Alie Hoek, Hendrikus de Jager en vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 januari 2021 door Redactie

Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'

‘Er is vanuit (objectief) medisch-wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak tot grootschalige vaccinatie’, aldus onderzoeker Hendrikus de Jager, tegenstander van het coronavaccin. Deze maand gaat hij schriftelijk in debat met arts Alie Hoek-van Kooten, voorstander van het vaccin. In zijn openingsbrief aan arts Alie Hoek-van Kooten legde hij uit waarom hij geen voorstander is van het coronavaccin. Vandaag reageert Hoek op zijn argumenten.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Beste Hendrikus,

Dank voor je aanzet in deze brief om zo van gedachten te wisselen over een wel erg actueel onderwerp namelijk het vaccineren tegen het covid19-virus ofwel corona. Ik vind het makkelijker schrijven in de je en jij-vorm. Dus ik ben maar zo vrijmoedig geweest die schrijfvorm aan te nemen.
Ook ik vind het boeiend om met een opponent in gesprek te gaan. We delen het geloof in God en Zijn Woord zoals je zegt en dat geeft meteen verbondenheid. Goed om van daaruit met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard baseer ik mij op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wat met name via de medische vaktijdschriften doorlopend tot mij komt. In deze medische wetenschappelijke artikelen wordt ook altijd nauwgezet gekeken of de onderzoeken zijn gedaan zonder financiële banden met en onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Dat moet dan ook bij ieder medisch-wetenschappelijk artikel apart worden vermeld. Zo belangrijk is dat.

Ik ga voor de helderheid puntsgewijs op jouw argumenten in.
1. Geen noodzaak?
Je zegt dat er vanuit (objectief) medisch–wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak is tot grootschalige vaccinatie. Antw.: Dit kan gewoon niet waar zijn. De enige manier om corona er onder te krijgen is of door de ziekte zijn gang te laten gaan met als gevolg vele miljoenen doden en zwaar zieke mensen die er restverschijnselen aan overhouden, óf door de bevolking te vaccineren. Zeker als Pro Lifers kiezen we natuurlijk voor dat laatste.

Als arts kan ik zeggen dat het beslist onjuist is om bagatelliserend over corona te spreken. Je kunt gerust bang zijn voor een coronabesmetting.

Je zegt dat 98 procent van de Nederlanders niet of nauwelijks last heeft van een SARS-CoV-2 besmetting. SARS staat trouwens voor Severe Acute Respiratory Syndrome. Dus het woord zegt op zich al dat als de mensen er ziek van worden het hier echt niet om een verkoudheidje of iets dergelijks gaat. Mensen kunnen er echt heel erg ziek van worden. Laten we eens uitgaan van jouw cijfers dat 2 procent er (erg) ziek van wordt. Dan betekent dit dat 2 procent van 10 miljoen Nederlanders (even kinderen en tieners niet meegerekend), dat is 200.000 mensen (ernstig) ziek zullen worden en/of sterven. Dat kan onze gezondheidszorg niet aan. Denk aan de situatie in Bergamo in het voorjaar van 2020 of om dichter bij hus te blijven aan wat er is gebeurd in plaatsen als Hasselt en Heerde. Als arts kan ik zeggen dat het beslist onjuist is om bagatelliserend over corona te spreken. Je kunt gerust bang zijn voor een coronabesmetting. De mensen die ik spreek en die het gehad hebben, vertellen allemaal hoe ziek ze er van zijn geweest. En het zijn niet alleen ouderen die ziek worden. Eén op de drie mensen is jonger dan 60 jaar. Ook hebben ze niet allemaal onderliggend lijden. Er zijn mensen bij die de triathlon doen.

We hebben zoals je zelf ook aangeeft, een goed afweersysteem. Het is zeer ingenieus gebouwd en we mogen de Schepper er dankbaar voor zijn. Zouden we dit niet hebben dan zouden we op zeer jonge leeftijd sterven. Maar het behoedt ons niet voor alle ziekten en zeker niet voor nieuwe ziekten. Helaas is het nu eenmaal zo dat we van een eerste besmetting van de één of andere infectieziekte (erg) ziek kunnen worden. Bij kinderen zie je dat heel duidelijk en worden het kinderziekten genoemd. Na de eerste besmetting worden er antistoffen gemaakt, zodat je daarna niet opnieuw ziek kunt worden. Bij een nieuwe infectie komen de memory-cells meteen in actie om grote hoeveelheden antistoffen te produceren zodat het binnendringende virus of de bacterie meteen gedood wordt.

De haast waarmee de vaccinontwikkelingen plaats vonden en ook de goedkeuringsprocessen zijn van het allergrootste belang. Er is geen afbreuk gedaan aan de veiligheidsvoorwaarden!

2. Onnodige haast?
Je vindt de haast waarmee de vaccin-ontwikkelingen en goedkeuringsprocessen hebben plaats gevonden vanuit medisch oogpunt absoluut niet nodig. Ik denk dat je weinig artsen tegen zult komen die dit zullen ondersteunen. Er was juist heel grote haast geboden voor de ontwikkeling van vaccins omdat het virus anders maar vrij spel blijft houden. De oversterfte is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot geweest als het afgelopen jaar en dat komt door corona. De haast waarmee de vaccinontwikkelingen plaats vonden en ook de goedkeuringsprocessen zijn van het allergrootste belang. Er is geen afbreuk gedaan aan de veiligheidsvoorwaarden! Zeker nu de Engelse variant ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan is het een race tegen de klok zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. ‘Gelukkig’ hebben we in 2003 al een SARSCo1V-epidemie gehad. Toen was men ook al bang voor een wereldwijde epidemie. Die is toen gelukkig uitgedoofd. Maar men was al wel begonnen met vaccins tegen SARS te ontwikkelen waar men nu verder mee kon gaan en dat heeft een behoorlijke tijdwinst gegeven. De goedkeuringsprocessen startten gelijk al met iedere stap in de ontwikkeling van het vaccin zodat er geen tijd verloren zou gaan. Ik kan alleen maar zeggen: ‘Hulde, hulde dat men dat zo krachtig ter hand heeft genomen.’

Je zegt vervolgens dat er al ruim voldoende behandelmethoden beschikbaar zijn en je noemt een aantal medicijnen. Tegen een virus bestaan echter niet echt goed werkende medicijnen omdat virussen zich in de cel dringen en onbereikbaar zijn voor medicijnen - dit in tegenstelling tot bacteriën. Bacteriën bevinden zich buiten de cellen en zijn daarom met antibiotica te doden (voor zover dat nog gaat vanwege de toenemende resistentie). Er zijn gelukkig wel virusremmers die bijvoorbeeld proberen te verhinderen dat virussen de cel binnendringen, maar als een virus in de cel zit dan is het onbereikbaar voor medicijnen. Een virus kan zichzelf niet vermenigvuldigen maar maakt gebruik van het reproductiemechanisme van de cel. Het aller- allerbeste zijn antistoffen tegen het virus. En dat bereik je door of de ziekte dood te maken of te vaccineren. Antistoffen kunnen het virus wél doden. Gelukkig zijn er wel steeds meer medicijnen om de zieke te ondersteunen. Zo blijkt het lichaam bij corona een overreactie van ontstekingsprocessen te vertonen die veel klachten geeft. Die overreactie kun je nu remmen maar je geneest er niet van. Er blijken vaak bloedstolling in de bloedvaatjes op te treden van met name de longen. Daar kun je onder meer bloedverdunners tegen geven.

Ik vind dat je veel te bagatelliserend over ‘2%, echt gezondheidsrisico’ schrijft. In de maanden maart, april, mei en juni van 2020 stierven er 7.797 mensen in Nederland aan vastgestelde corona en nog eens 2.270 aan vermoedelijke corona (volgens het CBS.). Zojuist lees ik dat er sinds de laatste week van september volgens het CBS 6700 mensen meer zijn overleden dan normaal in deze periode. En dat ondanks alle maatregelen van lockdown, afstand houden, geen handen schudden, geen groepsbijeenkomsten enz. Het is gewoon een ernstige epidemie. Van sommige verpleeghuizen stierf een kwart van de bewoners. En wat staat ons nog te wachten, want we zijn er nog lang niet.

Het vaccineren op zich bestaat al vele tientallen jaren en miljarden mensen zijn ondertussen tegen allerlei ziekten gevaccineerd. En dit heeft onder Gods zegen vele, vele miljoenen mensenlevens gered.

Het is evenmin juist dat er ruim voldoende behandelmethoden beschikbaar zouden zijn. Er bestaan niet echt medicijnen tegen virusinfecties. Wat betreft HCQ± - dat staat voor hydroxychloroquine, een antimalariamiddel. Uit onderzoeken komen onderling tegenstrijdige resultaten naar voren. Het lijkt in de ene studie te helpen, maar volgens een andere studie geen of zelfs een negatief effect te sorteren. Het is zeker belangrijk om dit nog eens verder te onderzoeken. Hoe dan ook, het is beslist niet zo dat dit hét geneesmiddel is bij corona.

Vitamine D. en C. lijken een gunstige werking te hebben op ons immuunsysteem. Maar het is echt onvoldoende om corona te voorkomen als je er mee wordt besmet. Was dat maar zo! Maar het kan op zich geen kwaad, net zoals het überhaupt streven naar een goede gezondheid en conditie. Dat moeten we altijd doen en zijn we ook verplicht aan onze Schepper die ons dit mooie lichaam gegeven heeft. Maar ook mensen die dit allemaal doen zijn niet gevrijwaard van corona.

3. Enorme risico’s en bijwerkingen?
Je schrijft dat er enorme risico’s kleven aan de vaccins van Pfizer en Moderna. Wat zijn dat dan voor risico’s? Dit is een bewering waar men op zich niets mee kan. Het vaccineren op zich bestaat al vele tientallen jaren en miljarden mensen zijn ondertussen tegen allerlei ziekten gevaccineerd. En dit heeft onder Gods zegen vele, vele miljoenen mensenlevens gered.
Het proces van vaccinatie is steeds in principe hetzelfde. Bovendien wordt datgene wat geïnjecteerd wordt nadat het zijn werk heeft gedaan door het lichaam helemaal opgeruimd.

Je verwijst naar internationaal erkende en gespecialiseerde wetenschappers. Wie zijn die wetenschappers en waar zijn hun artikelen te lezen? Er zijn in elk geval veel en veel meer gespecialiseerde en internationaal gerenommeerde wetenschappers die er anders over denken.

Ik ga de door jou genoemde punten van bijwerkingen even langs, waarbij ik jouw opmerkingen cursiveer:

Komt het virus je lichaam in dan vernietigen de antistoffen terstond het binnengedrongen virus en wordt het opgeruimd en daarmee is het weg.

*Aanzienlijke kans op DNA-verandering (die afhankelijk van welk deel van ons DNA wordt gemuteerd, bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot voorstadia van kanker)
Antw.: Er is geen kans op beschadiging van het DNA! Het m-RNA van het Pfizervaccin kan niet in de kern van de cel komen. In de kern zit het DNA. Het is echt niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor het vaccin van Modena. Het kan echt niet want het DNA zit als het ware in een kluis in de kern van de cel.

* Verstoring van het natuurlijke immuunsysteem;
Antw.: We maken juist gebruik van het afweersysteem zoals de Heere God dat in Zijn schepping heeft gemaakt. Zonder ons afweersysteem zou vaccineren zelfs helemaal niet mogelijk zijn. Ons afweersysteem kan geen onderscheid maken tussen het echte virus of een verzwakt virus of een onderdeel van het virus. Wat en hoe zou het immuunsysteem dan kunnen worden verstoord? Beschrijf de pathofysiologie er dan van? Dat wil zeggen hoe dat traject van verstoring dan zou moeten verlopen. Het ingespoten vaccin wordt nadat het zijn werk heeft gedaan volledig vernietigd.

