Ronald Westerbeek
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 april 2021 door Jeffrey Schipper

Gereformeerde kerken krijgen oog voor charismatische vernieuwing: "Geloof heeft ook een ervaringskant"

“Kan gereformeerd-zijn wel samengaan met charismatische vernieuwing? De echte weerstand die er aanvankelijk was, kom ik weinig meer tegen”, merkt Ronald Westerbeek op. Hij is betrokken bij deze theologische cursus over de charismatische vernieuwing. De theoloog ziet dat de rijkdom van de charismatische beweging steeds meer een plek krijgt in gevestigde kerken.

CIP+ logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot CIP.nl

Start je gratis maand Inloggen

Reacties

@Joop Fennis. Tongentaal.

Op de pinksterdag werd de Here God in vreemde talen (andere tongen) geprezen om zijn machtige daden (Hand. 2). De toegestroomde Joden uit alle landen rondom de Middellandse Zee hoorden de discipelen Hem grootmaken in hun eigen moedertaal. Dit spreek- en hoorwonder was een uniek en profetisch teken van wat er vanaf die dag zou gaan gebeuren: de kerk gaat met het Evangelie de wereld in en alle volkeren zullen straks in hun eigen taal God gaan loven om zijn verlossende daden.

@Joop Fennis. We zullen het allemaal weleens hebben meegemaakt, en jij ook, dat we vol van de Heer waren en onze blijdschap tegenover Hem spontaan wilden uiten in ons gebed. Maar dat we merkten dat onze menselijke woorden tekortschoten. Wie dan van de Here de tongentaal heeft ontvangen, kan dat wel. Prachtig! Het onderricht van Paulus in de Schrift én mijn persoonlijke ervaring met deze gave maakt, dat ik er mee doorga en dat ik – net als de apostel – deze gave van de Geest aan anderen toewens.
(14:24 vervolg) De tongentaal, waarover we verderop lezen in Hand. 10 en 19 en 1 Kor. 12 en 14, is volgens vele uitleggers niet een spreken in bestaande vreemde talen. Het is wel een spreken of bidden in duidelijk gearticuleerde klanken, die – heel wonderlijk – een harmonieus geheel vormen. Deze klanktaal was en is primair bedoeld voor de binnenkamer. We kunnen dit spreken in tongen het beste zien als in het verlengde van spontane dankzegging, lofprijzing en aanbidding.
Toon meer reacties (8)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen