rab en rik
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

08 januari 2021 door Opperrabbijn Jacobs en Rik Bokelman

Wat de Joodse wet over het toilet zegt - Rab en Rik

In Rab en Rik blijft geen onderwerp onbesproken. Zo gaat het deze week over het toilet! De opperrabbijn stelt in deze aflevering bovendien dat alles in de wereld geschapen is met een doel. Zelfs ieder onderdeel van ons lichaam heeft een functie en een doel om God te aanbidden. Hoe dan? Dat lees je hieronder!

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Patrick Simons.

Word ook lid

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt Rik enkele vragen, waar de rabbijn weer antwoord op geeft. Rab en Rik is een boeiend initiatief waarbij je vanuit het oudste boek ter wereld lessen leert voor vandaag!

Sidra/Schriftgedeelte van de week: Sjemot/Exodus 1:1 - 6:1

In zin 2:13 lezen we: “De volgende dag ging hij (Mozes) weer naar buiten en daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten en hij zei tot de slechte man: Waarom zul je je naaste slaan?” Rasjie legt uit dat de twee mannen Dathan en Awieram waren, dezelfde die van het Manna overlieten (ex. 16:20). Mozes noemt degene die zijn hand ophief, die wilde slaan, een slecht mens. Want ook als iemand alleen maar zijn hand opheft naar zijn medemens, zonder te slaan, wordt hij kennelijk beschouwd als een zondaar. Maar waarom eigenlijk? Hij heeft toch uiteindelijk niets verkeerd gedaan. Hij heeft toch niemand geslagen? Slechts zijn hand opgeheven?

Ieder dier en iedere plant heeft een doel. Niets is voor niets geschapen.

Ieder mens heeft op deze aarde een opdracht die hij moet uitvoeren. Ook ieder dier en zelfs iedere plant heeft een doel. Niets is voor niets geschapen. En ook ieder onderdeel van ons lichaam heeft een bepaalde functie en al die functies zijn op elkaar afgestemd. Met onze mond eten en drinken we. Met onze mond kunnen we ook spreken. Of ik met mijn mond eet of spreek zit weer gekoppeld aan mijn hersens. Afhankelijk van de prikkel uit mijn hersens is mijn mond of aan het eten of aan het spreken. Mijn benen hebben een taak. En ook heeft ieder orgaan zijn specifieke opdracht uit te voeren. Als ik mijn benen gebruik om naar de synagoge te wandelen, doe ik iets goeds met mijn benen. Als benen gebruikt worden om te gaan stelen, worden de benen misbruikt. Elk ledemaat heeft ook een specifieke mitswa, gebod, dat aan hem is gekoppeld en toevertrouwd. Wat is de specifieke mitswa van mijn hand? Met mijn hand kan ik geld geven aan arme mensen. Ik verricht dan een handeling met mijn hand die mijn hand dat laat doen waarvoor hij is geschapen. Maar ik kan ook, G’d behoede, met mijn hand een medemens erge pijn doen door hem te slaan.

Als ik mijn hand misbruik om er een ander mee te slaan, dan bega ik een overtreding ten aanzien van mijn medemens. Maar als ik niet sla, maar slechts mijn hand ophef, dan bega ik weliswaar geen overtreding tegenover mijn medemens, maar wel tegenover G’d. Want HIJ heeft mijn hand geschapen om met die hand geld aan de armen te geven en niet om hem op te heffen.

Ieder onderdeel van ieder van ons heeft een G'ddelijke opdracht tijdens ons aardse bestaan.

Ieder mens heeft de plicht om zijn ledematen te gebruiken om de Wil van G’d uit te voeren. 'Kent G’d op al uw wegen'. Of het je handen zijn, je voeten, je hersens of je spraak: ieder onderdeel van ieder van ons heeft een G’ddelijke opdracht tijdens ons aardse bestaan. Aan ons is het om er zorg voor te dragen dat ieder onderdeel zijn specifieke taak naar behoren uitvoert. En als ik bijvoorbeeld mijn hand misbruik, die als hoogste doel heeft om de armen te bedelen, dan leert ons hier de Thora dat ik mijzelf in mijn totaliteit moet laten vallen onder de categorie: zondaars. En dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.

Rik: Ik hoor weer een quiz aankomen. Wat is er geestelijk aan… Of wat is de goddelijke opdracht van:

  • Je kleine teen
  • Je longen
  • Je lever
  • Je oren
  • Je ogen
  • Je prostaat

Rab: "Je quizt wat af! G’d heeft de mens geschapen zoals hij/zij is. En die mens, in zijn totaliteit, wordt geacht met al zijn ledematen en bloedvaten Hem te dienen. We hebben 248 ledematen (als je de definitie zoals de Talmoed die aangeeft hanteert) en 365 bloedvaten. Samen is dat 613. En laten we nou precies 613 ge- en verboden in het Jodendom hebben. Van die 613 ge- en verboden zijn er 248 geboden en 365 verboden. Met je totaliteit, je gehele menselijk bestel, moet je Hem (en dus ook de medemens) dienen. Maar net zoals in het lichaam sommige ledematen duidelijk essentieel lijken, zoals ogen en oren, en van andere ledenmaten, je kleine teen, zien we het nut misschien (nog) niet in, zo is het ook met alle ge- en verboden. Sommige lijken ons belangrijker dan andere, maar ze moeten er allemaal zijn! Neem bijvoorbeeld amandelen. Die werden vroeger als onbelangrijk zijnde snel verwijderd, bijna standaard. Nu wordt er toch anders tegenaan gekeken en gaat men er toch vanuit dat ook die amandelen een functie hebben. Maar misschien is die functie minder belangrijk of weten we het medische nut nog niet."

Rik: Wat ik zo fascinerend vind dat je – ik druk dat in m’n eigen woorden uit – zou kunnen zeggen dat ALLES geestelijk is. Niet alleen het hardop bidden, het doneren van geld, maar zelfs.. En dat bedoel ik met eerbied, zelfs jezelf ledigen op het toilet? Zie ik dat goed?
Rab: "Eindelijk kan ik volmondig beamen dat je het goed ziet! Van de Joodse wet ben je verplicht om tijdig naar het toilet te gaan. Inhouden is ongezond. En we hebben allen de verplichting om ons lichaam goed te onderhouden om met dat lichaam G’d te kunnen dienen. Gelijk ik geacht wordt de medemens tot steun te zijn, ook als het zijn of haar gezondheid betreft, zo ook heb ik de verplichting mezelf gezond te houden opdat ik in staat zal zijn Hem te dienen met “geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw vermogen”."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Rab en Rik
- De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...
- Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik
- De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik
- Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik
- Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik
Meer over Rab en Rik »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen