Ds. van Reenen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

18 augustus 2021 door Ds. M. van Reenen

Wat als kerkbezoek in Nederland strafbaar wordt?

In een interview gaf ik aan, dat ik er helemaal van uit ga binnen 20 jaar voor de rechter te staan. Daar kwamen twee soorten reacties op. De één vond het overdreven, de ander te voorzichtig. Die laatste begrijp ik: het duurt waarschijnlijk voor jou en mij geen 20 jaar meer. Laten we daarom de ‘vrije tijd’ die we nog hebben goed benutten. Laat me dat hier uitleggen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Voor de rechter?
Waarom zou een doorsnee reformatorische dominee er van uit gaan dat hij binnen afzienbare tijd voor de rechter staat? Kwestie van zelfkennis misschien. ‘Geneigd tot alle kwaad’ belandt hij maar zo in het criminele circuit… Nu geloof ik dat ik daar niet te goed voor ben, maar dat is hier mijn punt niet. Het punt is ook niet, dat ik aan het radicaliseren ben en nog eens als terrorist.

De zaak is dat ik – en gelukkig velen met mij – niet van plan ben om overtuigingen in de kliko te gooien die christenen 1900 jaar lang op grond van de Bijbel gehuldigd hebben. Mijn verlangen is om God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. En om de reden moet ik de waarheid spreken die geldig en goed is voor alle mensen – maar die steeds minder populair is.

Rechters trappen toch niet in iedere aanklacht die door clubs als COC of mensen als Leon Houtzager worden aangespannen?

Maar word je daar nu om vervolgd? Er is toch vrijheid van meningsuiting en van godsdienst? Rechters trappen toch niet in iedere aanklacht die door clubs als COC of mensen als Leon Houtzager worden aangespannen? Nu niet nee. Dat bleek bij de Nashvilleverklaring: de rechter heeft uitgesproken dat die niet strafbaar is. Maar vergis je niet, dit blijft niet zo…!

Waarom?
Het zijn niet alleen vage clubjes die christenen hun ruimte willen ontnemen. Steeds krachtiger klinken die stemmen ook in Den Haag. Er lijkt een verbod op conversietherapie aan te komen (die véél meer verbiedt dan echte conversietherapie). Het is de vraag hoe lang je op christelijke scholen nog mag zeggen dat een homoseksuele relatie zondig is en dat meisjes zich moeten kleden als vrouw. Joyce de Jongh vreest dat er een tijd komt dat zij haar boek niet meer zou mogen laten verschijnen.

En dit gaat echt niet alleen over het lhbti-gebeuren. De coronacrisis heeft ons laten zien, dat ‘gezondheid’ een geweldig excuus is om godsdienst te bashen. Het feit dat kinderen van 12 jaar zelf kunnen besluiten om zich te laten vaccineren, laat zien dat het de vraag is hoe lang ouders nog zeggenschap hebben over hun kinderen. Als je besluit een kind met syndroom van Down niet te laten aborteren, mag je dan nog op steun rekenen? Als je weigert op zondag te werken, kun je dan nog wel aan de bak komen? Ga zo maar door.

Binnen 20 jaar?
In Nederland functioneert de rechtstaat nog zo goed, dat dit alles op dit moment weinig problemen geeft. Maar let op Canada, Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland (ds. Piehl, ds. Latzel!) – en je weet dat ontwikkelingen razendsnel gaan. Die 20 jaar die ik noemde was voor mij een uiterste, uiterste datum. Als ik dan nog leef en als Christus nog niet terug is gekomen, verwacht ik dan zéker gedaagd te zijn geweest. Maar het hoeft niet te verbazen als het binnen 5 jaar zo ver is, en zeker binnen 10 jaar. Indien niet bij mij, dan wel bij anderen.

De 20 jaar die ik noemde was vor mij een uiterste, uiterste datum. 

Echt niet alleen predikanten. Ook ondernemers, leerkrachten, sollicitanten. Ouders die hun kinderen dicht bij Gods Woord willen opvoeden. Als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu zijn, dan is binnen 10 jaar de vrijheid om je kinderen naar eer en geweten op te voeden voorbij. Latzels voorzegging lijkt mij niet overdreven.

Bereid je voor!
Dit alles is niet vreemd. De vrijheid van godsdienst die we (gehad) hebben is in de kerkgeschiedenis uniek. ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben’, zegt de Heere Jezus; en: ‘gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om Mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis’ (Matth. 10:18). Je hoeft het niet op te zoeken, maar het is onvermijdelijk en zegenrijk.

Maar we zijn er, vrees ik, niet op voorbereid. Gewend aan en verwend met vrijheid. De knop moet om. We hebben nu nog echte vrijheid en korte tijd om ons voor te bereiden. En die tijd moeten we benutten. Dat is één van de lessen die we kunnen leren van kerken in landen aan de vooravond van het communisme.

Kerken aan de vooravond van het communisme
In Slowakije leefde Tomislaw Kolakovic. Hij was het naziregime in Kroatië juist op tijd ontvlucht. Maar: 'Het is goed nieuws dat de Duitsers de oorlog zullen verliezen, maar slecht nieuws dat vervolgens communisten de macht in het land over zullen nemen. Het eerste wat zij zullen doen is de kerk proberen te sluiten. Maak je klaar.'

In de begintijd van het communisme op Cuba zag Anne van der Bijl dat de betrekkelijke vrijheid spoedig voorbij zou zijn. Hij schrijft dan: ‘Dus deed ik alles wat ik kon om hen te waarschuwen voor wat komen zou, en hen te helpen zich daarop voor te bereiden. Hoe moesten ze hun geloof vasthouden wanneer de regering hen onder druk zou zetten om compromissen te sluiten? Hoe moesten ze samenkomsten en ontmoetingen organiseren als hun kerkgebouwen werden afgenomen? Hoe kwamen ze straks aan Bijbels en lectuur?’

Kerkmuren beschermen ons niet en staan samenwerking tussen broeders in de weg. 

Van een collega hoorde hij, dat ‘enkele dagen voordat Da Nang door de Vietcong werd veroverd een aantal Zuidvietnamese voorgangers een conferentie hield om een tienjarenplan voor hun gemeenten op te stellen. Ze gingen er gewoon vanuit dat de situatie niet zou veranderen. Ze hadden kennelijk niet in de gaten dat ze niet lang meer in een “vrij” land zouden leven. In plaats van de gelovigen voor te bereiden op vervolgingen, hadden ze het over nieuwe kerkgebouwen!’

Dat laatste sluit aan bij wat Rob Dreher schrijft over Kolakovic: ‘Vanuit wat ik in Slowakije geleerd heb en vanuit wat ik over die periode gelezen heb, weet ik dat deze christenen niet rondhingen om op zondag volleybal te spelen. Ze waren opgedeeld in betrokken groepen die studeerden en baden en zich geestelijk voorbereidden om te volharden.’

Wat nu?
Ik noem enkele zaken waar we op in zouden moeten zetten.
Kerkverbanden. Kerkmuren beschermen ons niet, en staan samenwerking tussen broeders wel in de weg. Ga dan niet je kerkverband zwart maken, maar wél contact zoeken met anderen. Niet door vage oecumene die de Bijbel niet serieus neemt, maar op grond van Gods Woord, levend uit de ene Zaligmaker.

Gemeenteleven. Met een grote gemeente in één kerkgebouw bij elkaar komen was het afgelopen jaar niet makkelijk, maar het kon nog. Straks wellicht niet meer. Digitaal is geen serieus alternatief, dan is er geen samen-zijn. We zullen moeten investeren in onderlinge verbondenheid, samenkomen in kringen – dat bleek in China bepalend te zijn voor het voortbestaan van het kerkelijk leven.

Vooral reformatorische christenen hebben evangelisatie niet bepaald in hun genen. 

Gezin. Zelfs huiskringen kunnen wegvallen, dan moet je kunnen terugvallen op de kleinste cel, het gezin, ‘een kerk in het klein’. Weten gezinnen (nog) wat het is om samen huisgodsdienst te beoefenen? Onvervangbaar! Toen in Rusland veel vaders gevangen gezet werden, hielden moeders de geloofsopvoeding in stand. Dat maakt de duizend aanvallen van de duivel op het gezin in onze tijd zo zorgelijk. Investeer in de band en het gezag in het gezin.

Evangelisatie. Vooral reformatorische christenen hebben dit bepaald niet in hun genen. Het wordt echter steeds belangrijker dat we het geloof ook weten uit te leggen aan ongelovigen. Hoe zouden kinderen leren vast te houden aan het geloof, als zij merken dat volwassenen bang zijn om onder andersdenkenden te getuigen? Evangelisatiewerk dat wereldgelijkvormig is verzwakt de kerk. Maar evangelisatiewerk dat Bijbelvast is zal tot zegen zijn, binnen en buiten de kerk. Nú kan het nog vrijuit!

Bijbelkennis. Uit het hoofd leren is ‘uit’. Dat is uiterst riskant! Leer Bijbelteksten uit het hoofd. Psalmen, gezangen. Nú hebben we de gelegenheid om deze aan te leren, straks de noodzaak om ze bij ons te hebben

De kerk bewaren is het werk van Christus, door Zijn Geest. Maar Hij vraagt ons wel om onze inzet. Zoals een Chinese christen het tegen Nik Ripken zei: ‘Laat het nooit gebeuren dat je in vrijheid prijsgeeft wat wij tijdens vervolgingen nooit prijsgegeven zouden hebben!’

Ds. M van Reenen is predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Oldebroek en schrijft maandelijks een column voor CIP.nl.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Ds. M. van Reenen
- Het merkteken van het beest is dichterbij dan je denkt
- Omgaan met verschillen in de kerk: elkaar verdragen of wegjagen?
- Wij christenen zijn geseculariseerd (en niet alleen de rest van Nederland)
- Vrouwen en kinderen eerst (ook in de politiek)
- Doet (dreigende) christenvervolging in Nederland denken aan Noord-Korea?
Meer over Ds. M. van Reenen »

Opinie
- Wel of niet vaccineren? Zeven lessen om over na te denken
- Wel of niet vaccineren: wat zou Jezus hebben aangeraden?
- Nederlanders leven op een eiland van luxe in een oceaan van ellende
- Iedereen zou lid (geweest) moeten zijn van de GerGem!
- Niet-gevaccineerden dreigen de zondebokken van de samenleving te worden
Meer over Opinie »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Uitstekende weergave van de huidige situatie! Inderdaad: “Maar vergis je niet, dit blijft niet zo…!” Bereid je voor!

Dat de rechtstaat nog zo goed functioneert, komt m.i. omdat velen nog bijbelse noties in hun ‘geestelijk dna’ hebben, maar als de maatschappij steeds verder van God en Zijn goede geboden afwijkt, zal het verziekte denken steeds meer mainstream worden en daarmee ook bijv. de ‘recht’spraak. Wat goed is wordt kwaad genoemd en het goede kwaad (Jesaja 5:20). ‘Umwertung aller Werte’.