Chris Verhagen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 augustus 2020 door Jeffrey Schipper

Ernstige waarschuwing tegen nieuwe sekte: "Valse profeten misleiden velen"

“Wie zich in onze cultuur uitspreekt over dwaalleer wordt dit al snel gezien als ‘oordelen’ of ‘hoogmoed’. Opmerkelijk, want de Evangeliën en de apostolische brieven staan vol waarschuwingen voor dwaalleer”, merkt Chris Verhagen op. Hij waarschuwt nadrukkelijk tegen een nieuwe, opkomende sekte die christenen in Nederland volgens hem wil misleiden. CIP.nl stelde initiatiefnemer van het YouTube-kanaal ‘Christelijke Apologeet’, die overigens als psychiater werkzaam is bij De Hoop ggz, een aantal vragen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wat valt je op aan de wijze waarop deze beweging zich presenteert naar de buitenwereld? Wat is hun strategie?
“De ‘Kerk van de Almachtige God’ is internationaal via social media (Facebook, Instagram, YouTube, enzovoorts) zeer actief bezig om christenen te bereiken met hun verdraaide, on-Bijbelse evangelie. Ik stuitte zelf op hun YouTube-kanaal toen ik een christelijke film zocht om te kijken met mijn dochter. Als zoekterm gebruikte ik ‘christelijke film’. De eerste 15 zoekresultaten waren allemaal van deze sekte. Zij pretenderen dus doelbewust gewone christenen te zijn, zodat zij vervolgens hun dwaalleer aan de man kunnen brengen. Al hun videomateriaal vertalen ze naar zo veel mogelijk verschillende talen, zodat ze makkelijk gevonden worden op YouTube. Daarbij benaderen ze op zeer agressieve wijze mensen op Facebook, doen zich ook dan voor als gewone christenen en proberen je geleidelijk van hun dwaalleer te overtuigen. Hun strategie laat zich het best beschrijven door Paulus in 2 Korinthe 11:13-15: ‘Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.’

"Ze benaderen op zeer agressieve wijze mensen op Facebook, doen zich ook dan voor als gewone christenen en proberen je geleidelijk van hun dwaalleer te overtuigen."

Je hebt je verdiept in de leer van deze ‘christelijke’ beweging. Wat valt je op? En waarom is deze leer in jouw ogen strijdig met het Evangelie?
“De ‘Kerk van de Almachtige God’ heeft eigenlijk niets meer met bijbels christendom te maken. Zij geloven dat Jezus al is teruggekeerd in de vorm van een Chinese vrouw genaamd Yang Xiangbin. Zij meldde zich in 1989 bij een Chinese huiskerk en begon boodschappen ‘van God’ door te geven. Sinds 1993 is er in China een beweging ontstaan die is gaan geloven dat zij de wederkomst van Christus is en verwijzen zij naar haar als de Almachtige God. Ze geloven dat het bijbels Evangelie van Jezus Christus niet meer voor de huidige tijdsperiode is: men moet nu naar haar en haar geschriften (een boek genaamd: ‘het Woord verschijnt in het vlees’) luisteren.”

Wat is volgens jou het verschil tussen een nieuwe beweging die past bij de veelkleurigheid van Gods koninkrijk en een sekte?
“In de kern van de zaak gaat het erom dat een nieuwe beweging nog steeds hetzelfde Evangelie van Jezus Christus predikt (1 Korinthe 15) en dat Evangelie niet verdraait of verandert (Galaten 1). Christelijke gemeenten kunnen op bepaalde onderwerpen verschillende visies hebben (de gaven van de Geest, volgorde van eschatologische gebeurtenissen, enzovoorts) zonder daarmee af te wijken van hetzelfde Evangelie. Maar we mogen het Evangelie van Christus nooit verdraaien of hieraan toevoegen. Paulus waarschuwt hier zeer stellig voor in Galaten 1 en ook de Judas-brief liegt er niet om.”

In het Nieuwe Testament wordt gewaarschuwd tegen valse profeten/bewegingen. Wat wordt hier concreet over gezegd en waarom pas jij die waarschuwing toe om ‘de Kerk van de Almachtige God’?
“In Mattheüs 24:24 waarschuwt Christus duidelijk voor de komst van valse Christussen en valse profeten, die zelfs grote tekenen en wonderen zouden doen. Zij misleiden velen en trekken velen achter zich aan, weg van het bijbels Evangelie. Het volgen van een valse Christus en het geloven van een vals Evangelie leidt volgens de bijbel tot het eeuwig verloren gaan. Om die reden is Paulus zo stellig in de Galaten brief: zie bijvoorbeeld Galaten 5:4 ‘u bent losgeraakt van Christus’). De ‘Kerk van de Almachtige God’ heeft zowel een valse Christus als een vals Evangelie. Ze geloven dat Christus in het geheim is teruggekeerd door middel van reïncarnatie in de vorm van een Chinese vrouw. Niets in de Schrift geeft aanleiding om dit te geloven. Christus is nog steeds lichamelijk gezeten aan de rechterhand van de Vader, met doorboorde handen die voor ons pleiten, in Zijn rol als Hogepriester tot in eeuwigheid. De notie dat Hij nu als Chinese vrouw is teruggekeerd zou lachwekkend zijn ware het niet dat ze het serieus geloven en onderwijzen.”

"Ik denk dat sekten, net zoals veel insecten, vooral baat hebben bij de duisternis die ontstaat als wij ons licht er niet publiekelijk over laten schijnen."

In hoeverre zouden prominente/invloedrijke christenen of christelijke bewegingen in Nederland hiervoor moeten waarschuwen? Je zou ook kunnen zeggen: een waarschuwing kan christenen ook nieuwsgierig maken en deze sekte meer bekendheid geven.
“Ik denk dat we in Nederland als christenen te sterk beïnvloed zijn door onze relativistische cultuur. Wanneer je je uitspreekt over dwaalleer wordt dit al snel gezien als ‘oordelen’ of ‘hoogmoed’. Opmerkelijk, want de Evangeliën en de apostolische brieven staan vol waarschuwingen voor dwaalleer en oproepen om de leer te toetsen aan Gods Woord (zie bijvoorbeeld Mat. 7:15-16, 1 Thes. 5:21, 2 Tim. 4:2, 1 Joh. 4:1). Misschien zegt niemand het duidelijker dan Judas in zijn korte brief: ‘Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen' (Judas 1:3-4).

Het is vandaag in Nederland niet makkelijk om strijders te vinden voor het Evangelie; mensen die openlijk de confrontatie durven aangaan met dwaalleer. We hebben meer apologetiek nodig. Ik denk dat sekten, net zoals veel insecten, vooral baat hebben bij de duisternis die ontstaat als wij ons licht er niet publiekelijk over laten schijnen. Het is tijd om de deurmat op te tillen”, stelt Verhagen.

Bekijk hier meer video’s op de YouTube-pagina van Chris Verhagen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

B
Een tijdje gereageerd op de berichten met als doel het verschil aan het licht te brengen . Op een gegeven moment ben ik verwijderd uit de berichten en krijg ik geen berichten meer. Apologie vraagt inspanning om niet in strikken te komen die in iedere gemeente kan zijn, hier komt het heel openlijk naar voren met een boek naast de bijbel die boven de bijbel staat,
A
Het is bepaald niet van de laatste tijd, Rome heeft al heidense invloeden binnengelaten, de paus zegt ook dat hij de plaatsvervanger van Christus is hier op aarde. Maar het is zeker goed om hiervoor te waarschuwen, we moeten waakzaam blijven
'Er zullen velen komen onder Mijn Naam die zeggen: hier is de Christus en daar is de Christus, gelooft hen niet en gaat niet met hen mee!' Duidelijk genoeg denk ik.

Teken van de tijd!
Toon meer reacties (13)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen