GKv synode
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

07 september 2020 door Jeffrey Schipper

Kansel blijft open voor GKv-vrouwen; tegenstanders geen tweederangskerkgangers

Unaniem hebben synodeleden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) eerdere besluiten om de ambten voor de vrouwen open te stellen gehandhaafd. Dit geldt ook voor de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De GKv-broeders en zusters kwamen afgelopen weekend bij elkaar vanwege 23 bezwaarschriften tegen de vrouw in het ambt. Ruim twee jaar geleden besloot de landelijke vergadering van de GKv om de ambten van predikant, ouderling en diaken op te stellen voor vrouwen. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen binnen dit kerkverband het met dit besluit eens is. In de bezwaarschriften klinkt het verzoek door om het synodebesluit te herzien.

Aan de hand van twee rapporten, waaronder het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’, werd er op de synode over doorgesproken. Commissie-voorzitter Peter Bakker vindt het belangrijk dat er in de kerken ruimte moet zijn voor beide visies (wel of geen vrouwelijke ambtsdragers). Daarom stelt Bakker voor om te zijner tijd naar elke kerk afzonderlijk een brief te sturen.

Synodeleden uitten waardering en respect aan het adres van de commissie voor de grondigheid waarmee ze hun taak hebben uitgevoerd. Naast alle waarderende woorden worden er ook dingen benoemd die wellicht beter uitgewerkt hadden kunnen worden, zoals het doordenken van de ambtsleer. Onder andere ds. Arjan Koster, scriba 2 van de synode, was niet overtuigd. Hij vindt het rapport inhoudelijk niet plausibel genoeg. Dat het hem niet overtuigt, vindt hij geen groot probleem: niemand hoeft het hiermee eens te zijn. Belangrijk is wat hem betreft de constatering dat er aan Gods Woord recht gedaan wordt.

In gesprek met het Reformatorisch Dagblad benadrukt ds. Dinand Krol, tweede preses van de synode van de GKv, dat tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers "ten volle gelijkwaardig zijn aan de voorstanders omdat de Schrift op het punt van de vrouw in het ambt niet een eenduidige exegese toelaat". Krol hoopt dat gemeenten die bezwaar aantekenden "zich nu zullen herkennen in de argumenten van het commissierapport die op dit punt zijn aangedragen".

Omdat de in 2017 genomen besluiten over het accepteren van vrouwelijke ambtsdragers unaniem zijn aangenomen is voor gemeenten, classes of regionale synodale verbanden niet meer mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Als lid van één van de 23 bezwaarde kerken uit Zwier Hakvoort uit Urk zijn teleurstelling in het Nederlands Dagblad. Hij is van mening dat de GKv zich door de tijdgeest laat leiden en spreekt de verwachting uit dat kerkgangers op persoonlijke titel zullen gaan vertrekken.

Dominee Almatine Leene nam vorige maand een beroep aan van de GKv in Hattem en werd daarmee officieel de eerste vrouwelijke predikant binnen de kerk. In een interview met CIP.nl vertelde ze dat lange tijd worstelde met haar roeping. “Wanneer je vanuit gelijkwaardigheid naar de zwijgteksten in de Bijbel kijkt, dan zie je dat het voor een hele specifieke context geschreven is. Anders zouden vrouwen als Deborah en Junia nooit zulke belangrijke leiders zijn geweest.” Lees hier het volledige interview.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Vrouw in de kerk
- Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!
- Dr. Bert Loonstra: "Logisch dat Paulus zei dat vrouwen moeten zwijgen"
- Vrouwen moeten hun mond houden
- Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel volgens Stefan
- Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man: hoe zit dat eigenlijk?
Meer over Vrouw in de kerk »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Vrouwen als Corrie ten Boom of Deborah zijn de uitzonderingen die de vuistregel bevestigen. Joden hadden toendertijd ook geen vrouwelijke rabbijnen.
K
"De commissie revisieverzoeken m/v concludeerde na het bestuderen van de bezwaarschriften in ieder geval dat het besluit om vrouwen tot het ambt toe te laten onvoldoende is onderbouwd. "Klopt deze zin?
In Christus is er geen verschil tussen man en vrouw; in geestelijk opzicht zijn ze aan elkaar gelijk. De vrouw kan de gemeente in alle opzichten evengoed (helpen) opbouwen als de man. Dat Paulus haar optreden in het openbaar niet wenselijk vond, had puur te maken met haar (toen) cultuurgebonden positie in de maatschappij. Dit zou de gemeente teveel in diskrediet brengen bij de ongelovigen, waardoor de evangelieverkondiging bemoeilijkt zou kunnen worden. Onbegrijpelijk dat men er zo'n theologisch twistpunt van maakt. Gebrek aan kennis?
Toon meer reacties (7)