Alie Hoek, Hendrikus de Jager en vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 januari 2021 door Redactie

Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'

'Zelden werden de coronacijfers correct gepresenteerd, of in hun juiste perspectief geplaatst. Als Nederlanders worden we ontzettend eenzijdig, en soms zelfs misleidend geïnformeerd', aldus onderzoeker Hendrikus de Jager, tegenstander van het coronavaccin, in zijn meest recente brief. Deze maand gaat hij schriftelijk in debat met arts Alie Hoek-van Kooten, voorstander van het vaccin. Onderschat De Jager de coronacrisis en de werking van het vaccin? Lees het antwoord in een nieuwe brief!

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Beste Hendrikus,

Op het moment dat ik jouw artikel onder ogen kreeg, zat ik net te kijken naar de begrafenis van huisarts P.C. Hildering te Urk, 67 jaar oud. Hij was een zeer bewogen, betrokken pro life huisarts. 15 december testte hij positief op corona. 22 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daarna volgde opname op de intensive care en nu dan de begrafenis. Zo zijn er al meerdere hulpverleners in de zorg door hun werk zelf het slachtoffer geworden van corona en eraan overleden.

Je begint je brief met een verwijzing naar Mattheüs 9 vers 27-38. In dat gedeelte komen zieke mensen naar de Heere Jezus en ze willen graag beter worden. Zeker in die tijd was er op medisch gebied weinig mogelijk en als dan Jezus komt en zieke mensen geneest, is het te begrijpen dat de mensen in drommen achter Hem aankomen. Je vindt het typerend voor dit moment dat veel mensen angstig en/of in verwarring zijn en je vraagt je af of ik dit ook zo ervaar. Dat is zeker zo gezien het gegeven dat er op dit moment een pandemie heerst met vele ernstige zieken en doden tot gevolg. Natuurlijk maakt dat mensen angstig en onzeker. Bovendien is het zo dat deze pandemie een enorme doorwerking heeft op heel het persoonlijk en maatschappelijk leven. Winkels en bedrijven moeten dicht. Kinderen kunnen zelfs niet naar school. Wat is het dan mooi dat we in dit Bijbelgedeelte zien hoe de Heere Jezus over mensen in nood en zorg met ontferming bewogen is en dat Hij velen genas.

Je hebt gelijk als je schrijft dat er veel informatiestromen op de mensen afkomen. Dat is nu eenmaal verbonden met de moderne communicatiemedia en de vrijheid van meningsuiting. Onze briefwisseling kan mensen hopelijk helpen om tot een weloverwogen beslissing te komen. Want hoe je het ook wendt of keert, we hebben allemaal met deze pandemie te maken en zullen daarom een persoonlijke afweging moeten maken of we ons nu wel of niet laten vaccineren.

Ik houd mij voor de helderheid maar weer aan de punten zoals we die in een vorige ronde ook al hebben gevolgd en die inderdaad de kern van de problematiek raken.

1. Geen noodzaak?
Jij schreef eerder dat er uit medisch-wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak is voor grootschalige vaccinatie en ik reageerde daarop verbaasd met de woorden: ‘Dat kan gewoon niet waar zijn.’ Je vervolgt met: ‘Wij zijn inmiddels ruim 10 maanden lang als hele Nederlandse volk zo ontzettend eenzijdig, en soms zelfs misleidend geïnformeerd.’ Je gebruikt daarbij de term ‘cognitieve dissonantie’, wat wil zeggen dat iemand zo vastzit aan een denkbeeld dat alles wat dit weerlegt gewoon niet tot hem doordringt.

Eerlijk gezegd heb ik gewoon het gevoel dat je de epidemie ontkent, wat ook verder blijkt uit je verhaal.

Ik vind het een ongefundeerde bewering. Kom dan eerst met de feiten van eenzijdige informatie en misleiding zodat de lezer zelf een conclusie kan trekken. Ik heb de voorlichting door bijvoorbeeld Jaap van Dissel in de Tweede Kamer, Diederik Gommers, Ernst Kuipers als open, betrouwbaar en vakkundig ervaren. Er is terecht grote zorg om deze corona-epidemie. We weten toch hoe het met virusepidemieën kan gaan? Dat is gestoeld op eeuwenlange ervaring, ontwikkelingen in de medische wetenschap en logisch nadenken.
Eerlijk gezegd heb ik gewoon het gevoel dat je de epidemie ontkent, wat ook verder blijkt uit je verhaal.

Ik vind het verder onjuist dat je mensen die vóór vaccineren zijn negatief kwalificeert. Zo verwijs je naar een vriend van je die het over het ‘roeptoeteren’ van minister De Jonge heeft en schrijf je insinuerend over de ‘business’ van de heer Osterhaus. De Jonge heeft meteen goed ingezien dat het om een wereldwijde ernstige epidemie gaat en dat vaccineren het enige is wat je tegen een viruspandemie kunt doen. Hierover te informeren is zijn taak als minister van Volksgezondheid. Wat betreft de heer Osterhaus, ik vond hem in het begin van de coronacrisis veel te doemdenkerig, maar hij heeft intussen in alles wat hij heeft voorspeld (helaas) gelijk gekregen. Hij had het als eerste over 10.000 – 50.000 doden die de epidemie in Nederland zou veroorzaken en voorspelde in november dat er een lockdown zou komen in december. Ook zei hij zei als eerste dat we niet om een avondklok heen konden. Wat betreft zijn financiën, lees het artikel in de Haagse post wat hierover gaat.

We werden er inderdaad steeds aan herinnerd hoe gevaarlijk en besmettelijk het virus wel is door de dagelijks nieuwe dodencijfers en ziekenhuisopnames. Het stoort mij als je dan erbij schrijft ‘als een soort beurskoersen’. Vond je het niet aangrijpend iedere dag die getallen van overledenen te lezen? Ik moet je zeggen dat ik dagelijks rond de klok van 14.00 uur op die cijfers zat te wachten. Al die doden (iedere dode heeft een familie die om hem / haar treurt) en al die mensen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen! Je hebt toch ook wel de beelden gezien van niet eens zulke oude mensen die in kortademigheid vertelden dat corona beslist geen griepje is? Artsen en verpleegkundigen vertellen toch steeds weer dat mensen er zo ontzettend ziek van zijn? Die zeggen dat niet zo gauw want die zijn echt wel wat gewend!

Je hebt toch ook wel de beelden gezien van niet eens zulke oude mensen die in kortademigheid vertelden dat corona beslist geen griepje is?

En natuurlijk ging men er later toe over om aan de hand van de PCR-testen het aantal besmette mensen te vermelden. Dat kon eerder niet, omdat er pas sinds 1 juni voldoende testcapaciteit was. Je wilt de epidemie toch blijven monitoren? Immers, als het aantal besmette mensen toeneemt weet je dat een paar weken later de ziekenhuisopnames zullen toenemen enzv. En de ziekhuizen en de zorg als geheel moeten het wel kunnen blijven behappen.

Je schrijft: ‘Alles werd ingezet om – tot op heden – het beeld in stand te houden dat dit toch wel een pandemie-achtig virus zou zijn.’ Hendrikus, hoe erg moet het wel niet worden wil je inzien dat het inderdaad om een wereldwijde ernstige epidemie gaat? Je ziet toch ook de beelden in de verschillende landen? En het virus verspreidt zich maar, ondanks al die ingrijpende maatregelen als geen bijeenkomsten, geen kerkgang meer, geen restaurants open, de winkels gesloten. Als die maatregelen er niet waren, was het nog vele, vele malen erger. Goed ook om steeds weer aan die maatregelen herinnerd te worden door dat bijvoorbeeld ook op matrix-schermen boven de snelwegen zichtbaar te maken. Jij kent toch zeker ook wel mensen uit je omgeving die corona hebben gehad, ernstig ziek zijn geweest of zelfs zijn overleden? Ik kan er zelf zo tientallen noemen. En dan die beelden vanuit Londen waar de ambulances achter elkaar in de rij stonden en waar noodmortuaria werden geplaatst om de extra doden te kunnen bergen. Je zag toch ook hoe mensen in Brazilië vechten om een zuurstoftank te verkrijgen voor een ziek en benauwd familielid? Het is toch een feit dat de zorg in sommige landen ontploft zodat men aan het zwarte scenario toekomt dat men mensen niet meer kan opnemen? Trouwens, de zorg is in Nederland ook overbelast omdat men nog niet hersteld was van de eerste golf. En dit dus – nogmaals – ondanks de vele maatregelen vanaf maart. De opname en sterftecijfers zijn gewoon feiten (als iemand overlijdt, moet namelijk de doodsoorzaak worden ingevuld). Over cognitieve dissonantie gesproken!

Ook voor mensen jonger dan 70 jaar is corona een ernstige ziekte. Ze kunnen er ook zeker aan overlijden. En als ze er al van herstellen, hebben ze vaak nog heel lang restverschijnselen en zitten in een lang revalidatieproces. Om twee voorbeelden te noemen: De jonge vrouwelijke burgemeester Jacqueline Koops van Heerde moest haar ambt neerleggen omdat ze gewoon de energie die ze vroeger zo had, mist om nu verder te gaan. Ook ds. Van der Graaf, de jonge sportieve predikant uit diezelfde woonplaats, heeft corona gehad en vertelt erover wat een lange nasleep dit heeft. Al die verhalen komen overeen. Het is beslist geen griepje.

Aanvankelijk dacht men dat het virus vooral de longen aantastte, maar nu blijkt dat het virus door het hele lichaam kan zitten. Er zijn mensen die er ernstige buikklachten van krijgen of die er cognitief op achteruit gaan. Zo vertelde een vrouw van rond de 45 dat ze na de corona haar eigen wetenschappelijke artikelen niet meer begrijpt.

Bij vaccinatie maak je juist gebruik van dat immuunsysteem zoals God dat in Zijn schepping heeft neergelegd.

Je schrijft dat de sterftekans voor mensen jonger dan 70 minimaal is. Echter onder de 70 jaar overleden er tot nu toe aan corona in totaal 1313 mensen. Mogelijk ligt het werkelijke getal hoger omdat niet iedereen met klachten zich heeft laten testen. Boven de 70 lopen de sterfte-aantallen al gauw op om tussen de 85 – 90 een maximum te bereiken. Maar het is toch niet zo dat je het leven boven de 70 jaar niet van waarde acht? Inderdaad is er dan vaak sprake van onderliggende ziekten, waar in veel gevallen op zich vaak goed mee te leven valt, zoals diabetes of een hartaandoening. Daardoor is het leven dan toch niet minder waard zodat het dan minder erg zou zijn als iemand dan aan corona sterft?

Dat één op de drie mensen jonger is dan 60 jaar heb ik persoonlijk gehoord van een intensivist. Hij wilde benadrukken dat het echt niet alleen een ziekte is van oudere mensen. De meeste patiënten die op de IC liggen zijn tussen de 60 en 65 jaar! 10 procent van de overledenen is jonger dan 70 jaar.

Ons immuunsysteem
Ons immuunsysteem is inderdaad geweldig. Als je trouwens helemaal ziet hoe bijzonder mooi ons menselijk lichaam in elkaar zit dan kun je je er alleen maar over verwonderen. Mijn studie geneeskunde heeft bij mij alleen maar het besef van God als Schepper verdiept. En we ontdekken nog steeds meer. Maar je wordt pas immuun voor een ziekte als je die eerst hebt doorgemaakt, want een immuunsysteem kan van te voren niet weten welke bacteriën of virussen er aan zitten te komen. Bij vaccinatie maak je juist gebruik van dat immuunsysteem zoals God dat in Zijn schepping heeft neergelegd.

Cijfers
Je vindt dat ik met een aantal factoren onvoldoende rekening houd. Ik zal jouw punten schuingedrukt overnemen en mijn commentaar erachter zetten:
Er zullen in een eventuele volgende SARSCoV-2 virus golf (of een gemuteerde versie daarvan) veel minder mensen ziek worden dan in maart-april 2020. Dit om twee redenen: ons inmiddels versterkte immuunsysteem (a.) en bij mutaties verzwakken virussen in het algemeen (b.)

Het is beslist niet zo dat gemuteerde virussen in het algemeen een verzwakte ziekmakende werking hebben. Was dat maar waar!

Antw.: Uit bloedonderzoek bij donoren van Sanquin blijkt nu dat 13,3 procent van de mensen antistoffen in het bloed heeft tegen corona. We moeten op 75 procent van de bevolking komen en dan zou dat voldoende zijn voor groepsimmuniteit (bij de Britse variant is dat getal trouwens hoger). Tot vandaag zijn er zeker 13.248 mensen in Nederland aan corona overleden (waarschijnlijk meer). Om tot 75 procent immuniteit van de bevolking te komen zullen er – als er niet wordt gevaccineerd - nog 6 x zoveel mensen moeten sterven. Dat zijn dan 79.488 doden! Nog afgezien van het grote aantal ernstig zieke mensen met een lange nasleep van klachten wat dit met zich meebrengt. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

En verder werd in het NOS- jourmaal (20 jan.) bekend gemaakt dat het Braziliaans type zo gemuteerd is dat de kans bestaat dat de huidige vaccins daar niet voldoende tegen werken. En dat wil dan ook zeggen dat je als je corona hebt gehad je toch voor deze nieuwe mutatie weer opnieuw vatbaar bent. Denk vooral niet lichtvaardig over mutaties!

Misschien verspreiden gemuteerde virussen zich wel sneller, maar ze verzwakken in hun ziekmakende werking.
Antw.: Een gemuteerd virus kan ofwel een zwakkere ziekmakende werking hebben, of dezelfde ziekmakende werking, ofwel een ernstiger ziekmakende werking. Het is beslist niet zo dat gemuteerde virussen in het algemeen een verzwakte ziekmakende werking hebben. Was dat maar waar! Wel kunnen ze zich inderdaad soms sneller verspreiden zoals nu de Britse variant.

Een tweede factor is: mensen die ziek worden, worden niet allemaal tegelijk ziek.
Antw.: Door de algemene maatregelen als afstand houden en dergelijke probeert men het ziekteverloop te spreiden omdat anders de ziekenhuizen overbelast raken en ons zorgsysteem dat niet aan kan.

En ten derde worden ze niet allemaal in dezelfde mate ziek; en lopen ze zeker niet allemaal even grote risico’s op complicaties.
Antw.: Gelukkig wordt niet iedereen ernstig ziek, want dan zou de ramp helemaal niet meer te overzien zijn. Maar je richt je in alles juist op die mensen die wel ernstig ziek kunnen worden en die risico lopen op grote complicaties. Als niemand van dit virus ziek zou worden, hadden we geen probleem!

Als die maatregelen er niet geweest waren, was het allemaal veel en veel erger geweest en hadden we toestanden als in Bergamo gehad.

Je hebt het over de werking van het Zelenko-protocol. Daarin worden coronapatiënten behandeld met hydroxychloroquine. Verderop in je betoog heb je het opnieuw over dit middel. Hier is onderzoek naar gedaan en er lopen ook nog onderzoeken van onder andere het Radboud Universiteits Ziekenhuis waaruit blijkt staat dat dit middel juist de afweer verlaagt.

Je praat vrij makkelijk over ziekenhuisopnames in coronatijd. Je hebt het over iets minder dan 4000 opnames in de eerste golf. Je moet wel bedenken dat het bij die 4000 opnames kon blijven omdat we al die maatregelen hadden. Als die maatregelen er niet geweest waren, was het allemaal veel en veel erger geweest en hadden we toestanden als in Bergamo gehad. Die maatregelen waren er juist om er voor te zorgen dat de ziekenhuizen en intensive cares niet overbelast zouden raken.

2. Onnodige haast
In mijn vorige antwoord zei ik dat er wellicht weinig artsen zouden zijn die jouw visie onderschrijven. Je stuurt mij nu een die lijst met een aantal namen. Opmerkelijk is het commentaar dat bij deze lijst gegeven wordt: Maar als de namen van de eerste 42 ondertekenaars van de brief, zoals gepubliceerd op de website, stuk voor stuk door de zoekmachine glijden, blijkt dat het gemêleerde gezelschap bij lange na geen échte doorsnede van de reguliere artsenpopulatie is. Een selectie uit de ondertekenaars: een specialist ouderengeneeskunde die zich toelegt op ‘bachbloesemtherapie’, traditionele Chinese geneeswijzen en kwantum- en antroposofische geneeskunde; een ggz-arts die haar patiënten behandelt met kunstzinnige therapie, euritmietherapie, hartcoherente training en antroposofische medicatie; en een ‘medicijnvrije huisarts’. Hoewel de niet-reguliere artsen flink vertegenwoordigd zijn in de lijst, houdt in Nederland slechts anderhalve procent van de 72.000 BIG-geregistreerde artsen zich (deels) bezig met complementaire geneeswijzen.

Ik schreef over de oversterfte die sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot is geweest. Je stelt daar tegenover dat dit opnieuw een voorbeeld van zeer slecht omgaan met cijfers en falende journalistiek zou zijn. Dat bestrijd ik. Het gaat bij oversterfte niet om de absolute aantallen van mensen die sterven, maar om het aantal mensen dat meer sterft dan verwacht! En in die verwachting zijn alle getallen van de veranderde samenstelling van de bevolking sinds de Tweede Wereldoorlog al verwerkt. Bovendien was die oversterfte er in de jaren ervoor niet. Zie voor getallen het CBS. Er was in 2020 een oversterfte van 13.000 mensen en dat kont door corona. En dat – nogmaals - ondanks alle maatregelen om besmettingen en dus de ziekte te voorkomen.

Dat stukje mRNA kan niet in je DNA komen omdat het DNA in de celkern zit en dat is net een soort van kluis.

Het zou mij niet verbazen als de komende winter de griepcijfers laag blijven omdat we geacht worden ons aan de maatregelen te houden, waardoor een virus en dus ook een griepvirus moeilijker kan overspringen. En mogelijk dat bepaalde maatregelen zoals hoesten in je ellenboog en minder zoenen blijvend zullen zijn.

3. Risico’s en bijwerkingen?
Een SARS-virus is slechts een tienduizendste mm groot en het bestaat uit mRNA met een kapsel erom heen. Bij de vaccinatie wordt slechts een klein stukje van dat mRNA en wel dat stukje dat codeert voor de uitsteeksels = spikes, ingebracht. De cellen op de plek van injectie gaan dan alleen die uitsteeksels maken. Die uitsteeksels zijn vreemd zijn voor ons lichaam, en daartegen gaat dan ons geweldig mooie immuunsysteem antistoffen maken. En als dan vervolgens bij een besmetting het coronavirus bij je binnenkomt, maken die antistoffen dat virus onschadelijk.
Dat stukje mRNA kan niet in je DNA komen omdat het DNA in de celkern zit en dat is net een soort van kluis.

Stel hiertegenover wat er gebeurt als je echt geïnfecteerd raakt met het coronavirus. Dan gaan die complete virussen zich in jouw lichaamscellen binnendringen en vermenigvuldigen en maak je dus (ongewild) miljoenen nieuwe coronavirussen aan. Die cel kom bomvol virus te zitten. De cel barst en gaat stuk en de virussen komen naar buiten en zoeken weer nieuwe cellen op om hetzelfde te doen. Als er veel cellen stuk gaan, krijg je klachten. Kun je nagaan hoeveel miljoenen virussen, misschien wel miljarden virussen je dan bij je hebt! Ze gaan vervolgens ook via de uitademingslucht naar buiten en zo kun je een volgende persoon besmetten en herhaalt zich het drama. Wat denk je nu dat beter voor je is: een klein stukje mRNA ingespoten te krijgen dat zich alleen kan delen op de plaats van inspuiting en omdat het een niet compleet virus is verder niets kan doen, óf via een ziekte een compleet virus binnen krijgen wat zich enorm gaat reproduceren in je lichaam? De vraag stellen is haar beantwoorden.

4. Ethische aspecten
Je schrijft dat zowel bij Moderna als bij Pfizer menselijke cellijnen (afgeleid van foetaal weefsel) zijn gebruikt bij laboratoriumtesten. Ik ben daar de vorige keer in mijn antwoord al vrij uitvoerig op ingegaan. In het kort nu: Het is een feit dat in 1973 eenmalig niercellen van een geaborteerde foetus (die overigens niet voor dit doel is geaborteerd) zijn gebruikt om zo menselijke cellijnen te kweken. Daar ben ik zeker ook niet blij mee en het had mijn voorkeur gehad als die cellen afkomstig waren geweest van een spontane miskraam of stamcellen uit een navelstreng. Dit op zich te betreuren gegeven wordt sterk uitvergroot in allerlei discussies. Als je daarentegen vaccinatie om die reden afraadt en mensen komen te overlijden aan corona, ben je daar ook mede verantwoordelijk voor.

Hendrikus, wat zou ik graag willen dat je eens een dag mee zou kunnen lopen op een corona intensive care afdeling. Wat zou je dan tegen die patiënten zeggen?

5. Werkingsduur vaccins
Wat betreft het vaccineren schrijf je dat wie er éénmaal mee begint zich vastlegt voor onbepaalde tijd. Maat wat staat daar tegenover? Als je de ziekte krijgt en komt te overlijden, hoef je niet meer gevaccineerd te worden! Of je nogmaals gevaccineerd moet worden hangt er van af hoe lang de immuniteit blijft. Het is een nieuw virus en dat weten we dus nog niet. Maar al zou ik ieder jaar gevaccineerd moeten worden tegen corona, net zoals bij de griepprik, dan kan dat toch het probleem niet zijn? Ik zou dat prima vinden. Maar het kan ook zo zijn dat deze coronavaccinatie volstaat voor de rest van je leven.

Tot slot: de Heere God geeft ons de opdracht de aarde te bebouwen en te bewaren. We krijgen dus een grote verantwoordelijkheid mee. We hoeven ziekten niet passief over ons heen te laten komen. We hebben de kennis gekregen om ziekten te onderkennen en er onze (voorzorgs-)maatregelen tegen te nemen.

Hendrikus, wat zou ik graag willen dat je eens een dag mee zou kunnen lopen op een corona IC-afdeling. Wat zou je dan tegen die patiënten zeggen?
We zitten nu als het ware met z’n allen op een brandende boot van een wereldwijde corona epidemie. Er zijn gelukkig reddingsboten in aantocht. Vind je het dan terecht om alleen maar te wijzen op mogelijke eventuele mankementen van de reddingsboten en intussen de ernst van de brand zelf te ontkennen?

Met vriendelijke groeten,

Alie Hoek – van Kooten

Alie Hoek-van Kooten is arts en was in het verleden werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede. Binnenkort reageert Hendrikus de Jager op bovenstaand verhaal.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'
- Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'
- Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'
- Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'
- Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

CIP bedankt voor deze discussie! Ik merk dat ik als leek de ene week het idee heb: toch maar vaccineren en de week erop: toch maar niet. :) Aan het eind lees ik alles nog eens rustig door en kan dan een weloverwogen beslissing nemen. Heel fijn.
O
Wat je op de IC tegenkomt is een fragment van het hele plaatje. Een vraag aan iedere wereldburger, dus ook voor IC-patiënten: ben je onder de hoede van Jezus? Ben je met God verzoend? De wereld staat in brand door van alles, als gevolg van onze zonden. Is het Bijbels om de gevolgen van de zonden niet dragen en ons voor God verootmoedigen? Het enige middel om niet met het brandende schip te verdrinken. Niet het virus, maar het idee achter beleid is het probleem: "Wij mensen fixen het, samen." Niet dus. God regeert, ongeacht een vaccin.
M
Beste Alie, wat een prachtige brief waarop alleen maar amen gezegd kan worden. Bewonderenswaardig hoe je alles rustig uitlegt en Hendrikus van repliek dient. Al praten we soms tegen een muur, we moeten ze in liefde blijven benaderen en blijven bidden voor de mensen die de grip op de realiteit verloren zijn.
Toon meer reacties (37)