Ds. M. van Reenen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 november 2020 door Jeffrey Schipper

Ds. Van Reenen roept op tot waakzaamheid: "Stap naar de antichrist is heel klein"

“Als de macht van Google en Facebook wordt gecentraliseerd en toevertrouwd aan een internationale regering, is de stap naar de antichrist heel klein”, stelt ds. M. van Reenen. Juist nu vindt hij het belangrijk om het te hebben over het rijk van de antichrist en de wederkomst van Jezus. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘De vijand rukt vast aan’ zocht CIP.nl de hersteld hervormde predikant op in Oldebroek. “Als christen heb je de roeping om te kijken wat zich achter de schermen afspeelt.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Patrick Simons.

Word ook lid

Waar kunnen we de antichrist in uw ogen aan herkennen?
“Het rijk van de antichrist is een rijk met een horizontale godsdienst, de mens-zonder-God staat centraal. Dat brengt het nu ook zo dichtbij. Secularisatie betekent, dat God uit onze gedachten verdwijnt, en dat gebeurt ook onder christenen. Het betekent ook dat wij ons eigen project zijn. Zelfontplooiing, zelfbeschikking, zelfbescherming.

"De wet en de orde die God in Zijn wereld gegeven heeft moet worden weggevaagd. In onze tijd zien we dat op ongekende schaal gebeuren."

Nu, in een wereld waarin dit denken overheerst, is ruimte voor de antichrist. De Bijbel geeft redenen om aan te nemen dat de antichrist een soort supermens zal zijn, die deze anti-godsdienst belichaamt”, maakt Van Reenen duidelijk, verwijzend naar Openbaring 13 en oudtestamentische profetieën. “We zouden moeten beseffen dat alle wereldrijken uit het verleden ten diepste geen echte wereldrijken waren. Alexander de Grote, Napoleon en Hitler hadden die aspiratie, maar het is hen nooit gelukt. Eén van de belangrijkste redenen waarom het niet lukte, is dat het vrijwel onmogelijk was om de communicatie bij elkaar te houden. Dankzij internet is dit probleem verleden tijd.

De échte wereldleiding ligt niet zozeer in Genève (Verenigde Naties) of Brussel (EU), maar in Sillicon Valley. Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft weten ongekend veel van mensen. Ze slaan ongelooflijk veel informatie op en algoritmen zijn dag en nacht aan het rekenen om hier conclusies uit te trekken. Steeds nauwkeuriger is men daardoor in staat om mensen te doorgronden, van de ‘nodige’ informatie te voorzien en op de gewenste manier te ‘gebruiken’. Zo krijgt de computertechnologie haast een soort goddelijke positie. Kortom, het internet van de toekomst is bij uitstek in staat om de wereld tot één geheel te smeden, de geesten rijp te maken voor de aanbidding van de antichrist en iedereen buiten te sluiten die niet wenst mee te doen.”

Tegelijkertijd stelt de Bijbel dat Jezus niet eerder terugkomt voordat alle volkeren bereikt zijn met het Evangelie. De digitalisering heeft daar enorm aan bijgedragen.
“Dat klopt. Voor de goede orde, de ontwikkelingen die ik in mijn boek beschrijf zijn niet alleen maar negatief te duiden. Er zitten vaak twee kanten aan. De coronacrisis zie ik bijvoorbeeld als een oordeel van God én een aanslag door de duivel. Zo kan ook het internet gebruikt worden voor Gods Koninkrijk en voor het rijk van de duisternis. De vraag is hoe we ermee omgaan. Mijn boodschap is dan ook niet dat we van internet vandaan moeten blijven omdat de duivel het gebruikt. Laat het ons gebed en onze inzet zijn, om ook het internet zo veel mogelijk in te zetten voor ten dienste van het Evangelie! Maar laten we niet naïef zijn. Onderken je eigen zwakheid, waardoor je er snel een slaaf van wordt. En onderken de grote macht van de duivel die gebruik maakt van het internet en miljarden in zijn greep heeft.” De predikant noemt internet “de infrastructuur voor de antichrist”.

"Europa was over het algemeen christelijk, waardoor er geen basis was voor het rijk van de antichrist. Die basis is er nu wel."

Is er nog een ander kenmerk waar we als christenen goed op zouden moeten leggen, volgens u?
“In met name 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Johannes 2 wordt de antichrist geschetst als degene die tegen God in gaat. De wetteloze, de God-loochenaar. Nietszche sprak van de ‘umwertung aller Werten’, het omverwerping van alle waarden. De wet en de orde die God in Zijn wereld gegeven heeft moet worden weggevaagd. In onze tijd zien we dat op ongekende schaal gebeuren. Zelfs wetten die in de grondstructuren van de schepping liggen moeten worden gewijzigd. Het aanvaarden van homoseksuele relaties is een duidelijk voorbeeld, maar nog ingrijpender is het feit dat de hele gedachte aan verschillen tussen man en vrouw moeten worden uitgewist (genderideologie). Dit alles komt voort uit de behoefte om vrij te zijn en niet beperkt door een Schepper of Rechter.”

Ieder tijdperk heeft z’n eigen crisis. Ook in de Tweede Wereldoorlog wilden we verlost worden, namelijk van de Duitsers. Is het niet gevaarlijk wat de Bijbel over de antichrist zegt te veel op onze tijd te betrekken?
“Johannes schrijft: de antichrist komt nog en er zijn al veel antichristen geweest. Kortom, in alle tijden zijn er antichristen. Daarom moeten we in elke tijd goed opletten. Want elke voorloper van de antichrist geeft nieuw inzichten en alertheid. Eén van de lessen van Nazi-Duitsland is, dat er ook toen weinig mensen waren die het gevaar vroegtijdig in de gaten hadden.”

"De antichristen uit het verleden hadden altijd beperkte middelen ter beschikking. De antichrist die de Bijbel omschrijft lijkt onbeperkt. Echt een soort pseudo-God."

Van Reenen ziet duidelijke verschillen tussen 75 jaar geleden en nu. “Het nazirijk was zeer antichristelijk, maar de wereld was nog niet rijp voor de laatste fase voor Christus’ wederkomst, zoals nu. Het Evangelie was nog niet over de hele wereld verspreid en van grootschalige wetteloosheid was geen sprake. Europa was over het algemeen christelijk, waardoor er geen basis was voor het rijk van de antichrist. Die basis is er nu wel. Er is nog nooit een post-religieuze samenleving geweest. We hebben afscheid genomen van de meest basale aspecten van het christelijk geloof. Ik ben ervan overtuigd dat dit een voorwaarde is voor de komst van de antichrist.”

Gelooft u dat de antichrist nu onder ons is?
“De antichrist moet nog komen. De antichristen uit het verleden hadden altijd beperkte middelen ter beschikking. De antichrist die de Bijbel omschrijft lijkt onbeperkt. Echt een soort pseudo-God. Denk aan de wonderen en tekenen die hij verricht, waar 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 over schrijven. Als je dit legt naast de huidige ontwikkelingen is het goed voor te stellen hoe een supermens ontstaat door de combinatie van genetische technieken en kunstmatige intelligentie. Een soort zelfgemaakte evolutie. Er ontstaat nu een grootschalig en machtig netwerk bij bedrijven. Als die macht gecentraliseerd wordt en toevertrouwd wordt aan een bepaald regime is die stap naar de antichrist heel klein.”

Zijn we als christenen geroepen om ons hiermee bezig te houden? Sommige mensen zullen denken: deze speculaties zijn niet tot opbouw van Gods koninkrijk, we hebben betere dingen te doen.
“Dat is een terechte vraag. De kerntaak van de kerk is de verkondiging van het Evangelie. En waar het gaat om waakzaamheid moeten we primair letten op de listen die satan in alle tijden gebruikt (zie Efeze 6). Je loopt ook het gevaar dingen in te vullen die achteraf mis blijken te zijn. Toch wil ik die vraag niet negatief beantwoorden. De Bijbel geeft zoveel informatie over de antichrist dat we geroepen zijn om dat tot ons te nemen. In ieder tijdperk zou je moeten kijken wat het beste past bij wat de Bijbel hierover zegt. Waakzaamheid kenmerkt zich niet door vage algemeenheden. Ook niet door oppervlakkige speculaties. Maar waakzaamheid let op concrete ontwikkelingen om aan de hand daarvan dieper te peilen. Daarom hoeven we niet op een wereldse manier bezig te zijn met complottheorieën om toch bezig te zijn met een complottheorie, namelijk het complot van het rijk van de duivel.

"We hoeven niet op een wereldse manier bezig te zijn met complottheorieën om toch bezig te zijn met een complottheorie, namelijk het complot van het rijk van de duivel."

De complottheorieën die nu voorbijkomen zijn te beperkt. Ik ben niet primair benieuwd wat China met corona voor heeft, maar waarom de duivel er baat bij heeft. Bill Gates is niet de kwade genius, maar het is natuurlijk wel mogelijk dat hij onwetend een pion is in plannen van satan. Hij heeft immers tegelijk een onchristelijke visie én geweldige middelen. Lettend op wat er gaande is, heb je als christen de roeping om te kijken wat zich achter de schermen afspeelt. Hoe dichter het einde nadert, hoe meer waakzaamheid geboden is. Waar we alert op moeten zijn is niet onze eigen interpretatie vermengen met de Bijbelse waarheid.”

De predikant verwijst naar dominee Dirk Arie van den Bosch (1884-1942), een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. “Hij schreef vlak voor de oorlog over Openbaring 13. Hij noemde niet met zoveel woorden het nazisme, maar de Duitsers hebben het zo wel geïnterpreteerd, waarna hij is opgepakt en uiteindelijk omgebracht. Van den Bosch suggereerde niet dat Hitler de antichrist was, maar beschreef vanuit de Bijbel wel de kenmerken die destijds toepasbaar waren op het Duitse rijk.”

We kunnen antichristelijke ontwikkelingen signaleren. Tegelijkertijd gaat ons gewone leven door. Thuis, op het werk en in de kerk. Wat moeten we concreet met uw constateringen?
“De centrale vraag is onafhankelijk van de omstandigheden: hoe sta ik tegenover God? Het gaat om bekering. Rust vinden we niet in onze gezondheid of complottheorieën, maar in Christus. In dat opzicht hoeft een christen nu in de kern niet anders te leven dan in voorgaande eeuwen. En voor een ongelovige is er nu geen ander redmiddel dan eerder: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.’ Tegelijkertijd kent iedere tijd gevaren, en daarom roept Jezus ons op om waakzaam te zijn. Naarmate het eind van de tijd nadert des te meer. En in crisistijd ook extra nadrukkelijk. Ik zie dat de coronacrisis ons losweekt van het gewone leven en de verbanden waarin God ons geplaatst heeft, waardoor we vervreemden van elkaar. Laten we juist nu investeren in ‘echte’ relaties met anderen en tijd blijven maken voor stilte met God. Op die manier vormen we in deze tijd een tegenbeweging.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Klik hier om het boek van ds. M. van Reenen te bestellen

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Helemaal mee eens broeder. Blijf waakzaam. Wees geen struisvogel met je kop in het zand maar benoem kwaad als kwaad en goed als goed.