CGK
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 februari 2021 door Redactie

Opnieuw onrust binnen CGK over vrouw in het ambt

Opnieuw is het onrustig in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Zes predikanten hebben in een brief hun zorgen kenbaar gemaakt over de “dreigende breuk” in deze kerk. Ze roepen op tot eenheid. Stichting Bewaar het Pand (de behoudende vleugel van de CGK) riep het zestal vervolgens op hun actie in te trekken, aangezien ze volgens hen de eenheid juist ernstig schaden. De verdeeldheid binnen de kerk gaat voornamelijk over uiteenlopende visies op de vrouw in het ambt.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De brief van de zes predikanten werd vorige week donderdag verstuurd naar alle predikanten binnen de kerkgemeenschap. Het Nederlands Dagblad kreeg de brief in handen en publiceerde deze vervolgens. De opstellers van de brief maken zich zorgen over de dreigende breuk in hun kerk en stellen een signaal uit te willen laten gaan. “Wij merken dat de eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken onder druk staat en zijn ernstig bezorgd dat de huidige spanningen tot een scheuring leiden”, valt er in de brief te lezen. De brief werd ondertekend door ds. J. van Langevelde, ds. J. Bosch, ds. P. L. D. Visser, ds. R. Jansen, ds. M. Groen en ds. J. Nutma.

"We zijn ernstig bezorgd dat de huidige spanningen tot een scheuring leiden."

Overigens spreken de briefschrijvers zich niet expliciet uit over de kwestie van de vrouw in het ambt. Wel wordt er gesteld dat geestelijke eenheid niet automatisch betekent dat ook dezelfde visie gedeeld wordt.

Smalle basis
In de brief roept men op de “geschonken eenheid in Christus te bewaren en waar nodig te herstellen”. Stichting Bewaar het Pand, een behoudende stroming binnen de CGK, is allesbehalve blij met de brief. Het bestuur stuurde als reactie óók een brief naar alle predikanten: “Hoewel wij de zorg over een dreigende breuk in onze kerken delen, en de noodzaak onderstrepen van het gebed dat dat voorkomen zal worden, vinden wij in de oproep van de zes predikanten veel elementen die ons verontrusten.”

De stichting vraagt zich af waarom in de brief als gemeenschappelijk fundament wordt aangegeven ‘dat Christus de enige weg tot God de Vader is. “Hoewel dit een kern is van het christelijk belijden, is onze gemeenschappelijke basis veel breder. Waarom kiezen de zes predikanten ervoor om de basis zo smal te omschrijven? Als Christelijke Gereformeerde Kerken staan we gezamenlijk op dezelfde grondslag van Schrift, de daarop gegronde belijdenisgeschriften en de aangenomen kerkorde. Om deze grondslag te versmallen tot ‘dat Christus de enige weg tot de Vader is’, achten we gevaarlijk, omdat dat gemakkelijk leidt tot relativeren van andere gedeelten van de Heilige Schrift, van onze belijdenis en de aangenomen kerkorde.”

Heilige Geest
Ook vraagt het bestuur van Bewaar het Pand zich af wat de zes predikanten bedoelen met de zin ‘vertrouwend en biddend om het doorgaande werk van de Heilige Geest. “Wil men daarmee de deur openen voor de gedachte dat de Heilige Geest ons in de 21e eeuw kan laten zien dat bijvoorbeeld vrouwen wel in het ambt kunnen dienen, terwijl ons voorgeslacht dat anders zag? Zo worden deze termen elders wel gehanteerd.”

"Willen ze suggeren dat de vrouw in het ambt en praktiserende homoseksuelen aan het avondmaal onder vrijheid van exegese vallen?"

Verder valt de stichting over de zin ‘onopgeefbaar is daarbij de vrijheid van exegese’ die in de brief van de zes predikanten terug te vinden is. “Zij weten welke punten in het geding zijn en aanleiding geven tot de spanning in onze kerken. Onder andere de kwestie vrouw in het ambt en praktiserende homoseksuelen aan het avondmaal. Willen ze suggereren dat deze punten vallen onder de vrijheid van exegese en dat er daarom verschillend over gedacht en ook gehandeld kan worden in onze kerken? Is de eenheid die zij bedoelen dat we deze dingen de ruimte geven?”

Vrouw in het ambt
Daarmee raakt de stichting hoe dan ook de kern van het probleem. De onrust die in de CGK is ontstaan, komt namelijk door verschillende visies op de vrouw in het ambt. Daar wordt al jaren over gesproken binnen het kerkverband. Officieel mogen op dit moment nog steeds alleen maar mannen een ambt binnen de kerk vervullen. Er zijn echter ook kerken binnen de CGK die willen dat vrouwen het ambt van ouderling of diaken kunnen vervullen.

Verschillende gemeente hebben het ambt reeds opengesteld voor vrouwen. Het gaat hierbij om christelijk gereformeerden kerken die een samenwerkingsgemeente vormen met kerken waar vrouwelijke ambtsdragers wél zijn toegestaan: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Het betreft gemeenten in Arnhem, Deventer, Hilversum, Nieuwegein en IJmuiden.

In februari werden tijdens de generale synode verschillende oplossingsmogelijkheden besproken. De zeven commissieleden die twee rapporten hierover presenteerden tijdens de synode, werden het onderling niet eens over de drie onderstaande oplossingsrichtingen die op tafel lagen:

  1. Vasthouden aan de in de CGK bij meerderheid genomen besluiten, bijvoorbeeld over vrouw en ambt en homoseksuele relaties.
  2. De visie op vrouw en ambt overlaten aan de vrijheid van de plaatselijke kerken.
  3. De classis (regionale kerkvergadering) laten bepalen of de gemeente die afwijkt van de landelijke lijn al dan niet aanvaard kan blijven.

