latzel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 januari 2021 door Redactie

Duitse predikant werd door eigen kerkverband aangeklaagd wegens uitlatingen over homoseksuelen

Ds. Olaf Latzel, de Duitse predikant die vorig jaar november werd veroordeeld vanwege uitlatingen over homoseksuelen, blijkt door zijn eigen kerkverband, de Bremer Evangelische Kirche (BEK), te zijn aangeklaagd. Dat bracht het Duitse persbureau Idea naar buiten naar aanleiding van het verslag van de rechtbank dat ze in handen hebben. Ondertussen krijgt Latzel volop steun van onder andere Nederlandse kerken: “Latzel heeft de Bijbel aan zijn zijde. Hij kan 100 procent op de Bijbel vertrouwen.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Patrick Simons.

Word ook lid

Volksopruiing
Latzel is de predikant van de Sint-Martinigemeente in het Duitse Bremen. De predikant is veroordeeld vanwege uitspraken die hij ruim een jaar geleden deed tijdens een huwelijksseminar. Volgens het Openbaar Ministerie zette hij homoseksuelen weg als misdadigers en stelde hij bovendien dat homoseksualiteit een vorm van degeneratie van de maatschappij is. De rechtbank acht de aanklacht van volksopruiing bewezen en veroordeelde Latzel daarom na een driedaagse zitting veroordeel tot een geldboete van 8.100 euro. Sascha Böttner, de advocaat van Latzel, kondigde direct aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. In afwachting van het hoger beroep is Latzel door de BEK geschorst.

Er ontstond vorig jaar ophef toen de uitspraken van Latzel naar buiten kwamen omdat een opname van het huwelijksseminar korte tijd online stond. Destijds bood de predikant al publiekelijk zijn excuses aan. Hij zei inderdaad het woord ‘misdadigers’ gebruikt te hebben, maar voegde daar direct aan toe dat hij niet op alle homoseksuele mensen doelde. Hij sprak naar eigen zeggen over de ‘militante agressors die ons als gemeente de afgelopen jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben’.

Vrijwel iedere zondag wordt de Sint-Martinikerk belaagd door homoactivisten die op zeer provocerende wijze demonstreren.

Diverse bronnen rondom de kerk meldden destijds dat dit inderdaad het geval was. Vrijwel iedere zondag wordt de Sint-Martinikerk in Bremen, waar Latzel predikant is, belaagd door homoactivisten die op zeer provocerende wijze demonstreren. Daarbij worden ook regelmatig godslasterende leuzen geuit. Ook dragen de demonstranten gewaagde en uitdagende outfits. Verder werden er antichristelijke leuzen op het kerkgebouw geklad, werd de auto van Latzel bekrast en kreeg hij doodsbedreigingen. Ook werden erediensten verstoord.

Aangeklaagd door eigen kerkverband
Nu blijkt dus dat Latzel door zijn eigen kerkverband is aangeklaagd. Dat weet de Duitse persdienst Idea te melden. Zij hebben het rechtbankverslag in handen waaruit blijkt dat de BEK haar eigen predikant in mei vorig jaar heeft aangeklaagd wegens volksopruiing. Deze aanklacht volgde een maand nadat een belangenorganisatie voor homoseksuelen een aanklacht tegen hem indiende.

"Afkeurende en discriminerende houdingen mogen in de kerk geen plaats hebben."

De kerkenraad van Latzel staat overigens pal achter haar predikant, net als zijn gemeenteleden. Ook hebben de afgelopen maanden veel andere kerken hun steun betuigd. Deze steun gaat vaak gepaard met hevige kritiek op de wijze waarop de BEK en de overkoepelende Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) met haar predikant omgaan. Zo liet EKD-voorman Heinrich Bedford-Strohm zich al voor de uitspraak zeer negatief uit over Latzel: “Intolerantie is tegen het Evangelie”, stelde hij. “Afkeurende en discriminerende houdingen mogen in de kerk geen plaats hebben.” Ook vanuit de BEK werd openlijk afkeurden gereageerd op Latzel. Men schorste de predikant. Verder vroeg de BEK “de mensen die door de uitingen van ds. Latzel verdriet en onrecht zijn aangedaan, om vergeving”.

Steun uit Nederland
Verschillende Duitse kerken spraken zich vervolgens uit tegen de stellingname van de BEK en de EKD. Ook vanuit Nederland roerden de kerken zich. Zo kwam deze week naar buiten dat Stichting Bewaar het Pand binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken een brief hebben verstuurd naar de BEK. In de brief uit ds. A van Heteren zijn ongenoegen over de schorsing van Latzel. Volgens de stichting schaadt de BEK op ernstige wijze de vrijheid van meningsuiting: “Het kan niet zo zijn dat de juiste uitleg van het Woord van God wordt verboden en verkeerd wordt begrepen. Latzel heeft de Bijbel aan zijn zijde. Hij kan 100 procent op de Bijbel vertrouwen. Zijn uitspraken kunnen soms gewelddadige reacties oproepen, maar hij heeft zijn te harde uitspraken afgewezen. Hij bedoelde alleen de mensen die hem en zijn gemeenschap bedreigden. U kunt het ongepaste gedrag van deze mensen niet beschermen."

"Het kan niet zo zijn dat de juiste uitleg van het Woord van God wordt verboden en verkeerd wordt begrepen."

Eind december schreef de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland ook al een brief aan de kerkenraad van de Sint-Martinigemeente om haar steun te betuigen aan Latzel. “Met u vinden we het schokkend dat een dienaar van het Woord, die opkomt voor het huwelijk als levenslange verbintenis van één man en één vrouw, door de kerk van Bremen geschorst is”, schrijft de Gereformeerde Bond in de brief waarin men verder stelt met “gevoelens van verbazing en diepe teleurstelling” kennis te hebben genomen van de schorsing van Latzel. De brief werd ook naar de BEK en ds. Latzel zelf gestuurd.

Ook stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht stuurde een steunbetuiging naar de Duitse predikant. Voorlopig lijkt het er echter op dat de BEK vasthoudt aan de schorsing van de predikant. De predikant heeft wel bezwaar aangetekend bij het tuchtcollege van de BEK tegen de schorsing. Het is niet bekend wanneer hier duidelijkheid over is. Ook is niet bekend wanneer het hoger beroep zal dienen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

E
Hoe deze predikant het waarschijnlijk bedoeld heeft, zal wel lekker uit het verband worden getrokken door de media..
G
Heb wat stukken omtrent het onderwerp homoseksualiteit van hem gelezen. Zijn mening deel ik; mijns inziens niet onbijbels. De wat ongepolijste wijze waarop ze geuit wordt is niet mijn stijl. Maar iemand hiervoor veroordelen, en notabene door je eigen kerkverband aangeklaagd, is van de zotte. Ronduit schandelijk. We zullen, voordat Jezus terugkomt, nog veel schuld tegenover God te belijden hebben; zoals lauwheid, hardvochtigheid enzovoorts. Vergeef ons onze zonden, Heer; wij schonden al te snood Uw eer.
C
Een dolkstoot in de rug, leuke club daar!
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen