Lohuis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Patrick Simons

Oscar Lohuis pleit voor een gezonde Israël-theologie: "Maar we zijn niet geroepen om Joods te worden"

Tijdens een verblijf van twee weken in het beloofde land schreef dominee Oscar Lohuis het grootste gedeelte van zijn boek ‘Zegen door Israël’. In het boek geeft hij antwoorden op soms lastige vragen over het volk van God. CIP.nl sprak met hem over Israël, de vervangingsleer en het zalig worden van het Joodse volk: “Joden zien evangelisatie als antisemitisme en dat is onze schuld.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

U vraagt uzelf in het boek meerdere keren hardop af hoe het mogelijk is dat christenen Israël zo vervloeken.
“Je kunt natuurlijk niet alle christenen over één kam scheren. Maar als ik het heb over de Kerk, heb ik het over de Kerk door de eeuwen heen. Hoewel het christendom niet onder één noemer te vatten is, is de christelijke Kerk overwegend zeer anti-Joods geweest. Dat komt vooral voort uit de vervangingsleer, het idee dat de Kerk het geestelijke Israël is geworden. Vandaag de dag is er veel moeite met Israël vanwege de berichtgeving over Israël die lang niet altijd objectief is.”

"Er zijn veel christenen die niet meer in de vervangingsleer geloven, maar toch nog Israël negeren."

De laatste decennia lijkt er in dat vervangingsdenken toch een ommekeer te komen.
“Bij velen wel gelukkig. De Holocaust is denk ik echt een wake-up call geweest voor de Kerk. Het schudt gelukkig steeds meer christenen wakker. Ook het herstel van Israël in de tijd waarin we leven, schudt christenen wakker. Christenen vragen zich af of het wel klopt dat wij het geestelijke Israël zijn. Als er dan toch zo’n bijzondere geschiedenis plaatsvindt met het Joodse volk, is het dan misschien niet toch zo dat God nog steeds een speciaal plan met hen heeft? Ik denk dat die ommekeer wel is gekomen. Het is wereldwijd heel verschillend. In Nederland zijn er gelukkig best veel christenen die hier oog voor krijgen en ook in andere landen. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel christenen die nog steeds in de vervangingsleer zitten. En er zijn ook heel veel christenen die niet meer in de vervangingsleer geloven, maar toch nog Israël negeren. Ze zeggen niet meer dat ze het geestelijke Israël zijn, maar is ook helemaal niet bezig met bezinning op de Kerk en Israël. Heel veel christenen laten dat helemaal links liggen.”

Is dat net zo erg?
“Ik zou niet zeggen net zo erg, maar het is wel kwalijk. In de Bijbel gaat het onophoudelijk over Israël. Een heel eenvoudige gedachte is: de Heer die wij aanbidden, Jezus Christus, is de Messias van Israël. Wij geloven in de Messias van Israël. De term ‘Messias’ is een Joodse term. Hij is de vervulling van de profetieën aan Israël gegeven. Het is onbegrijpelijk dat veel christenen dan niets met Israël hebben. Bovendien gaat Jezus terugkomen in deze wereld en Hij gaat in Israël terugkomen. Het is een blinde vlek als christenen niet over deze dingen nadenken. Ten eerste lezen ze in hun Bijbel de hele tijd over Israël en ten tweede is Israël onophoudelijk in het wereldnieuws.

Is de vervangingsleer in kerken in Nederland nog steeds springlevend?
“In sommige kerken en bij sommige theologen helaas wel. Ik merk steeds meer dat bepaalde manieren van denken die uit vervangingsdenken voortkomen zomaar weer op kunnen komen. Veel mensen praten bijvoorbeeld over Israël in de verleden tijd. ‘Israël hád het Pinksterfeest’ hoor je dan. Alsof er alleen maar het Israël uit de tijd van de Bijbel bestond. Israël heeft nog steeds het Pinksterfeest. Dat wordt ieder jaar door miljoenen Joden over de hele wereld gevierd. Laatst hoorde ik een collega zeggen: “Jezus heeft bij de viering van het Avondmaal de betekenis van Pesach verlegd.” Zo van: het was het gedenken van de uittocht uit Egypte, maar sinds Jezus is dat allemaal voorbij en gaat het daar niet meer om, maar om het gedenken van Zijn dood en opstanding. Alsof het óf óf is, alsof de Joden sinds Jezus niet meer zouden gedenken dat ze uit Egypte zijn bevrijd. Pesach hoort nog steeds bij Israël en als Jezus terugkomt gaat hij weer Pesach vieren. Dat heeft Hij ook gezegd. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waaraan je kunt zien dat die gevolgen van de vervangingsleer nog steeds onder ons zijn. Daar ligt nog heel veel werk te doen voor de Kerk!”

"Wij zijn niet geroepen om Joden te worden."

Hoe dan?
“Het is één ding om te zeggen dat de vervangingsleer niet Bijbels is. Maar het is iets anders om erachter te komen wat Israël dan voor de Kerk, de wereld en Gods plan met deze wereld betekent. Het is belangrijk dat er een gezonde manier van denken over Israël ontstaat bij christenen. Daarbij moeten we overigens niet in extremen vallen. Veel mensen willen er niet aan omdat ze denken dat wij dan judaïstisch zouden worden, dat we Joods zouden moeten worden. Dat is een valkuil en ook echt niet Bijbels. Wij zijn niet geroepen om Joden te worden, wij zijn niet geroepen om ineens Pesach te gaan vieren en om Loofhuttenfeest te gaan vieren. We zijn wel geroepen om Israël te zegenen, kijk maar naar de Bijbel. We hebben een gezonde Israël-theologie nodig. Daarbij zeggen we volledig: het is Jezus alleen, niet Jezus+. Maar Jezus is wel de Messias van Israël.”

In uw boek lees ik aan het einde van ieder hoofdstuk gebeden. In één van die gebeden vraagt u vergeving voor wat onze voorvaderen de Joden hebben aangedaan. Is dat nodig?
“We vinden in de Bijbel een paar voorbeelden van collectieve schuld. Bijvoorbeeld in Nehemia. We zitten daar 140 jaar na de ballingschap. Hij belijdt dan de zonde van zijn voorvaderen die gezondigd hebben in de tijd van Jeremia. Hij zegt: ‘Wij hebben gezondigd’. Ook bij Daniël zien we dat. Hij belijdt collectieve schuld. Zij zitten in de ballingschap. Daniël is zelf een godvrezende man en toch zegt hij ‘wij hebben gezondigd’. Wij horen wel bij het christendom. Bij welke kerk je ook hoort, je hoort bij het christendom. Wij maken daar deel vanuit. Het christendom heeft veel bloed aan zijn handen. Er is zoveel verschrikkelijks gebeurd door christenen. De leer van de Kerk is hierin van de Bijbel afgedwaald. Ik denk dat het goed is om daar belijdenis van te doen.”

Hoe moeten we volgens u de tekst lezen dat heel Israël zalig zal worden?
“Ik geloof dat op een bepaald moment het hele volk zalig wordt. Paulus heeft het over een tijd die gaat aanbreken waarin de gedeeltelijke verharding over Israël weggenomen zal worden. Nu is er nog een gedeeltelijke verharding en een heel deel dat niet ziet dat Jezus de Messias is. Paulus leert ons in Romeinen 11 dat dit niet altijd zo zal blijven. Er gaat een enorme bekering van Israël plaatsvinden. Dat zal gebeuren voorafgaand aan de wederkomst van de Heere Jezus. De dan levende generatie van het volk Israël in deze wereld zal dan behouden worden. Maar dat betekent niet dat iedere Jood behouden is omdat hij of zij een Jood is.”

Hoe moet ik in dat kader evangelisatie onder Joden zien? Dat lijkt me vrij nutteloos.
“Ik geloof niet dat er nu geen Joden tot geloof kunnen komen. Ook Joden hebben het Evangelie nodig. Alleen hebben wij er als christenen een enorm potje van gemaakt in onze verhouding met het volk van Israël. In het christelijke Europa is tweederde van de Joden uitgemoord, nog maar kortgeleden. Dan moet je wel een beetje voorzichtig zijn met het willen bekeren van Joden. Stel, ik heb een moslimfamilie naast me wonen en met een terroristische daad vermoorden ze twee van mijn drie kinderen. Als ze me daarna willen bekeren tot de islam, lukt dat niet, natuurlijk. We hebben heel veel puin te ruimen in de relatie met het Joodse volk. We mogen getuigen zijn, maar we moeten niet naar Joden toestappen om te zeggen dat we ze willen bekeren. Dan gaat het radicaal mis. Maar we mogen wel getuigen van ons geloof. Daarnaast zijn we geroepen vooral lief te hebben en we bidden en hopen dat we getuigen van Jezus Christus zullen zijn.

"De Kerk is gaan zeggen: 'Als je als Jood in Jezus gaat geloven, mag en kan je geen Jood meer zijn.' Dat is echt helemaal fout."

Het ligt in Israël uitermate gevoelig, met name omdat de Kerk is gaan zeggen: ‘Als je als Jood in Jezus gaat geloven, ben je geen Jood meer.’ Dat betekent dat Joden evangelisatie zien als antisemitisme en dat maakt het natuurlijk heel gecompliceerd. Het is onze schuld dat orthodoxe Joden zeggen: ‘Als je in Jezus gaat geloven, ben je geen Jood meer’. Dat zeiden wij als eerste. Terwijl Petrus, Johannes en alle apostelen Joden waren. Ze bleven ook helemaal Jood toen ze in Jezus gingen geloven. Paulus leerde de Joden helemaal niet dat ze geen Jood meer zouden zijn en niet meer als Jood mochten leven. Hij leerde ze in Jezus te geloven en daarmee werden ze meer Jood dan ooit.”

Maar als er nu Joden tot geloof kunnen komen, hoe moet ik die tekst over die schellen voor hun ogen dan lezen?
“We zien nu al de contouren van de vervulling van profetieën ontstaan. Ik zeg wel vaker: we zien wel meer contouren van wat volgens de Bijbel in de eindtijd gaat gebeuren nu al. Denk aan de terugkeer van de Joden naar het beloofde land, het herstel van Israël, Jeruzalem is in Joodse handen gekomen, er gebeuren heel veel spannende dingen. Maar ook dat er best wel wat Joden tot geloof in Jezus zijn gekomen. Er zijn er nu wereldwijd misschien wel 300.000. Dat is heel lang niet zo geweest. Heel lang waren dat er veel en veel minder. In Israël waren er in 1965 maar 300, nu zijn dat er in ieder geval 10.000. De Messiaanse gemeenten hebben ongeveer 30.000 leden, maar daar zitten ook veel niet-Joden bij. Maar ongetwijfeld zijn er zo’n 10.000 – 15.000 Joden in Israël die in Jezus geloven.”

U schrijft in uw boek dat de verwerping van Jezus door Israël nodig was.
“Ja, omdat Hij móest sterven voor onze zonden. Hij moest verworpen worden en de lijdende dienstknecht des Heeren worden. Hij moest het lam van God worden dat geslacht werd voor de zonden van de wereld. Hij moest veroordeeld worden. Dat is voor ons niet te begrijpen, maar zo leert de Bijbel het. Het heeft zo moeten zijn, anders was Hij niet onze verlosser geworden.”

Tijdens een verblijf van twee weken in Israël schreef u het grootste gedeelte van dit boek. Wat was het meest bijzondere dat u tijdens die twee weken meemaakte?
“Dat was toch wel dat ik in de gelegenheid was om rustig, alleen, in Getsemane tijd door te brengen. Daarover schrijf ik ook helemaal in het begin van mijn boek. Het gewoon kunnen bidden en in alle stilte kunnen zijn waar Jezus ook zoveel in Zijn eentje naartoe ging. En dan om je heen kijken naar het huidige Jeruzalem, nadenkend over de geschiedenis van het Joodse volk. Dat maakte me verwachtingsvol. Ik kwam zo tot aanbidding van de Heer, onze God, Die regeert, ook over de geschiedenis van deze wereld.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Israel
- Vijf misverstanden van christenen over joden
- Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen
- Jeannette woont in Jeruzalem: "Het was mijn vriend én Israël, of geen van beide"
- Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
Meer over Israel »

Klik hier om 'Zegen door Israël' te bestellen

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Inderdaad, ook Joden hebben het Evangelie nodig! Maar ziet Oscar dan ook dat bijv. Petrus, Johannes, Paulus, Stéphanes etc. als ware Joden (Rom. 2:28 en 29) tot de gemeente van Jezus Christus behoorden?

En was het gedenken van de uittocht uit het diensthuis Egypte niet een schaduwbeeld van de uittocht uit het diensthuis van de slavernij van de zondeschuld, die Jezus door Zijn offer mogelijk heeft gemaakt?A
We hebben géén theologie van Israël nodig! Gewoon na wedergeboorte, als kind aannemen wat Abba Vader God belooft in je hart, en de bijbel. Wie verblind de joden dat evangelisatie naar hen antisemitisme zou zijn? De Zendingsopdracht is duidelijk: voor de jood en de griek.

Doen dus.

Beste Oscar, je zegt dat we “een gezonde Israël-theologie” nodig hebben. Graag nog eens over de gezonde leer van Paulus nadenken. Jij over Jezus: “Hij gaat in Israël terugkomen. Het is een blinde vlek als christenen niet over deze dingen nadenken”. De apostel zegt over de wederkomst: “Wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag ... bewonderd te worden in allen die geloven” (2Thess.1:10). Ik hoop van harte dat je ogen geopend mogen worden voor de enige juiste focus: Christus en Zijn Gemeente (gelovigen uit Joden en heidenen)!
Toon meer reacties (7)