Arjanne Burger, Johan Verweij en John Lapré
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 november 2020 door Jeffrey Schipper

Zijn christelijke scholen onveilig voor homo’s? Drie LHBT’ers geven antwoord

Mogen christelijk-orthodoxe scholen leerlingen met een homoseksuele geaardheid weigeren? Die vraag is actueel naar aanleiding van deze uitspraken van minister Arie Slob (Onderwijs). In eerste instantie vond hij dat christelijke scholen de vrijheid hebben om van ouders te vragen afstand te nemen van de homoseksuele levenswijze van hun kind. Daar kwam hij later op terug: “Een brug te ver.” Er ontstond een heftig maatschappelijk debat over de vrijheid van onderwijs en homo-acceptatie. CIP.nl sprak met drie christelijke LHBT’ers: Johan Verweij, Arjanne Burger en John Lapré.

Vind jij dat christelijke scholen met orthodoxe opvattingen het recht hebben om leerlingen te weigeren als zij anders denken over homoseksualiteit en homorelaties?
“Ik vind dat scholen leerlingen nooit mogen weigeren op basis van hun seksuele oriëntatie of opvattingen over homoseksualiteit, inclusief homorelaties”, antwoordt Johan Verweij. Hij schreef eerder dit jaar een boek over zijn homoseksualiteit en het geloof. “Waarom? Omdat je niet kiest voor je eigen seksualiteit en het is nogal een klap in het gezicht van jonge mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Juist in je identiteitsvorming heb je een veilige plek nodig waar je jezelf kunt ontplooien. Daarnaast laten cijfers duidelijk zien dat religieuze mensen vaak worstelen met hun seksuele oriëntatie. LHBT-jongeren denken bijvoorbeeld regelmatig aan zelfmoord. Met een beleid waarin je mensen afwijst of weigert op basis van hun seksuele oriëntatie vind ik dat je de plank volledig misslaat.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jan-Willem Herweijer.

Word ook lid
"Ik vind dat scholen leerlingen nooit mogen weigeren op basis van hun seksuele oriëntatie of opvattingen over homoseksualiteit."

“Als christelijke school baseer je je identiteit op de Bijbel”, merkt Arjanne Burger op. “Dat draagt in ieder geval de orthodoxe stroming uit in heel veel facetten. Daarmee zeggen ze eigenlijk: wij onderstrepen de leer van Christus en wij vinden dit belangrijk. Persoonlijk vind ik het jammer dat men daarbij de grens legt bij de grens die ze zelf handhaven in hun persoonlijke leven. Wat mij betreft mag er wel wat voorzichtiger worden omgegaan met tere en gevoelige onderwerpen zoals deze, waarvan vele de strijd niet kennen in hun persoonlijke leven en daar ook zelf niet mee te maken hebben. Juist een christelijke school, met als verwijzing naar Christus, zal inclusiviteit kunnen uitstralen. Met het hart van Christus: Welkom, dit is jouw thuis, jouw familie en jouw veilige plek, waar jij je gezien en aanvaard weet. Wie je ook bent.”

John Lapré: “Christelijke scholen hebben het volste recht orthodoxe opvattingen te hebben. Echter, als deze opvattingen leiden tot uitsluiting van jongelui, puur om de inrichting van een liefdesleven die past bij de seksuele geaardheid, moet mijns inziens nog eens tegen het licht worden gehouden of we zulke scholen vanuit gemeenschapsgeld moeten willen bekostigen. Ik denk dat het lastig is weigerscholen te verbieden, maar bekostiging ervan dus niet van mijn belastinggeld. Daar komt bij dat de (met name mentale) schade voor jongelui op zulke scholen, die in een ontluikende fase van hun seksuele ontdekkingstoer zitten, enorm is, als zij horen dat levenslang alleen blijven de enige optie is. Zoiets moet niet normatief worden opgelegd, maar een intrinsieke keuze zijn van een individu zelf.”

