Martin Koornstra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 mei 2020 door Jeffrey Schipper

Een genezingsdienst in coronatijd: "Voor God is op afstand genezen geen enkel probleem"

Zieken de handen opleggen. Dat is wat er ieder jaar gebeurt in de genezingsdienst van de Opwekkingsconferentie. Door corona is het dit jaar niet mogelijk. “Maar voor God is op afstand genezen geen enkel probleem”, aldus Kees Goedhart. Samen met David de Vos en Martin Koornstra leidde hij vanavond de genezingsdienst. Op afstand bad het trio voor tientallen zieke mensen die vanachter hun beeldscherm de gebeden in ontvangst namen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Hoe groot de nood ook is, ook al is er een sprankje van geloof, de weg naar herstel is open”, begint De Vos zijn boodschap. “We zijn niet de grootste geloofshelden.” Voorafgaand aan zijn overdenking werd door Opwekking een video getoond waarop te zien is hoe De Vos een genezingsdienst in Afrika leidt. “Je zou denken dat ik een man van geloof ben, als je dat ziet. Maar ook zit vol met twijfel, onzekerheid, angst en ongeloof. Waarom? Gewoon omdat ik mens ben. En toch is dit voor God geen reden om niets te doen.”

“Twijfelende, angstige en ongelovige mensen. Ze kwamen bij Jezus met dat kleine beetje geloof dat nog was overgebleven.”

Aan het begin van de digitale genezingsdienst probeert De Vos drempels weg te nemen voor kijkers die denken dat genezing voor hen te hoog gegrepen is. “Twijfelende, angstige en ongelovige mensen. Ze kwamen bij Jezus met dat kleine beetje geloof dat nog was overgebleven.” Hij verwijst onder andere naar een melaatse man uit Mattheüs 8:1-4. “Dat is het allermooiste. Dat je met ongeloof en twijfel bij Jezus mag komen. En angst weerhield Jezus niet om een groot wonder te doen bij de bloedvloeiende vrouw (Lukas 8:43-55).”

Dan is het de beurt aan Kees Goedhart, al jarenlang een bekend gezicht op de Opwekkingsconferentie. Hij citeert de bekende Engelse toneelschrijver en dichter William Shakespeare. ‘What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet’ (‘Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken’, red.). Goedhart: “De Bijbel zal het daar niet mee eens zijn.” De spreker maakt duidelijk dat namen er bij God wél toe doen. “Het is niet voor niets dat Hij met veel verschillende woorden wordt omschreven. El Shadai, Adonai, Elohim, om er een aantal te noemen.”

“Door middel van je naam onderscheid je je van anderen. Dieren werden uit hun anonimiteit gehaald toen Adam hen een naam gaf. In Jesaja 9:5 staan verschillende namen die toegekend zijn aan Jezus. Eén van die namen: wonderbaar. Vanuit de grondtekst zou dat ook kunnen vertalen als: veroorzaakt wonderen. Kortom, Zijn naam veroorzaakt wonderen. Als ik de naam van Jezus over jou uitspreek, word je door Hem aangeraakt. Alles aan Hem is wonderbaar. En Hij deed voortdurend wonderen. Voor Hem is genezen op afstand geen enkel probleem.”

"Zijn naam veroorzaakt wonderen. Als ik de naam van Jezus over jou uitspreek, word je door Hem aangeraakt."

Nadat De Vos en Goedhart in de allerhoogste versnelling hun boodschap deelden, volgt Martin Koornstra met zijn kortste driepunten-preek ooit. Naar aanleiding van het genezingswonder van een blinde man (Markus 8:22-26) deelt de spreker drie dingen die hem in dit verhaal opvallen.
1. “Kijk naar hoe mensen reageren. De mensen die de blinde man bij Jezus brachten smeekten Hem dat hij hem zou aanraken. Je ziet zo’n houding van verwachting vaker in de Bijbel. Mensen vallen voor Jezus’ voeten, roepen Hem aan. Een houding van verlangen en soms ook wanhoop, waarbij geloof en ongeloof bij elkaar komen. En als je dat kleine beetje vertrouwen op Jezus gooit, ontstaat er ruimte voor een wonder.”

2. “Jezus leidde de blinde het dorp Bethsaïda uit. Waarom Hij dat deed vermeldt de tekst niet. Misschien omdat Jezus zich uit de massa wil terugtrekken om Zich alleen op deze man te focussen? Of omdat Hij niet bekend wil worden? Een andere mogelijke reden is terug te lezen in Mattheüs 11, waar Jezus op een felle manier over dit dorp spreekt. Het zou zomaar kunnen dat Bethsaïda een plek is waar mensen een kritische en cynische houding aannemen ten opzichte van Jezus en Hij zich daarom uit deze plaats terugtrekt. Omarm de hoop die er is in de naam van Jezus en zet vanavond je kritiek even aan de kant!”

3. “Wat ook opvalt is de wijze waarop Jezus bidt. Hij deed spuug op de ogen van de blinde. Apart! Maar Jezus deed vaker aparte dingen. Zo stopte Hij eerder Zijn vingers in de oren van een dove man.”
Koornstra maakt duidelijk dat nabijheid geen voorwaarde is en Jezus ook vaak op afstand genas. “Zelfs het grootste wonder, de opwekking van Lazarus uit de dood, deed Jezus op afstand. Die afstand beperkt Hem niet.”

“Zelfs het grootste wonder, de opwekking van Lazarus uit de dood, deed Jezus op afstand. Die afstand beperkt Hem niet.”

Voordat Koornstra voor zieken bidt, wijst hij op de liefde van God. “Een aantal jaar geleden haalde ik iemand uit de zaal om voor die persoon te bidden. God openbaarde aan mij waar de zieke woonde. Na dat gebed vond er genezing plaats. Ik vroeg vervolgens: ‘Wat vond je het meest bijzonder aan dit moment?’ Die persoon antwoordde: ‘Dat God wist waar ik woon.’ Zijn liefde stijgt boven alles uit.” Om die reden bidt Koornstra allereerst voor iemand die liet weten Gods liefde momenteel niet te kunnen ervaren.”

Koornstra deelt een aantal concrete indrukken die God tijdens de gebeden aan hem openbaarde. Zo verwijst hij naar “een man met vlekken op z’n longen en een branderig gevoel”. Hij bidt dat “dit gevoel verdwijnt, God een wonder doet en de levenshouding van deze man verandert”. “Ik wil ook bidden voor een vrouw met droge ogen.” Uit medelijden met deze vrouw krijgt de spreker tranen in z’n ogen en spreekt hij een betrokken en emotioneel gebed uit. “Het voelt vreselijk wat deze vrouw moet doorstaan. En is voor haar ingewikkeld om überhaupt te kunnen zien. Ik bid: ‘Word geraakt door de kracht van God’.”

Ook bidt hij voor een man “met 17 hechtingen in zijn onderarm naar aanleiding van een ongeluk en een flinke operatie heeft moeten doorstaan. Ik spreek Gods genade en kracht over je uit. Ontvang de genade van Jezus. Word hersteld door de kracht van Jezus! Ook bid ik voor een man met een kromme rechtervoet. Je bent eind twintig/begin dertig. Waarom zeg ik dit zo specifiek? Omdat God zo wil laten zien dat Hij je ongelooflijk liefheeft. Word hersteld in Jezus’ naam.”

Sprekers en kijkers moeten duidelijk wennen aan de bijzondere omstandigheden waarin deze genezingsdienst plaatsvindt. In voorgaande jaren kwam het regelmatig voor dat genezingsdiensten tot 23:00 uur doorgingen. Na drie korte preken zo’n twintig minuten gebed werd de dienst abrupt afgesloten. Kijkers deelden gebedsverzoeken in de chat van het YouTube-kanaal van Opwekking. Vrijwilligers van Opwekking wijzen de kijkers herhaaldelijk op het feit dat gebedsverzoeken delen via de chat geen zin heeft en een e-mail naar gebedsverzoek@opwekking.nl noodzakelijk is. Desondanks laten tientallen christenen weten dankbaar te zijn voor de dienst en de gebeden.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Opwekking 2020
- Jurjen ten Brinke vergelijkt de Heilige Geest met Olympisch vuur: "Vuur steek je niet in je broekzak"
- Hans Maat opende Opwekking 2020: "Het wordt tijd dat de Heilige Geest onze kerken onder krachtstroom zet"
- Otto de Bruijne:"Als de sfeer van 15,000 mensen wegvalt, waar gaat het dan bij jou om?"
- Nelinda Troost vraagt zich af hoe we in coronatijd een krachtige kerk zijn: "Het kerkgebouw is dicht, maar de Kerk is open"
Meer over Opwekking 2020 »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
En Petrus zeide ; Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u ; in de Naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Dit was de genezing van de kreupele in Handelingen 3. Genezing vanuit de kinderen Gods behoeft niet altijd een gebeds genezing te zijn maar het komt er op neer hebben wij het geloof en de gave om dit te doen in de Naam van Jezus.