open zou hebben gemaakt.”

Bikker stelde het goed te vinden dat er is ingegrepen door de Onderwijsinspectie en dat er een herstelplan is waar de school aan moet werken. Maar ze pleitte vervolgens ook voor nuance en zorgvuldigheid: ”Ik hoor al bij een aantal fracties de pavlovreactie dat artikel 23 gemoderniseerd moet worden. Maar volgens mij klopt die analyse dat een aanpassing van de Grondwet ervoor kan zorgen dat een situatie zich niet meer voordoet niet helemaal. Het is in mijn ogen veel belangrijker om in te zetten om een veilige plek voor lhbti-leerlingen op alle scholen, want daar schort het op zo veel plekken nog aan.”

"Het is een breed probleem dat op alle scholen aandacht verdient."

Ook het CU-Kamerlid haalde vervolgens het onderzoek aan dat door de universiteiten van Utrecht en Groningen is uitgevoerd. Daaruit blijkt onder meer dat lhbti-leerlingen veel vaker gepest worden dan andere leerlingen: ”Dat onderzoek is gedaan onder 30.000 scholieren van 136 verschillende scholen van allerlei denominaties”, aldus Bikker. ”Het is dus een breed probleem, dat op alle scholen aandacht verdient. Ik zie om me heen juist ook christelijke scholen zich in toenemende mate actief inzetten om een veilige plek te bieden aan iedereen, wat hun geaardheid ook is. Laten we die positieve ontwikkeling koesteren, en zorgen dat alle scholen een veilige plek zijn voor lhbti-leerlingen.”

Niet veel later vertelde Bikker dat ze raadslid is geweest in Utrecht en op dit moment in Gouda woont. Ook daar zag en ziet ze dezelfde problemen op verschillende scholen. ”Er wordt nu gedaan alsof het alleen op deze (reformatorische, red.) scholen voorkomt. Ik zou dat echt met kracht willen verwerpen, want volgens mij staan wij hier allemaal voor een opgave.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het is van groot belang om voor Kamerleden als Roelof Bisschop en Mirjam Bikker te bidden in hun strijd tegen een kwantitatieve overmacht die niets anders wil dan het christelijk onderwijs ondermijnen.
r
volkomen mee eens, de satan sluipt en waart in ons land, let op.

Peter Kwint, Kamerlid namens de SP: ik begrijp je bijdrage en je felle emoties hierbij.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en CU-Kamerlid Mirjam Bikker: jullie hebben goed gesproken!

Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (2)