Belder
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

05 mei 2021 door Ds. J. Belder

'Speciale diensten' voor gevaccineerden: moeten we dat willen?

Deze week deed de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking aan de plaatselijke gemeenten. Een speciale projectgroep binnen de Kerk geeft kerkenraden in overweging diensten te organiseren voor ‘mensen die logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’. De zondagse eredienst behoort tot het hart van de Kerk, aldus dit schrijven.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Richtlijnen, routekaarten en adviezen die de Kerk geeft, zijn nooit verplichtend, wel dringend adviserend. Men kan ze dus even zo goed voor kennisgeving aannemen en naast zich neerleggen. Dat laatste getuigt van weinig vertrouwen in de leiding van de kerk.

Veel gemeenten hielden zich niet of ten dele aan de adviezen vanuit de kerk en het CIO.

Zeker de ‘oude hervormden’ volgden hun Synode en het Synodemoderamen altijd kritisch. Wij namen en nemen – ook binnen de PKN – niks voor zoete koek aan en zijn in hoge mate gewend onze eigen gang te gaan. Zelfs een kerkorde nemen we niet al te serieus. Hervormden, anders dan de van origine gereformeerden, zijn veel meer vrijbuiters. Soms zijn wij op het rebelse af. Zit het eigenlijk niet in onze Nederlandse volksaard ingebakken, die afkeer van autoriteit? Die aversie tegen dirigistisch optreden? Die wreekt zich ook in de gang van zaken rondom de aanpak van corona door de overheid.

Zo hielden in de achterliggende maanden veel gemeenten zich niet of ten dele aan de adviezen vanuit de kerk en het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Waar gemeenten meer ter linkerzijde van het midden al tijden digitale diensten aanbieden, gingen ter rechterzijde kerkdeuren steeds open. Vaak op een kier, soms verder. Ruim vooral bij de ‘rechts-buitens’, zoals in Krimpen aan den IJssel en op Urk. Al ruim voor 28 april zaten in veel PKN-gemeenten minimaal dertig bezoekers, soms tientallen meer. We schaalden op en af, als waren we een jojo. We zingen niet, of wel. Enkele voorzangers nemen de honneurs waar. Soms openen allen hun mond en zingen luid of ingetogen.

Ter rechterzijde gingen de kerkdeuren steeds open. Vaak op een kier, soms verder. 

Wat we zonder uitzondering allemaal doen is de hygiëneregels zorgvuldig nakomen. Er is en wordt wat gepoetst en geboend, met gevolg dat komende zomer onze kerkbanken hard toe zijn aan een nieuwe vernislaag. Bezoekers moeten zich opgeven voor de kerkdienst, worden uitgenodigd en krijgen te horen op welk tijdstip men zich melden moet. Vervolgens wordt men naar zijn plaats geleid en na afloop weer naar buiten gebracht.

De gemeenten die hun diensten doorgang lieten vinden, tegen de adviezen in, zelfs met meer dan dertig bezoekers, zijn niet rebels en de overheid ongehoorzaam. Men voelt zijn grote verantwoordelijkheid voor de kudde aan haar zorgen toevertrouwd. Soms worden extra diensten belegd, om de gemeente zoveel mogelijk gelegenheid te bieden tot kerkgang. Het is al vele keren gezegd en herhaald dat het in de kerken over het algemeen stukken veiliger is dan in de supermarkt.

De eigen verantwoordelijkheid van de kerken leidde tot veel onbegrip en boosheid bij ‘buitenstaanders’. ‘Wij mogen niet naar het theater, het pretpark, de dierentuin, zij wel naar hun kerken. Gelijke monniken, gelijke kappen…’ Er zit veel chagrijn in de samenleving en het is er de laatste tijd niet beter op geworden. Omgekeerd kijken kerkgangers met verbazing naar de regelmatige opeenhoping van mensen in parken, of zoals enkele dagen geleden na afloop van een sportwedstrijd. Dát vinden ze pas echt gevaarlijk en onaanvaardbaar. En terecht, dunkt me.

Gelukkig – Gode zij dank! – hoefde in de vele maanden vol beperkingen niemand verstoken te blijven van Gods Woord. Langs digitale wegen kwam het bij ons thuis. Maar toch… het is behelpen. Het is een noodoplossing. Het is voor kerkenraden onmogelijk en ondoenlijk na te gaan hoe trouw men in de huiskamer ‘onder het Woord komt’. En ook de eerbied die er in de kerken nog enigszins is, ebt thuis snel weg. Je denkt er niet aan in je pyjama de kerkbank in te schuiven, maar wat let je om thuis in nachtkleding voor het aangezicht van God te verschijnen? Waarom niet aan je beschuit knabbelen, terwijl de dominee bidt en preekt? Kerkenraden zijn er niet zeker van dat iedereen weer terugkeert als het licht ooit weer op groen gaat. Onderzoek van de Evangelische Omroep en het Nederlands Dagblad doet vrezen dat minstens één op de zes jongeren afhaakt of van kerk verandert. En ook veel ouderen vinden het wel makkelijk en veilig (!) om digitaal te kerken.

moeten we speciale diensten willen voor 'mensen die logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn'? 

Naar aanleiding van het bovenstaande zou men kunnen concluderen dat de kerkleiding met zijn handreiking eerder achter de troepen aanhijgt dan dat zij vooropgaat. Dat is geen verwijt, maar heeft alles te maken met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door kerkenraden.

Moeten wij ‘speciale diensten’ willen voor ‘mensen die logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’? De kerkleiding schrijft, geenszins te denken aan een toegangskaartje in de vorm van een vaccinatiebewijs of negatieve testverklaring. Al lezend voel je een stuk ongemak, want of je het nu wilt of niet, je komt er wel bij in de buurt. ‘Wij willen geen mensen buiten sluiten’, maar moeten kerken in de nabije toekomst dan misschien toch een verklaring vragen als mensen deel willen nemen aan een activiteit…? ‘Geen drempels’, ook geen hedendaagse versie van de tweeërlei kinderen des verbonds, tussen ‘wel -en niet-gevaccineerden’. De laatsten kunnen principieel bezwaarden zijn of mensen met vaccinargwaan.

De kerk denkt met haar handreiking vooral aan ouderen, de meest kwetsbaren, behorend bij de risicogroepen. Ik zie nog niet hoe je het advies praktisch en probleemloos in het vat moet gieten. Vaccinatie mag in geen geval beloond worden met deuren die gesloten blijven voor niet-gevaccineerden. Dat geldt binnen en buiten de Kerk. Juist dit punt kan de komende tijd nog wel eens voor heftige discussie, stigmatisering en verder aanzwengelen van maatschappelijke en sociale ongelijkheid zorgen. Zoiets moeten we in de kerken beslist niet hebben. ‘We sluiten niemand buiten…’ Wellicht zullen de meeste gemeenten de PKN-overweging aan hun laars lappen en het voor kennisgeving aannemen.

De experimenten vanuit de overheid met proeven waarbij duizenden mensen weer welkom zijn bij sportwedstrijden en festivals kostten ruim 1,1 miljard euro. Dan werkt de kerk toch wel aanzienlijk goedkoper met zijn vele vrijwilligers, die zich al tijden belangeloos inzetten om het kerkelijk leven niet (volledig) tot stilstand te laten komen. Adviezen zijn welkom. Ook deze handreiking, maar het PKN-voorstel moet technisch en financieel ook haalbaar zijn. Wie een toren wil bouwen doet er goed aan eerst de kosten te overwegen. En… wat ik nog niet helemaal begrijp is waarom aparte diensten voor mensen die inmiddels gevaccineerd zijn, dan ben je toch redelijk veilig…?!

Ds. J. Belder uit Harskamp is emerituspredikant en schrijft maandelijks een column voor CIP.nl. Lees ook: PKN raadt vaccinatiebewijs voor kerkdienst af en wijst op speciale diensten voor gevaccineerden.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Ds. J. Belder
- Waarom is men in reformatorische kring gevoelig voor complottheorieën?
- De hel is fictief geworden
- Niet-gevaccineerden dreigen de zondebokken van de samenleving te worden
- Het anti-welkomstcomité in Harskamp: slechte reclame voor ons 'christelijk' dorp?
- Wat de triomf van de Taliban tot ons te zeggen heeft
Meer over Ds. J. Belder »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Vaccinatie geeft slechts tijdelijk bescherming, griep met 10.000 doden bestaat opeens niet meer, ook was er geen onderscheid tussen wel of geen griepprik.De jongeren gingen er niet aan dood en van de ouderen lag niemand wakker. Men moet inzetten op ventilatie, lucht filters, ionisatie en uv-licht. Bovendien het immuum systeem versterken met D3,K2-7,vit C, zink. Er is meer dan voldoende informatie aanwezig op internet. Deze aanpak is duurzaam. De corona testen kunnen geen onderscheid maken tussen griepvirus en corona, alles heet nu corona.
W
Gevaccineerde mensen kunnen nog steeds besmet raken en het virus verspreiden. Zij worden echter zelden ernstig ziek.

Dat gevaccineerde mensen ook gewoon het virus verspreiden, lijkt men te willen vergeten om (erbij) te vertellen.
N
Waarom zijn die gevaccineerden toch zo bang?

Ze zijn toch veilig, want gevaccineerd!
Toon meer reacties (4)