rab en rik
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

06 januari 2021 door Opperrabbijn Jacobs en Rik Bokelman

Mijn vrouw heeft geen kinderen gekregen - Rab en Rik

Vandaag in Rab en Rik vertelt de opperrabbijn dat zijn vrouw geen kinderen heeft gekregen. Ook legt hij uit waarom Farao's opdracht om de meisjes te laten leven onderdeel was van het plan om het volk Israël te vernietigen. En welke essentiële boodschap zit daarin voor ouders van nu? 

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Patrick Simons.

Word ook lid

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt Rik enkele vragen, waar de rabbijn weer antwoord op geeft. Rab en Rik is een boeiend initiatief waarbij je vanuit het oudste boek ter wereld lessen leert voor vandaag!

Sidra/Schriftgedeelte van de week: Sjemot/Exodus 1:1 - 6:1

In de Sidra van deze week lezen we dat de Farao de jongetjes die geboren werden in de Nijl liet gooien en de meisjes liet leven. De Farao wilde de jongetjes doden omdat hij wist dat er een jongetje bij de Joden geboren zou worden die het Joodse volk uit Egypte zou bevrijden. Maar omdat hij niet wist wie en waar dat jongetje was, liet hij alle Joodse jongetjes verdrinken. Maar waarom, zo wordt er gevraagd door onze verklaarders, staat er ook in de Thora geschreven dat hij de meisjes liet leven? Het antwoord is dat ook de opdracht om de meisjes te laten leven een deel was van de vernietiging van het Joodse volk. De jongetjes moesten fysiek gedood worden en de meisjes geestelijk. De Egyptenaren moesten de meisjes laten leven, want de meisjes moesten vergiftigd worden met een Egyptische opvoeding. Ze moesten weliswaar niet fysiek in de Nijl worden gegooid, maar wel geestelijk. De Nijl was de afgod van de Egyptenaren, het was de slagader van de economie, en die slagader werd aanbeden. De meisjes moesten in die afgodendienst ingeleefd worden zodat ze een onderdeel van de Egyptische cultuur zouden worden en de Eeuwige G’d zouden verlaten.

Ook de opdracht om de meisjes te laten leven was een deel van de vernietiging van het Joodse volk.

Hier ligt een essentiële boodschap voor ouders. Wat voor een opvoeding geef je je kind? Wie bepaalt de richting van die opvoeding? De buurman of buurvrouw? De onderwijsinspectie? Koopt u een bepaald merk auto omdat de buurman die auto heeft? Laat u uw kinderen deelnemen aan een uitgaansleven dat niet past binnen het Bijbels denken? Gaan uw kinderen kleding dragen die tot doel heeft om vooral de contouren van het lichaam te tonen zodat uw dochter snel een vriendje krijgt?

En wat met seksualiteit? Laat u uw kinderen zien dat ingetogenheid de basis is van een gezond huwelijk of laat u uw kinderen zelf kiezen, vrijheid blijheid, hoe ze zich mogen verhouden tot vriendjes of vriendinnetjes? Welke waarden en normen draagt u uit? Worden televisieprogramma’s de nieuwe Bijbel, wanneer het gaat om waarden en normen? Mag het gezin nog wel de hoeksteen van de samenleving worden genoemd of laat u uw kind meeslepen met het proefhuwelijk en alle andere vormen van losse relaties omdat dat modern is en het huwelijk ‘niet meer van deze tijd’?

Worden televisieprogramma's de nieuwe Bijbel, wanneer het gaat om waarden en normen?

Het is een plicht aan de ouders om kinderen een dusdanige opvoeding te geven dat ze later in staat zullen zijn om zich in het levensonderhoud te voorzien. Maar de zedenloosheid rondom die opleiding is levensgevaarlijk. En daartegen waarschuwt de Thora als het aangeeft dat Farao opdracht gaf om de meisjes te laten leven.

Rik: Heel veel culturen en religies hebben pogingen gedaan de vrouw te onderdrukken of - zoals de Egyptenaren - geestelijk te doden. De positie van vrouwen is in heel veel opzichten nog altijd niet gelijkwaardig aan de man. Vrouwen hebben nog niet heel lang de mogelijkheid zelf hun partner te kiezen (versus uithuwelijken), zelf te kiezen voor hoe ze willen leven (versus dat er van hen verwacht wordt vooral kinderen te krijgen en voor het huishouden te zorgen). Op de arbeidsmarkt lopen vrouwen nog erg achter (in gelijkwaardige banen verdienen vrouwen nog altijd minder). Ik maak me daar wel eens druk over en ervaar dat als onrecht. Hoe zit dat bij u?
Rab: "Vrouwen zijn absoluut gelijkwaardig aan de man en van de Joodse wet is een gedwongen huwelijk ten stelligste verboden. Beiden, man en vrouw, mogen uitsluitend trouwen uit vrije wil. Je schrijft dat van vrouwen verwacht wordt kinderen te krijgen. Sorry, maar als ik naar mezelf kijk dat heeft mijn vrouw geen kinderen gekregen. Mijn vrouw en ik hebben samen kinderen gekregen en zijn nu ook samen opa en oma van de kinderen van onze kinderen. Maar: een vrouw en een man verschillen biologisch van elkaar. Ze krijgen samen een kind, maar bij dat samen een kind krijgen hebben ze beiden een aparte rol. Wat is hiermee mis? En ja, als de vrouw zwanger is of net een baby heeft gehad is zij meer aan huis gebonden dan de man. De man kan namelijk geen borstvoeding geven en is ook niet zwanger.

Maar anders-zijn, betekent niet minder-zijn. Aanvaard de verschillen en probeer samen een evenwichtig huis te bouwen, met wederzijds respect en begrip ook voor wederzijdse beperkingen. In het Nederlands heet een vrouw vrouw en een man heet man. In het Hebreeuws is er voor man en vrouw hetzelfde woord. Bij de man krijgt dat woord een mannelijke verbuiging en als we over de vrouw spreken wordt datzelfde woord vrouwelijk verbogen. Met andere woorden: man en vrouw zijn hetzelfde, alleen in de mannelijke of de vrouwelijke verbuiging.

Aan het heel prille begin van het zwangerschap zien we ook dat dat eerste celletje neutraal is, nog geen geslacht heeft. Pas daarna vindt er een verbuiging plaats naar man of vrouw. Het basiswoord is eesj, hetgeen vuur betekent. De man krijgt er in de mannelijke verbuiging een letter ‘joed’ bij en de vrouw een letter ‘hee’. De joed en de hee vormen samen een van de namen van G’d. Twee vuren kunnen een enorme schadelijke brand veroorzaken. Als G’d er echter tussen zit, dan stralen die twee vuren een enorme inspirerende warmte uit."

Rik: Even over die kleding van vrouwen (en daarmee die van onze dochters). Het valt me op dat vrouwen binnen uw gemeenschap toch veel minder sexy gekleed gaan als mijn seculiere buurvrouwen. Wat is er nou mis met jezelf sexy of sensueel kleden? Daar is toch niks mis mee? Want jezelf sexy (in de goede zin van het woord) kleden vind ik ook een blijk van kracht uitstralen, zelfbewustzijn en zelfliefde?
Rab: Met de fysieke omgang van man en vrouw is niets mis. Integendeel! Het huwelijk wordt beschouwd als iets heiligs. Dermate heilig dat je er niet zomaar mee te koop loopt. Je koestert het. Maar, juist vanwege die heiligheid, mag het niet te grabbel worden gegooid. Het is zeker zo dat onze dochters er netjes en mooi uit mogen zien, sterker nog ze behoren er netjes uit te zien. Ook de jongens en mannen trouwens. Rondlopen met vlekken op je kleren is een overtreding volgens de Joodse wet!

Maar aanstootgevend is iets anders. Het Joodse denken wil het huwelijk beschermen. Door aanstootgevend te lopen qua kledij of qua gedrag breng je de heiligheid van de man-vrouw relatie, het huwelijk, nodeloos in gevaar. Maar even een zeer algemeen en overkoepelend antwoord: waarden en normen zien we mettertijd veranderen, worden ons aangeleerd door de ons omringende omgeving en zijn niet het resultaat van verstandelijke redeneringen, maar door emoties en gevoelens gevormd. De mens is te klein om zelf te bepalen, op het gebied van waarden en normen, wat goed of slecht is, juist of onjuist. En dus reiken Thora en Traditie, de totaliteit van het Joodse denken, ons aan wat juist of onjuist is. Kunnen we dat altijd begrijpen? Neen! Maar waarden en normen overstijgen het verstand. Vandaar dat de samenleving als die zelf zich gaat begeven op het gebied van het vastleggen van waarden en normen, voortdurend aan het bijstellen is. Wat vijftig jaar geleden als onaanvaardbaar gold, is vandaag geaccepteerd en kan over vijftig jaar weer volledig onacceptabel zijn.

Ik deel even met je wat ik september 2020 in mijn dagboek heb geschreven: 'En het goede, bijna niet te geloven nieuws uit onze alles-mag-en-alles-kan cultuur: “CDA wil dat betaalde prostitutie strafbaar wordt….. De vrouw is een product…….. Dat kán niet meer in onze moderne tijd”. Dit las ik vandaag in het AD. Tot Anne Kuik (CDA-parlementariër) die hier wordt geciteerd, wil ik luidkeels uitroepen: Mijn complimenten voor dit moedige optreden. Het is te zot voor woorden dat we er alles aan doen om te strijden tegen onrecht, als samenleving fel tegen discriminatie zijn, geen verschil willen in bejegening van man en vrouw…..maar tegelijkertijd onze ogen krampachtig sluiten voor het misbruik en de slavenhandel van honderden en honderden buitenlandse vrouwen. Gewoon bij ons in de straat of bij ons om de hoek…………'"

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Rab en Rik
- De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...
- Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik
- De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik
- Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik
- Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik
Meer over Rab en Rik »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Kees de Vreugd schreef het boekje Alefbeet. Daarin vind ik wel een letter Hee, maar de uitgang van de man 'joed' staat niet daarin. Tweede vraag: welke naam van G'd worden door die twee letters gevormd en kennen wij die zoals wij JHWH en JEHOVA kennen?

Vrede.

Piet Hogenhuis