GerGem dominees
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 augustus 2020 door Jeffrey Schipper

Voorman GGiN betreurt dat GerGem onderscheid verbondsbeloften en evangeliebeloften handhaaft

Door een leerverschil rond het 'aanbod van genade' vond in 1953 in de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) een pijnlijke kerkscheuring plaats. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) werd geboren. GerGem-predikant G. Hoogerland wil zich niet bij die kerkelijke verdeeldheid neerleggen en uitte zijn noodkreet eerder dit jaar. Ds. J. Roos, voorman van de GGiN, reageert door middel van een open brief in De Wacher Sions, het lijfblad van de GGiN.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De GGiN-predikant geeft aan geraakt te zijn door de hartenkreet van Hoogerland. "De toonzetting van uw brief straalt bewogenheid en pijn uit om de verdeeldheid, en het doel van uw schrijven is een oprechte poging om nauwverwante kerkverbanden dichter bij elkaar te brengen." Roos onderschrijft ook Hoogerlands "oproep tot collectieve schuldbelijdenis". Eerder zei Hoogerland immers in gesprek met het Reformatorisch Dagblad: "We kunnen de kerkbreuk van 1953 niet afdoen als schuld van ons voorgeslacht, die ons niet raakt. Dat deed Daniël ook niet. Hij beleed de zonden van zijn voorouders als zijn zonden."

Uit de brief van Roos komt duidelijk naar voren dat de gevolgen van kerkscheuring, die bijna 70 jaar geleden plaatsvond, nog altijd springlevend zijn. Discussiepunt was destijds het standpunt van dr. Steenblok - uiteindelijk afgezet door de GerGem - over 'de algemene genade' waarvan hij meende dat de algemene genade niet voortvloeit uit Christus verdienste maar uit de voorzienigheid Gods. Over het verschil tussen beide kerken zei ds. C. G. Vreugdenhil eerder: "Een wezenlijk verschil is dat de GGiN leren dat er geen welmenend aanbod van genade is en de GerGem dat wel leert. Juist door dat aanbod worden de hoorders van het woord schuldig gesteld als ze blijven in het ongeloof."

De polarisatie tussen de GerGem en de GGiN op dit onderwerp is de laatste jaren wel veel minder. Regelmatig vinden er samensprekingen plaats. "Door gesprekken worden misverstanden en vooroordelen weggenomen", zei GerGem-predikant J. J. van Eckeveld hierover onlangs op CIP.nl. Maar die gesprekken kunnen de leerverschillen niet wegnemen. Ds. Roos schrijft in De Wachter Sions: "We betreuren het dat de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten het onderscheid tussen de beloften van het Evangelie en die van het verbond der genade handhaaft, ondanks de besprekingen hierover met afgevaardigden van beide kerkverbanden."

Hier raakt de GGiN-voorman dé gevoelige snaar. De GerGem maakt onderscheid tussen de zogeheten evangeliebeloften (voorwaardelijk) en verbondsbeloften (onvoorwaardelijk). Kortgezegd: de evangeliebeloften zijn 'voor algemeen gebruik', omdat Christus aan ieder mens verkondigd moet worden. De verbondsbeloften zijn voor de uitverkorenen. Wie Christus toebehoort maakt deel uit van een nieuw verbond. "Alle zaligmakende gaven van dit verbond komen alleen de uitverkorenen toe. In lijn daarmee spreken wij van de beloften van het verbond. Deze beloften zijn onvoorwaardelijk en absoluut en zullen zeker vervuld worden", zei ds. Van Eckeveld eerder hierover.

Voor de GGiN is deze gedachte een theologische brug te ver. Om het leerverschil te concretiseren werd vorig jaar het boekje 'Wet en Evangelie' uitgegeven door dit kerkverband. Daarin wordt afstand genomen van de twee soorten beloften. De beloften van het evangelie kunnen niet in algemene zin aan de gemeente worden aangeboden, zo wordt over het algemeen in de GGiN gedacht. Men legt dan ook een grotere nadruk op Gods verkiezing van zondaren. Dit gaat gepaard met een gedachte die in de GGiN breed leeft: in de GerGem zou het Evangelie te ruim verkondigd worden en krijgt prediking van de zondekennis te weinig nadruk. 

Zolang dit leerverschil overeind staat, wordt de wens van ds. Hoogerland niet in praktijk gebracht. Tegelijkertijd benadrukt ds. Roos dat God bij machte is om verandering teweeg te brengen. "Als de Heere werkt zal de weg zeker gebaand worden, maar als wij mensen stappen zetten zonder de Heere, geeft dit meer verdeeldheid in beide kerkverbanden. Als de Heere een welgevallen aan ons neemt, is er nog hoop voor onze kerkverbanden die gemeenschappelijke wortels bezitten. Maar zo niet dat is dit een teken dat Christus Zijn tabernakel in Nederland verder afbreekt, en dat er nog meer en zeer droevige dagen voor ons liggen. Laten wij die alles verzondigd hebben onophoudelijk smeken: O HEERE, God der heirscharen, breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden (Ps. 80:20)."

Foto: GerGem-dominees bijeen op generale synode - YouTube/RD

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

K
In de symboliek van het Lichaam van Christus praat hier de ene nagel tegen de andere nagel.En beiden vergeten dat alles wat ons mensen aangaat, begint bij de liefde van God voor deze wereld en niet bij ons eigen zondebesef.
P
“...onderscheid tussen de beloften van het Evangelie en die van het verbond der genade...” Wie begrijpt dit anno 2020 nog? Hoewel ik afkomstig ben uit de (gewone)Ger.Gem. heb ik het nog nooit begrepen cq willen begrijpen.
B
Bij onze Ref. broeders staat het verbond en de daaraan gelieerde uitverkiezing centraal. Paulus leert ons in Efze 1:3-7 dat het er over gaat of wij in Christus zijn. God heeft niet de mens uitverkoren, maar Hij heeft Jezus uitverkoren en door de genade van God kunnen wij in Christus zijn en dus uitverkoren in Hem. Het is een diep verlangen van God dat alle mensen behouden worden. Dus geloof in Jezus en je zult behouden worden.
Toon meer reacties (19)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events