Jeffrey Schipper
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Het CGK-schip ligt op ramkoers: kerkscheuring op komst?

De christelijk-gereformeerde variant van de Titanic is op weg naar het Beloofde land. Maar het CGK-schip is in een hevige storm terechtgekomen. Een aanvaring met een ijsberg betekent voor tienduizenden landgenoten een traumatische ervaring: een kerkscheuring. Om een scheepsramp te voorkomen moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Voor wie niet bekend is met de Christelijke Gereformeerde Kerken, we hebben het over een relatief groot schip met aan boord zo’n 74.000 christenen. Het aantal mensen met christelijk-gereformeerd doopbewijs is dus groter dan het aantal mensen met een seizoenkaart van Feyenoord. In tegenstelling tot andere schepen, trekken bemanningsleden zich niet terug op een eiland. Zo wordt er volop samengewerkt met broeders en zusters van het gereformeerd-vrijgemaakt en het Nederlands-gereformeerde schip. Van de overtuiging dat de eigen kerk slechts een klein stipje is op Gods kerkelijke wereldkaart, is iemand die zich christelijk gereformeerd noemt heel goed bewust.

Een aantal vrouwen is zelfs bevestigd als matroos en stuurvrouw. Dit leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de kapiteins van het schip.

Die veelkleurigheid is ook zichtbaar op het christelijk-gereformeerde schip. Op het schip bevinden zich verschillende ruimtes. In een aantal ruimtes hebben vrouwen geen leidinggevende functie. Het is aan de man om het schip op koers te houden en regelmatig ‘bakboord’ of ‘stuurboord’ te verkondigen. In andere ruimtes op het christelijk-gereformeerde schip wordt daar wat ruimer over gedacht. Een aantal vrouwen is daar zelfs bevestigd als matroos en stuurvrouw. Dit leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de kapiteins van het schip. In 1998 is tijdens een synodevergadering door de schipleiding duidelijk afgesproken dat "het gezaghebbend leidinggeven het schip aan de man en niet aan de vrouw toekomt.”

Toenemende onrust
De afgelopen jaren neemt de onrust op het schip toe. Voor- en tegenstanders van vrouwelijke kapiteins luisteren steeds minder naar elkaar. Sommige passagiers dreigen zelfs het schip te verlaten. Stuurman H. J. Selderhuis pleitte voor de pauzeknop. Even geen besluiten nemen die tegen de afspraken ingaan, maar luisteren naar elkaar en bovenal de Bijbel bestuderen. Maar de ‘afdelingen’ IJmuiden, Hilversum, Arnhem, Deventer en Nieuwegein negeerden de oproep van de invloedrijke stuurman. De actiegroep ‘Bewaar het Roer’ stuurt regelmatig een boze brief naar de kapiteins, want zo kan het niet langer. Wie zich niet aan de afspraken houdt zou het schip moeten verlaten!

De kapiteins zitten met de handen in het haar. Als in iedere ruimte officieren hun eigen regels bepalen, is het onmogelijk om als schip een heldere koers te bepalen. Bovendien moet het CGK-schip niet te veel op het PKN-schip gaan lijken. Op dat schip zijn zelfs passagiers aanwezig die Jezus vooral zien als een goed mens in plaats van de Redder van de wereld, onze Bootsman. De meerderheid van de 74.000 CGK-passagiers hecht daarom waarde aan de opgestelde regels, zodat het schip op koers blijft. Maar de vraag is of vrouwelijke matrozen echt zo rampzalig zijn. Op het CGK-schip is men niet wereldvreemd. Waarom is men zo terughoudend als vrouwen grote huishoudens, bedrijven en zelfs de hoofdstad kunnen runnen?

Terwijl er tijdens synodevergaderingen en in (open) brieven volop wordt gesproken over het conflict, komt die vreselijke ijsberg in zicht. Een rampscenario.

Woordenstrijd
Dat gaat er bij de verontruste leden van ‘Bewaar het Roer’ niet in. Zij vrezen voor wereldgelijkvormigheid. Andere christelijk-gereformeerde bemanningsleden leggen vooral nadruk op de onderlinge eenheid. Jezus vergeleek Zijn kudde niet voor niets met een lichaam. De één is het oor, de ander de hand en weer een ander de voet. We hebben elkaar nodig om het schip op koers te houden. Om die eenheid niet kwijt te raken schreven zes kapiteins onlangs een brief. De opstellers van de brief delen een breed gedeelde angst hardop: als we zo doorgaan botsen we op een ijsberg. Iets wat vaker gebeurt met schepen waarop de verwarring en verdeeldheid zo groot is, dat een scheepsramp onafwendbaar is. Vandaar een oproep tot eenheid. Maar de leden van ‘Bewaar het Roer’ konden de brief niet waarderen. De kapiteins hadden zich moeten uitspreken tegen afdelingen die vrouwelijke matrozen en stuurvrouwen tolereren.

Als eindredacteur van CIP.nl volg ik de perikelen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken al een tijdje vanaf de zijlijn. De laatste jaren zie ik het Titanic-scenario zich meer en meer voltrekken. Terwijl er tijdens synodevergaderingen en in (open) brieven volop wordt gesproken over het conflict, komt die vreselijke ijsberg in zicht. Een rampscenario. En het instellen van nieuwe commissies en voorstellen om besluiten uit te stellen naar synodevergaderingen in 2023 zorgen er niet voor dat de storm gaat liggen. Sterker nog, het lijkt erop dat passagiers op dat ene schip uit elkaar groeien en elkaar steeds minder begrijpen.

Een pragmatische oplossing
Pragmatisch denken is een beetje als vloeken in de kerk. Alsof alle CGK-passagiers koste wat het kost op één en hetzelfde schip moeten blijven om een kerkscheuring te voorkomen. Dan wordt over het hoofd gezien dat de Nederlandse kerk zich in een luxepositie bevindt. Een nieuwe kerk opstarten zou in ons veelzijdige kerkelijke landschap ronduit absurd zijn. Toevallig wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe kerk. Na een pijnlijke kerkscheuring in 1967 hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken besloten om vanaf 2023 weer één kerk te vormen. De loopbrug wordt uitgerold om één en hetzelfde schip te betreden!

Het schip van de CGK, GKv en NGK hebben dezelfde bestemming: het Beloofde land. Na aankomst worden de passagiers in een nieuw land welkom geheten door Jezus Christus.

Dit is hét moment voor de christelijk-gereformeerde passagiers die dat willen om dat schip, waar nu met man en macht aan gebouwd wordt, te betreden. Mét vrouwelijke matrozen en kapiteins. Sinds vijf jaar is het namelijk mogelijk om als vrouw op het gereformeerd-vrijgemaakte schip leiding te geven. Eerder was dat ook op het Nederlands-gereformeerde schip al mogelijk. Ja, dat zal een pijnlijke beslissing zijn. Het zal niet meevallen om een schip te verlaten waarop je als kind bent gedoopt, belijdenis hebt gedaan en je kinderen hebt zien opgroeien. En toch kan het verlaten van je kerk – wat altijd beter is dan een kerkscheuring afwachten – grotere schade voorkomen.

Afscheid nemen voorkomt niet alleen meer slapeloze nachten, boze brieven en andere ellende. Wie even uitzoomt en als het ware plaatsneemt in een ‘helikopter’ ziet het grotere plaatje. Het koninkrijk van God overstijgt die wereld. Het schip van de CGK, GKv en NGK hebben dezelfde bestemming: het Beloofde land. Na aankomst worden de passagiers in een nieuw land welkom geheten door Jezus Christus. De beste Kapitein die je je kunt wensen!

Jeffrey Schipper is eindredacteur van CIP.nl. Klik hier om zijn weblog te bezoeken.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

CGK-crisis vrouw in het ambt
- Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK
- CGK-brief met oproep tot eenheid door bijna tachtig dominees ondertekend
- Opnieuw onrust binnen CGK over vrouw in het ambt
- Koningskerk Deventer wacht niet op CGK-synode en stelt ambten voor vrouwen open
- Andries Knevel: "Voor het eerst weet de CGK het niet meer" - CIP Podcast
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Reacties

Ondanks dat ik de materie onvoldoende beheers en slechts een gedeeltelijke kijk heb op deze gebeurtenissen, hoop ik van harte dat de vrucht van de Geest de overhand zal behouden. Ik wens mijn broeders en zusters in de Heere, oprecht sterkte en wijsheid bij de beslissingen die worden genomen. Wat zou Jezus in dezen hebben gezegd?
K
Een deel gelooft dat Paulus ons heel nauwkeurig en gedetailleerd regels heeft gegeven, hoe christenen moeten leven. En anderen wegen de woorden van Paulus dat "wij vrij zijn van de wet" en "alles is ons toegestaan" zwaarder.

Die discussie is niet nieuw en kwam al in de brieven van Paulus naar voren. Waarbij Paulus ons mee gaf dat een ieder moet handelen naar zijn eigen geweten, en wij niet op elkaar neer moeten kijken (laat staan afwijzen als broeder in het geloof) omdat men zich wel of niet aan bepaalde regels houdt.
D
Ik vind dat u nogal een rigoureuze kop boven uw artikel zet. Dit suggereert een noodsituatie in de CGK. En met dit artikel zwengelt u de discussie weer stevig aan. Ik denk dat niemand hierop zit te wachten. Zeker niet op weer een nieuwe kerkscheuring. C.I.P. bewijst met dit artikel de CGK geen goede dienst.
Toon meer reacties (24)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen