Henrike van de Poll
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 maart 2021 door Jeffrey Schipper

Verpleegkundige Henrike roept op ons niet te laten leiden door angst: "Er is meer dan corona"

“Als christen heb ik moeite met de anderhalvemetersamenleving. We zien elkaar als een potentieel gevaar, omdat de angst regeert om ziek te worden”, zegt Henrike van de Poll, die op persoonlijke titel dit interview geeft. Als flexverpleegkundige werkt ze in het Isala ziekenhuis in Zwolle op diverse afdelingen en ook op de corona-afdeling. Zij vindt dat veel mensen zich te veel laten leiden door besmettingscijfers, eenzijdige mediabeelden en angst. “De medische wetenschap is een afgod geworden. Er is meer dan corona. Kunnen we nog dealen met de onzekerheid van ons bestaan?”, stelt zij.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Sommige kerken kiezen er niet voor om te zingen of met een handjevol mensen bij elkaar te komen. Is dit wijs of overdreven?
“Allereerst is het belangrijk om als christenen af te vragen waarop we ons vertrouwen stellen: op de wetenschap of op God? Aan het begin van de kerkdienst belijden we hardop: Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde geschapen heeft, maar klinkt dat ook door in onze daden? We lijken erg volgzaam in de dingen die de overheid van ons vraagt. Het zou in ieder geval goed zijn dat we onszelf afvragen of we ook zo volgzaam zijn in de dingen die de Heere God van ons verlangt. Soms lijkt het dat we onze veiligheid vooral in de medische wetenschap zoeken. We laten onze keuzes in de kerk met name afhangen van modellen van het RIVM, die zelden uitkomen, maar niet op Gods Woord, wat nimmer heeft gefaald. Wetenschappers hebben allemaal dezelfde cijfers van waaruit ze redeneren, maar komen op totaal verschillende conclusies over het beleid. Het is maar net vanuit welk perspectief je naar cijfers kijkt, welke conclusie je daaraan hangt. De Bijbel heeft echter een waarheid die zelfs in eeuwigheid standhoudt.”

"In de crisis zie ik dat veel mensen hun heil zoeken bij artsen en wetenschappers. We lijken meer vertrouwen te hebben in de wetenschap, dan in God."

In de kerk die jij bezoekt wordt ingetogen gezongen. Is dit niet een te groot risico?
“Nee, dat denk ik niet. In het begin van de crisis leefde nog sterk het idee dat corona een druppelbesmetting zou zijn. Inmiddels zijn er toch steeds inzichten dat het virus zich verspreidt door middel van aerosolen (kleine druppels) die in de lucht blijven hangen. Die aerosolen verspreiden zich ook als je praat of ademt. Dus waarom zou je dan alleen het zingen achterwege laten? En of je dan hard op zacht zingt, dat lijkt mij niet uitmaken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we de psalmen laten klinken. De psalmen bevatten alles wat we nodig hebben: smeekbeden, jammerklacht, schuldbelijdenis, aanvaarding en troost. Natuurlijk is het wel belangrijk om bij klachten thuis te blijven.

Daniël bad driemaal per dag voor een open venster. En hij wist dat hij zou worden opgepakt als hij op dat moment zou worden opgemerkt. Tóch deed hij het, omdat zijn geloof boven alles stond. Als Daniël nu geleefd zou hebben, zouden we zeggen: doe het niet, veel te gevaarlijk! Te vaak zien we over het hoofd dat het leven per definitie onzeker is en zoeken we naar maximale zekerheid.”

Je merkt op dat we ons vaak door angst laten leiden in deze coronacrisis. Wat bedoel je daarmee?
“De anderhalvemetersamenleving en lockdown zijn niet Bijbels. Kijk maar naar wat het met ons mensen doet. We beschouwen iedereen om ons heen nu als een potentieel gevaar. Maar de Bijbel leert ons dat we onze naaste lief moeten hebben en juist naar elkaar moeten omzien, denk maar aan de barmhartige Samaritaan. Dat vind ik in deze tijd een enorm spanningsveld, omdat ik ook wel begrijp dat bepaalde maatregelen nodig zijn om besmettingen te voorkomen.

"De maatregelen die we nu hanteren, zijn buitenproportioneel. De Bijbel biedt geen ruimte voor roekeloosheid, maar mijns inziens ook niet voor zo een krampachtig leven."

