Alie Hoek, Hendrikus de Jager en vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

02 februari 2021 door Redactie

Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'

‘We weten nog niet welke bescherming de vaccins bieden tegen ziekte. We weten nog niet of ze verspreiding van het virus tegen zullen gaan of niet. In feite weten we nauwelijks nog iets’, aldus Hendrikus de Jager als tegenstander van het coronavaccin in zijn slotbrief. Vandaag sluit Alie Hoek-van Kooten, voorstander van het coronavaccin, de briefwisseling af. Nog één keer licht ze toe waarom ze het coronavaccin als geschenk van onze Schepper ervaart.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Beste Hendrikus,

Ook jij begint nu je verhaal met een persoonlijke casus. Dat is goed want dan wordt het meer concreet. Ik schreef in mijn vorige brief: ‘Hendrikus, wat zou ik graag willen dat je eens een dag mee zou kunnen lopen op een corona IC-afdeling. Je vertelt nu over je gezinslid dat op de IC lag en ruim drie weken in slaap werd gehouden vanwege een zeer ernstige longontsteking (niet door corona) en over alle spanning die dat met zich meebracht. Zo ben je in aanraking gekomen met intensivisten en andere artsen en heb je gezien hoezeer voor het leven van je gezinslid gevochten werd. Die gebeurtenis heeft er in jullie gezin fors ingehakt zo schrijf je, en jullie zijn na vier jaar nog steeds met de verwerking ervan bezig. Ik ben blij voor jullie gezin dat dit goed is afgelopen. Wat een spanning moet dit voor jullie zijn geweest.

Toch even een vraag: Stel dat dit voorkomen had kunnen worden door een vaccinatie, zou je dat dan in jullie situatie ook geweigerd hebben? Ik kan het me niet voorstellen.

In deze corona-epidemie liggen heel veel mensen tegelijk op de IC - rijen lang - met al die familie die er bij betrokken is en in spanning zit. Dus kun je je toch beseffen wat een enorme belasting dat is voor de zorg. Zo maak je dat zelfs in een forse griepepidemie niet mee.

Ik volg voor het overzicht ook maar weer de punten.

1. Geen noodzaak
Jij begint onder dit kopje met de stelling: ‘Voor mij is de overbodigheid van grootschalige vaccinaties vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief zelfs nog duidelijker onderbouwd dan die als was omdat er zich steeds meer gezaghebbende stemmen in dezelfde zin uitdrukken.’ En dan verwijs je naar prof. dr. Theo Schetters die in een filmpje van 6 januari 2021 zegt: ‘Massa mRNA vaccinatie is roekeloos en onnodig’.

Als de antistofvorming inderdaad onvoldoende zal blijken te zijn na vaccinatie dan zal deze na het doormaken van de ziekte evenmin goed zijn. Want dan zullen de antistoffen niet heel lang in het bloed blijven.

Op mijn beurt verwijs ik naar het volgend artikel van 22 januari j.l. als reactie op dat van 6 jan. Er wordt echt genadeloos afgerekend met de uitspraken die Schetters doet. Immunologen zeggen er onder andere dit van: ‘Ik was zeer verbaasd’, zegt hoogleraar immunologie Huub Savelkoul (Wageningen Universiteit). ‘Hij maakt een aantal conceptuele fouten. Dat snap ik niet, want hij is gepromoveerd. Hij moet er wel iets van weten.’ ‘Ik ben hier erg van geschrokken’, zegt farmaco-epidemioloog Miriam Sturkenboom (UMC Utrecht). ‘Vooral omdat hij dit toch allemaal zegt vanuit het beeld van de wetenschapper die geloofwaardig zou zijn. En vervolgens komt hij met allemaal ongefundeerde claims. Dat is heel schadelijk. Want het publiek kan dit niet zomaar weerleggen, daarvoor moet je best veel kennis hebben.

Je schrijft dat ook RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat we nog niet weten welke bescherming de vaccins bieden tegen de ziekte, dat we nog niet weten of ze de verspreiding van het virus tegen zullen gaan en dat de tot dusverre bekende effectiviteitscijfers geen zekerheid bieden over individuele bescherming na blootstelling. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is goed dat Van Dissel voorzichtig en eerlijk spreekt. Het is een nieuw virus en daar is pas onlangs een vaccin tegen gemaakt. We denken dat het goed zal gaan helpen, maar we moeten het afwachten. We hebben goede hoop dat het vaccin goede bescherming gaat bieden omdat je immers antistoffen maakt tegen het coronavirus. Vaccinaties uit het verleden tegen virussen geven wat dat betreft vertrouwen voor de toekomst. Maar het is afwachten hoe de antistofvorming in dit geval nu het een nieuw virus is, zal zijn en hoe lang het zal aanhouden. Hopelijk is dit levenslang. Deze onzekerheid is geen reden om zich dan maar van vaccineren te onthouden. Maar als de antistofvorming inderdaad onvoldoende zal blijken te zijn na vaccinatie dan zal deze na het doormaken van de ziekte evenmin goed zijn. Want dan zullen de antistoffen niet heel lang in het bloed blijven. Het maakt in principe geen verschil of je antistoffen krijgt na het doormaken van de ziekte of na vaccinatie. Als dat inderdaad onvoldoende zal blijken te zijn dan hebben we een heel groot probleem. Dan kun je namelijk iedere keer (als de antistoffen zijn verdwenen) opnieuw geïnfecteerd raken en zal het virus heel lang onder ons blijven, misschien zelfs nooit meer weggaan.

Als vaccineren daarentegen wél goed en levenslang helpt - en daar hebben we best goede hoop op -, dan is het natuurlijk zonde om die hele goede kans van slagen te laten liggen, zeker nu bij deze wereldwijde epidemie. En als de antistofvorming goed is dan zal de gevaccineerde persoon het virus ook niet meer uitscheiden, maar we weten nog niet hoeveel dagen na het vaccineren dat het geval is. (Dat weet je trouwens ook niet als iemand corona heeft gehad.) Dus de maatregelen kunnen dan nog niet zomaar losgelaten worden.

De manier waarop je hierover schrijft wekt onwillekeurig de indruk dat in jouw inschatting mensen die meerdere aandoeningen hebben toch eigenlijk ‘dor hout’ zijn.

Dan schrijf je dat er toch in 2020 geen oversterfte was. Het CBS (toch een betrouwbare instantie!) schrijft het volgende: Dit jaar is er oversterfte als gevolg van de uitbraak van COVID-19. In de eerste negen weken van de corona-pandemie bedroeg de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend mensen. Dit is ongeveer evenveel als tijdens de griepepidemie in 2018, maar het aantal werd bereikt in slechts de helft van de tijd. Het hoogste punt werd in de eerste week van april bereikt, toen meer dan 5 duizend mensen kwamen te overlijden, ruim 2 duizend meer dan wat normaal is voor die periode. De corona-epidemie begon in de tweede week van maart, terwijl de periode van oversterfte tijdens de griepepidemie in 2018 al in de één na laatste week van 2017 begon. Het duurde toen dertien weken voordat het hoogste punt (ruim 4 duizend) werd bereikt.
Na de eerste golf van de corona-epidemie in 2020 volgde een periode van lagere sterfte. Sinds half mei schommelde de sterfte rond de 2 600 per week. Begin augustus was er voor het eerst sinds 13 weken weer sprake van enige oversterfte, dit keer niet door COVID-19 maar gerelateerd aan de hittegolf. In de tweede week van augustus overleden er 3,2 duizend mensen. Eind september 2020 liep de sterfte weer op. Sinds week 39 is de sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de coronapandemie overleden tot en met week 3 week van 2021 9,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten.

Je zegt dat bij maar liefst 94 procent van de coronadoden (nu gebruik je zelf ook die term) er sprake was van ernstige andere ziekten. En dat die andere ziekten zeer waarschijnlijk tot de dood van de patiënten hebben geleid. Mijn antwoord is dat als iemand corona heeft - ook al heeft hij/zij een (ernstige) onderliggende ziekte – en zo iemand overlijdt aan die corona, de corona de doodsoorzaak is, wat ook zo ingevuld moet worden op het doodsoorzakenformulier ongeacht de onderliggende ziekte(n).

In Nederland leeft volgens het Nivel de helft van de mensen met minstens één chronische ziekte. Drie op de tien hebben te maken met meerdere chronische ziekten (multimorbiditeit). Hoe ouder je wordt, des te meer kans heb je op één of meerdere chronische ziekten. Als die mensen corona krijgen en daaraan overlijden, telt dàt mee voor de coronacijfers. Het is inderdaad zo dat mensen met onderliggende aandoeningen meer kans hebben om te overlijden aan corona, maar als je dat allemaal op het conto van de onderliggende ziekte wegschrijft, verdoezel je het feit dat ze aan corona overlijden. Je moet wel bedenken dat als ze geen corona hadden gehad ze waarschijnlijk nog zouden leven. Met veel chronische ziekten is immers verder gewoon goed te leven.

De manier waarop je hierover schrijft wekt onwillekeurig de indruk dat in jouw inschatting mensen die meerdere aandoeningen hebben toch eigenlijk ‘dor hout’ zijn (zoals dat begrip de laatste tijd ook in de media voorkwam).

Eigenlijk heb je het coronaprobleem in een handomdraai ‘opgelost’ terwijl je geen arts bent. Was het maar zo makkelijk.

Je vergelijkt corona steeds met griep. Eigenlijk vind je dat corona een soort van griep is. Griep is echter erg seizoensgebonden en corona gaat maar door. Afgelopen zomer gelukkig wel wat minder omdat de mensen zich goed aan de maatregelen hielden en veel buiten waren. Maar ook in warme landen waar doorgaans geen griep heerst, komt corona nu in grote mate voor.

Eigenlijk heb je het coronaprobleem in een handomdraai ‘opgelost’ terwijl je geen arts bent: bij klachten niet testen en dan naar de huisarts gaan en medicijnen krijgen. Was het maar zo makkelijk.
De teststraat is erg goed toegankelijk. Vaak veel makkelijker dan de gang naar de huisarts wat dit betreft. Bovendien moet je toch eerst weten of iemand corona heeft of niet voordat je gaat behandelen. Zo gaat het geneeskundig proces nu eenmaal. Zo zijn we opgeleid: Eerst de diagnose stellen en dan behandelen. Ook is de huisarts terughoudend mensen met coronaklachten in zijn praktijk te ontvangen vanwege het besmettingsgevaar. Als mensen al eerst naar de huisarts zouden gaan, dan zullen ze alsnog naar de teststraat worden verwezen.

Je schrijft een vrij ingewikkeld verhaal over kruisbescherming waar ik de nodige kanttekeningen bij heb. Het percentage antistoffen in het bloed van bloeddonoren van Sanquin is nu 13,3 procent. Men meet dan niet de B-cellen zelf, maar de antistoffen die de B-cellen maken, de zogenoemde immuunglobulinen.

De kans is groot dat als je in het verleden een verkoudheid hebt gehad als gevolg van een corona- achtig virus (dus niet het coronavirus zelf want dat bestond toen nog niet) je mogelijk enigszins beschermd bent tegen het huidige coronavirus. Dat noemt men dan kruisbescherming. Het is nog maar de vraag in hoeverre antistoffen die mensen hebben gemaakt tegen vroegere coronaverkoudheidsvirussen ook daadwerkelijk beschermen tegen corona. Want het zijn niet exact dezelfde virussen. Ook dat is nog onderwerp van onderzoek zoals zoveel nog in onderzoek is. Die kruisbescherming zou dan al heel lang bestaan en zou dan toch ook in de eerste golf gewerkt moeten hebben? Dus dat we nu op 75 procent groepsimmuniteit zouden zitten zoals jij zegt - ik zou willen dat het waar was, maar heb gegronde vrees dat het bij lange, lange na nog niet zo is. Dat blijkt trouwens ook in de praktijk, want er vinden ondanks de maatregelen nog steeds dagelijks duizenden besmettingen plaats.

Hoe kun je toch in het licht van deze feitelijke gegevens volhouden dat corona vergelijkbaar zou zijn met een gewone griep?

Je stelt dat er nog helemaal geen maatregelen waren tijdens de piek van de eerste golf vorig jaar. Je wilt er eigenlijk mee zeggen dat de eerste golf op zich al terugliep en dat die maatregelen van de overheid er eigenlijk niet meer toe deden. Nogmaals geef je aan dat het in jouw visie te vergelijken is met een gewone griep die zo rond eind mei ten einde komt. Waarom kwam deze corona dan niet eind mei ten einde? Een griep zie je nooit achter elkaar doorgaan, dit in tegenstelling tot wat nu bij corona het geval is. Maar nog even ter herinnering: 27 februari werd de eerste officiële coronapatiënt in Nederland bekend. De voorjaarsvakantie voor regio zuid was van 22 februari tot en met 1 maart. Hierna kwamen de mensen terug van de wintersportgebieden en was het carnaval: dat heeft geleid tot een enorme toename van het aantal besmettingen zoals we nog wel weten van de uitzonderlijk grote toestroom van patiënten in het Bernhoven ziekenhuis te Oss. Na de incubatietijd zie je dan al gauw de opnamecijfers enorm toenemen. 12 maart kwamen toen de eerste maatregelen in het kader van de intelligente lockdown. Het Bernhoveziekenhuis dreigde te bezwijken in het leveren van zorg en daarna gold dit ook de andere ziekenhuizen. Zoiets hebben we bij een ‘gewone’ griepepidemie toch nooit gezien? In week 13 (23 – 29 maart) werden er al 2.928 mensen opgenomen met corona. Het totaal aantal mensen dat is opgenomen geweest in de Nederlandse ziekenhuizen ten gevolge van corona was 29 januari j.l. 44.732. Hoe kun je toch in het licht van deze feitelijke gegevens volhouden dat corona vergelijkbaar zou zijn met een gewone griep?

2. Onnodige haast
Je noemt nu de Stichting Artsen Covid Collectief die in december 2000 is opgericht. Voor je gevoel is dat gebeurd omdat ze het met de huidige stand van zaken niet eens zijn. Er zouden nu 1000 artsen lid van zijn. Dat is een heel aantal, maar nog altijd slechts een kleine fractie van het werkelijke aantal artsen (ruim 75.000) in Nederland. Ik heb hun site bekeken. Er staan eigenlijk alleen maar algemeenheden op. Dit geldt ook voor hun video die als onderbouwing dient. Eigenlijk horen we daar niet echt nieuwe dingen. Het gaat bijvoorbeeld over het bevorderen van gezondheid en weerstand. Daar kan ik alleen maar achter staan. Het feit dat ze covid in hun naam hebben wil wel zeggen dat ze die aandoening op zich erkennen. Ook keren ze zich niet tegen ziekhuisopnames en vaccinatie. Ze vragen zich wel af of al die maatregelen wel zo nodig waren. Het is uiteraard op zich niet verkeerd om daarover na te denken. Dit zal in de evaluatie van het gevoerde beleid ongetwijfeld goed bekeken worden. De maatregel zoals die er nu zijn, zijn ingrijpend, voor iedereen en ze hebben grote consequenties. De epidemie is ons overvallen. Heel goed om dat achteraf (als er een achteraf komt) te evalueren.

Bij wat je schrijft over medicatie val je in herhaling. Het is voor iemand die zelf niet in de gezondheidszorg werkt toch gemakkelijk om te zeggen dat een arts dit of dat moet doen. Maar als je medicijnen voorschrijft, ben je er wel verantwoordelijk voor. Er lopen nog tal van onderzoeken. Denk maar niet dat artsen een medicijn dat echt goed helpt niet zouden willen geven.

De behandelingsmethoden met medicijnen zijn goed verbeterd. Artsen laten heus geen medicijnen op de plank liggen wanneer duidelijk is dat ze goed helpen.

Toch nog even een opmerking over hydroxychloroquine al dan niet met zink waar je steeds weer over begint: Het CBG (college ter beoordeling van geneesmiddelen) zegt het volgende hierover: Er zijn al verschillende studies gedaan naar de behandeling van coronapatiënten met chloroquine en hydroxychloroquine, waaronder ook in combinatie ,met azitromycine (een antibioticum) en zink. Op dit moment is er nog geen bewijs dat deze middelen een gunstig effect hebben op corona. Niet bij patiënten met ernstige klachten die in een ziekenhuis zijn opgenomen. En ook niet bij minder ernstig zieke mensen die bij de huisarts komen. Hydroxychloroquine kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Daarnaast zijn lever- en nierproblemen, zenuwcelbeschadiging met epileptische aanvallen als gevolg en een laag bloedsuikergehalte bekende bijwerkingen. Ook het antibioticum azitromycine kan hartritmestoornissen veroorzaken., de combinatie van deze twee middelen is extra risicovol omdat de nadelige werking op het hart kunnen worden versterkt. Aldus Prof. dr. Ton de Boer voorzitter van het CGB. Mensen met corona hebben vaak al onderliggend lijden (waaronder vaak hartlijden).

Het behandelen van patiënten gaat nu al veel beter dan tijdens de eerste golf. De behandelingsmethoden met medicijnen zijn goed verbeterd. Artsen laten heus geen medicijnen op de plank liggen wanneer duidelijk is dat ze goed helpen. Zij werken volgens standaarden (zie de adviezen van het NHG en het CBG).

3.Risico's en bijwerkingen
Wat betreft de bijwerkingen beroep je je op de verpleegkundige Cora Karmer die hierover iets vertelt op CIP.nl. Ik houd mij liever aan het bijwerkingeninstituut Lareb. Dat is de algemene instantie waar bijwerkingen kunnen worden gemeld. Iedere burger van Nederland kan dat doen en dat wordt ook gestimuleerd. Ik heb daar in mijn werk meerdere keren een vermeende bijwerking gemeld. Hoe meer mensen dat doen des te beter. Lareb heeft rond het begin van de vaccinatiecampagne extra personeel in dienst genomen om de bijwerkingen goed te kunnen monitoren. Die bijwerkingen blijken erg mee te vallen en zijn zoals voorspeld: wat pijn op de plaats van de injectie, hoofdpijn, soms ook koorts en een wat grieperig gevoel. Maar dat is een teken dat de immuunreactie goed op gang komt. Geen ernstige bijwerkingen tot nu toe dus.

De ontwikkeling van vaccins wordt voortdurend gemonitord volgens strenge voorschriften en procedures. Bijwerkingen op langere termijn komen eigenlijk niet voor en zijn ook niet te verwachten.

Medicijnen zonder bijwerkingen komen helaas niet voor. Zelfs als je mensen inspuit met fysiologisch zout of een placebo geeft, vertonen ze nogal eens bijwerkingen. Vandaar ook dat dubbelblinde onderzoeken echt van belang zijn (waarbij je dus niet weet wie wel en wie niet het echte medicijn krijgt). Dan is het ook pas echt betrouwbaar. Zo is het ook met het coronavaccin gegaan in de onderzoeksfase.

Ik vind je verhaal over de Nederlandse belastingbetaler die vast kan gaan sparen voor de schade die de vaccins zullen opleveren in hoge mate suggestief. Er zouden geheime afspraken zijn enz. Ik weet niet of ik op zulke onderdelen van je verhaal sowieso nog wel in moet gaan. De ontwikkeling van vaccins wordt immers voortdurend gemonitord volgens strenge voorschriften en procedures. Vanwege de ernst van de epidemie en de noodzaak tot ontwikkeling van een vaccin (het enige wat echt gaat helpen), is alles op alles gezet en heeft dit voorrang gekregen. Bovendien moet het uiteindelijk goedgekeurd worden door de EMA (European Medicines Agency). Bij vaccins komen de bijwerkingen eigenlijk altijd vrij snel naar voren. Bijwerkingen op langere termijn komen eigenlijk niet voor en zijn ook niet te verwachten. Maar je weet het nooit en daarom moet je het in de gaten blijven houden. Vandaar dat er een overeenkomst gesloten is met de overheden om het vaccin nu op de markt te brengen. Mocht er onverhoopt toch een bijwerking optreden en kon de farmaceutische fabriek dat niet voorzien (!), dan staat de overheid garant. En wat denk je als dat al zou gebeuren bij een bepaalde farmaceutisch concern, dan zal dat een slechte naam geven. Ze staan nu erg in de picture, dus dat zal dan een enorme schadereputatie betekenen.

4. Ethische aspecten
- De menselijke cellijnen. Hier kom je nogmaals terug op de menselijke cellijnen. Wat een bizar verhaal dat een foetus buiten de baarmoeder levend binnen 5 minuten ontleed moet worden! Hoe wilde je een foetus nog 5 minuten in leven houden? Zodra een vrucht wordt geaborteerd en losgerukt wordt uit de baarmoeder, overlijdt deze. Ik weet niet hoe veel weken dat betreffende vruchtje was, maar bij een abortus gaat het om een vrucht van minder dan 13 weken oud. Hoe zou je die vrucht er levend uit willen krijgen en dan nog willen beademen of zo? De longen zijn dan immers alleen nog maar in aanleg aanwezig.

Ik heb al eerder geschreven dat ik er ook niet blij mee ben zoals dat gegaan is. Maar we leven helaas in een gebroken wereld. Ze hadden cellen moeten nemen van een spontane miskraam of bijvoorbeeld stamcellen uit de navelstreng. Ook medicijnen worden op die cellijnen getest. Maar neem je om die reden ook geen medicijnen meer in? m-RNA vaccins zoals die van Pfizer en Moderna zijn trouwens niet op een dergelijke cellijn ontwikkeld.

We leven in een gebroken wereld en overal ligt ontsporing en fraude op de loer. Dat geldt voor alle industrieën en zelfs het bankwezen. Wil je dan terug naar de chirurgijn die aderlatingen deed?

- DNA-verandering. Bij de mRNA vaccins is de kans op DNA schade nihil. Beschadiging zou daarentegen wel kunnen optreden als cellen vol zitten met virus, dus bij een infectie. Dan is er een kans dat door het omzetten door middel van een bepaald enzym een stukje van het virus in het DNA komt te zitten. Omdat dit risico zich bij een infectie kan voordoen, is dit een extra reden om juist wel te vaccineren.
Bij een vaccinatie wordt er een stukje van het virus in je lichaam geïnjecteerd. Dat stukje virus gaat ter plekke die spikes maken waar je lichaam dan vervolgens antilichamen tegen maakt. Als je dan daadwerkelijk besmet raakt met het coronavirus dan gaan die antilichamen dat virus vernietigen. Als je niet gevaccineerd bent en dus geen antistoffen hebt dan kan het virus zich na een besmetting ongelimiteerd vermenigvuldigen in je lichaam en krijg je miljoenen coronavirussen (misschien zelfs wel miljarden) in je lichaam. Je cellen gaan kapot en je wordt er ziek van en je kunt zo ook weer anderen besmetten.