* Auto-immuunziekten (zoals reumatische artritis, multiple sclerose e.a.);
Antw.: Daar is geen enkele aanwijzing voor. Maar dan ook geen enkele. Bij een auto-immuunziekte richten de antistoffen zich juist tegen (onderdelen) van’ eigen lichaamscellen en dat speelt hier dus geen enkele rol want er worden juist antistoffen gemaakt tegen het virus.

* ADE (Antibody Dependant Enhancement): Het verschijnsel dat een vaccin tijdens het testen aanvankelijk goed verdragen wordt, maar dat er juist een verhoogd risico is op fatale afloop wanneer de gevaccineerde persoon in aanraking komt met het echte virus.
Antw.: Ook dat is bewezen onjuist. Door het vaccineren maak je antistoffen aan tegen het virus. Komt het virus je lichaam in dan vernietigen de antistoffen terstond het binnengedrongen virus en wordt het opgeruimd en daarmee is het weg. Hoezo verhoogd risico op een fatale afloop?

Ik durf te beweren dat je meer risico loopt onderweg naar de priklocatie op een ernstig ongeluk dan dat je op de priklocatie iets zal overkomen.

* Risico op blijvende onvruchtbaarheid bij vrouwen, samenhangend met immuunreacties waardoor geen placentavorming meer plaats kan vinden.
Antw.: Dit is absoluut idioot. Hoe zou het vaccin invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen omdat er geen placentavorming meer plaats zou kunnen vinden? Opnieuw stel ik de vraag naar de pathofysiologie. Hoe zou dat dan moeten verlopen?

* Allergische reacties vanwege de aanwezigheid van polyethyleenglycol (PEG) als hulpstof in zowel Pfizer-als Moderna-vaccins. 70 procent van de mensen ontwikkelt antistoffen tegen PEG. Deze allergische reacties kunnen bij sommigen zo hevig zijn dat deze fataal kunnen aflopen.
Antw: Bij alles is een allergische reactie mogelijk. Zelfs op het eten van pinda’s. In alles zitten hulp-en voedingsstoffen. Ga de etiketten op ons eten en drinken maar na. En dat kleine beetje in het vaccin zou ineens heel erg gaan opspelen? Er zijn wel mensen die snel ergens allergisch op reageren. Daarom wordt er ook gezegd tegen mensen die verhoogde allergische reacties vertonen dat ze eerst dienen te overleggen met een arts. Ook moeten de net ingeënte mensen nog 15 minuten op de priklocatie blijven voor het zeer, zeer uitzonderlijke geval dat er een anafylactische shock zou kunnen optreden. Dat kwartiertje is eigenlijk helemaal niet nodig maar men doet het voor de alle zekerheid en uiterste zorgvuldigheid. Ik durf te beweren dat je meer risico loopt onderweg naar de priklocatie op een ernstig ongeluk dan dat je op de priklocatie iets zal overkomen. Maar mocht iemand in een anafylactische shock krijgen, dan kan deze meteen behandeld worden.

(4) Foetaal weefsel?
Je schrijft dat er zowel bij Moderna als bij Pfizer menselijke cellijnen (afgeleid van foetaal weefsel) zijn gebruikt. Dat is bij deze vaccins juist niet het geval (wel bij het AstraZeneca/Oxfordvaccin).

Feit is dat er in 1973 van een reeds geaborteerde vrucht niercellen gebruikt zijn om daar een cellijn van op te zetten, te kweken. Op die cellen kan het (verzwakte) virus voor een vaccin zich ontwikkelen. Abortus provocatus wijzen we beslist af (tenzij op vitale indicatie, wanneer leven tegenover leven staat)’. Maar het is in ieder geval niet zo dat er steeds weer foetussen moeten worden geaborteerd om deze vaccins te ontwikkelen. Het is te betreuren wat helaas in het verleden een keer gebeurd is, maar laten we dit wel in de juiste proporties zien. Er is nooit een foetus voor dit doel als zodanig geaborteerd. De foetus is geaborteerd omdat de ‘moeder’ de zwangerschap niet wilde. Het vaccin had ook ontwikkeld kunnen worden middels een cellijn van een spontane miskraam. Dat zou uiteraard veel beter zijn geweest. Die foetale cellen op zich zitten overigens niet in de vaccins. En nogmaals: de ontwikkeling van het Pfizer- en Modernavaccin heeft met deze procedure zelfs niets te maken gehad omdat het m-RNA vaccins zijn.

Wanneer we zo zouden redeneren als jij doet, zou dat er toe moeten leiden dat we geen van allen ook nog maar één autoritje moeten willen maken en al helemaal niet voor ons plezier.

Ik denk wel eens: Jaarlijks komen er wereldwijd 1,35 miljoen mensen door een verkeersongeluk om het leven. Wanneer we zo zouden redeneren als jij doet, zou dat er toe moeten leiden dat we geen van allen ook nog maar één autoritje moeten willen maken en al helemaal niet voor ons plezier.

5. Werkingsduur vaccins
Het is een nieuw virus en we weten nog niet hoe lang de immuniteit zal duren. We hopen gezien de ervaring met vaccineren dat dat heel erg lang zal zijn. Misschien is die korter en dan zullen we opnieuw gevaccineerd moeten worden. So what? Altijd beter dan doodziek op een ic liggen of je geliefden te moeten missen of zelf voortijdig te sterven.

Zorgmedewerkers
Tot slot kom je tot een conclusie speciaal voor zorgmedewerkers. Ik citeer: Omdat jullie als eersten aan de beurt komen wil ik proberen om, dat wat internationaal bij onafhankelijke wetenschappers en artsen helder is (maar wel systematisch buiten de pers wordt gehouden) naar jullie situatie, te vertalen.
Antw.: Wie zijn die onafhankelijke wetenschappers en door wie worden ze systematisch buiten de pers gehouden?

a. Voor jullie eigen gezondheid voegt een vaccin niets toe aan de prima werking van het eigen immuunsysteem. Vaccinatie brengt wel enorme – deels nog onbekende – gezondheidsrisico’s met zich mee.
Antw.: Ik ben van mening dat het zeer verstandig is om jezelf te beschermen tegen corona. Mensen kunnen van deze aandoening erg ziek worden en er is een grote oversterfte gaande ondanks alle maatregelen zoals afstand houden en dergelijke. De kans op gezondheidsrisico’s is nihil.

b. Je schrijft dat je het voor de bescherming van anderen ook niet hoeft te doen.
Antw.: Hoe kun je dit schrijven terwijl we het afgelopen jaar meegemaakt hebben dat de mensen in de verzorgings-en verplegingshuizen bij bosjes stierven? Ga eens praten met de mensen uit Heerde. Loop eens een dagje mee op de intensive care. En als je je niet voor jezelf wilt inenten dan denk ik dat het erg belangrijk is om het wel te doen voor de kwetsbare mensen waar je in de zorg mee te maken krijgt. Je wilt het toch niet meemaken dat je het virus van de een op de ander overbrengt met ernstige ziekten en zelfs sterven van diegene die je verzorgt als gevolg? Je schrijft enerzijds over die foetale cellen dat dat een reden is om niet in te enten maar anderzijds bagatelliseer je de enorme oversterfte van het afgelopen jaar zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend. De verhoudingen zijn gewoon zoek in deze.