"Je kunt niet als school én de taak hebben om een veilige omgeving voor leerlingen te creëren én tegelijkertijd een verklaring aan ouders verplichten waarin homoseksualiteit afgewezen wordt", stelt Peter Kwint namens de SP. Heeft hij een punt? En wat kunnen christelijke scholen met orthodoxe standpunten op het gebied van homoseksualiteit doen om een veilig klimaat te creëren?
Volgens Johan heeft het Kamerlid “zeker een punt”. “Het is nogal schizofreen om enerzijds een veilig schoolklimaat te creëren en anderzijds mensen zo’n idiote verklaring te laten ondertekenen. Heeft men van de Nashvilleverklaring dan nog niets geleerd? Hoeveel pijn en schade dit heeft berokkend bij christelijke LHBT’ers, maar ook bij hen die de kerk inmiddels hebben verlaten vanwege dit soort standpunten... Een veilig klimaat bereik je mijns inziens door voor iedereen bestaansrecht te creëren: jij doet ertoe, je mag er zijn. Hoe iemand zijn of haar seksualiteit invult, daar mag je misschien iets van vinden, maar het is niet aan scholen om daarin te sturen.”

"Wat orthodoxe scholen kunnen doen is een klimaat creëren, waarin leerlingen zelf worden uitgedaagd om een mening te vormen, en niet een mening op te dringen die voorgekauwd is door een stroming."

Arjanne deelt een suggestie waar christelijke scholen hun voordeel mee zouden kunnen doen. “Wat orthodoxe scholen kunnen doen is een klimaat creëren, waarin leerlingen zelf worden uitgedaagd om een mening te vormen, en niet een mening op te dringen die voorgekauwd is door een stroming. Het is nogal wat, een mening doorduwen. Terwijl er geen garantie is dat je de waarheid spreekt. Wel met alle negatieve gevolgen van dien. Jammer dat we zo vaak als christenen bekend staan met ons vingertje, met hekken en obstakels. Wij hebben amper een idee van de waarheid wat betreft interpretatie. We weten wel wie de waarheid is, en dat is Jezus. Zie hoe Hij was en deed, zoals je lezen kunt in de geschiedenis van de evangeliën. Prop Jezus vervolgens niet in de Bijbel, maar probeer door de Bijbel Jezus te ontdekken.”

Ook John is van mening dat Kwint een punt heeft. “Zodra de (mogelijk) beperkende impact van een identiteitsverklaring op de ene leerling (LHBT) een grotere is dan op een andere leerling (niet-LHBT), is er sprake van een ongelijke behandeling. Dit is het geval, want in de praktijk blijkt dat een LHBT-leerling zich (langer) koest zal houden als hij of zij weet dat de school negatief denkt over een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, terwijl de niet-LHBT-leerling nooit die terughoudendheid zal ervaren. Met die ongelijke behandeling wordt een onveilige omgeving voor leerlingen gecreëerd of bevorderd.

Scholen met orthodoxe standpunten op het gebied van homoseksualiteit zullen zich moeten afvragen waarom zij dat standpunt willen innemen en waarom uitgerekend als het gaat om homoseksualiteit. Waarom horen en lezen we zo weinig over seksueel gedrag tussen heteroseksuele leerlingen onderling? Scholen berijden mijns inziens met hun standpunten over homoseksualiteit, net als sommige kerken, een selectief stokpaardje.”

Heb je zelf op een christelijke school gezeten en heb je te maken gehad met negatieve ervaringen?
Johan: “Zelf heb ik christelijk basisonderwijs reformatorisch voortgezet onderwijs genoten. Ik heb geen negatieve ervaringen gehad, maar dit kwam omdat ik nog helemaal in de kast was en de veiligheid ontbrak om erover te spreken. Ik heb het als een gemis ervaren dat er vrijwel niemand was met wie ik over mijn seksualiteit kon praten. Terwijl ik dat juist wel nodig had. Daarom vind ik het belangrijk dat de reformatorische wereld kritisch naar zichzelf kijkt en de vraag stelt: hoe veilig is het nu eigenlijk écht voor jongeren die worstelen met hun seksualiteit?”

 "Scholen berijden mijns inziens met hun standpunten over homoseksualiteit, net als sommige kerken, een selectief stokpaardje."

John zat op de reformatorische Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. “Van niemand wist ik dat hij/zij LHBT’er is. Ook kan ik mij niet herinneren dat het thema homoseksualiteit in alle openheid is besproken. Op de school heb ik nooit negatieve ervaringen gehad, maar dat kan ook niet, want ik zat diep verstopt in de kast. Tot lang na mijn afzwaaien, ben ik in de kast gebleven. Inmiddels weet ik van vier andere medeleerlingen uit die tijd dat zij LHBT’er zijn. Geen van allen is op de middelbare school uit de kast gekomen.”

Ook Arjanne geeft aan dat ze tijdens haar middelbare schoolperiode nog in de kast zat en om die reden geen negatieve ervaringen kan delen.

In een toelichting noemt minister Slob anti-homo verklaringen “een brug te ver”. “Als van ouders van leerlingen wordt gevraagd homoseksualiteit af te wijzen, is dat een brug te ver. We gaan kijken hoe zich dat verhoudt tot wetgeving, zo nodig zullen we die aanpassen.” Ben je blij met deze uitspraak van de minister en wat verwacht je concreet van hem?
“Daar ben ik zeker blij mee”, maakt Johan duidelijk. “Laten we het maar in de wet regelen. Wel vind ik het ook belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit, vooral op reformatorische scholen. Want er is veel meer dan alleen maar het reformatorische gedachtegoed. Dit betekent ook dat er iets in die cultuur moet veranderen en dit is niet zomaar gerealiseerd…”

Ook Arjanne is blij met de uitspraak van Slob. “Maar eerlijk gezegd verwacht ik meer van de mensen aan het roer van het onderwijs zelf. Daarmee bedoel ik directeuren en leraren. Bezin eens op je standpunten. Behoud wat mij betreft je mening, maar leg ze niet anderen op. Zo herinner ik me diverse standpunten van scholen, zoals een tv, legging, of korte broeken voor mannen of dergelijke bijzaken die groot worden gemaakt en wat schorsing kan betekenen of afwijzing van de toelating. Dan vind ik dat diep triest, dat daarin identiteit wordt gezocht. Een christelijke identiteit. Focus op wat écht belangrijk is, in de tijd aan ons gegeven.”

“Ook ik ben blij met zijn uitspraak”, zegt John. “Van ouders mag je in mijn ogen verwachten dat zij geen bezwaar hebben hun kinderen in aanraking te laten komen met de Bijbel en over daarin benoemde onderwerpen open gesprekken te voeren. Bij voorkeur verwacht ik van Slob dat hij ruimte biedt aan orthodoxe scholen om hun christelijke identiteit uit te kunnen blijven stralen, zonder dat deze scholen ruimte krijgen met piketpaaltjes uitsluitend toegang te verschaffen aan ‘ons soort mensen’. Geloof in God raakt identiteit, randzaken verdienen niet de uitsluiting die het kan veroorzaken.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Homoseksualiteit
- 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
Meer over Homoseksualiteit »

Vrijheid van onderwijs
- SP-Kamerlid over afschaffen identiteitsverklaring: "School kan echt wel confrontatie met andersdenkenden aan"
- SGP-jongeren maakt statement voor onderwijsvrijheid: echte diversiteit gaat verder dan liberalisme
- Stefan Paas duidt refocultuur en onderwijsvrijheid: “Als je alles wilt controleren, leg je het leven plat”
- SGP-raadslid schrikt van aanval op christelijk onderwijs: "Een ideologisch gedreven kruistocht"
- Politieke partijen willen onderwijsvrijheid verder inperken met aanpassen Grondwet
Meer over Vrijheid van onderwijs »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

L
"Zijn christelijke scholen onveilig voor homo’s" Waarom publiceert CIP zo'n kop naar aanleiding van de commotie van deze week? Is het CIP nog een veilige site voor Christenen vraag ik me wel eens af...
de Bijbel ontkent homoseksualiteit niet: Het is altijd aanwezig geweest. Wat de bijbel wel duidelijk veroordeelt is de praxis. het daadwerkelijk sex hebben met een man, net als overspel, knapenschenders (pedofilie, was ook wijdverspreid in de oudheid) kinderoffers. God weet ook van het kruis dat de homoseksuelen die ervoor kiezen om Jezus te volgen moeten dragen. zowel hun eigen gevoelens loochenen als door de buitenwereld worden gepest. Hij belooft hen in Jesaja 56 hun dan ook een extra beloning als de nieuwe wereld er is.D
Graag wil ik even ingaan op de opmerking dat deze scholen niet betaald mogen worden met ons belastingsgeld. Gaan we uit dat vaatje tappen? Dan zou ik zeggen dat er plenty onderwerpen zijn waarvoor ik eigenlijk geen belasting zou willen betalen omdat het niet overeenkomt met mijn geloof in Christus.Laat degene die zoiets zegt eerst eens nadenken, want hij roept hier een enorme polarisatie op.
Toon meer reacties (23)