Briefwisseling coronavaccin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

08 januari 2021 door Redactie

Waarom deze criticus gejuich over het coronavaccin niet begrijpt

De komst van het coronavaccin leidt tot veel discussie, ook in christelijk Nederland. In een briefwisseling gaan een voor- en tegenstander van het coronavaccin met elkaar in gesprek. Als arts ervaart Alie Hoek-van Kooten de komst van het vaccin als “een zegen van God”. Op basis van onderzoek is Hendrikus de Jager het niet met haar eens. In zes brieven reageert het tweetal op elkaars argumenten. Vandaag trapt Hendrikus de briefwisseling af.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Frieden Stimme.

Word ook lid

Geachte mevrouw Hoek,

Allereerst wil ik u bedanken voor uw openheid om met mij over coronavaccinaties in gesprek te gaan. Dit terwijl u weet dat ik qua standpunt een tegenovergestelde positie in neem. Naast dat verschil beginnen we ook nog eens vanuit verschillende beroepsachtergronden. Wat we gelukkig wel delen is ons geloof in God en Zijn Woord.

Er is vanuit (objectief) medisch-wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak tot grootschalige vaccinatie.

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onafhankelijke wetenschappelijke bronnen te gebruiken. Dus onderzoeken en inzichten van wetenschappers die geen persoonlijk financieel belang hebben bij vaccinaties en ook niet verbonden zijn aan, of beïnvloed worden door de farmaceutische industrie.

Wat heeft twee en een halve maand onderzoeken opgeleverd?
Een waarschuwing vooraf: onderstaande conclusies wijken in veel gevallen af van de geluiden die ons dagelijks via de media bereiken:

1. Er is vanuit (objectief) medisch-wetenschappelijk oogpunt geen enkele noodzaak tot grootschalige vaccinatie.

98 procent van de Nederlanders heeft niet of nauwelijks last van SARSCoV-2-besmettingen (Van Dissel, 25 juni 2020). Hun natuurlijke (= van God gegeven) immuunsysteem is uitstekend in staat om hen tegen dit virus te beschermen! Hierin spelen T-cellen en de zogenaamde T-cel-kruis-bescherming een grote rol.
Wie niet kan wachten tot de volgende brief, zou alvast de Docsfair-documentaire ‘Covid-19, The System’ kunnen bekijken; hierin vertelt toxicoloog Willem Sloot over zijn recente ontdekkingen in dezen.
Waar nodig kan ons immuunsysteem worden versterkt door middel van vitamines D, C en zinksupplementen.

Voor de 2 procent van de Nederlandse bevolking voor wie het virus eventueel wel een echt gezondheidsrisico zou kunnen vormen zijn immers al ruim voldoende behandelmethoden beschikbaar.

2. De haast waarmee de vaccin-ontwikkelingen en goedkeuringsprocessen hebben plaats gevonden was vanuit medisch oogpunt absoluut niet nodig.

Voor de 2 procent van de Nederlandse bevolking voor wie het virus eventueel wel een echt gezondheidsrisico zou kunnen vormen zijn immers al ruim voldoende behandelmethoden beschikbaar.
Daarbij denken we onder andere aan het gebruik van HCQ in combinatie met zink in de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld volgens het Zelenko-protocol dat ook de Limburgse huisarts Rob Elens toepaste tijdens de piek van de eerste golf). Andere mogelijkheden zijn Ivermectine en Broomhexine. Van eerstgenoemd geneesmiddel zijn meer dan tien zogenaamde gerandomiseerde onderzoeken beschikbaar die aantonen dat het middel zelfs nog effectiever is dan HCQ. Het kan preventief worden gebruikt; maar ook als geneesmiddel worden ingezet in de eerste en in de tweede lijn (dus in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuiszorg).
Een kort overzicht van de op dit moment beschikbare middelen is hier te vinden op de site van de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging. Wie meer informatie wil kan terecht op de site van huisarts Rob Elens en zijn team.

3. Er kleven aan de in Nederland beschikbaar komende vaccins van Pfizer en Moderna enorme risico’s. Heel veel van de bijwerkingen en mogelijke schadelijke gevolgen op langere termijn zijn op dit moment nog totaal onbekend.

Door internationaal erkende en gespecialiseerde wetenschappers worden onder andere als risico’s genoemd:

  • Aanzienlijke kans op DNA-verandering (die afhankelijk van welk deel van ons DNA wordt gemuteerd, bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot voorstadia van kanker);
  • Verstoring van het natuurlijke - in mijn optiek, door God gegeven - immuunsysteem;
  • Auto-immuunziekten (zoals reumatische artritus, multiple sclerose e.a.);
  • ADE (Antibody Dependant Enhancement): Het verschijnsel dat een vaccin tijdens het testen aanvankelijk goed verdragen wordt, maar dat er juist een verhoogd risico is op fatale afloop wanneer de gevaccineerde persoon in aanraking komt met het echte virus.
  • Risico op blijvende onvruchtbaarheid bij vrouwen, samenhangend met immuunreacties waardoor geen placentavorming meer plaats kan vinden.
  • Allergische reacties vanwege de aanwezigheid van polyethyleenglycol (PEG) als hulpstof in zowel Pfizer-als Moderna-vaccins. 70 procent van de mensen ontwikkelt antistoffen tegen PEG. Deze allergische reacties kunnen bij sommigen zo hevig zijn dat deze fataal kunnen aflopen.
Heel veel van de bijwerkingen en mogelijke schadelijke gevolgen op langere termijn zijn op dit moment nog totaal onbekend.

Meer informatie over risico’s is te vinden op een Draft Working list van de Amerikaanse FDA (vergelijkbaar met ons College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Het terugvinden van deze lijst op internet lukte mij deze week al niet meer. Kritische geluiden worden snel verwijderd; ook al komen ze van de Amerikaanse overheid. Gelukkig is deze FDA-Draft Working list nog wel bewaard op deze website.

4. Zowel bij Moderna, als bij Pfizer zijn menselijke cellijnen (afgeleid van foetaal weefsel) gebruikt bij laboratoriumtesten.

5. Over de werkingsduur van de vaccins is nog nauwelijks iets bekend. Dus diegenen die vrijwillig, of onwetend mee gaan doen aan dit wereldwijde medische experiment mogen wellicht na een paar maanden alweer opkomen voor een tweede ronde.

Hoe betrouwbaar zijn voorgaande conclusies/resultaten?
Voorgaande resultaten van het internet-onderzoek zijn allereerst voorgelegd aan een panel met daarin onder andere een scheikundig onderzoeker; een jurist en een voormalig huisarts. Verder werden deze conclusies - na afronding van het eigen onderzoek - bevestigd door overeenkomende resultaten in publicaties van nationale en internationale artsen en wetenschappers.

Ik ervaar het als een verantwoordelijkheid naar God en mensen om me juist op dit moment uit te spreken. Juist nu, nu de angst- en pro-vaccinatie-campagnes in de media overal worden geïntensiveerd.

Slotopmerking gericht aan zorgmedewerkers
Omdat jullie als eersten aan de beurt komen wil ik proberen om, dat wat internationaal bij onafhankelijke wetenschappers en artsen helder is (maar wel systematisch buiten de pers wordt gehouden) naar jullie situatie, te vertalen.

1. Voor jullie eigen gezondheid voegt een vaccin niets toe aan de prima werking van het eigen immuunsysteem. Vaccinatie brengt wel enorme – deels nog onbekende – gezondheidsrisico’s met zich mee.
2. Voor de bescherming van anderen hoef je het ook niet te doen. Zelfs de Gezondheidsraad erkent dat op dit moment er nog geen enkele indicatie is dat het Pfizer-vaccin verspreiding van het virus kan voorkomen.
3. Investeer liever, zowel ten behoeve van jezelf als voor diegenen waar je voor zorgt in kennis over versterking van het immuunsysteem. Daarnaast is ook kennis voor jezelf en binnen de organisatie over de reeds bestaande veilige effectieve behandelmethoden zeer aan te bevelen.
N.B. Ik hou er ernstig rekening mee dat die kennis bij de gemeenteleden van de PKN-kerk in Biddinghuizen (en mogelijk ook bij hun huisartsen) onvoldoende aanwezig is geweest. Zelfs de twee meest algemene Nederlandse artsenbladen (het NTVG en Medisch Contact) zwijgen namelijk tot op heden over de 80 procent ziekenhuis- en sterftereductie bij tijdig gebruik van HCQ en zink volgens het Zelenko-protocol en ook over Ivermectine.

Beste mevrouw Hoek, wellicht is deze brief als openingsbrief wel wat ‘top-zwaar’ geworden qua inhoud.
Maar ik ervaar het als een verantwoordelijkheid naar God en mensen om me juist op dit moment uit te spreken. Juist nu, nu de angst- en pro-vaccinatie-campagnes in de media overal worden geïntensiveerd.
Soms bevatten die campagnes, zoals bijvoorbeeld de advertentie van de Rijksoverheid op de achterpagina’s van de kranten op 29 december 2020 zelfs regelrechte onwaarheden.
Bij Marktplaats zeggen ze (als tip om veilig te handelen): “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo.”

Juist daarom ervaar ik het als taak om mensen toegang te geven tot informatie die wel klopt; tot waarheid. En waarheid is – in mijn optiek - altijd verbonden met Jezus.
Daarom wens ik u mevrouw Hoek, alle lezers en mijzelf toe: dat Zijn licht van waarheid op ons allen zal schijnen. Juist in deze voor velen verwarrende tijden.

Een hartelijke groet,

Hendrikus de Jager

Technisch literatuur-onderzoeker Hendrikus de Jager studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Tijdens zijn werk bij een commercieel adviesbureau ontwikkelde hij vaardigheid in de beoordeling van cijfers en betrouwbaarheid van bronnen. In de tweede helft van zijn beroepsloopbaan werkte hij (in het kader van een post HBO-opleiding Opleiden en Trainen) mee aan het ontwerp van een oncologiezorg-bijscholingstraject voor circa 150 verpleegkundigen van ziekenhuizen.
Uit principe werkt de heer De Jager bij zijn onderzoek naar vaccins en vaccinaties niet alleen. De onderzoeksresultaten worden steeds getoetst binnen een breder team. Van dat team maken o.a. een scheikundig onderzoeker; een jurist; en een oud-huisarts deel uit. Ook is er (vanuit dit team) inbreng op onderdelen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Briefwisseling coronavaccin
- Slotbrief voorstander coronavaccin: ‘Er is meer aan de hand dan een griep'
- Slotbrief criticus coronavaccin: 'Vaccineer voorlopig gewoon niet'
- Arts reageert opnieuw op criticus coronavaccin: 'Loop een dag mee op een corona IC-afdeling'
- Criticus coronavaccin en onderzoeker reageert op arts: 'Coronacijfers zijn misleidend'
- Arts reageert op tegenstander coronavaccin: 'Miljoenen mensenlevens zijn door vaccinatie gered'
Meer over Briefwisseling coronavaccin »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Dankje Cip om dit geluid ook te laten horen.
J
Idd, zeer bedankt CIP.nl voor dit geluid en nog meer dank voor Hendrikus de Jager.

Een open brief naar Nederlandse voorgangers, meneer de Jager, lijkt mij juist nu ook erg nodig. Er zijn voorgangers die God in de kerkdienst vorig jaar al baden om een spoedig vaccin en nu wordt er openlijk voor gedankt. Hopelijk kan uw heldere stuk deze voorgangers wakker schudden! Er zijn veel christenen die overnemen wat de dominee vindt ...
M
Een heel helder verhaal. Ik ben benieuwd naar de reactie van mevr Hoek -van Kooten. Ze moet wel met een heel sterk verhaal komen om dit allemaal te kunnen ontkrachten lijkt me....
Toon meer reacties (78)