Mijn conclusie: Vaccinatie is de enige manier om deze wereldwijde ingrijpende epidemie de kop in de te drukken.

c. Je schrijft dat zelfs de Gezondheidsraad erkent dat op dit moment er nog geen enkele indicatie is dat het Pfizervaccin verspreiding van het virus kan voorkomen.
Antw.: We weten nog niet hoe lang het duurt als je bent gevaccineerd dat je geen virus meer uitscheidt (besmettelijk bent). Maar als je echt goed gevaccineerd bent (2 x met een tussenpoos van 3 a 4 weken) dan wordt het virus bij binnenkomst in je lichaam gedood en zul je het ook niet meer kunnen uitscheiden en dus verspreiden. Maar hoe dat in de tijd verloopt, is nog onderwerp van onderzoek. En dus wordt geadviseerd ook zo lang de andere maatregelen te handhaven. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Ook weten we helaas nog niet hoe lang het vaccin zijn werking zal houden. Dat hangt ook af van de vraag of het virus in staat is te muteren zodat het onvatbaar kan worden voor dit vaccin. Maar de wetenschappers denken dat ze dan wel het vaccin makkelijk zullen kunnen aanpassen, al zal dat wel inhouden dat men opnieuw gevaccineerd zal moeten worden. Het is een nieuwe ziekte, dus wordt er met van alles nog rekening gehouden. Bij dit alles wordt uiterste zorgvuldigheid betracht en onzekere factoren worden niet verzwegen, maar in alle openheid erkend.

Mijn conclusie: Vaccinatie is de enige manier om deze wereldwijde ingrijpende epidemie de kop in de te drukken. Als er niet gevaccineerd wordt, dan zullen er wereldwijd nog vele miljoenen doden gaan vallen voordat de ziekte uitdooft. Helaas maar het is niet anders.

Biddinghuizen
Tot slot schrijf je: N.B. Ik hou er ernstig rekening mee dat die kennis bij de gemeenteleden van de PKN-kerk in Biddinghuizen (en mogelijk ook bij hun huisartsen) onvoldoende aanwezig is geweest. Zelfs de twee meest algemene Nederlandse artsenbladen (het NTVG en Medisch Contact) zwijgen namelijk tot op heden over de 80 procent ziekenhuis- en sterftereductie bij tijdig gebruik van HCQ en zink.

Mijn reactie: Ik vind dit niet fair om zo te spreken over de gemeenteleden van de protestantse gemeente te Biddinghuizen en hun artsen. Het klinkt een beetje als ‘eigen schuld dikke bult’. Woordvoerders namens de betreffende gemeente hebben een aantal keren nadrukkelijk gezegd dat ze zich aan alle RIVM-maatregelen hebben gehouden. Je kent de mensen niet, dus moet je echt voorzichtig zijn om dingen te veronderstellen. Je kunt alleen maar concluderen dat het echt een gemeen virus is. De twee mensen die overleden zijn, moeten een redelijk goede gezondheid hebben gehad, anders waren ze niet gaan zingen. Mogelijk hebben ze onderliggend lijden gehad en dan ben je extra kwetsbaar. Daar helpen alle door jou genoemde medicijnen echt niet voldoende voor.

Wel, Hendrikus, het is duidelijk dat we inderdaad heel verschillende visies hebben op de materie. Ook ik ben vanuit mijn geloofsovertuiging hiermee bezig en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om mensen te laten zien dat vaccineren de enige oplossing is van deze pandemie die anders miljoenen mensenlevens gaat kosten.|

Met vriendelijke groet,

Alie Hoek

Alie Hoek-van Kooten is arts en was in het verleden werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze week reageert Hendrikus de Jager op bovenstaand verhaal.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'
- Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'
- Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'
- Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'
- Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Heel veel dank voor deze uitgebreide, waardevolle informatie.
S
Deze verpleegkundige die volgende week eindelijk ingeënt mag worden dankt u voor uw heldere uiteenzetting, dokter Hoek!
R
Het ziet er naar uit dat de medestanders van Hendrikus de Jager veel support gaan geven op zijn brieven en dat - omgekeerd - de medestanders van Alie Hoek dat op haar brieven gaan doen. Misschien verstandig om eerst de hele briefwisseling af te wachten. En dan zijn er twee reacties mogelijk: je laat je wel of niet inenten naar wat je geweten je ingeeft. Maar laten we ons daarbij niet (misplaatst) op Gods leiding beroepen Veel van hetgeen wij doen of laten wordt immers bepaald door "eigen inzicht".
Toon meer reacties (94)