De synode zou hier vorig jaar een definitieve uitspraak over doen, maar dat is door de coronacrisis nog niet gelukt. De synode wil een definitief besluit over de vrouw in het ambt dan ook het liefst uitstellen tot de synode van 2023.

"Het is crisis in de kerk. Zet het nemen van besluiten op de pauzeknop."

Hoogleraar Herman Selderhuis stelde eerder in een lezing de oproep van de synode om het besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot 2023 te steunen. “Het is crisis in de kerk. Zet het nemen van besluiten op de pauzeknop”, stelde hij in 2019 al. Ook voegde hij daaraan toe dat kerken die tegen de afspraken ingaan “zich feitelijk buiten het kerkverband plaatsen”.

Ten diepste niet over de vrouwenkwestie
In een daaropvolgend interview met CIP.nl stelde Selderhuis dat de heel discussie binnen de kerk ten diepste niet over de vrouwenkwestie gaat. “Hoe gaan we om met de Schrift? Staan we allemaal nog achter wat de belijdenis over de Schrift zegt? Welke teksten zijn door de cultuur bepaald en welke zijn een geldende norm Gods, onafhankelijk van de tijdgeest? Dat zijn vragen waar het volgens mij echt om gaat en die niet alleen tot verschillende opvattingen over vrouw en ambt brengen. Daarom heb ik gepleit voor de pauzeknop en het voeren van opbouwende gesprekken om elkaar beter te begrijpen en vooral samen over de Schrift te spreken en de gevolgen van de ene of de andere hermeneutiek te overzien.”

Bijbelse grens
In gesprek met CIP.nl gaf synodevoorzitter ds. J. G. Schenau eerder aan dat het wellicht tot een scheuring kan komen: “Als blijkt dat er in de CGK keuzes worden gemaakt waarvan we als kerkverband zeggen dat er een Bijbelse grens wordt overgegaan, kan het zover komen dat we niet meer één kunnen blijven”, stelde hij desgevraagd. "In de eerste Korinthebrief waarschuwt Paulus tegen partijschappen. We mogen ons niet laten opdelen, omdat het het lichaam van Christus niet verdeeld is. Maar in 1 Kortinthe 11 zegt hij tegelijktertijd dat er wel scheuringen plaats moeten vinden om duidelijk te maken wie zich aan de waarheid houdt. Paulus wil scheuring, breuk en afsplitsing voorkomen, maar weet dat het op sommige punten onvermijdelijk is. Als het bij ons zover zou komen, zou ik dat ontzettend verdrietig vinden.”

Toch zei de synodevoorzitter destijds al dat kerken die vrouwen bevestigen niet direct het kerkverband worden gezet: “Ik vind dat we de roeping hebben om met elkaar te bekijken óf en op welke manier het mogelijk is dat zij bij ons blijven.”

Pijnlijke conclusie
Dit jaar zou de synode mogelijk verder vergaderen over dit gevoelige onderwerp. Zes predikanten hebben daar dus niet op gewacht en een oproep gestuurd naar alle predikanten en evangelisten binnen de CGK om hun brief ook te ondertekenen. Daarna willen zij de brief samen met een lijst van ondertekenaars naar de generale synode sturen.

Stichting Bewaar het Pand trekt aan het einde van haar reactie in ieder geval een pijnlijke conclusie over de brief die de zes predikanten nu gestuurd hebben: “Alles overziende constateren we dat de formuleringen in de oproep en de vraag van de zes predikanten zoveel aanleiding geven tot bezwaren, dat het ondertekenen van deze oproep en vraag, de eenheid in de waarheid niet zal bevorderen, maar juist ernstig kan schaden. Daarom roepen we de zes predikanten dringend op, hun actie in te trekken.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

CGK-crisis vrouw in het ambt
- Predikant wil in CGK-crisis de-escaleren: "Laten we niet zelf aan Christus’ kerk knutselen"
- Classis tikt CGK Zwolle op de vingers na toelaten vrouwelijke ambtsdragers
- Bewaar het Pand reageert op besluit CGK Zwolle: 'Minachting voor kerkverband'
- Synodebestuur CGK keurt toelaten vrouwelijke ambtsdragers CGK Zwolle af
- CGK Zwolle accepteert vrouwen als ouderling, diaken en predikant
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Het is verleidelijk in deze tijd van gelijkheid, emancipatie en vrouwen aan de top de bijbels visie uit het oog te verliezen. Natuurlijk zijn er vrouwen met uitstekende kwaliteiten binnen Gods gemeente maar God heeft in de scheppingsorde eerst de man geschapen en gaf hem verantwoordelijkheid over de Hof van Eden. Daarna schiep God de vrouw om hem te helpen deze verantwoordelijkheid te dragen.

1 Kor 11:3 Ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw. Zo ook in Gods gemeente, de kerk.
Sinds wanneer zijn kerkorde en belijdenisgeschriften onfeilbaar?
W
Binnen de CGK komen ze er maar niet uit als ze elkaar niet enige ruimte geven zoals in de PKN. SGP en CU zijn ook totaal verschillend, net als een dienst van de Bewaar het Panders en een dienst bv in Zwolle van de CGK. Ga in vrede uiteen en deel de CGK op: De Panders naar Gergem/HHK en de rest voor een groot deel naar GKv/NGK en PKN(Bonds). Stop hiermee iig; dit is slecht voor iedereen om zo door te modderen.
Toon meer reacties (8)