In de Bijbel lees je ook dat melaatsen werden afgezonderd, in quarantaine moesten, maar die waren al wél ziek. Je mag heus wel van middelen gebruik maken, maar we moeten ook niet overdrijven. Regelmatig moeten mensen zonder klachten moeten zich nu laten testen, maar daar is de PCR-test nooit voor bedoeld. Testen heeft geen zin als je geen klachten hebt. De maatregelen die we nu hanteren, zijn buitenproportioneel. De Bijbel biedt geen ruimte voor roekeloosheid, maar mijns inziens ook niet voor zo een krampachtig leven.”

Heb je een verklaring voor het feit dat sommige mensen zich door angst laten meeslepen?
“De overheid wordt geadviseerd door het OMT. Het OMT bestaat alleen uit mensen uit de infectiebestrijding en gezondheidszorg. Hun doel is het bestrijden van corona. Deze mensen redeneren met name vanuit het idee om corona te bestrijden en hebben minder aandacht voor andere aspecten. Het is de taak van de overheid om wel meer aandacht te hebben voor de nevenschade, maar mijns inziens zitten ook die gevangen in een tunnelvisie. Ook de media spelen hierin een grote rol.” Henrike verwijst naar dit bericht waaruit blijkt dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken begin vorig jaar samen met verschillende wetenschappers aan een strategie heeft gewerkt om de angst voor corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken, dat is in Nederland echt niet anders geweest. Ze hebben zelfs bewust sterftecijfers verhoogd. “Veel beelden die ik in de media zie komen niet overeen met de werkelijkheid zoals ik die in het ziekenhuis aantref.”

Ook op vaccinatiegebied merkt de verpleegkundige op dat er eenzijdig wordt bericht. “De manier waarop dit vaccin gepusht wordt, is voor mij al een reden om het niet te nemen. Het doet geen recht aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Het vaccin kan verlichting bieden, maar ik sta niet achter massavaccinatie, omdat de gevolgen op de lange termijn niet bekend zijn en ook zonder vaccin 99,7% van de mensen de ziekte overleeft (het mediane sterftecijfer is 0,23 procent en onder de 70 jaar is het 0,05 procent, red.). Ik ontken daarmee niet dat je van dit virus erg ziek kan worden en herstel voor sommigen lang duurt. Wie het wil doet er goed aan te bedenken dat het virus muteert en dus op langere termijn nieuwe vaccins nodig zijn.

“Veel beelden die ik in de media zie komen niet overeen met de werkelijkheid zoals ik die in het ziekenhuis aantref.”

Meerdere vaccinexperts wijzen op gevaren en zijn bang voor desastreuze gevolgen. Ze hebben misschien niet per definitie gelijk, maar willen graag een open debat. Dat zou ik ook graag willen. Inlezen en een persoonlijke afweging maken is noodzakelijk. Sommige mensen beweren dat je het vaccin uit naastenliefde moet nemen, maar er is niet bewezen dat je het virus na vaccinatie niet meer kunt overdragen. Die logica ontgaat me hiermee, je neemt het vooral voor jezelf.”

Je kritiek is begrijpelijk, maar pleit je er dan voor om alle maatregelen te laten varen en het virus rond te laten gaan?
“Ik denk niet dat alles in één keer opengooien verstandig is, maar ik ben ook geen expert in die dingen. Er moet wel meer aandacht komen voor de schade door de maatregelen. De effectiviteit van lockdowns zijn omstreden. De WHO erkent dat lockdowns een diepgaand negatief effect hebben op individuen, gemeenschappen en samenlevingen doordat ze het sociale en economische leven bijna tot stilstand brengen. Er liggen geen harde bewijzen dat ze echt veel verschil maken. Een debat met deskundigen uit alle sectoren: wetenschap, gezondheidszorg, techniek en economie zou zinvol zijn. Veel maatregelen zijn gericht op de korte termijn.

In tegenstelling tot ouderen zorgt corona bij kinderen niet voor ernstige gezondheidsproblemen. In plaats van contacten tussen kinderen en jongeren te beperken door bijvoorbeeld scholen te sluiten, kunnen ze beter met anderen in aanraking komen om weerstand te ontwikkelen. In een steriele omgeving zouden we overlijden, ons immuunsysteem moet geprikkeld worden. Bovendien hebben mensen dringend behoefte aan sociale contacten. Sommige ouderen hebben al een jaar niet of nauwelijks bezoek gehad, omdat zij of hun naasten zo angstig zijn en vanwege het bezoekbeleid in verpleeg-en verzorgingstehuizen. Mensonterend!”

Henrike wijst op een alternatief plan van Herstel NL in samenwerking met het artsencollectief voor een beter coronabeleid. “Deze groep toont aan dat er veel meer mogelijk is dan zoveel mogelijk thuisblijven en contacten beperken. Eén van hun ideeën is zones ontwikkelen voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in restaurants. Mensen die angstig zijn kunnen dan toch onderdeel blijven van de samenleving en dat vind ik een mooie gedachte. Critici stellen dat Herstel NL tweedeling in de hand werkt, maar er zijn in ieder geval creatieve plannen op tafel gelegd. Nog belangrijker is dat deze groep de bal legt bij de mensen zelf. We zijn geen kleuterklas, maar volwassen burgers die zelf kunnen nadenken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het is niet zo dat deze mensen per definitie gelijk hebben, maar een gesprek met andersdenkenden en andere plannen moet wel gevoerd worden.”

"Wellicht is deze crisis ook een aansporing om meer bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid."

De coronacrisis heeft niet alleen impact op de zorg en de economie, maar ook op het geloofsleven van mensen. Hoe merk jij dat zelf als christen?
“De coronacrisis heeft mij opnieuw laten zien dat we het met goede gezondheidszorg, een welvarende maatschappij en de wetenschap, het hier op aarde niet volmaakt kunnen maken. Eén virus kan dit alles op z’n kop zetten. In de crisis zie ik dat veel mensen hun heil zoeken bij artsen en wetenschappers. We lijken meer vertrouwen te hebben in de wetenschap, dan in God. Wetenschappers krijgen voortdurend nieuwe inzichten, maar de Bijbelse waarheid blijft vast. We zullen moeten leven met de onzekerheid van ons bestaan en moeten leren dat het hier op aarde niet te vinden is. Je hoort steeds meer wetenschappers zeggen dat het virus blijft en we daar waarschijnlijk in de winters toch mee te maken blijven houden. Ik maak me meer zorgen over de manier waarop wij met dit virus omgaan, dan over het virus zelf. Autonomie, zelfbeschikkingsrecht en menselijkheid worden steeds verder geschonden.”

Henrike verwijst naar haar gehandicapte nichtje. “Jaren geleden lag ze op Intensive Care aan de beademing. Artsen stelden voor om de behandeling stop te zetten. Haar lever en nieren deden het niet meer en voor transplantatie was haar lichaam te zwak. Genezing was uitgesloten. ‘Maar wij hebben een God in de hemel’, zei haar moeder. In het ziekenhuis zongen ze haar favoriete psalm. Die God was en is hun enige houvast. Het bijzondere is: het meisje stierf niet toen de beademing eraf werd gehaald, ze bleef in leven. Ze kreeg ook corona, maar was daar slechts één dagje wat ziek van. Wat in de medische wereld onverklaarbaar is, is mogelijk bij onze God. Hij staat boven alles. Hij regeert! Dat is juist nú goed om te beseffen”

“Psalm 91 is altijd een mooie psalm, maar zeker in tijden als deze”, zegt de verpleegkundige tenslotte. “De dichter schrijft: mijn God, op Welken ik vertrouw. Deze God belooft Zijn kerk geen rustige vaart, maar wel een behouden thuiskomst. Wellicht is deze crisis ook een aansporing om meer bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Amen! Amen! Amen!In één adem uitgelezen!
J
Wat een mooi gesprek met deze verpleegkundige en ik hoop dat ze meer collega´s over de streep kan trekken om meer van dit soort eerlijke geluid te laten horen. De zorg is niet overbelast............de zorg is door Rutte kabinetten stelselmatig ontkracht en in de steek gelaten. Rutte pleegt hoogverraad tegen zn eigen bevolking wat aan zijn zorgen is toevertrouwd.
P
Mooi en duidelijk interview met verpleegkundige Henrike, geheel met haar eens dat angst een slechte raadgever is en dat christenen mogen vertrouwen op God. Overigens is corona geen killervirus en baseert het huidige beleid met de vele buitenproportionele maatregelen vooral op bangmakerij en niet op wetenschap. Waar we wel voor moeten vrezen is gedwongen vaccinatie door invoering van het vaccinatiepaspoort waardoor mensen die zich terecht niet willen laten vaccineren 2e langs burgers worden.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (79)