Ds. A. Kort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

21 september 2020 door Jeffrey Schipper

Meerdere aangiften tegen ds. A. Kort: Justitie laat dominee met rust

Naar aanleiding van een brief aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel werd er meerdere keren aangifte gedaan tegen ds. A. Kort. Het openbaar ministerie (OM) gaat de oud gereformeerd predikant niet vervolgen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De predikant schreef de brief een half jaar geleden in vertrouwen aan het gemeentebestuur in zijn eigen woonplaats, maar de brief werd gelekt en kwam uiteindelijk in handen van De Telegraaf. De landelijke krant lichtte vervolgens een aantal passages uit de brief uit, waarna er ophef ontstond. Tegenover CIP.nl vertelde de vrouw van ds. Kort dat in het oorspronkelijke artikel van De Telegraaf woorden waren verdraaid en zij is van mening dat haar man niet verkeerd heeft gehandeld: “Het was een hartelijk en lief briefje. Dat horen we ook terug van mensen uit onze kerkelijke gemeente.”

‘Dominee: ‘Iedereen dood door corona’, stond boven het Telegraaf-artikel waarin de brief van ds. Kort is geciteerd. Een kop die volgens de domineesvrouw niet de lading van het 'lieve briefje' dekte. “Nu doen mensen alsof we iedereen dood wensen. Woorden in de brief worden verdraaid, waardoor er leugens worden verkondigd. Het is schandalig dat De Telegraaf geen contact heeft opgenomen”, aldus mevrouw Kort begin april.

In de brief schreef Kort onder meer over ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. Leon Houtzager voelde zich als homoseksueel persoonlijk aangevallen en liet in de media weten dat dat hij aangifte zou doen. “Ik zou graag horen dat het Openbaar Ministerie zich uitspreekt. Want hebben we de grens nu niet bereikt van hoe ver de godsdienstvrijheid mag gaan?”, aldus Houtzager.

'In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.'

Afgelopen vrijdag maakte het OM bekend dat er geen sprake is van een strafbaar feit. 'De uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.'

Lees hieronder de volledige brief van ds. Kort.

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.
Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

Mensen laat dit eens op je inwerken,en met z,n allen terugkeren naar Gods wetten en Woord
H
Go go go ds. A. Kort!!

Inhoudelijk een super goeie brief! (al ben ik het oneens met dat covid een ‘ernstige’ situatie zou zijn, want dit beeld ontstaat alleen door manipulatie van feiten en cijfers door onze overheid). Jammer ook van de verheven toon á la tale Kanaäns want daardoor kan de ontvanger vallen over de vorm. Jip en Janneke taal sluit beter aan, denk ik. Maar inhoudelijk vind ik de brief echt TOP!! Ik hoop dat meer van zijn collega’s hem hierin volgen!
J
Geliefde ds. Kort. U mag in deze brief als een Nehemia ons volk oproepen tot een oersoonl8jke en algemene schuld belijdenis ja daar komt de boze op af. Geeft niet. U staat een Sterke Held terzij. God zegene u in al uw werk
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen