Ds. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 november 2020 door Ds. M. Klaassen

Opnieuw is een uitzonderingsbepaling voor christenen om zeep geholpen

Dinsdagmorgen vroeg ging de telefoon. Nieuwsuur belde. Of ik misschien wat zeggen kon over de ontstane ophef over de identiteitsverklaring op reformatorische scholen?! Nog bezig te ontwaken wist ik er nog net uit te brengen dat anderen mij daar meer gekwalificeerd toe leken dan ik.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jan-Willem Herweijer.

Word ook lid

Achteraf blij dat ik het zo gedaan heb, want de associatie tussen een Nashvilledominee en de huidige rel zorgt waarschijnlijk voor een nog giftiger cocktail. Toen ik wat meer tot mijn positieven was gekomen en na enig googelen eindelijk doorkreeg waar het telefoontje over ging, bekroop mij een spontaan gevoel van medelijden met Arie Slob. Wat er begin 2019 gebeurde staat mij nog helder voor de geest, dus ik meende wel een beetje te kunnen begrijpen waar de minister allemaal doorheen ging. Met een onderzoek door het OM lijkt de geschiedenis zich een beetje te herhalen.

Liefde betekent in de Bijbel immers nooit onbegrensde vrijheid of aanvaarding van alle manieren van leven, wel het smalle spoor tussen hartelijke liefde tot de naaste en liefde tot de waarheid.

Botsing
Maar wat deed de minister eigenlijk verkeerd? Dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. In Nederland zijn drie belangrijke grondrechten. De oudste is de vrijheid van godsdienst. Het is van groot belang dat personen de ruimte hebben invulling te geven aan de uitoefening van hun godsdienst. Het tweede grondrecht, vrijheid van onderwijs, is feitelijk een direct uitvloeisel van het eerste. Immers, als ik het recht heb om mijn godsdienst in vrijheid te beleven, hoort daar ook het recht bij mijn kinderen dienovereenkomstig te onderwijzen en/of onderwijs te laten volgen.

Tot zover is er niets aan de hand. Maar dan is er nog een derde grondrecht, het meest recente: het non-discriminatiebeginsel. En deze drie botsen regelmatig. Dat is niet de eerste keer is, denk alleen aan de gewetensbezwaarde trouwambtenaar die inmiddels om zeep is geholpen. En dat gebeurt nu weer. Want een identiteitsverklaring die homoseksualiteit afwijst, is discriminerend. En dat is feitelijk onontkoombaar zolang deze drie in de grondwet staan. Want als vrijheid van godsdienst betekent dat je ook bepaalde gedragingen of een bepaalde levensstijl mag afwijzen en als vrijheid van onderwijs betekent dat je dat ook mag uitdragen en als homo’s die afwijzing als discriminerend ervaren, hebben we een probleem. Inmiddels lijkt het erop dat de sleutel tot de oplossing van dit probleem steeds meer gezocht wordt in de verheffing van het gelijkheidsbeginsel tot een soort supergrondrecht.

Persoonlijk ben ik niet per se een voorstander van identiteitsverklaringen, hoewel ik de behoefte om instemming met het op een school gevoerde beleid te vragen, begrijp. Als een reformatorische school een bepaalde visie op Gods bedoeling met het leven –en dus ook relaties en seksualiteit – voorstaat, is het wenselijk dat ouders hier ook achter staan. Tot zover lijkt me er niets mis mee. En als een school hier ook onder verstaat dat homoseksuele relaties niet overeenstemmen met Gods bedoeling kan ik dat volgen. Waarbij het natuurlijk wel van levensbelang is dat er onder elke omstandigheid ruimte is om het gesprek over homoseksualiteit te voeren en een omgeving te creëren waarbij mensen zich veilig voelen hun vragen en worsteling te delen. Velen vinden het onbestaanbaar dat veiligheid en afwijzing naast elkaar zouden kunnen staan. Dat is nog maar de vraag. Waar liefde is, bijbelse liefde, tot de waarheid en de naaste, kan dat inderdaad samengaan. Liefde betekent in de Bijbel immers nooit onbegrensde vrijheid of aanvaarding van alle manieren van leven, wel het smalle spoor tussen hartelijke liefde tot de naaste en liefde tot de waarheid.

Dat homoseksualiteit als identiteit eigenlijk een heel nieuw idee is waarbij je vanuit christelijk perspectief de nodige kanttekeningen en vraagtekens bij kunt zetten, is nog niet goed doorgedrongen bij christenen in Nederland.

Ik vond het dapper van minister Slob dat hij de moed had de spanning tussen de drie grondrechten te laten bestaan en het recht van scholen op hun eigen beleid te verdedigen. Hij heeft het geweten… waarbij het meest pijnlijke was hoe her en der partijgenoten hem luidkeels lieten vallen. Zelfs fractievoorzitter Gert-Jan Segers nam openlijk afstand van hem. Want ja, met de verkiezingen in zicht wil je als CU natuurlijk niet als homo-feindlich in het nieuws komen… En zo is er weer een uitzonderingsbepaling voor christenen om zeep geholpen.

Identiteit
Homoseksualiteit is een open zenuw in onze samenleving en wie de moed heeft tegendraadse standpunten te verkondigen zal het weten. Wat mij daarbij vooral opvalt is hoe inmiddels voor zoveel mensen, ook christenen, het een uitgemaakte zaak lijkt te zijn dat homoseksualiteit iets is waar niet aan te tornen valt. Kirsten van den Hul (PvdA) wierp het Slob voor de voeten: hoe kan een school veilig zijn als afgewezen wordt wie jij in essentie bent? En daarmee maakte ze glashelder dat homoseksualiteit inmiddels een identiteitskwestie is geworden. En ja, identiteit, dat is wie je bent. Einde gesprek… Dat de werkelijkheid wel wat genuanceerder ligt en dat homoseksualiteit als identiteit eigenlijk een heel nieuw idee is waarbij je vanuit christelijk perspectief de nodige kanttekeningen en vraagtekens bij kunt zetten, is nog niet goed doorgedrongen bij christenen in Nederland.

Het is nu niet de plek om daar dieper op in te gaan, maar ik schreef er onlangs, samen met dr. P. de Vries een boekje over, ‘Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit?’. Voor mij is dat een van de meest intrigerende aspecten van heel deze discussies en een onderwerp, lijkt me, waar we als christenen ons razendsnel op dienen te bezinnen. Want – en daarin moet ik Van den Hul gelijk geven – dat is de kern. En als we daar geen duidelijkheid over scheppen, kan wat er afgelopen week gebeurde wel eens het begin zijn van het einde van zowel de vrijheid van onderwijs als de vrijheid van godsdienst… Zoals gezegd belooft de verheffing van het gelijkheidsbeginsel tot supergrondrecht weinig goeds voor de andere twee. Christelijk Nederland, let op uw zaak!

Ds. M. Klaassen is predikant van de hervormde gemeente (PKN) in Arnemuiden. Klik hier om zijn website te bezoeken.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Vrijheid van onderwijs
- SP-Kamerlid over afschaffen identiteitsverklaring: "School kan echt wel confrontatie met andersdenkenden aan"
- SGP-jongeren maakt statement voor onderwijsvrijheid: echte diversiteit gaat verder dan liberalisme
- Stefan Paas duidt refocultuur en onderwijsvrijheid: “Als je alles wilt controleren, leg je het leven plat”
- SGP-raadslid schrikt van aanval op christelijk onderwijs: "Een ideologisch gedreven kruistocht"
- Politieke partijen willen onderwijsvrijheid verder inperken met aanpassen Grondwet
Meer over Vrijheid van onderwijs »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

C
Waarde Kees,wat een bijzondere reactie op zo'n mooi stuk van ds. Klaassen. Hij noemt niet eens wat jij noemt. Lees het stuk nog eens en stel vragen die wel over Klaassens betoog gaan! Nog een vraagje: ken jij het verschil tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid. Jouw definitie van godsdienstvrijheid is incorrect en is de definitie van gewetensvrijheid. Het zijn twee verschillende rechten waarvoor o.a. rond de 80-jarige oorlog voor gevochten is en waar onze huidige samenleving op is gebaseerd... Met verbaasde groet, Cor Verkade

In hoeverre wordt ons land niet geregeerd door het COC.

Zij heeft grote invloed op de politiek, zodat op termijn zelfs de grondwet dreigt veranderd te worden. Je ziet dus waartoe een krachtige organisatie, die ergens voor staat, in staat is!

Hoog tijd dat wij als Christenen, die dan ook ergens écht voor staan, ook zo’n krachtig fenomeen krijgen naast SGP en CU, die in de kamer het werk moeten doen.

Zullen we dit samen alvast een zetje geven?“Refo platform” noemen?

Dan weet iedereen wie we zijn.

Och,Ds Klaassen begint u er toch mee...
M
Prachtig verdiepend stuk! Roerend mee eens, ook (en met name) de laatste zin.
Toon meer reacties (11)
Word lid van CIP! Start nu uw gratis maand.