- De farmaceutische wereld. Deze wordt in zijn geheel door jou afgeserveerd. Dat de huidige farmaceutische industrie en de daarmee samenwerkend onderzoeksinstellingen heel weinig ethiek en integriteit kennen, is niet meer dan een boude bewering van je. Wanneer alle farmaceutische fabrieken er vandaag mee zouden stoppen dan hebben we echt een heel groot probleem. Wat als er geen insuline meer gemaakt zou worden of medicijnen voor kankerbehandelingen? We hebben toch sowieso allemaal wel eens medicijnen nodig? Slik je die dan uit principe ook niet? De ontwikkeling van 1 medicijn kost gemiddeld 1 miljard euro. We leven in een gebroken wereld en overal ligt ontsporing en fraude op de loer. Dat geldt voor alle industrieën en zelfs het bankwezen. Wil je dan terug naar de chirurgijn die aderlatingen deed?

- Een wereldwijd experiment? Het vaccineren is een wereldwijd experiment zo zeg je. De pandemie van corona en de bestrijding ervan is uniek in zijn soort. Zo heeft Israël (slim als ze altijd zijn) bijna de gehele bevolking al gevaccineerd. Zij hebben veel vaccins kunnen kopen en hebben met de farmaceutische industrie afgesproken alle gegevens van bijwerkingen en dergelijke door te geven. De eerste positieve resultaten zijn al te zien. Het is nog maar net gebeurd en nog niet alle Israëli’s zijn gevaccineerd, maar uit een studie onder ruim 100.000 gevaccineerden blijkt nu al dat slechts 0,019 procent van hen corona kreeg.

Er is echt meer aan de hand dan een griep. Er is een pandemie van corona aan de gang waarvan het einde nog niet in zicht is.

5. Werkingsduur
Je vermeldt dat Jaap van Dissel zegt dat geen werkingsduur langer dan drie maanden is bewezen en vraagt dan wie er dan nog het risico gaat lopen om twee coronavaccinaties te nemen. Maar de vaccinaties zijn nog maar nauwelijks drie maanden aan de gang. Dan weet je nu dus zeker dat het drie maanden werkt. Waarschijnlijk veel en veel langer. Als iets nog maar drie maanden bestaat, kun je toch niet met zekerheid zeggen dat het zoveel jaar of levenslang zal werken? De tijd zal het leren.

Tenslotte
Je wilt de corona maar zien als een soort van griep ofzo. Nu kan de griep zeker voor oudere mensen ook heel gevaarlijk zin. Maar toestanden dat de ziekenhuizen overstromen, de mensen in rijen op de IC aan de beademing liggen, de ambulances in file voor de deur staan en noodmortuaria aangelegd moeten worden, de klokken in de dorpen dagelijks beieren omdat er weer een uitvaart is, hebben we bij een griepepidemie nooit zo meegemaakt. Er is echt meer aan de hand dan een griep. Er is een pandemie van corona aan de gang waarvan het einde nog niet in zicht is. Hopelijk komt er onder Gods zegen met vaccinatie licht aan het einde van de tunnel.

Dat er verschillend gedacht wordt over de te nemen maatregelen is begrijpelijk. Denk alleen maar aan ouders waarvan de kinderen niet naar school kunnen en thuis moeten worden begeleid. Dat valt niet mee. Ieder half uur moeten ze iets anders doen en dan moet je ze toch even helpen. Hulde aan de ouders en het onderwijzend personeel. Het is erg voor de winkeliers die al maanden dicht zitten. Uiteraard krijg je dan in een land van bijna 18 miljoen mensen een discussie over wat wel en niet kan wat betreft de maatregelen. Het is fijn dat in ons land zo’n discussie in vrijheid kan worden gevoerd.

Dat vaccin kan alleen maar werken dankzij ons prachtige immuunsysteem dat onze Schepper ons heeft gegeven.

De coronamaatregelen zijn niet makkelijk. Mensen kunnen niet zonder elkaar. Het geïsoleerd leven is, zeker als je alleen woont, zwaar. Dat zo’n epidemie bij een aantal mensen angst oproept is goed te begrijpen. Maar denk je dat het geen angst geeft als je de maatregelen loslaat en de epidemie z’n gang laat gaan en door het land laat razen, zodat heel veel mensen ernstig ziek worden en velen komen te overlijden? Dan maar liever in lockdown opdat mijn dierbaren en ikzelf niet ziek worden. Gelukkig hebben we veel communicatiemogelijkheden. We kunnen elkaar bellen, op afstand van anderhalve meter zien, kerkdiensten via de media volgen, enzovoorts. Ik moet vaak denken aan de oorlog toen mensen ondergedoken zaten, niet wisten hoe het met hun dierbaren was, niet naar buiten konden, iedere dag in de angst leefden opgepakt te zullen worden enz. Dan leven wij nog in een grote luxe.

Er is een epidemie aan de gang en het is niet goed die te ontkennen. Ook in de Bijbel wordt gesproken van epidemieën. In het Oude Testament worden er richtlijnen gegeven hoe er mee om te gaan. Zie onder meer Leviticus 13. Een melaatse moest buiten de legerplaats wonen, uit de verte herkenbaar zijn en als hij toch iemand tegenkwam de bovenlip bewimpelen (SV) en roepen ‘Onrein, onrein’. Nu weten we dat de bacterie die melaatsheid veroorzaakt via de uitademingslucht een ander kan besmetten. Ook quarantaine kwam in de Bijbel al voor. Dus wat betreft onze maatregelen is er in feite niets nieuws onder de zon. De Bijbel zegt ook dat er in het laatste der dagen epidemieën zullen zijn. We dachten wellicht dat het optreden van epidemieën iets van de Middeleeuwen was. Niet dus. Het mag ons allemaal zeker iets te zeggen hebben dat wij met onze beheersingsdrift het leven niet naar onze hand kunnen zetten.

We mogen ziekten bestrijden. Wat betreft een virusepidemie is vaccinatie het enige wat echt helpt. Wanneer we ons laten vaccineren, doen we dit niet alleen voor onszelf, maar ook om onze naaste (en dus ook de niet-vaccineerde naaste!) te beschermen. Zo bezien is een goed vaccin een dankbaar te aanvaarden geschenk van God. Dat vaccin kan alleen maar werken dankzij ons prachtige immuunsysteem dat onze Schepper ons heeft gegeven.

Lees hier de slotbrief van Hendrikus de Jager.

Alie Hoek-van Kooten is arts en was in het verleden werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'
- Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'
- Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'
- Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'
- Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

r
Over 10 jaar kunnen we hopelijk met meer nuance deze pandemie beoordelen. De Mexicaanse griep uit 2009 met berichten dat Nederland zich massaal liet vaccineren, vervolgens dat voor 100+ miljoen € onnodig aan doses zou zijn gekocht en ten slotte dat vijf miljoen door de Staat opzij werd gezet om schadevergoedingen aan bijwerkingen (narcolepsie) uit te betalen, geeft stof tot nadenken. Ook toen werd sociale druk uitgeoefend. Het is een uitdaging het hoofd koel te houden, zorgvuldig te zijn en rekening te houden met anderen.
J
Beiden hebben goed partij gegeven. Dank daarvoor. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Ik vind het belangrijk die keuze niet opgedrongen te krijgen, laat staan dat het verplicht wordt.
W
Prachtig repectvol geschreven verhaal. Dank mw Hoek.
Toon meer reacties (25)